Новости

  НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК БЕЛАРУСИ
  Государственное учреждение образования
  «Институт подготовки научных кадров НАН Беларуси»

  ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР В МАГИСТРАТУРУ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

  ● 1-21 80 14 Искусствоведение с присвоением степени магистра искусствоведения
  ● 1-21 80 17 Археология с присвоением степени магистра исторических наук
  ● 1-23 80 04 Социология с присвоением степени магистра социологических наук
  ● 1 25 80 04 Экономика и управление народным хозяйством с присвоением степени магистра экономических наук
  ● 1 31 80 01 Биология с присвоением степени магистра биологических наук
  ● 1 31 80 05 Физика с присвоением степени магистра физико-математических наук
  ● 1 31 80 06 Химия с присвоением степени магистра химических наук
  ● 1 31 80 09 Прикладная математика и информатика с присвоением степени магистра физико-математических наук
  ● 1-36 80 03 Машиностроение и машиноведение с присвоением степени магистра технических наук

  Магистратура ИПНК — элитное международно-признанное фундаментальное и практико-ориентированное научное образование!

  • • Образовательные программы магистратуры ИПНК позволяют сформировать новые компетенции для научных исследований и инновационной деятельности;
  • • Руководство магистерскими диссертациями осуществляют академики, члены-корреспонденты, ведущие ученые и специалисты Национальной академии наук Беларуси;
  • • Научно-исследовательская работа магистрантов и практика по специальности проводятся в лабораториях научных организаций Национальной академии наук Беларуси;
  • • Магистранты имеют возможность стажироваться за рубежом в ведущих международных научных центрах, активно реализовывать свой творческий потенциал через Совет молодых ученых;
  • • Выпускники магистратуры ИПНК продолжают обучение в аспирантуре, работают в научных организациях Национальной академии наук Беларуси, наукоемких предприятиях.
  • ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ: с 27 июня по 5 июля 2018 г. (кроме 1 и 3 июля) с 9.00 до 18.00.
   СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ: с 6 по 12 июля 2018 г.
   Справки по телефонам: +375 17 385 63 90, +375 17 285 67 70, +375 17 281 69 69
   Наш адрес: 220049 г. Минск, ул. Кнорина, 1
   Сайт «Института подготовки научных кадров НАН Беларуси»
   E-mail: mag@ipnk.basnet.by

   ___________________________________________________________________________________

   Прэзентацыя навуковай манаграфіі
   «Грамадска-палітычнае жыццё ў Беларусі 1772–1917 гг.»

   Інстытут гісторыі НАН Беларусі і Цэнтральная навуковая бібліятэка імя Якуба Коласа НАН Беларусі запрашаюць 3 мая 2018 г. у 15.00 на прэзентацыю навуковай манаграфіі «Грамадска-палітычнае жыццё ў Беларусі 1772–1917 гг.», якое выйшла ў выдавецтве «Беларуская навука». Кніга з’яўляецца вынікам працы аўтарскага калектыва, у склад якога ўвайшлі даследчыкі Інстытута гісторыі НАН Беларусі, Беларускага дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта імя Максіма Танка, Рэспубліканскага інстытута вышэйшай школы, Акадэміі кіравання пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь. Гэта выданне адметна тым, што гістарычныя працэсы паказаны як на макра-, так і на мікраўзроўнях. Дзякуючы шырокаму колу крыніц, новым ракурсам і падыходам, гэта кніга падае не толькі аб’ёмную гістарычную панараму, але ўводзіць чытача ў супярэчлівы, напружаны, таямнічы свет ХІХ стагоддзя. Да мерапрыемства прымеркавана выстава кніг з фондаў Цэнтральнай навуковай бібліятэкі імя Якуба Коласа НАН Беларусі. На ёй прадстаўлена ранняя гістарыяграфія XIX і пачатку ХХ стагоддзяў, у прыватнасці, работы, прысвечаныя вайне 1812 года, паўстанням 1830–1831 і 1863–1864 гадоў. Экспануюцца кнігі ўспамінаў дзяржаўных дзеячаў і чыноўнікаў, якія вызначалі грамадска-палітычнае жыццё на беларускіх землях, арыгіналы эпісталярных і мемуарных крыніц – лісты, дзённікі, успаміны грамадскіх дзеячаў, удзельнікаў паўстанняў. Выстаўлены прыклады перыядычнага друку ХІХ – пачатку ХХ стагоддзяў, першыя выданні заканадаўчых актаў, а таксама літаратурныя творы ХІХ стагоддзя, якія паслужылі гістарычнымі крыніцамі для аўтараў манаграфіі. На выставе будуць прадстаўлены не толькі арыгіналы крыніц ды ўзоры ранняй гістарыяграфіі грамадска-палітычнага руку канца XVIII – пачатку ХХ стагоддзяў, але і асноўныя дасягненні сучаснай гістарыяграфіі ў гэтай сферы. Запрашаем усіх жадаючых у інфармацыйна-выставачны цэнтр ЦНБ НАН Беларусі (вул. Сурганава, 15).

   Кантактная інфармацыя:
   (+37517) 284-18-39 – Андрэй Уладзіміравіч Унучак, загадчык аддзела гісторыі Беларусі Новага часу Інстытута гісторыі НАН Беларусі
   (+37517) 284-10-12 – Аляксандр Віктаравіч Сцефановіч, загадчык аддзела рэдкіх кніг і рукапісаў ЦНБ НАН Беларусі

   «Страна в огне»: яркий пример международного
   сотрудничества историков из СНГ

   Новости с сайта «Института всеобщей истории РАН»

   11 апреля 2018 г. в Институте всеобщей истории РАН представили совместный российско-белорусский историко-документальный труд «Страна в огне». Эти 6 книг (тематические очерки и сборники документов), объединенных в три тома («1941 год», «1942–1943. На переломе» и «1944–1945. Освобождение») прошли нелегкий путь, на котором отразились события последних 10 лет. Начатый в 2008 г. по инициативе академика А.О. Чубарьяна, трехтомник стартовал как трехсторонний проект академических институтов истории России, Беларуси и Украины, но после известных событий зимы 2013 — весны 2014 гг. связь с украинскими историками прервалась. Несмотря на это, работа была продолжена. После напряженных усилий авторов и редколлегии, труд был одобрен к публикации Учеными советами ИВИ РАН и Института истории Национальной академии наук Беларуси и издан в декабре 2017 г. В книгах, построенных по проблемно-хронологическому принципу, освещаются важнейшие вопросы Великой Отечественной и Второй мировой войн, по которым до сих пор продолжается дискуссия:

   • что знало и какие меры предпринимало советское руководство в связи с подготовкой блока агрессоров к нападению на СССР;
   • как разворачивалась борьба против агрессоров на фронте и на временно оккупированной территории страны;
   • каков вклад советского тыла в достижение Победы в войне;
   • насколько эффективно действовала Антигитлеровская коалиция и насколько актуальны ее уроки для наших дней;
   • как можно оценить борьбу националистического подполья в годы Великой Отечественной войны;
   • какие уроки для современности несет информационное противоборство, сопровождавшее боевые действия, а также жизнь в тылу основных стран-участниц войны.
   • На эти и многие вопросы аргументированно ответили известные российские историки и молодые авторы, опираясь архивные материалы из хранилищ России, Беларуси, Германии, США и Великобритании, а также новейшие документальные публикации на порталах Росархива и Министерства обороны РФ.
    Авторский коллектив благодарит Российский фонд фундаментальных исследований за финансовую поддержку разработки и издания труда.

  • Международная научно-практическая конференция

   «Минск и минчане: десять веков истории (к 950-летию Минска)»,
   Минск, 7-8 сентября.
   Институт истории НАН Беларуси,
   220072, Минск, ул. Академическая, 1.
   Тел. (+375-17) 284-16-31, факс (+375-17) 284-18-70;
   E-mail: pirus@tut.by

  • Международная научная конференция

   «Восьмые Международные Довнарские чтения»,
   Речица, 21-22 сентября.
   Институт истории НАН Беларуси,
   220072, Минск, ул. Академическая, 1.
   Тел. (+375-17) 284-16-31, факс (+375-17) 284-18-70;
   E-mail: dounar_zagor@mail.ru

  • Международная научная конференция

   «Великий Октябрь в исторических судьбах белорусской государственности»,
   Минск, 2-3 ноября 2017.
   Институт истории НАН Беларуси
   220072, Минск, ул. Академическая, 1.
   Тел./Факс: (017) 284-25-55; 284-18-39;
   E-mail: modernhistbel@mail.ru

  • XII Кореличские краеведческие чтения

   Кореличи, 10 ноября 2017.
   Институт истории НАН Беларуси,
   220072, Минск, ул. Академическая, 1.
   Тел. (+375-17) 284-16-31, факс (+375-17) 284-18-70;
   E-mail: dounar_zagor@mail.ru