Боом Юлія Вячаславаўна

навуковы супрацоўнік аддзела антрапалогii

Тэл.: (+375 17) 379-27-96.
E-mail: boomyuliya@mail.ru

Старшыня прафсаюзнага камітэта
Інстытута гісторыі НАН Беларусі

Нарадзілася 2 мая 1979 г. у г. Баку. У 2002 г. скончыла з адзнакай факультэт прыродазнаўства Беларускага дзяржаўнага педагагічнага універсітэта імя М. Танка па спецыяльнасці біялогія і валеалогія. У 2011 г. скончыла аспірантуру ў Інстытуце мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору імя. К. Крапівы НАН Беларусі па спецыяльнасці «антрапалогія».

Працоўная дзейнасць:
З 2016 г. працуе ў Інстытуце гісторыі НАН Беларусі малодшым навуковым супрацоўнікам, з 2017 г. — навуковым супрацоўнікам аддзела антрапалогіі.

Сфера навуковых інтарэсаў:

  • маніторынг змен у часе асноўных антрапаметрычных паказчыкаў фізічнага развіцця дзяцей Беларусі на ранніх этапах антагенезу (антрапаметрыя, ауксалогiя)

Публікацыі
Найважнейшыя навуковыя артыкулы апошніх гадоў:
1. Боом Ю.В. Динамика во времени заболеваемости новорожденных г. Барановичи / Ю.В. Боом // Актуальные вопросы антропологии: Сборник научных трудов / Институт истории НАН Беларуси. — Минск, 2016. — С. 393–402.
2. Боом Ю.В. Перспективы изучения физического развития детей раннего возраста (на примере г. Барановичи) / Ю.В. Боом // Актуальные вопросы антропологии: Сборник научных трудов / Институт истории НАН Беларуси. — Минск, 2017. — С. 292–303.
3. Боом Ю.В. Частота рождения детей с низкой массой тела / Ю.В. Боом // Актуальные вопросы антропологии: Сборник научных трудов / Институт истории НАН Беларуси. — Минск, 2018. С. 237–245.
4. Боом Ю.В. Состояние здоровья новорожденных Беларуси / Ю.В. Боом // Роль первичной медицинской профилактики в укреплении общественного здоровья: Материалы III Всероссийской научно-практической конференции. — Новосибирск: Сибмедиздат, 2018. — С. 31–32.
5. Боом Ю.В. Динамика основных показателей физического развития новорожденных детей г. Барановичи (1971–2013гг.) / Ю.В. Боом // Актуальные вопросы антропологии: Сборник научных трудов / Институт истории НАН Беларуси. — Минск, 2019. — С. 232–242.
6. Боом Ю.В. Физическое развитие современных новорожденных города Минска / Ю.В. Боом // Актуальные вопросы антропологии: Сборник научных трудов / Институт истории НАН Беларуси. — Минск, 2020. — С. 210–220.