Аддзел археалогіі Сярэднявечча і Новага часу

У складзе Цэнтра археалогіі і старажытнай гісторыі Беларусі
Аддзел створаны ў 2013 г. на базе аддзела археалогіі сярэдневяковага перыяду.
Адрас: Інстытут гісторыі НАН Беларусі, 220072, Мінск,
вул. Акадэмічная, 1, пак. 209.
Тэл.: (+375 17) 379-05-13
e-mail: vadzim_archeo@tut.by

Загадчык аддзела:
кандыдат гістарычных навук, дацэнт
Кошман Вадзiм Iванaвiч

У аддзеле працуюць:
вяд.н.с., к.г.н. Ганецкая Ірына Уладзіміраўна;
ст.н.с., к.г.н. Іоў Алег Вiльгельмавiч
н.с. Дзярновіч Сяргей Дзмітрыевіч;
н.с. Касюк Алена Фёдараўна;
н.с. Цімафеенка Ганна Рыгораўна;
м.н.с. Ясковіч Ганна Сяргееўна.


Пры аддзеле праходзіць навучанне аспірант
Ліндзянкоў Дзмітрый Мікалаевіч.

Асноўныя накірункі навуковых даследаванняў аддзела:

 • • археалагічныя разведкі і раскопкі помнікаў археалогіі эпохі сярэднявечча і Новага часу;
 • • культурна-храналагічная ідэнтыфікацыя археалагічных старажытнасцей эпохі сярэднявечча і Новага часу;
 • • этнічная гісторыя беларускіх зямель на аснове археалагічных крыніц;
 • • сацыяльна-эканамічнае развіццё старажытнарускіх княстваў на беларускіх землях у эпоху сярэднявечча і Новага часу на падставе археалагічных дадзеных;
 • • асаблівасці сістэм рассялення, матэрыяльнай і духоўнай культуры насельніцтва беларускіх земляў у эпоху сярэднявечча і Новага часу на падставе археалагічных дадзеных;
 • • правядзенне ахоўных археалагічных даследаванняў у зонах земляных і будаўнічых работ;
 • • інвентарызацыя і распрацоўка зон аховы археалагічных помнікаў, уключаных у Спіс гісторыка-культурных каштоўнасцей Рэс публікі Беларусь.

Агульная тэма даследчай працы ў 2016–2020 гг.:
«Беларускія землі ў Сярэднявеччы і ранні Новы час (XVI–XVIII стст.)».

Важнейшыя вынікі навуковых даследаванняў аддзела:

 • • на аснове аналіза археалагічных і пісьмовых крыніц выкладзена гісторыя старажытных беларускіх гарадоў (Полацк, Лукомль, археалагічны комплекс на р. Менка, Тураў, Пінск, Брэст і інш.) і замкаў (Глуск, Свіслач), вывучаны тапаграфія, планіроўка, масавая забудова, адметнасці матэрыяльнай і духоўнай культуры;
 • • распрацавана этнічная гісторыя Паўночнай, Цэнтральнай і Паўднёвай Беларусі, абгрунтаваны тэзіс аб сінхронным фарміраванні крывіцкага і дрыгавіцкага племянных княжэнняў;
 • • у вывучэнні сістэм рассялення вылучаны найбольш уплывовыя фактары эпохі сярэднявечча і Новага часу, вызначана стадыяльнасць узнікнення сістемы рассялення, адзначана непасрэдная сувязь лакальных груп рассялення (агламерацый) з валасцямі эпохі ВКЛ;
 • • уведзены ў навуковае абарачэнне археалагічныя матэрыялы, якія адлюстроўваюць паўсядзённае жыццё сярэдневяковага насельніцтва на беларускіх землях.

Важнейшыя распрацоўкі аддзела знайшлі адлюстраванне ў шэрагу навуковых артыкулаў, а таксама ў манаграфіях:

 • Штыхов Г.В. Лукомль: археологический комплекс железного века и средневековья. – Минск: Беларус. навука, 2014 . – 167 с.
 • Штыхаў Г.В. Узнікненне Лагойска. Гісторыка-археалагічны нарыс. – Мінск: Беларус. навука, 2015. – 106 с.
 • Лысенко П.Ф. Древний Пинск: XI–XIII вв. – Пинск: Пинская региональная типография, 2017. – 174 с.
 • Ганецкая I.У. Глускі замак у святле археалагічных даследаванняў і пісьмовых крыніц. – Мінск: Беларус. навука, 2018. – 415 с.