Крывашэй Дзмітрый Антонавіч

старшы навуковы супрацоўнік Цэнтра
ўсеагульнай гісторыі і міжнародных адносін
,
кандыдат гістарычных навук, дацэнт

Тэл.: (+375 17) 284-16-10
E-mail: kryvasheidz@gmail.com

Нарадзіўся 24 чэрвеня 1972 г. у в. Завітая Нясвіжскага раёна Мінскай вобласці. У 1994 г. скончыў гістарычны факультэт Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. У 2000 г. абараніў кандыдацкую дысертацыю “Развіццё культурных сувязей Беларусі з краінамі Цэнтральнай і Заходняй Еўропы (1991–1996 гг.)” (навуковы кіраўнік — к.г.н., прафесар І.І. Коўкель). У 2013 г. прысвоена навуковае званне дацэнта.

Працоўная дзейнасць:
У 1993–1996 гг. працаваў настаўнікам гісторыі ў школах Бераставіцкага раёна. Пасля заканчэння аспірантуры Гродзенскага дзяржаўнага універсітэта імя Янкі Купалы працаваў выкладчыкам у Гродзенскім гандлёвым каледжы. У 1999-2002 гг. — навуковы супрацоўнік Нацыянальнага навукова-асветнага цэнтра імя Ф. Скарыны. З 2002 па 2005 гг. працуе ў Інстытуце гісторыі на пасадзе старшага навуковага супрацоўніка ў складзе аддзела гісторыі нацыянальна-культурнага развіцця Беларусі. З 2005 па 2016 гг. — аддзела гісторыі найноўшай гісторыі Рэспублікі Беларусь. З 2016 па 2017 гг. — аддзела навейшай гісторыі Беларусі. Са студзеня 2018 г. — у складзе Цэнтра ўсеагульнай гісторыі і міжнародных адносін.

Сфера навуковых інтарэсаў:

 • гісторыя культурных сувязей Беларусі;
 • культурная дыпламатыя;
 • гісторыя нацыянальных супольнасцей Беларусі;
 • сучасная еўрапейская палітыка адносна нятытульных нацый і этнічных груп насельніцтва;
 • параўнаўчы аналіз культурнай палітыкі замежных краін.

Выкладчыцкая дзейнасць:
Распрацаваў і выкладае курсы “Гісторыі міжнародных культурных сувязей”, “Культурная палітыка замежных краін”, “Культурная дыпламатыя” у Беларускім дзяржаўным універсітэце культуры і мастацтваў.

Стажыроўкі:
Праходзіў навуковыя стажыроўкі ў Цэнтральна-Еўрапейскім універсітэце (г. Будапешт), Інстытуце філасофіі і сацыялогіі Польскай Акадэміі навук, Варшаўскім універсітэце, Свабодным універсітэце (г. Берлін), Інстытуце Ян Вашэм (г. Іерусалім).
Скончыў курсы павышэння кваліфікацыі па спецыяльнасці “мясцовае самакіраванне” Вышэйшай школы адміністрацыі публічнай імя Станіслава Сташыца ў г. Беластоку.

Узнагароды:
Лаўрэат Стыпендыі ўрада Польшчы для маладых навукоўцаў з Беларусі, Расіі, Малдовы і краін Паўднёвага Каўказа і Цэнтральнай Азіі.

Публікацыі:
Аўтар больш за 150 навуковых прац, сярод іх:
Манаграфіі:

 • Крывашэй, Д.А. Нацыянальная супольнасці Беларусі ў перыяд германскай акупацыі (чэрвень 1941 – ліпень 1944 гг.) / Д.А. Крывашэй. – Мінск : Беларус. навука, 2009. – 200 с. ISBN: 978-985-08-1014-4
 • Крывашэй, Д.А. Дзяржаўная культурная палітыка ў Беларусі (1991–2010 гг.) / Д. А. Крывашэй. – Мінск : Беларуская навука, 2014. – 521 с. ISBN 978-985-08-1761-7
 • Кривошей, Д.А. Судьбы народов Беларуси под оккупацией (июнь 1941 – июль 1944 г.) / Д.А. Кривошей. – М. : Фонд «историческая память», 2017. – 316 с. ISBN 978-5-9990-0050-7.

Калектыўныя манаграфіі:

 • Край запаведны (пункты: становішча запаведніка ў 1991-1995 гг. і Нацыянальны парк “Прыпяцкі” (1996-2010 гг.) // Прыпяцкае Палессе: ад старажытнасці да сучаснасці: гісторыя рэгіёна Нацыянальнага парка «Прыпяцкі» / Ю.М. Бохан і інш.; рэд. кал. А.А. Каваленя (гал. рэд.) і інш. – Брэст: Альтэрнатыва, 2013. – С.204-216.
 • Сацыяльна-эканамічнае і грамадска-культурнае жыццё Навагрудка ў Рэспубліцы Беларусь // Гісторыя Навагрудка – з глыбінь вякоў да нашых дзён = история Новогрудка – из глубины веков до наших дней [М.П. Касцюк і інш.], рэд. Кал.: М.П. Касцюк (гал. рэд.). – Мінск: Белстан, 2014. – С. 470-521.

Сумесныя работы:

 • Месца беларускай культуры ў Балтыйскім рэгіёне // Рэгіён Балтыйскага мора: культура, палітыка, грамадства / Рэд. беларускага выдання В. Шадурскі, кіраўнік праекта В.Мацееўскі, Дырэктар праграмы Балтыйскага універсітэта Ларс Рыдэн. – Uppsala: The Baltic University Press. – 2004. – Р.144-148.
 • Национальная система образования Республики Беларусь // Беларусь: Народ. Государство. Время / Нац. акад. наук Беларуси, Ин-т истории; редкол.: А.А.Коваленя [и др.]. – Минск: Белорус. наука, 2009. – С. 664-674.
 • Развитие культуры в Республике Беларусь // Беларусь: Народ. Государство. Время / Нац. акад. наук Беларуси, Ин-т истории; редкол.: А.А.Коваленя [и др.]. – Минск: Белорус. наука, 2009. – С. 617-637.
 • Высшее партизанское командование Беларуси. 1941-1944: справочник / Э.Г. Иоффе [и др.]; под общ. ред. д-ра ист. наук проф. Э.Г.Иоффе. – Минск: Беларусь, 2009. – 271 с.
 • Пінск у пасляваенныя гады. Сацыялістычнае будаўніцтва // Гісторыя Пінска. Ад старажытнасці да сучаснасці: да 915-й гадавіны з першага летапіснага ўпамінання / А.М. Літвін [і інш.]. – Мінск: Выш. шк., 2012. – С. 539-630.
 • Белорусская железная дорога в 1991-2012 гг. // История Белорусской железной дороги. Из века XIX в век ХХI / В.В. Яновская [и др.] – Минск: Маст. літ., 2012. – С. 588 – 774.

Важнейшыя навуковыя публікацыі:

 • Кадэты Пане Каханку // Беларуская мінуўшчына. – 1996. – №3. – С. 71-73.
 • Культурнае супрацоўніцтва Рэспублікі Беларусь з краінамі Цэнтральнай і Заходняй Еўропы ў 1991 – 1998 гг. // Гісторыя: праблемы выкладання. – 1999. – №4. – C.35-43.
 • У пошуках гарманізацыі культурных уплываў // Беларуская думка. – 1999. – №9. – C.72-76.
 • Беларусь – Еўропа: дыялог культур // Białoruskie Zeszyty Historyczne. – 1999. – №12. – C.165-178.
 • Беларусь у ЮНЕСКА: плён супрацоўніцтва // Белорусcкий журнал международного права и международных отношений. – 2000. – №2. – C.66-72.
 • Тэндэнцыі развіцця дасуга жыхароў краін Еўропы (1990 – 2003 гг.) // Сборник трудов молодых учёных Национальной академии наук Беларуси. Том 1. Отделение гуманитарных наук и искусств. – Минск: ИООО «Право и экономика», 2003. – С. 221-225.
 • Культурная безопасность Беларуси в эпоху глобализации // Сборник трудов молодых учёных Национальной академии наук Беларуси. Том 5. – Минск: ИП Логвинов, 2004. – С. 15-19.
 • Насельніцтва нямецкага паходжання Беларусі ў 1941 – 1944 гг. // Białoruskie Zeszyty Historyczne. – 2004. – №22. – С. 156-174.
 • Змест паняцця “культурная палітыка” // Чалавек. Грамадства. Свет. – 2005. – №4. – С.26-30.
 • З гісторыі фольксдойчэ на Беларусі ў гады Другой сусветнай вайны // Наука и инновации. – 2005. – №3. – С. 33-39.
 • Беларуска-польскія адносіны ў гады нямецкай акупацыі // Białoruskie Zeszyty Historyczne. – 2005. – №24. – С. 153-165.
 • Культурная палітыка як адна са сфер дзяржаўнай палітыкі // Научные труды Академии управления при Президенте Республики Беларусь. – 2006. – Вып. 8. – Минск: Акад. упр. при Президенте Респ. Беларусь. – С. 511-523.
 • Знешняя культурная палітыка ў перыяд трансфармацыі (вопыт Беларусі, Расіі, Украіны і Польшчы) // Problemy cywilizacyjnego rozwoju Białorusi, Polski, Rosji i Ukrainy od końca XVIII do XXI wieku / Pod redakcją Piotra Franaszka, Aleksandra N.Nieczuchrina. – Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiełłońskiego. – 2007. – S. 194-197.
 • Культурная палітыка краін Еўропы: параўнаўчы аналіз мэт і задач // Известия Национальной академии наук Беларуси. СЕРИЯ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК. – 2006. – №5. Часть 1. – С. 79-81.
 • Латышское население Беларуси в межвоенный период // Latvijas Arhivi. – 2007. – №2. – Lp. 121-133.
 • Параўнаўчы аналіз культурнай палітыкі краін Еўропы ў 1989 – 2005 г. (метадалагічныя праблемы даследавання) // Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Я.Купалы. Серыя 1. Гісторыя, філасофія, паліталогія, сацыялогія. – 2007. – №2. – С. 35-40.
 • Еўрапейскі вопыт інтэграцыі культурнай палітыкі ў планы пераадолення сацыяльнай ізаляцыі // Белорусcкий журнал международного права и международных отношений. – 2007. – №4. – С.59-63.
 • Адраджэнне і развіццё культуры ў сельскай мясцовасці – адна з мэт культурнай палітыкі Рэспублікі Беларусь // Проблемы управления. – 2007. – № 4. – С. 70-75.
 • Культурная политика Беларуси и Росии: сравнительный анализ // Проблемы управления. – 2008. – № 3. – С. 189-194.
 • Украинский этнос на территории Беларуси в условиях оккупации (1941 – 1944 гг.) // Історичні і політологічні дослідження. Видання Донецького ниціонального університету, історичний факультет. – 2008. – № 1-2. – С. 87-95.
 • Механізмы рэалізацыі культурнай палітыкі краін Еўропы // Веснік Брэсцкага універсітэта. Серыя гуманітарных і грамадскіх навук. – 2008. – № 2. – С. 3-9.
 • Архівы Рэспублікі Беларусь у перыяд трансфармацыі (1991 – 2008 гг.) // Веснік Палескага дзяржаўнага універсітэта. Серыя грамадскіх і гуманітарных навук. – 2009. – Вып.1. – С. 42-47.
 • Нацыянальна-культурная дзейнасць літоўскага насельніцтва Гродзенскага павета ў 1930-х гадах (на падставе матэрыялаў Дзяржаўнага ваяводскага архіва ў Беластоку) // Białoruskie Zeszyty Historyczne. – 2009. – №32 – С. 265-277.
 • Судьбы латышского населения Беларуси на фоне социально-политических изменений межвоенного периода // Балто-славянские культурные связи. – Рига: SIA “Madris”, 2009. – С. 476-487.
 • Особенности политики германских оккупационных властей относительно национальных сообществ Беларуси в разных зонах оккупации // Історичні і політологічні дослідження. Видання Донецького ниціонального університету, історичний факультет. – 2009. – № 1. – С. 149-154.
 • Распрацоўка палітыка-прававых асноў дзеянняў у сферы культуры Рэспублікі Беларусь // Проблемы управления. – 2010. – № 1. – С. 68-72.
 • Шматбаковае і рэгіянальнае супрацоўніцтва Рэспублікі Беларусь (1991-2008 гг.) // Системная трансформация общества: исторически опыт, современноcть и перспективы. Сборник научных трудов кафедр социально-гуманитарных наук. Выпуск VIІ / Под общ. ред. Лапіной С.В. – Брест: БрГТУ, 2010. – С. 101-108.
 • Частный сектор культуры Республики Беларусь: становление и развитие (1991-2008) // Acta Baltico-Slavica. T. 34. – 2010. – C. 289-300.
 • Vom Tauwetter zur Perstroika. Die sechziger-Jahre-Generation in der weiЯrussischen Kultur // Ein weißer Fleck in Europa… Die Imagination der Belarus als Kontaktzone zwischen Ost und West‚ Thomas M. Bohn, Victor Shadurski (Hg.). – Bielefeld: Transcript Verlag, 2011. – S. 203-210.
 • Двухстороннее культурное сотрудничество Республики Беларусь (1991-2008 гг.) // Історичні і політологічні дослідження. Видання Донецького ниціонального університету, історичний факультет. – 2011. – № 1-2. – С. 281-289.
 • Работники культуры в культурной политике России, Беларуси, Украины: правовой статус, социально-экономическое положение (1991-2011) // Наука. Религия. Общество. – 2012. – № 4. – С. 19-26.
 • Бюджэтна-падатковая палітыка ў сферы культуры Рэспублікі Беларусь (1991-2010) // Веснік Палескага дзяржаўнага ўніверсітэта. Серыя грамадскіх і гуманітарных навук. – 2013. – № 2. – С. 3-9.
 • Дзяржаўная палітыка ў галіне аховы гісторыка-культурнай спадчыны ў 1991-2010 гг. // Весці Нацыянальнай Акадэміі навук Беларусі. Серыя гуманітарных навук. – 2014. – № 1. – С. 52-59.
 • Власть и культура Беларуси: трансформация модели взаимодействия в новейшее время (1991–2010) // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Вип. 23 / [гол. редколегії Микола Литвин]. НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. – Львів, 2013. – C. 588-601.
 • Дынаміка культурнай актыўнасці насельніцтва Беларусі (1991-2010) // Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Серыя 1. Гісторыя і археалогія. Філасофія. Паліталогія. – 2015. – № 2 (197). – С. 3-11.
 • Уплыў палітычных працэсаў ў Беларусі на творчасць літаратараў (1991-2010) // Acta Albaruthenica. – 2016. – Том 16. – С. 235-260.
 • Асноўныя этапы станаўлення і развіцця культурнай палітыкі // Веснік БарДУ. Серыя “Гістарычныя навукі і археалогія. Эканамічныя навукі. Юрыдычныя навукі”. – 2016. – Выпуск 4. – С. 14-20.
 • Інфармацыйна-камунікацыйныя тэхналогіі ў сферы культуры Беларусі (1989-2016 гг.) // Веснік Брэсцкага ўніверсітэта. Серыя 2. Гісторыя. Эканоміка. Права. – 2016. – № 2. – С. 26-33.
 • Грамадска-палітычная актыўнасць дзеячаў культуры і мастацтва Беларусі (1991-2010) // Acta Albaruthenica. – 2017 – Том 17. – С. 245-276.