Шаланда Аляксей Iванaвiч

загадчык аддзела генеалогіі, геральдыкі і нумізматыкі,
кандидат исторических наук, доцент

Тэл.: (+375 17) 284-02-20,
E-mail: litherland@tut.by

Родился 31 мая 1969 г. в г. Гродно. В 1993 г. окончил Гродненский государственный университет имени Янки Купалы. В 2000 г. защитил кандидатскую диссертацию «Шляхецкая геральдыка Беларусі ў другой палове ХVІ–ХVІІІ ст.» (научный руководитель – ).

Трудовая деятельность:
В Институте истории работает с 2008 г. В 2010–2012 г. заведующий сектором геральдики и нумизматики отдела специальных исторических наук и информационно-аналитической работы. С 2012 г. – заведующий отделом специальных исторических наук и информационно-аналитической работы Института истории НАН Беларуси.

Сфера научных интересов:

  • Средневековая история Беларуси;
  • Геральдика и сфрагистика ВКЛ;
  • Генеалогия и историю шляхетских родов ВКЛ.

Публикации:
Автор более ___ изданий, в том числе:
Монографии:

  • Метадычныя рэкамендацыі па публікацыі польскамоўных дакументаў па гісторыі Беларусі ХVІ–першай паловы ХІХ ст. Склад. А.Шаланда. Мн.: БелНДІДАС, 2012.
  • Сімвалы і гербы зямель Беларусі ў Х–ХVІІІ ст. геральдычна-сфрагістычныя нарысы. Мн.: Беларуская навука, 2013.

Важнейшие научные статьи:

  • Палітычная праграма гербавых пячатак вялікага князя літоўскага Вітаўта // Сфрагістичний щорічник. Киïв, 2012. Вип.ІІІ. С.90–102.
  • Гродскі суд Гарадзенскага павета ВКЛ у часы праўлення Стэфана Баторыя (1576–1586 г.) // Вялікае Княства Літоўскае і суседзі: Права. Вайна. Дыпламатыя. Пад рэд. С.Сокала, А.Янушкевіча. Мн.: БІП–Інстытут правазнаўства, 2012. С.44–82.