Архіў НАН Беларусі

Заг. архівам: канд. гіст. навук Марына Уладзіміраўна
Глеб

тэл.:(017) 284-25-55

ст. лабарант – Святлана Міхайлаўна Ананка

тэл.:(017) 284-22-87