Цэнтр новай і навейшай гісторыі Беларусі

Цэнтр новай і навейшай гісторыі Беларусі

Кіраўнік – канд. гіст. навук, дацэнт Мікалай Уладзіміравіч Смяховіч
тэл.: (017) 378-75-55, e-mail: smenic18@mail.ru
_______________________________________________________________________________________
Цэнтр створаны ў 2005 г. як цэнтр гісторыі індустрыяльнага грамадства,
з 1 студзеня 2016 г. пераназваны і складаецца з трох аддзелаў:

Аддзел ваеннай гісторыі Беларусі

заг. аддзела – док. гіст. навук Аляксей Міхайлавіч Літвін
тэл.: (017) 378-24-21, e-mail: voenhistbel@mail.ru

Аддзел гісторыі Беларусі Новага часу

заг. аддзела – канд. гіст. навук. Андрэй Уладзіміравіч Унучак
тэл.: (017) 378-18-39, e-mail: unuchak@gmail.comhbmt_ih@outlook.com

Аддзел навейшай гісторыі Беларусі

заг. аддзела – канд. гіст. навук. Сяргей Аляксандравіч Траццяк
тел.: (017) 379-16-10; e-mail: modernhistbel@mail.ru