Цэнтр спецыяльных гістарычных навук і антрапалогіі

Кіраўнік – док. гіст. навук, прафесар Валянцін Фёдаравіч Голубеў
тэл.: (017) 284-18-74, e-mail: v_goloubeu@mail.ru
_______________________________________________________________________________________
Цэнтр створаны ў 2016 г. у яго склад уваходзяць чатыры аддзелы:

Аддзел антрапалогіі

зав. отделом – канд. гіст. навук. Вольга Уладзіміраўна Марфіна
тэл.: (017) 284-27-96, e-mail: belantrop@tut.by

Аддзел крыніцазнаўства і археаграфіі

заг. аддзела – канд. гіст. навук. Аляксандр Барысавіч Доўнар
тэл.: (017) 284-14-09, e-mail: dounar_zagor@mail.ru

Аддзел генеалогіі, геральдыкі і нумізматыкі

заг. аддзела – канд. гіст. навук. Аляксей Іванавіч Шаланды
тэл.: (017) 284-02-20, e-mail: litherland@tut.by

Аддзел гістарыяграфіі і метадаў гістарычнага даследавання

заг. аддзела – канд. гіст. навук. Ірына Уладзіміраўна Жылінская
тэл.: (017) 284-27-00, e-mail: