Цэнтр археалогіі і старажытнай гісторыі Беларусі

Цэнтр_археалогіі_і_старажытнай_гісторыі_Беларусі

Кіраўнік – док. гіст. навук, прафесар Вольга Мікалаеўна Ляўко
тел.: (017) 378-28-54, e-mail: onlevko@gmail.com
_______________________________________________________________________________________
Цэнтр створаны ў 2005 г. як цэнтр гісторыі даіндустрыяльнага грамадства,
з 1 студзеня 2016 г. перайменаваны і ў яго склад уваходзяць чатыры аддзелы:

Аддзел захавання і выкарыстання археалагічнай спадчыны

заг. аддзела – канд. гіст. навук Андрэй Вячаслававіч Вайцяховіч
тэл.: (017) 378-90-93, 379-90-91, e-mail: voitehowich@tut.by

Аддзел археалогіі першабытнага грамадства

заг. аддзела – канд. гіст. навук Максім Міхайлавіч Чарняўскі
тэл.: (017) 378-28-89, e-mail: maxchar@gmail.com

Аддзел археалогіі Сярэдніх вякоў і Новага часу

заг. аддзела – канд. гіст. навук Вадзім Іванавіч Кошман
тэел.: (017) 379-05-13, e-mail: vadzim_archeo@tut.by

Аддзел гісторыі Беларусі Сярэдніх вякоў і пачатку Новага часу

заг. аддзела – канд. гіст. навук Варонін Васіль Аляксеевіч
тэл.: (017) 378-16-31, e-mail: v.varonin@outlook.com