Волкаў Мікалай Аляксандравіч

старшы навуковы супрацоўнік (да 31.12.2020 г.) аддзела гiсторыi Беларусi Сярэднiх вякоў i пачатку Новага часу, кандыдат гістарычных навук

Тэл.: (+375 17) 378-16-31
E-mail: mikola.volkau@gmail.com

Нарадзіўся 9 чэрвеня 1985 г. у Мінску. У 2003–2008 гг. вучыўся на гістарычным факультэце Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, у 2007–2009 гг. — у магістратуры Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэта (Вільня, Літва) па спецыяльнасці «Ахова і інтэрпрэтацыя гісторыка-культурнай спадчыны», у 2009–2010 гг. — у магістратуры Інстытута падрыхтоўкі навуковых кадраў НАН Беларусі па спецыяльнасці «Мастацтвазнаўства», у 2013–2016 гг. — у аспірантуры Інстытута гісторыі НАН Беларусі па спецыяльнасці «Айчынная гісторыя». У 2016 г. абараніў кандыдацкую дысертацыю па тэме «Забеспячэнне абароназдольнасці рэзідэнцый роду Радзівілаў на беларускіх землях Вялікага Княства Літоўскага ў XVI — пачатку XVIII ст.» (навуковы кіраўнік — д.г.н. Ю.М. Бохан).

Сфера навуковых інтарэсаў:
Гісторыя фартыфікацыі, артылерыі, ваеннай справы, архітэктуры і горадабудаўніцтва Вялікага Княства Літоўскага ў Ранні Новы час (XVI–XVIII стст.).

Навуковыя гранты і стажыроўкі:
2006–2007 гг. — Універсітэт Марціна Лютэра (Гале, Германія, 6 месяцаў) пры падтрымцы Таварыства студэнцкага абмену ў Цэнтральнай і Усходняй Еўропе, 2010–2011 гг. — Варшаўскі універсітэт (Польшча, 11 месяцаў) па праграме польскага ўрада для маладых навукоўцаў, 2012–2013 гг. — Свабодны універсітэт Берліна (Германія, 9 месяцаў) пры падтрымцы Нямецкай службы акадэмічных абменаў, 2014 г. — Літоўскі эдукалагічны ўніверсітэт (Вільня, Літва, 3 месяцы) па праграме супрацоўніцтва паміж міністэрствамі адукацыі Літвы і Беларусі, 2017 г. — Санкт-Пецярбург (1 месяц) пры падтрымцы Германскага гістарычнага інстытута ў Маскве

Публікацыі
Аўтар больш за 50 публікацый, сярод іх:

Манаграфіі:

 • Артылерыя Нясвіжскага замка. — Мінск, 2015. — 188 с.
 • Слуцк на старых планах. — Мінск, 2017. — 159 с.
 • Міжнародная выстава “Ultima ratio regum. Беларусь у Паўночных войнах сярэдзіны XVII — пачатку XVIII ст.” (Мірскі замак, 21 красавіка — 24 верасня 2017 г.)г.) : каталог. Мір, 2017. 264 с. (у суаўтарстве з К. Карлюком).

Важнейшыя навуковыя артыкулы:

 • Глуская фартэцыя // Матэрыялы па археалогіі Беларусі. 2011. Выпуск 20. Археалагічныя даследванні на Беларусі ў 2008 г. С. 209–226. (у суаўтарстве з І. Ганецкай)
 • Фартыфікацыя і ўзбраенне Мірскага замка // Беларускі гістарычны часопіс (далее — БГЧ). 2012. № 1. С. 11–24.
 • Артылерыя Нясвіжскага замка ў канцы XVI — пачатку XVIII стст. // ARCHE. Вайсковая гісторыя Вялікага Княства Літоўскага. 2012. № 6. С. 41–91.
 • Да пытання аб аўтарстве калекцыі малюнкаў сярэдзіны XVII ст. з архіва князёў Радзівілаў // БГЧ. 2012. №7. С. 34–38.
 • Нясвіжскі замак у Вялікай Паўночнай вайне // Вялікае Княства Літоўскае: Права. Вайна. Дыпламатыя / Пад рэд. С.Ф. Сокала, А.М. Янушкевіча. Мінск, 2012. С. 219–238.
 • Слуцкая цытадэль XVII–XVIII ст. // Беларускі гістарычны агляд. 2012. Т. 19, сш. 1–2. С. 31–66.
 • Панарама Старога Быхава другой паловы XVII ст. // БГЧ. 2013. № 5. С. 16–24.
 • Арганізацыя і забеспячэнне будаўніцтва фартыфікацый у Слуцку пры Багуславе Радзівіле (1654–1669 гг.) // Studia Historica Europae Orientalis = Исследования по истории Восточной Европы : науч. сб. Вып 5. Минск, 2012. С. 188–204.
 • Private Festungen der Magnaten als Element des Verteidigungssystems der Republik am Biespiel der Stadtfestung Słuck // „Sinflut und Simplicissimus“ Österreich und Polen im 17. Jahrhundert. Acta Austro-Polonica. 2013. Bd. V. S. 157–162.
 • Архітэктура Старога замка часоў Вітаўта ў Гародні // БГЧ. 2014. № 2. С. 17–34.
 • Будаўніцтва бастыённага замка Яна Караля Хадкевіча ў Ляхавічах // Магнацкі двор і сацыяльнае ўзаемадзеянне (XV–XVIII стст.): зборнік навуковых прац. Мінск, 2014. С. 343–356.
 • Рэчыца ў часы Вялікага Княства Літоўскага // БГЧ. 2014. № 5. С. 3–17. (у суаўтарстве з В. Голубевым)
 • Абарончыя рэзідэнцыі як сімвал самарэпрэзентацыі магнатэрыі (на прыкладзе роду Радзівілаў) // Гістарычна-археалагічны зборнік. 2015. Вып. 30. С. 67–74.
 • Архітэктура Старога замка ў Гродна ў XVI–XVIII стст.: выгляд і прызначэнне збудаванняў размешчаных уздоўж нёманскай сцяны // БГЧ. 2015. № 11. С. 5–22.
 • Мядзельскі замак у святле пісьмовых і археалагічных крыніц // Архіварыус. 2015. Вып. 13. С. 65–92. (у суаўтарстве з М. Плавінскім)
 • Оборонительные сооружения Беларуси и Украины середины XVII века на рисунках Абрахама ван Вестерфельда и набросках из архива Радзивиллов в Минске // Новые материалы по истории фортификации. 2016. Вып. 2. С. 40–52.
 • Мірскі замак у XVI–XVIII стст.: гісторыя будаўніцтва і эвалюцыя функцыянальнага прызначэння // БГЧ. 2016. № 9. С. 29–45.
 • Карціны і габелены на батальныя сюжэты XVI–XVIII стст. у аздабленні Нясвіжскага замка / М. А. Волкаў // Архіварыус. 2016. Вып. 14. С. 132–144.