Отдел археологии Полоцкой земли и сопредельных территорий

В составе Центра археологии Беларуси
Отдел создан в феврале 2022 г.
Адрес: Институт истории НАН Беларуси, 220072, г. Минск, ул. Академическая, 1, каб. 204.
Тел.: (+375 17) 378 28 54. E-mail: v.shadyro@gmail.com

Заведующий отделом:
кандидат исторических наук
Шадыро Вадим Иосифович

В отделе работают:
ст.н.с., к.и.н., доц. Климов Марат Васильевич;
н.с. Неклюдова Татьяна Анатольевна;
м.н.с. Федорук Дарья Александровна;
м.н.с. Граф Вадим Игоревич.


Отдел создан на основании решения Ученого совета Института истории НАН Беларуси от 31.01.2022 согласно протоколу №2. Решает вопросы, связанные с происхождением и установлением белорусской государственности, а также проводит научно-спасательные раскопки городских, сельских и погребальных памятников Полоцкой земли и сопредельных районов.

Плавінскі, М. А. Славянскія пахавальныя помнікі Верхняга Павілля эпохі Сярэднявечча: матэрыялы і даследаванні / М. А. Плавінскі. — Мінск: Беларуская навука, 2022. — 243 с. (Выданне падрыхтавана аўтарам у Інстытуце гісторыі НАН Беларусі і ў Інстытуце падрыхтоўкі навуковых кадраў НАН Беларусі)
Кніга прысвечана вывучэнню славянскіх пахавальных помнікаў Верхняга Павілля эпохі Сярэднявечча. Выданне складаецца з двух узаемазвязаных блокаў. Першы і асноўны прысвечаны публікацыі матэрыялаў раскопак курганных могільнікаў Мілты, Нагаўкі і Навасёлкі і аналізу пахавальных традыцый насельніцтва, якое пакінула гэтыя некропалі. Другі блок утрымлівае тры нарысы, прысвечаныя даследаванню асобных пытанняў вывучэння пахавальнага абраду і інвентару славянскага насельніцтва Верхняга Павілля. Разлічана на археолагаў, гісторыкаў, музейных супрацоўнікаў, краязнаўцаў і ўсіх, хто цікавіцца старажатнай і сярэднявечнай гісторыяй Беларусі.