Asheichyk Vitali

Until August 2018 he worked as a research fellow
department of conservation and use of the archaeological heritage

Phone: (+375 17) 294-90-93
E-mail: vitali.asheichyk@gmail.com

Born 13 October 1986 in Minsk. From November 2014 to August 2018 he worked at the Institute of History of the National Academy of Sciences of Belarus.

Academic CV:
since 2014 — Institute of History, National Academy of Sciences of Belarus
2011–2014 — Belarusian State University, Post-Graduate studies in Archaeology
2010–2011 — Belarusian State University, M.A. in Archaeology
2008–2009 — exchange student at Pultusk Academy of Humanities, Institute of Anthropology and Archaeology (Pultusk, Poland)
2004–2010 — Belarusian State University, Diploma in History and Archaeology.

Research Interests:

 • Palaeolithic and Mesolithic in Belarus;
 • lithic industries of prehistoric societies of the Central and Eastern Europe;
 • lithic raw materials

Main publications:

 • Aszejczyk, W. Kultura janisławicka na Białorusi. Stan i wybrane aspekty badań // Podlaskie Zeszyty Archeologiczne. Białystok, 2017. Z. 12/2016. S. 21–56.
 • Asheichyk, V., Vaitovich, A. A Late Neolithic Burial from the Drazdy 12 Site in the Upper Neman Region (Western Belarus) // Lietuvos Archeologija. Vilnius, 2016. T. 42. P. 105–125.
 • Вайтовіч, А.У., Ашэйчык, В.У. Новае пахаванне кола культуры шнуравой керамікі на Верхнім Панямонні // Матэрыялы па археалогіі Беларусі. Мінск, 2016. Вып. 27. С. 197–205.
 • Ашейчик, В.В. Сырьевые комплексы стоянки Криничная в среднем Посожье: предварительные результаты // Актуальная археология 3. Новые интерпретации археологических данных : Тезисы международной научной конференции молодых ученых, Санкт-Петербург, 25–28 апреля 2016 г. / ред. В.А. Алёкшин (отв. ред.), Е.С. Ткач, А.А. Бессуднов. Санкт-Петербург: ИИМК РАН, 2016. С. 17–20.
 • Ашэйчык, В. Калумб каменнага веку // Супольнасці каменнага і бронзавага вякоў міжрэчча Віслы і Дняпра: Зборнік навуковых артыкулаў памяці Міхала Чарняўскага / рэд. В.У. Ашэйчык, М.А. Плавінскі, В.М. Сідаровіч. Мінск: А.М. Янушкевіч, 2015. С. 9–17.
 • Зуева, А.В., Ашейчик, В.В. Синкретизм культурных традиций рубежа неолита – бронзового века в Верхнем Понеманье (на примере памятника Дрозды 12) // Неолитические культуры Восточной Европы: хронология, палеоэкология, традиции : Материалы международной научной конференции, посвященной 75-летию В. П. Третьякова / под редакцией В. М. Лозовского, О. В. Лозовской, А. А. Выборнова. Санкт-Петербург: ИИИМК РАН, 2015. С. 167–170.
 • Зуева, А.У., Ашэйчык, В.У. Папярэднія вынікі раскопак паселішча Дразды-12 у 2013 годзе // Матэрыялы па археалогіі Беларусі. Мінск, 2015. Вып. 26. С. 300–305.
 • Ашэйчык, В.У., Зуева, А.У. Археалагічныя разведкі на тэрыторыі Лідскага раёна ў 2012 годзе // Матэрыялы па археалогіі Беларусі. Мінск:, 2014. Вып. 25. С. 281–284.
 • Ашэйчык, В.У., Зуева, А.У. Археалагічныя даследаванні ў ваколіцах вёскі Дразды Стаўбцоўскага раёна ў 2012 годзе // Матэрыялы па археалогіі Беларусі. Мінск, 2014. Вып. 25. С. 274–280.
 • Ашэйчык, В.У., Зуева, А.У., Чарняўскі, М.М. Новыя матэрыялы каменнага веку з вярхоўяў Нёмана // Матэрыялы па археалогіі Беларусі. Мінск, 2014. Вып. 25. С. 172–178.
 • Ашэйчык, В.У. Крамянёвы інвентар яніславіцкай культуры: асноўныя накірункі вывучэння і некаторыя праблемы таксанамічнага падзелу // Матэрыялы па археалогіі Беларусі. Мінск, 2014. Вып. 25. С. 151–171.
 • Ашэйчык, В.У. Выпадковая знаходка каменнай шліфаванай сякеры-кліна з Пухавіцкага раёна // Матэрыялы па археалогіі Беларусі. Мінск, 2013. Вып. 24. С. 231–232.
 • Ткачоў, А.Ю., Ашэйчык, В.У. Раскопкі 2010 года на стаянцы каменнага веку Селішча Малое-3 у басейне р. Лясная Правая // Матэрыялы па археалогіі Беларусі. Мінск, 2012. Вып. 23. С. 266–269.
 • Ашэйчык, В.У. Археалагічныя разведкі 2010 года ў Мастоўскім раёне // Матэрыялы па археалогіі Беларусі. Мінск, 2012. Вып. 23. С. 171–176.
 • Ашэйчык, В.У. Археалагічная разведка на тэрыторыі Лідскага раёна ў 2009 годзе // Матэрыялы па археалогіі Беларусі. Мінск, 2012. Вып. 23. С. 165–170.
 • Сідаровіч, В., Ашэйчык, В., Вашанаў, А. Мезалітычны інвентар з паселішча Кавальцы 5 (Кавальцы 1-ГЭС) // Матэрыялы па археалогіі Беларусі. Мінск, 2011. Вып. 20. С. 274–277.
 • Ашэйчык, В. Крамянёвы інвентар са стаянкі Нясілавічы 1 (матэрыялы даследаванняў 1982 года) // Acta Archaeologica Albaruthenica. Мінск: І.П. Логвінаў, 2010. Vol. VI. – С. 29–38.