Department of Archeology of Polotsk Land and Adjacent Territories

In the composition Centre of archeology of Belarus.
The department was formed in 2022.
Kontakt: Institute of History of the National Academy
of Sciences of Belarus, 220072, Minsk, str. Akademicheskaya, 1, room. 204.
Tel.: (+375 17) 378 28 54. E-mail: v.shadyro@gmail.com

Head of the department:
Candidate of Historical Sciences
Vadim I. Shadyro

The staff members of the department include:
Marat V. Klimov, PhD, assist. prof., senior researcher;
Tatyana A. Nekljudova, researcher;
Darja A. Fedoruk, junior researcher;
Vadzim I. Hraf, junior researcher.


The department was created on the basis of the decision of the Academic Council of the Institute of History of the National Academy of Sciences of Belarus dated January 31, 2022, in accordance with Protocol No. 2. Resolves issues related to the origin and establishment of Belarusian statehood, and also conducts scientific and rescue excavations of urban, rural and burial sites of the Polotsk land and adjacent areas.

Плавінскі, М. А. Славянскія пахавальныя помнікі Верхняга Павілля эпохі Сярэднявечча: матэрыялы і даследаванні / М. А. Плавінскі. — Мінск: Беларуская навука, 2022. — 243 с. (Выданне падрыхтавана аўтарам у Інстытуце гісторыі НАН Беларусі і ў Інстытуце падрыхтоўкі навуковых кадраў НАН Беларусі)
Кніга прысвечана вывучэнню славянскіх пахавальных помнікаў Верхняга Павілля эпохі Сярэднявечча. Выданне складаецца з двух узаемазвязаных блокаў. Першы і асноўны прысвечаны публікацыі матэрыялаў раскопак курганных могільнікаў Мілты, Нагаўкі і Навасёлкі і аналізу пахавальных традыцый насельніцтва, якое пакінула гэтыя некропалі. Другі блок утрымлівае тры нарысы, прысвечаныя даследаванню асобных пытанняў вывучэння пахавальнага абраду і інвентару славянскага насельніцтва Верхняга Павілля. Разлічана на археолагаў, гісторыкаў, музейных супрацоўнікаў, краязнаўцаў і ўсіх, хто цікавіцца старажатнай і сярэднявечнай гісторыяй Беларусі.