Department of scientific and information work

As part of Center of History of Belarus of the end of XVIII–XXI centuries.


Was created on June 1, 2022.

Address: Institute of History of the National Academy of Sciences of Belarus, 220072, Minsk, str. Akademicheskaya, 1, room. 114.
Tel: E-mail: siw@history.by

Head of Department:
Candidate of Historical Sciences
Baranouski V. Aleksandr.

The staff members of the department include:
Marina Y. Zinchenko, researcher.
Kiryl D. Hancharenka, junior researcher, master of hist. scienc.
Dmitry V. Portnov, junior researcher, master of hist. sciences.

The main areas of work of the department:

  • study of the history of Belarusian statehood from its origins to the beginning of the 21st century;
  • ensuring the scientific and information activities of the institute;
  • improvement of work of peer-reviewed journals of the institute;
  • popularization of historical science and activities of scientists of the Institute.


Publications prepared by the staff of the department:

Гістарычна-археалагічны зборнік / Гал. рэд.: А.А. Каваленя. Вып. 36. — Мінск: Беларус. навука, 2022. — 240 с.
Інстытут гісторыі НАН Беларусі працягвае выданне «Гістарычна-археалагічнага зборніка». У ім змешчаны артыкулы вядучых вучоных-гісторыкаў Беларусі, якія прааналізавалі найноўшыя дасягненні акадэмічнай гістарычнай навукі за апошнія гады, паказалі найбольш знакавыя адкрыцці гісторыкаў і археолагаў. У артыкулах навукоўцаў раскрываюцца сучасныя погляды на актуальныя праблемы айчыннай і замежнай гісторыі ад першабытнасці да сучаснасці. Выданне разлічана на прафесійных вучоных-гісторыкаў, археолагаў, антраполагаў, выкладчыкаў, студэнтаў і аспірантаў, шырокае кола чытачоў.