Harshkou Aliaksandr

junior researcher (until 31.10.2019) at the
department of archaeology of prehistoric society
Tel.: (+375 17) 284-13-22
E-mail: ales.harshkou.arch@gmail.com

Born on 31 January 1997 in village Zaastravieča Minsk region. In 2018 graduated from the Faculty of history, communication and tourism Hrodna State University. Since the fall of 2018 studying in the Master degree program specialty «Archeology» at the Research Training Institute of National Academy of Sciences of Belarus.

Labor activity:
From September 2017 to June 2018 worked as a junior researcher in the department of archeology of the Hrodna State Historical and Archeological Museum.
From November 2018, Junior Researcher, Department of Archeology, Prehistoric Society, Institute of History National Academy of Sciences of Belarus.

Scientific interests:

  • Paleolithic East European Plain
  • Experimental Archeology
  • Technological aspects of the study of flint inventory

Publications:

  • Гаршкоў, А. Д. Крамянёвы інвентар з паверхневых збораў Ю. Ядкоўскага каля воз. Берштаўскае ў 1914 г. / А. Д. Гаршкоў // Гісторыя археалагічнага вывучэння Беларусі: стан і перспектывы (да 80-годдзя М. М. Чарняўскага). Тэзісы Рэспубліканскай студэнцкай навукова-практычнай канферэнцыі (Гродна, 30-31 сакавіка 2018 г.) – Гродна, 2018. – С. 7-8.
  • Горшков, А. Д. Типология кремневых финальнопалеолитических наконечников стрел из сборов Гродненского государственного историко-археологического музея / А. Д. Горшков // Актуальная археология 4. Комплексные исследования в археологии. Материалы Международной научной конференции молодых ученых (Санкт-Петербург, 2-5 апреля 2018 г.) – Санкт-Петербург, ИИМК РАН, 2018 . – С. 87-90.
  • Гаршкоў, А. Д. Крамянёыя знаходкі з раскопак Старога Замка ў Гродна ў 2015 г. // А. Д . Гаршкоў / Матэрыялы па археалогіі Беларусі. Вып. 29. Даследаванні пахавальных і пасяленчых помнікаў эпохі сярэднявякоўя і Новага часу на тэрыторыі Беларусі і суседніх краін. – Мінск: “Беларуская навука”, 2018. – С. 204–206.
  • Vashanau A. Middle Palaeolithic flint artefacts from the territory of Belarus / A. Vashanau, A. Kolasau, V. Asheichyk, M. Charniauski, A. Harshkou, K. Stepanova, A. Otcherednoy // Сrossing the borders. Іnterregional and cross-cultural interactionsin the context of lithic studies. 15th SKAM Lithic Workshop. – Minsk, 2018. – P. 45-46.