Kurlovich Palina

senior researcher (until 2019) at the
department of conservation and use of the archaeological heritage,
Candidate of Historical Sciences

Tel: (+375 17) 294-90-93
E-mail: nominusster@gmail.com

Palina Kurlovich was born 01.10.1988 in Minsk. She finished gymnasium N 12 in 2005. She studied at historical faculty of Belarusian State University in History (Archaeology) during 2007-2012. During 2012-2013 she studied for MA degree in Archaeology at historical faculty of Belarusian State University. In 2013-2016 she had postgraduate studies in Archaeology at the Institute of History of the Academy of Sciences of Belarus.

Work activities:
During 2012 she worked as archivist in the Archives of the city of Minsk. In 2013-2016 she was assistant at the Department of Archeology and special historical disciplines of the Belarusian State University, assistant of Department of conservation and management of the archaeological heritage of the Institute of History of NAS of Belarus. Since 2016 she is researcher at the Institute of History of NAS of Belarus as well part-time lecturer of the Department of Archeology and special historical disciplines of historical faculty of BSU.

Research interests:

 • Medieval and Postmedieval Archaeology;
 • Archaeological glass;
 • Archaeology of production complexes;
 • Methodology of Archaeology;
 • History of Science.

Key publications:

 • Курловіч-Беляўская, П.С. Шкляная вытворчасць XVI–XVIII стст. на тэрыторыі Беларусі / П.С. Курловіч-Беляўская // Матэрыялы па археалогіі Беларусі. – Мінск, 2014. – Вып. 25: Вынікі даследавання першабытных і сярэдневяковых старажытнасцей Беларусі ў 2011–2012 гадах. – С. 66–70.
 • Курловіч-Бяляўская, П.С. Тэхналогія вытворчасці шкляных сасудаў XVI–XIX стст. з тэрыторыі Паўночнай і Цэнтральнай Беларусі / П.С. Курловіч-Бяляўская // Матэрыялы па археалогіі Беларусі. – Мінск, 2015. – Вып. 26: Вынікі даследаванняў першабытных і сярэдневяковых помнікаў на тэрыторыі Беларусі (да 120-годдзя з дня нараджэння А.М. Ляўданскага). – С. 88–96.
 • Курловіч-Бяляўская, П.С. Шкляныя вырабы XVI–XIX стст. з тэрыторыя Паўночнай і Цэнтральнай Беларусі: пытанні гістарыяграфіі / П.С. Курловіч-Бяляўская // Гістарычна-археалагічны зборнік. – Мінск, 2015. – Вып. 30. – С. 312–319.
 • Зуева А.У., Курловіч-Бяляўская П.С. Ляўданскі і БДУ // Матэрыялы па археалогіі Беларусі. 2015. – Вып. 26. С. 15–19.
 • Вайтовіч, А. У. «Если бы на мою долю выпала честь преподавать первобытную культуру и археологию в Белгосуниверситете…», альбо Універсітэцкая археалогія ў 1921 – 1931 гг. / А. У. Вайтовіч, П. С. Курловіч-Бяляўская // Российские и славянские исследования. – Минск, 2015. – Вып. Х. – С. 240-248.
 • Курловіч-Бяляўская, П.С. Праблема тыпалогіі шкляных вырабаў Новага часу (па матэрыялах археалагічных даследаванняў на тэрыторыі Паўночнай і Цэнтральнай Беларусі) / П.С. Курловіч-Бяляўская // Часопіс Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта. Гісторыя. – 2017. – № 1. – С. 109–119.