Laikou M. Kiryl

Until August 2018 he worked as a junior researcher Center for History of geopolitics

Tel.: (+375 17) 284-23-97
e-mail: laikoukm@gmail.com

Born on August 11, 1987, Minsk. In 2010 graduated from Faculty of History of the Belarusian state University with a degree in History (History of Belarus and World History). He worked in the State archives of Minsk region. From 2014 to August 2018 he worked of the Center for history of geopolitics of the Institute of history of NAS of Belarus.
Sphere of scientific interests:

  • • bilateral relations of the Republic of Belarus with the countries of the Visegrad group;
  • • historical memory and politics;
  • • international relations.

Main publications:
1. Лайкоў, К.М. Вышаградская група і Рэспубліка Беларусь: этапы станаўлення ўзаемаадносін і перспектывы супрацоўніцтва/ К.М. Лайкоў// Гістарычныя шляхі беларускага народа і суседзяў: узаемадзеянне
і ўзаемаўплывы: зб. навук. арт./ Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Францыска Скарыны; рэдкал.: Р.Р. Лазько (старш.) [і інш.]. – Гомель, 2016. – С. 213-219.
2. Лайков, К.М. Потенциал развития отношений Республики Беларусь и Вышеградской группы/ К.М. Лайков// Беларусь в современных геополитических процессах XX— начале XXI в.: сборник научных статей/ редкол.: А.А. Коваленя (гл. ред.) и др..— Минск: Беларуская навука, 2017. – С. 66 –71.