Shalanda Alexey Ivanovich

Head department (until 31.12.2020) of
genealogy, heraldry and numismatics, Candidate of Historical Sciences, assistant professor

Deputy Chairman on general issues
Committee’s trade union committee (until 2020)

Тэл.: (+375 17) 378-02-20
E-mail: litherland@tut.by

Нарадзіўся 31 мая 1969 г. у г. Гродна. В 1993 г. скончыў Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы. У 2000 г. абараніў кандыдацкую дысертацыю “Шляхецкая геральдыка Беларусі ў другой палове ХVІ–ХVІІІ ст.” (навуковы кіраўнік — кандыдат гістарычных навук, прафесар І.І. Коўкель).

Працоўная дзейнасць:
У Інстытуце гісторыі працуе з 2008 г. У 2010–2012 г — загадчык сектара геральдыкі і нумізматыкі аддзела спецыяльных гістарычных навук і інфармацыйна-аналітычнай работы. З 2012 г. — загадчык аддзела спецыяльных гістарычных навук і інфармацыйна-аналітычнай работы, з 2015 г. — загадчык аддзела генеалогіі, геральдыкі і нумізматыкі Інстытута гісторыі НАН Беларусі.

Навуковыя інтарэсы:

 • Геральдыка, сфрагістыка і вексілалогія ВКЛ;
 • Генеалогія і гісторыя шляхецкіх і мяшчанскіх родаў ВКЛ;
 • Сярэднявечная гісторыя Беларусі.

Публікацыі:
Аўтар больш за 170 навуковых прац, у тым ліку:
Манаграфіі:

 • Шаланда А. Сімвалы і гербы зямель Беларусі ў Х–ХVІІІ ст. геральдычна-сфрагістычныя нарысы. Мн.: Беларуская навука, 2012.
 • Шаланда А. Таямнічы свет беларускіх гербаў. Шляхецкая геральдыка Вялікага княства Літоўскага. Мн.: Выдавец А.М. Янушкевіч, 2014.
 • Шаланда А. Код Францішка Скарыны. Геральдычныя матэрыялы ў пражскіх і віленскіх выданнях беларускага першадрукара. Мн.: Беларуская навука, 2017.

Калектыўныя манаграфіі:

 • Unus pro omnibus: Валовічы ў гісторыі Вялікага княства Літоўскага XV–XVIII ст. Склад. А. Янушкевіч. Навук. рэд. А. Шаланда. Мн.: Медысонт, 2014.
 • Аляхновіч Р., Рыбчонак С., Шаланда А. Род Іллінічаў у Вялікім Княстве Літоўскім у ХV–ХVІ ст.: радавод, гербы, уладанні. Склад. А. Шаланда. Навук. рэд. М. Гальпяровіч.– Мір: Музей “Замкавы комплекс “Мір”, 2015.
 • Галубовіч В., Рыбчонак С., Шаланда А. Князі Друцкія-Горскія ў Вялікім Княстве Літоўскім у ХV–XVIII стст. Мір: Музей “Замкавы комплекс “Мір”, 2016.

Зборнікі дакументаў:

 • Мір Радзівілаў: замак, мястэчка, графства (1568–1813 гг.): зборнік дакументаў і матэрыялаў. Укладальнік А. Шаланда. Мір: Музей “Замкавы комплекс “Мір”, 2017.

Метадычныя выданні:

 • Метадычныя рэкамендацыі па публікацыі польскамоўных дакументаў па гісторыі Беларусі ХVІ–першай паловы ХІХ ст. Склад. А.Шаланда. Мн.: БелНДІДАС, 2012.
 • Метадычныя рэкамендацыі па апісанні сфрагістычных матэрыялаў ХV–ХVІІІ стст. у архівах Беларусі. Склад. А.І. Шаланда. Мн.: БелНДІДАС, 2015.

Найбольш важныя навуковыя артыкулы:

 • Шаланда А. Мяшчанская геральдыка ВКЛ у ХV–ХVІІІ стст.: да пастаноўкі праблемы // Białoruskie zeszyty historyczne. Białystok, 2003. Nr 19. S.229–235.
 • Шаланда А. Апісанне вяселля Цімаша Хмяльніцкага ў 1652 г. // Commentarii Polocenses historici. Наваполацк, Менск, 2005. Т.ІІ. С.62–65.
 • Шаланда А. Дыярыуш Маскоўскай вайны ў 1633 годзе. // Commentarii Polocenses historici. Наваполацк, Менск, 2006. Т.ІІІ. С.50–64.
 • Шаланда А. Святы арханёл Міхаіл – герб Наваградскага ваяводства ВКЛ у ХVІ–ХVІІІ стст. // Навагрудчына ў гістарычна-культурнай спадчыне Еўропы (да 600-годдзя Грунвальдскай бітвы). Мн.: УП “Рыфтур”, 2010. С.119–126.
 • Шаланда А. Геральдыка Радзівілаў у другой палове XVI–XVII ст. на падставе сфрагістычнага матэрыялу. // Замкі, палацы і сядзібы ў кантэксце еўрапейскай культуры. Зборнік навуковых артыкулаў. Рэдкал.: В. Папко і інш. Мн.: Медысонт, 2013. С.269–278.
 • Шаланда А. Земскія пячаткі Вялікага княства Літоўскага ў XVI–XVIII стст.: асноўныя тыпы. // Сфрагістичний щорічник. Киïв, 2013. Вип.ІV. С.277–298.
 • Шаланда А. Манаграмы-пяроплеткі на пячатках шляхты ВКЛ і Беларусі ў другой палове ХVII–пачатку ХІХ ст. // Сфрагістичний щорічник. Киïв, 2016. Вип.VІ. С.369–383.
 • Шаланда А. Гербавыя пячаткі вялікага князя літоўскага Вітаўта: палітычная праграма ў адлюстраванні геральдыкі. // Беларускі гістарычны часопіс. 2017. № 7. С.7–13.