Кимбор Екатерина Григорьевна

Младший научный сотрудник отдела истории
Беларуси конца XVIII — начала ХХ веков
,
магистр исторических наук

Тел.раб.: (+375 17) 378-18-39
Е-mail: katsyaryna.kimbar@yandex.ru

Нарадзілася 24 студзеня 1997 года ў г. Вілейка. З 2016 па 2020 год навучалася на гістарычным факультэце БДУ па спецыяльнасці “Гісторыя (айчынная і ўсеагульная)”. У 2021 годзе скончыла магістратуру гістарычнага факультэта БДУ па спецыяльнасці “Этнаграфія, этналогія і антрапалогія”.

Працоўная дзейнасць:
У 2019—2020 гг. працавала малодшым навуковым супрацоўнікам Дзяржаўнага музея гісторыі беларускай літаратуры. У 2020—2022 гг. — малодшы навуковы супрацоўнік Дзяржаўнага літаратурнага музея Янкі Купалы.
З 27 снежня 2022 г. — малодшы навуковы супрацоўнік аддзела гісторыі Беларусі канца XVIII — пачатку ХХ стагоддзяў.

Сфера навуковых інтарэсаў:
Гісторыя дзяржаўна-саслоўных інстытутаў апекі ў беларуска-літоўскіх губернях у канцы XVIII — першай палове ХІХ стст.

Публікацыі:
Пышкала, К. Р. “Жабруючы Бог”: уяўленні пра жабракоў як пра Бога і святых у традыцыйнай беларускай культуры XIX — пачатку XX ст. / К. Р Пышкала // Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі : [зборнік артыкулаў] / Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, Дзяржаўная навуковая ўстанова “Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры”, філіял “Інстытут мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору імя Кандрата Крапівы”. — 2022. — Вып. 31. — С. 381—390.