Публикации 1994 г.

<< Вернуться в 1993 г.
Нарысы гісторыі Беларусь У 2-х ч. Ч. 1. М. П. Касцюк, У. Ф. Ісаенка, Г. В. Штыхаў [і інш.]. — Мн.: Беларусь, 1994. — 527 с.
Упершыню падаецца гісторыя Беларусі ад старажытных часоў да падзей Лютаўскай рэвалюцыі 1917 года з нацыянальнага пункту гледжання, які грунтуецца на прызнанні факта шматвяковага існавання беларускага этнаса як суб’екта гісторыі. Аўтары шмат у чым пераасэнсоўваюць гістарычны шлях беларускага народа — праблемы этнагенезу, станаўлення і развіцця дзяржаўнасці, нацыянальнай культуры, узаемадачыненняў з суседнімі краінамі і народамі, вызваленчай барацьбы, аднаўляюць гістарычную праўду пра многія падзеі і постаці беларускай мінуўшчыны. Разлічана на настаўнікаў, навукоўцаў, студэнтаў, вучняў старэйшых класаў, а таксама на ўсіх, хто цікавіцца гісторыяй сваёй зямлі (Спампаваць змест).
Снапковский В.Е. Путь Беларуси в ООН. 1944—1945 гг. / Под ред. А.С. Протопопова. — Мн.: Навука і тэхніка, 1994. — 141 с.
Исследуется проблема первоначального членства союзных республик СССР в ООН, трудный путь Беларуси в эту организацию. Написана на основе документов внешней политики СССР, США, Великобритании и других стран, многие из которых впервые вводятся в научный оборот, мемуарной и монографической литературы, периодической печати. Адресуется работникам науки и высшей школы, дипломатам, студентам, широкому кругу читателей, интересующихся историей международных отношений Беларуси (Спампаваць змест).

<< Вернуться в 1993 г.