Конференции 2022 г.


+Научно-практическая конференция
«Беларусь, Смолевичский край и Эдвард Вайнилович»
г. Смолевичи, 7 октября 2022 г.
Інстытут гісторыі
Нацыянальнай акадэміі
навук Беларусі
Міжнародны дзяржаўны
экалагічны інстытут імя
А.Д. Сахарава БДУ
Рыма-Каталіцкі
Касцёл у Беларусі
Смалявіцкі раённы
выканаўчы камітэт
———————————————————————————————————————————————————
ЗАПРАШАЮЦЬ ПРЫНЯЦЬ УДЗЕЛ У
Навукова-практычнай канферэнцыі
«Беларусь, Смалявіцкі край і Эдвард Вайніловіч»

Навуковы форум працягвае серыю навукова-практычных канферэнцый, прысвечаных асобе вядомага грамадскага і палітычнага дзеяча Эдварда Вайніловіча (1847—1928), і будзе звязана з гісторыяй Смалявіцкага краю.

Праблемнае поле канферэнцыі:
— Гісторыя горада Смалявічы і Смалявіцкага краю.
— Сацыяльна-эканамічнае развіццё рэгіёну.
— Матэрыяльная і духоўна-культурная спадчына краю.
— Славутыя імёны Смалявіччыны.
— Эдвард Вайніловіч (1847—1928): асноўныя моманты біяграфіі.
— Актуальныя праблемы гісторыі Беларусі ХІХ — першай трэці ХХ ст.

Рабочыя мовы канферэнцыі: беларуская, руская, польская, англійская.
Час правядзення канферэнцыі: 7 кастрычніка 2022 г.
Плануемае месца правядзення канферэнцыі: г. Смалявічы, Мінская вобласць.

Заяўкі на ўдзел у канферэнцыі прымаюцца да 26 верасня 2022 г.
па электроннай пошце: histbel1820@gmail.com

ЗАЯЎКА на ўдзел у канферэнцыі, падаецца ў электронным выглядзе праз e-mail, і павінна змяшчаць наступныя пункты:
1. Прозвішча, імя і імя па бацьку.
2. Месца працы, пасада.
3. Навуковая ступень і навуковае званне.
4. Назва даклада
5. Працоўны або хатні адрас, кантактны тэл. (з кодам населенага пункта), e-mail.

Кантакты: Аддзел гісторыі Беларусі канца XVIII — пачатку ХХ стагоддзяў, 220072, г. Мінск, вул. Акадэмічная, 1, Інстытут гісторыі НАН Беларусі. Каб. № 230. Тэл. (+375 17) 378-18-39, факс (+375 17) 379-18-34; е-mail: histbel1820@gmail.com

Звяртаем Вашу ўвагу, што:

  • Матэрыялы канферэнцыі будуць апублікаваныя.
  • Аргкамітэт пакідае за сабой права адбору заявак на ўдзел у канферэнцыі і тэкстаў дакладаў для публікацыі.
  • Выдаткі за кошт камандзіруючага боку.
  • Замежных удзельнікаў просім паведаміць пра неабходнасць візавай падтрымкі.


Патрабаванні да тэкстаў дакладаў:
Электронны варыянт не больш за 30 000 знакаў даслаць на е-mail: histbel1820@gmail.com. Першы радок — імя і прозвішча; Другі радок — назва даклада. Асноўны тэкст 14 шрыфт Times New Roman, міжрадковы інтэрвал — 1,5. Спасылкі на кожнай старонцы і нумарацыя спасылак скразная.

Да азнаямлення: Поўны інфармацыйны ліст канферэнцыі (pdf)

+Научно-практическая конференция
«Беларусь, Островецкий край и Эдвард Вайнилович»
г. Островец, 3-4 ноября 2022 г.
Інстытут гісторыі
Нацыянальнай акадэміі
навук Беларусі
Міжнародны дзяржаўны
экалагічны інстытут імя
А.Д. Сахарава БДУ
Рыма-Каталіцкі
Касцёл у Беларусі
Астравецкі раённы
выканаўчы камітэт
———————————————————————————————————————————————————
ЗАПРАШАЮЦЬ ПРЫНЯЦЬ УДЗЕЛ У
Навукова-практычнай канферэнцыі
«Беларусь, Астравецкі край і Эдвард Вайніловіч»

Навуковы форум працягвае серыю навукова-практычных канферэнцый, прысвечаных асобе вядомага грамадскага і палітычнага дзеяча Эдварда Вайніловіча (1847—1928), і будзе звязана з гісторыяй Астравецкага краю, які мае багатую гісторыка-культурную спадчыну.

Праблемнае поле канферэнцыі:
— Гісторыя Астраўца і Астравецкага краю.
— Эдвард Вайніловіч (1847—1928): асноўныя моманты біяграфіі.
—Жыццёвы і творчы шлях славутага беларускага навукоўца Адама Іосіфавіча Мальдзіса.
— Гісторыка-культурная і археалагічная спадчына Астравецкага краю і яе практычнае выкарыстанне.
— Актуальныя праблемы гісторыі Беларусі ХІХ — першай трэці ХХ ст.

Рабочыя мовы канферэнцыі: беларуская, руская, польская, англійская.
Час правядзення канферэнцыі: 3-4 лістапада 2022 г.
Плануемае месца правядзення канферэнцыі: г. Астравец Гродзенскай вобласці.

Заяўкі на ўдзел у канферэнцыі прымаюцца да 17 кастрычніка 2022 г.
па электроннай пошце: histbel1820@gmail.com

ЗАЯЎКА на ўдзел у канферэнцыі, падаецца ў электронным выглядзе праз e-mail, і павінна змяшчаць наступныя пункты:
1. Прозвішча, імя і імя па бацьку.
2. Месца працы, пасада.
3. Навуковая ступень і навуковае званне.
4. Назва даклада
5. Працоўны або хатні адрас, кантактны тэл. (з кодам населенага пункта), e-mail.

Кантакты: Аддзел гісторыі Беларусі канца XVIII — пачатку ХХ стагоддзяў, 220072, г. Мінск, вул. Акадэмічная, 1, Інстытут гісторыі НАН Беларусі. Каб. № 230. Тэл. (+375 17) 378-18-39, факс (+375 17) 379-18-34; е-mail: histbel1820@gmail.com

Звяртаем Вашу ўвагу, што:

  • Матэрыялы канферэнцыі будуць апублікаваныя.
  • Аргкамітэт пакідае за сабой права адбору заявак на ўдзел у канферэнцыі і тэкстаў дакладаў для публікацыі.
  • Выдаткі за кошт камандзіруючага боку.
  • Замежных удзельнікаў просім паведаміць пра неабходнасць візавай падтрымкі.


Патрабаванні да тэкстаў дакладаў:
Электронны варыянт не больш за 30 000 знакаў даслаць на е-mail: histbel1820@gmail.com. Першы радок — імя і прозвішча; Другі радок — назва даклада. Асноўны тэкст 14 шрыфт Times New Roman, міжрадковы інтэрвал — 1,5. Спасылкі на кожнай старонцы і нумарацыя спасылак скразная.

Да азнаямлення: Поўны інфармацыйны ліст канферэнцыі (pdf)

+VІІI-я научно-практическая конференция
«Віцебскі край», посвященная Году исторической памяти
г. Витебск, 24 ноября 2022 г.
Витебская областная библиотека
имени В.И. Ленина
Институт истории Национальной
академии наук Беларуси
Витебский государственный
университет имени П.М. Машерова
Витебский областной
краеведческий музей
———————————————————————————————————————————————————
ПРИГЛАШАЮТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В
VІІІ-й научно-практической конференции
«Віцебский край», посвященной Году исторической памяти


Проблемное поле конференции:
— Витебская область в контексте истории страны
— История и культура Подвинья (от древности до современности). Источники по
истории Подвинья
— Малая родина: история родных мест
— История краеведения
— Этнография и фольклор
— Литературоведение и языкознание
— Проблемы архивоведения и археографии
— Библиотечно-библиографическое краеведение
— Музейное краеведение
— Экскурсионное дело и краеведение
— Церковное краеведение
— Проблема подготовки и издания краеведческой литературы
— Краеведение в учебно-воспитательном процессе

Языки конференции: белорусский, русский.
Время проведения: 24 ноября 2022 г.
Место проведения: ГУ «Витебская областная библиотека имени В. И. Ленина» (Республика Беларусь, г. Витебск, ул. Ленина, д. 8а).
Условия участия: Для участия в конференции необходимо не позднее 25 октября 2022 г. направить на электронный адрес оргкомитета kray@vlib.by текст доклада, а также заявку с указанием следующих сведений: • фамилия, имя, отчество; • ученая степень, звание; • место работы, должность; • телефон с указанием кода города; • e-mail; • тема доклада; • форма участия (очная или заочная); • потребность в сборнике материалов конференции (количество экземпляров для приобретения).

Предоставляя эти сведения, участник конференции тем самым дает согласие на
обработку персональных данных.

Планируется издание сборника. Оргкомитет оставляет за собой право отбора докладов для участия в конференции и статей для опубликования. Печатный вариант сборника будет распространяться по себестоимости по предварительной заявке, поданной при регистрации участников конференции. Электронный вариант будет размещен на официальном сайте Витебской областной библиотеки имени В. И. Ленина в формате доступном для скачивания.

Требования к оформлению докладов:
1. Фамилия, имя, отчество (полностью) автора /соавтора, город, страна, название
доклада.
2. Объем доклада с иллюстрациями и дополнениями — не более 7 страниц формата А4, Times New Roman, 13 кегль, полуторный межстрочный интервал, тип файла — doc или rtf (Microsoft Word). Поля — 25 мм со всех сторон. Абзацный отступ — 1,25 см.
3. Список использованных источников оформляется после основного текста в алфавитном порядке.
4. Тексты докладов необходимо прислать в электронном варианте в редакторе MS Word.

Требования к электронным презентациям: Тип файла — ppt Microsoft Power Point.
Расходы на проезд, проживание и питание — за счет командирующих организаций.

Координаторы:

  • Рогачева Лариса Ивановна — заведующий отделом краеведческой литературы и библиографии Витебской областной библиотеки имени В.И. Ленина. Телефон: +375 (212) 67 49 11; Е-mail: kray@vlib.by
  • Барановский Александр Викторович — заведующий отделом научно-информационной работы Института истории НАН Беларуси. Е-mail: a.baranouski@history.by


Для ознакомления Полный информационный лист конференции (pdf)

______________________________________________________________________________________________________________________________________
+Информационные листы прошедших конференций (pdf)