Публикации 1999 г.

<< Вернуться в 1998 г.
Штогоднік Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, 1999 / Рэдкал.: М. Касцюк (гал. рэд.) [і інш.]. — Мн.: ІГ, 1999. — 176 с.
У выданні змешчаны артыкулы па актуальных праблемах гісторыі Беларусі, апублікаваны раней невядомыя дакументальныя крыніцы, навуковыя рэцэнзіі на актуальныя і значныя публікацыі (Спампаваць змест).
Інстытут гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі: (Да 70-годдзя ўтварэння) / М.П. Касцюк, М.К. Кошалеў, Л.М.Лыч і інш. — Мн., «Экаперспектыва», 1999. — 107 с.
Паказаны 70-гадовы шлях развіішя адзінай у краіне навукова-даследчай установы, што комплексна вывучае гісторыю Беларусі ад старажытнасці да наших дзён, уключаючы яе дапісьмовы перыяд, звесткі аб якім грунтуюцца ў асноўным на археалагічных даных. Кніга таксама ўтрымлівае кароткую інфармацыю па гісторыі структурных падраздзяленняў — аддзелаў іпстытута, аб супрапоўніках, што там працавалі ці працуюць, дасягненнях, напрамках навуковай дзейнасці. Змешчана бібліяграфія асноўных выданняў супрацоўнікаў інстытута. Разлічана на шырокае кола чытачоў (Спампаваць змест).

<< Вернуться в 1998 г.