Публикации 2001 г.

<< Вернуться в 2000 г.
Дучыц Л.У. Касцюм жыхароў Беларусі X—XIII стст.: (паводле археал. звестак) / Л.У. Дучыц; Пад рэд. Г.В. Штыхава. — 2-е выд. — Мн.: Беларуская навука, 2001. — 80 с.
Разглядаюцца вытокі беларускага касцюма. На падставе археалагічных звестак характарызуюцца асноўныя віды адзення, галаўныя ўборы, упрыгожванні, абугак, іншыя дэталі касцюма. Сялянскі касцюм падаецца як этнічны індыкатар, паказваюцца яго рэгіянальныя асаблівасці. Аддаецца ўвага касцюму гараджан і знаці. Разлічана на шырокае кола чытачоў.