Медведев Кирилл Александрович

младший научный сотрудник отдела истории Беларуси конца XVIII — начала ХХ веков,
магистр исторических наук

Телефон: (017) 270-05-54
Телефон (моб.): +375336687472 (МТС)
E-mail: kirill-medvedev-1995@mail.ru

Родился 12 июля 1995 г. в Минске. Закончил исторический факультет БГУ в 2017 г. и магистратуру (там же) в 2019 г. Тема магистерской диссертации: «Мяшчанскае саслоўе ў Беларусі ў апошняй трэці XVIII ст.» (научный руководитель — кандидат исторических наук, доцент кафедры истории Беларуси древнего времени и средних веков Владимир Аркадьевич Сосно).

Трудовая деятельность:
Работает в Институте истории НАН Беларуси с 1 августа 2017 г. С августа 2017 г. работал в отделе сохранения и использования археологического наследия, с января 2021 г. — в отделе истории Беларуси конца XVIII — начала ХХ веков.

Сфера научных интересов:

 • История белорусского мещанства;
 • История белорусской археологической науки.

Научные награды:
Лауреат стипендии Президента Республики Беларусь талантливым молодым учёным в 2021 г.

Публикации:
Информационное издание:

 • 1. Археалогія Беларусі: каталог архіўных навуковых матэрыялаў. У 3 ч. Ч. ІІІ (1923—2015). Сярэднявечны перыяд і Новы час / Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, Інстытут гісторыі; складальнікі і аўтары анатацый В. У. Мядзведзева, К. А. Мядзведзеў. — Мінск: «Беларуская навука», 2018. — 488, [2] с.

Статьи:

 • 2. Мядзведзеў, К. А. Сацыяльныя супярэчнасці ў асяроддзі менскага мяшчанства XVIII ст. / К. А. Мядзведзеў // Магистерский вестник: сборник научных работ магистрантов и аспирантов: в 3-х ч. / Редкол.: М. Г. Жилинский [и др.]. — Минск, 2018. — Ч. 1. Гуманитарные науки. — С. 66—79.
 • 3. Мядзведзеў, К. Асаблівасці сацыяльна-эканамічнага і прававога становішча мяшчанства Гомеля ў XVIII ст. / К. Мядзведзеў // Ars Longa: навуковыя дасягненні і перспектывы (90-годдзю Інстытута гісторыі НАН Беларусі прысвячаецца). Зборнік тэзісаў ІІ канферэнцыі маладых даследчыкаў Інстытута гісторыі НАН Беларусі (Мінск, 4—5 красавіка 2019 г.); пад рэд. А. Трубчык [і інш.]. — Мінск, 2019. — С. 40—41.
 • 4. Мядзведзеў, К. А. Магілёўскае мяшчанства ў XVIII ст. / К. А. Мядзведзеў // Гісторыя Магілёва: мінулае і сучаснасць: зборнік навуковых артыкулаў удзельнікаў XI Міжнароднай канферэнцыі (20—21 чэрвеня 2019 г., Магілёў); уклад.: А. М. Бацюкоў, І. А. Пушкін. — Магілёў, 2019. — С. 74—80.
 • 5. Мядзведзеў, К. А. Даследаванне старажытнасцей Мсціслаўшчыны ў XIX ст. / К. А. Мядзведзеў // Мсціслаў і Мсціслаўскі край: зборнік навуковых aртыкулаў; уклад. А. А. Мяцельскі; рэдкал.: В. В. Даніловіч [і інш.]. — Мінск, 2019. — С. 256—263.
 • 6. Мядзведзеў, К. А. Сацыяльныя і этна-канфесійныя супярэчнасці ў асяроддзі бабруйскага мяшчанства ў XVIII ст. / К. А. Мядзведзеў // Молодёжь в науке — 2019: тезисы докладов XVI Международной научной конференции молодых учёных (Минск, 14—17 октября 2019 г.) / НАН Беларуси; редкол.: В. Г. Гусаков (гл. ред.) [и др.]. — Мінск, 2019. — С. 296—298.
 • 7. Мядзведзеў, К. А. Этнаканфесійныя і сацыяльныя супярэчнасці ў асяроддзі мяшчан Гродна (1800—1860 гг.) / К. А. Мядзведзеў // Беларусь у кантэксце еўрапейскай гісторыі: асоба, грамадства, дзяржава: зб. навук. арт., прысвеч. 80-годдзю ГрДУ ім. Я. Купалы і 65-годдзю гіст. адукацыі ў ГрДУ ім. Я. Купалы: у 2 ч. / Рэдкал.: А. А. Каваленя (гал. рэд.), І. Ф. Кітурка (гал. рэд.) [і інш.]. — Гродна, 2019. — Ч. 2. — С. 171—175.
 • 8. Мядзведзеў, К. Даследаванне археалагічнай спадчыны Іўеўскага краю / В. Мядзведзева, К. Мядзведзеў // Беларусь, Іўеўскі край і Эдвард Вайніловіч: Матэр. навук.-практ. канф. (13 верасня 2019 г.) / Укл.: У. С. Пуцік [і інш.]; рэд. кал.: А. А. Каваленя [і інш.]. — Мінск, 2019. — С. 22—45.
 • 9. Мядзведзеў, К. Узаемадзеянне беларускага і польскага мяшчанства ў XVIII ст. / К. Мядзведзеў // Польска-беларускія моўныя літаратурныя, гістарычныя і культурныя сувязі: зборнік = Polskо-białoruskie związki językowe, literackie, historyczne i kulturowe: zbiór / Беларускае грамадска-культурнае таварыства ў Польшчы; Кафедра Беларускай філалогіі ўніверсітэта ў Беластоку; Гродзенскі Аблвыканкам; Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Я. Купалы; Саюз палякаў Беларусі; пад рэд. Б. Сегеня. — Т. ХХ: Матэрыялы ХXV Міжнароднай навуковай канферэнцыі «Шлях да ўзаемнасці» (Беласток, 18—19 кастрычніка 2019) = Materialy XXV Miedzynarodowej Konferencji Naukowej «Droga ku wzajemnosci» (Białystok, 18-19.X.2019). — Беласток = Białystok, 2019. — С. 327—341.
 • 10. Мядзведзеў, К. А. Гісторыя берасцейскага мяшчанства ў XVIII ст. / К. А. Мядзведзеў // Историческая наука: достижения, проблемы, перспективы: сборник материалов XI Республиканской научно-практической конференции студентов и магистрантов, посвященной 1000-летию г. Бреста, Брест, 18—19 апреля 2019 года / Ред. колл: Е. И. Пашкович, Е. С. Розенблат, З. С. Левчук. — Брест, 2019. — С. 36—43.
 • 11. Мядзведзеў, К. А. Сацыяльна-эканамічнае, палітычнае і канфесійнае жыццё мяшчан Магілёва (1800—1860 гг.) / К. А. Мядзведзеў // Романовские чтения-XIV: Сб. статей Междунар. науч. конф. / Ред. колл.: Я. Г. Риер [и др.]. — Магілёў, 2020. — С. 11—13.
 • 12. Мядзведзеў, К. Першыя археалагічныя раскопкі на Беларусі / К. Мядзведзеў // Навука. — 23.03.2020. — № 12 (2791). — С. 8.
 • 13. Мядзведзеў, К. Мяшчанства беларускіх земляў падчас паўстання 1830—1831 гг. / К. Мядзведзеў // Ars Longa: навуковыя дасягненні і перспектывы. Праграма і зборнік тэзісаў дакладаў ІІІ канферэнцыі маладых даследчыкаў Інстытута гісторыі НАН Беларусі (Мінск, 21 мая 2020 г.); пад рэд. Т. Даўгач [і інш.]. — Мінск, 2020. — С. 90—91.
 • 14. Мядзведзеў, К. Помнікі археалогіі на тэрыторыі Глыбоцкага раёна / В. Мядзведзева, К. Мядзведзеў // Беларусь, Глыбоцкі край і Эдвард Вайніловіч: матэр. навук.-практ. канф., г. Глыбокае, 25 верасня 2020 г. / Ін-т гіст. НАН Беларусі; рэд. кал.: А. А. Каваленя (навук. рэд.) [і інш.]; У. С. Пуцік (адк. рэд.). — Мінск, 2020. — С. 31—51.