Публікацыі 2001 г.

<< Вярнуцца у 2000 г.
image003 Матэрыялы па археалогіі Беларусі. — Мінск, 2001. — № 3. Да 70-годдзя з дня нараджэння П.Ф. Лысенка. — 280 с.

Інстытут гісторыі Нацыянальнай Акадэміі навук Беларусі працягвае выданне «Матэрыялы па археалогіі Беларусі» (№ 1 — Мінск, 1959, № 2 — М.М. Крывальцэвіч. Азярное 1 — паселішча эпохі бронзы па поўначы Палесся. — Мінск, 1999). Гэтую серыю плануецца выдаваць для ўводу у навуковы зварот матэрыялаў раскопак археалагічных помнікаў Беларусі. Нагодай для выдання дадзенай кнігі паслужыў 70-гадовы юбілей з дня нараджэння і 40-годовы юбілей навуковай працы выдатнага беларускага археолага і гісторыка Пятра Федаравіча Лысенка. Сваю доўгую плённую працу юбіляр вывучаў помнікі X–ХІІІ стст. на поўдні Беларусі, таму і большасць артыкулаў прысвечана вывучэнню матэрыялаў гэтага перыяду. Акрамя таго, прадставілі сваі матэрыялы калегі, які працавалі з ім доўгі час у Інстытуце гісторыі НАН Беларусі. Кніга прызначаная для ўсіх тых, хто цікавіцца археалогіяй і старажытнай гісторыяй Беларусі.
Матэрыялы па археалогіі Беларусі. № 3. / Спампаваць

image006 Гістарычна-археалагічны зборнік / Навук. рэд.: А. Калечыц. — Выпуск 16. — Мінск: Інстытут гісторыі НАН Беларусі, 2001. — 200 с.

Інстытут гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі працягвае выданне «Гістарычна-археалагічнага зборніка», у якім змешчаны артыкулы па праблемах старажытнай гісторыі і археалогіі Беларусі і сумежных тэрыторый, а таксама ўводзяцца ў навуковы абарот новыя матэрыялы палявых даследаванняў. Зборнік разлічаны на археолагаў, гісторыкаў, краязнаўцаў і ўсіх тых, хто цікавіцца старажытнай гісторыяй і культурай Беларусі (Спампаваць змест).

Дучыц Л.У. Касцюм жыхароў Беларусі X–XIII стст.: (паводле археал. звестак) / Л.У. Дучыц; Пад рэд. Г.В. Штыхава. — 2-е выд. — Мн.: Беларуская навука, 2001. — 80 с.
Разглядаюцца вытокі беларускага касцюма. На падставе археалагічных звестак характарызуюцца асноўныя віды адзення, галаўныя ўборы, упрыгожванні, абугак, іншыя дэталі касцюма. Сялянскі касцюм падаецца як этнічны індыкатар, паказваюцца яго рэгіянальныя асаблівасці. Аддаецца ўвага касцюму гараджан і знаці. Разлічана на шырокае кола чытачоў.