Мядзведзеў Кірыл Аляксандравіч

малодшы навуковы супрацоўнік аддзела гісторыі Беларусі канца XVIII — пачатку ХХ стагоддзяў,
магістр гістарычных навук

Тэлефон: (+375 17) 373-27-00
Тэлефон (маб.): (+375 33) 668-74-72 (МТС)
E-mail: kirill-medvedev-1995@mail.ru

Нарадзіўся 12 ліпеня 1995 г. у Мінску. Скончыў гістарычны факультэт БДУ ў 2017 г. і магістратуру (там жа) у 2019 г. Тэма магістэрскай дысертацыі: «Мяшчанскае саслоўе ў Беларусі ў апошняй трэці XVIII ст.» (навуковы кіраўнік — кандыдат гістарычных навук, дацэнт кафедры гісторыі Беларусі старажытнага часу і сярэдніх вякоў Уладзімір Аркадзевіч Сосна).

Працоўная дзейнасць:
Працуе ў Інстытуце гісторыі НАН Беларусі з 1 жніўня 2017 г. Са жніўня 2017 г. працаваў ў аддзеле захавання і выкарыстання археалагічнай спадчыны, са студзеня 2021 г. — у аддзеле гісторыі Беларусі канца XVIII – пачатку ХХ стагоддзяў

Сфера навуковых інтарэсаў:

 • Гісторыя беларускага мяшчанства;
 • Гісторыя беларускай археалагічнай навукі.

Навуковыя ўзнагароды:

 • Лаўрэат стыпендыі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь таленавітым маладым навукоўцам ў 2021 г.
 • Нагрудны медаль «Лепшы малады вучоны-2021» Садружнасці Незалежных Дзяржаў за ўклад у развіццё навукі і адукацыі.
 • Дыплом ІІ ступені за ўдзел у праекце «IV Міжнароднае кніжнае выданне краін Садружнасці Незалежных Дзяржаў», «Лепшыя маладыя навукоўцы-2021» сярод навукова-адукацыйных устаноў Садружнасці Незалежных Дзяржаў, арганізаваным Аб’яднаннем юрыдычных асоб у форме асацыяцыі «Агульнанацыянальны рух “Бабек”».

Публікацыі:
Інфармацыйнае выданне:

 • 1. Археалогія Беларусі: каталог архіўных навуковых матэрыялаў. У 3 ч. Ч. ІІІ (1923–2015). Сярэднявечны перыяд і Новы час / Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, Інстытут гісторыі; складальнікі і аўтары анатацый В. У. Мядзведзева, К. А. Мядзведзеў. — Мінск: «Беларуская навука», 2018. — 488, [2] с.

Артыкулы:

 • 2. Мядзведзеў, К. А. Сацыяльныя супярэчнасці ў асяроддзі менскага мяшчанства XVIII ст. / К. А. Мядзведзеў // Магистерский вестник: сборник научных работ магистрантов и аспирантов: в 3-х ч. / Редкол.: М. Г. Жилинский [и др.]. — Минск, 2018. — Ч. 1. Гуманитарные науки. — С. 66–79.
 • 3. Мядзведзеў, К. Асаблівасці сацыяльна-эканамічнага і прававога становішча мяшчанства Гомеля ў XVIII ст. / К. Мядзведзеў // Ars Longa: навуковыя дасягненні і перспектывы (90-годдзю Інстытута гісторыі НАН Беларусі прысвячаецца). Зборнік тэзісаў ІІ канферэнцыі маладых даследчыкаў Інстытута гісторыі НАН Беларусі (Мінск, 4–5 красавіка 2019 г.); пад рэд. А. Трубчык [і інш.]. — Мінск, 2019. — С. 40–41.
 • 4. Мядзведзеў, К. А. Магілёўскае мяшчанства ў XVIII ст. / К. А. Мядзведзеў // Гісторыя Магілёва: мінулае і сучаснасць: зборнік навуковых артыкулаў удзельнікаў XI Міжнароднай канферэнцыі (20–21 чэрвеня 2019 г., Магілёў); уклад.: А. М. Бацюкоў, І. А. Пушкін. — Магілёў, 2019. — С. 74–80.
 • 5. Мядзведзеў, К. А. Даследаванне старажытнасцей Мсціслаўшчыны ў XIX ст. / К. А. Мядзведзеў // Мсціслаў і Мсціслаўскі край: зборнік навуковых aртыкулаў; уклад. А. А. Мяцельскі; рэдкал.: В. В. Даніловіч [і інш.]. — Мінск, 2019. — С. 256–263.
 • 6. Мядзведзеў, К. А. Сацыяльныя і этна-канфесійныя супярэчнасці ў асяроддзі бабруйскага мяшчанства ў XVIII ст. / К. А. Мядзведзеў // Молодёжь в науке — 2019: тезисы докладов XVI Международной научной конференции молодых учёных (Минск, 14–17 октября 2019 г.) / НАН Беларуси; редкол.: В. Г. Гусаков (гл. ред.) [и др.]. — Мінск, 2019. — С. 296–298.
 • 7. Мядзведзеў, К. А. Этнаканфесійныя і сацыяльныя супярэчнасці ў асяроддзі мяшчан Гродна (1800–1860 гг.) / К. А. Мядзведзеў // Беларусь у кантэксце еўрапейскай гісторыі: асоба, грамадства, дзяржава: зб. навук. арт., прысвеч. 80-годдзю ГрДУ ім. Я. Купалы і 65-годдзю гіст. адукацыі ў ГрДУ ім. Я. Купалы: у 2 ч. / Рэдкал.: А. А. Каваленя (гал. рэд.), І. Ф. Кітурка (гал. рэд.) [і інш.]. — Гродна, 2019. — Ч. 2. — С. 171–175.
 • 8. Мядзведзеў, К. Даследаванне археалагічнай спадчыны Іўеўскага краю / В. Мядзведзева, К. Мядзведзеў // Беларусь, Іўеўскі край і Эдвард Вайніловіч: Матэр. навук.-практ. канф. (13 верасня 2019 г.) / Укл.: У. С. Пуцік [і інш.]; рэд. кал.: А. А. Каваленя [і інш.]. — Мінск, 2019. — С. 22–45.
 • 9. Мядзведзеў, К. Узаемадзеянне беларускага і польскага мяшчанства ў XVIII ст. / К. Мядзведзеў // Польска-беларускія моўныя літаратурныя, гістарычныя і культурныя сувязі: зборнік = Polskо-białoruskie związki językowe, literackie, historyczne i kulturowe: zbiór / Беларускае грамадска-культурнае таварыства ў Польшчы; Кафедра Беларускай філалогіі ўніверсітэта ў Беластоку; Гродзенскі Аблвыканкам; Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Я. Купалы; Саюз палякаў Беларусі; пад рэд. Б. Сегеня. — Т. ХХ: Матэрыялы ХXV Міжнароднай навуковай канферэнцыі «Шлях да ўзаемнасці» (Беласток, 18–19 кастрычніка 2019) = Materialy XXV Miedzynarodowej Konferencji Naukowej «Droga ku wzajemnosci» (Białystok, 18-19.X.2019). — Беласток = Białystok, 2019. — С. 327–341.
 • 10. Мядзведзеў, К. А. Гісторыя берасцейскага мяшчанства ў XVIII ст. / К. А. Мядзведзеў // Историческая наука: достижения, проблемы, перспективы: сборник материалов XI Республиканской научно-практической конференции студентов и магистрантов, посвященной 1000-летию г. Бреста, Брест, 18–19 апреля 2019 года / Ред. колл: Е. И. Пашкович, Е. С. Розенблат, З. С. Левчук. — Брест, 2019. — С. 36–43.
 • 11. Мядзведзеў, К. А. Сацыяльна-эканамічнае, палітычнае і канфесійнае жыццё мяшчан Магілёва (1800–1860 гг.) / К. А. Мядзведзеў // Романовские чтения-XIV: Сб. статей Междунар. науч. конф. / Ред. колл.: Я. Г. Риер [и др.]. — Магілёў, 2020. — С. 11–13.
 • 12. Мядзведзеў, К. Першыя археалагічныя раскопкі на Беларусі / К. Мядзведзеў // Навука. — 23.03.2020. — № 12 (2791). — С. 8.
 • 13. Мядзведзеў, К. Мяшчанства беларускіх земляў падчас паўстання 1830–1831 гг. / К. Мядзведзеў // Ars Longa: навуковыя дасягненні і перспектывы. Праграма і зборнік тэзісаў дакладаў ІІІ канферэнцыі маладых даследчыкаў Інстытута гісторыі НАН Беларусі (Мінск, 21 мая 2020 г.); пад рэд. Т. Даўгач [і інш.]. — Мінск, 2020. — С. 90–91.
 • 14. Мядзведзеў, К. Помнікі археалогіі на тэрыторыі Глыбоцкага раёна / В. Мядзведзева, К. Мядзведзеў // Беларусь, Глыбоцкі край і Эдвард Вайніловіч: матэр. навук.-практ. канф., г. Глыбокае, 25 верасня 2020 г. / Ін-т гіст. НАН Беларусі; рэд. кал.: А. А. Каваленя (навук. рэд.) [і інш.]; У. С. Пуцік (адк. рэд.). — Мінск, 2020. — С. 31–51.
 • 15. Мядзведзеў, К. А. Даследчык помнікаў жалезнага веку і сярэднявечча (Да 60-годдзя з дня нараджэння Аляксандра Міхайлавіча Мядзведзева) / С. С. Юрэцкі, К. А. Мядзведзеў // Матэрыялы па археалогіі Беларусі. — Мінск, 2020. — Вып. 31: Даследаванне беларускіх старажытнасцей (да 80-годдзя Алены Генадзьеўны Калечыц). — С. 212–213.
 • 16. Мядзведзеў, К. Міжканфесійныя адносіны ў мяшчанскім асяроддзі Беларусі (1772–1860 гг.) / К. Мядзведзеў // Ars Longa: навуковыя дасягненні і перспектывы. Праграма і зборнік тэзісаў дакладаў ІV канферэнцыі маладых даследчыкаў Інстытута гісторыі НАН Беларусі (Мінск, 14–16 красавіка 2021 г.); пад рэд. Т. Даўгач [і інш.]. — Мінск, 2021. — С. 131–132.
 • 17. Мядзведзеў, К. А. Гісторыя даследавання археалагічных помнікаў на тэрыторыі Магілёўскага раёна / В. У. Мядзведзева, К. А. Мядзведзеў // Гісторыя Магілёва: мінулае і сучаснасць: зборнік навуковых артыкулаў удзельнікаў ХІІ Міжнар. навук. канф., 25–26 чэрвеня 2021 г., г. Магілёў / Уклад. І. А. Пушкін. — Магілёў, 2021. — С. 126–132.
 • 18. Мядзведзеў, К. Гісторыя беларускага мяшчанства / К. Мядзведзеў // Навука. — 10.08.2021. — № 32 (2863). — С. 8.
 • 19. Мядзведзеў, К. Кароткі нарыс гісторыі мяшчанства беларускіх земляў (лаканічныя гістарычна-эканамічна-краязнаўча-этнаграфічна-сацыяльна-культурна-палітычна-заканадаўча-архіўныя вытрымкі) (пачатак) / К. Мядзеведзеў // Міёрская даўніна. — Міёры, 2021. — №5 (123). — С. 8–11.
 • 20. Мядзведзеў, К. Кароткі нарыс гісторыі мяшчанства беларускіх земляў (лаканічныя гістарычна-эканамічна-краязнаўча-этнаграфічна-сацыяльна-культурна-палітычна-заканадаўча-архіўныя вытрымкі) (канец) /
  К. Мядзеведзеў // Міёрская даўніна. — Міёры, 2021. — №6 (124). — С. 5–6.
 • 21. Медведев, К. А. Динамика численности мещанского населения белорусско-литовских губерний в 1772–1860 гг. / К. А. Медведев // «IV Международное книжное издание стран Содружества Независимых Государств»; «Лучший молодой учёный-2021»: IV Международная книжная коллекция научных работ молодых учёных / Отв. ред. Е. Абиев; ред. совет Е. Ешим. — Нур-Султан, 2021. — С. 58–61.
 • 22. Медведев, К. А. «…Я мзду не беру — мне за державу обидно!»: Мещанство белорусско-литовских губерний и коррупция в среде губернаторов (1772–1860 гг.) / К. А. Медведев // Polish Journal of Science. — Warszawa, 2021. — № 45. — V. 3. — S. 10–20.
 • 23. Мядзведзеў, К. Міжканфесійныя шлюбы ў мяшчанскім асяроддзі беларуска-літоўскіх губерняў (1772–1860 гг.) / К. Мядзведзеў // Беларусь, Свіслацкі край і Эдвард Вайніловіч (да 765-годдзя г. Свіслач): матэр. навук.-практ. канф., г. Свіслач, 13–14 жніўня 2021 г. / Інстытут гісторыі НАН Беларусі [і інш.]; рэд. кал.: А. А. Каваленя (навук. рэд.), У. С. Пуцік (адк. рэд.), Н. Я. Новік [і інш.]. — Мінск, 2021. — С. 160–178.
 • 24. Мядзведзеў, К. Сацыяльна-эканамічная і палітычная гісторыя мяшчан мястэчка Свіслач (XVIII — пачатак ХХ стагоддзя) (пачатак) / К. Мядзведзеў // Свіслацкая газета. — 23.11.2021. — № 92 (9454). — С. 5.
 • 25. Мядзведзеў, К. Сацыяльна-эканамічная і палітычная гісторыя мяшчан мястэчка Свіслач (XVIII — пачатак ХХ стагоддзя) (працяг) / К. Мядзведзеў // Свіслацкая газета. — 30.11.2021. — № 94 (9456). — С. 6.
 • 26. Мядзведзеў, К. Сацыяльна-эканамічная і палітычная гісторыя мяшчан мястэчка Свіслач (XVIII — пачатак ХХ стагоддзя) (канец) / К. Мядзведзеў // Свіслацкая газета. — 08.12.2021. — № 96 (9458). — С. 5.
 • 27. Выданні Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі ў 2016–2020 гадах / Падр. Д. А. Крэнт, К. А. Мядзведзеў, К. Д. Ганчарэнка // Гістарычна-археалагічны зборнік. — Мінск, 2020. — Вып. 35. — С. 216–257.
 • 28. Мядзведзеў, К. Удзел мяшчан у «бунтах цвярозасці» на тэрыторыі беларуска-літоўскіх губерняў (1858–1860 гг.) / К. Мядзведзеў // Ars Longa: навуковыя дасягненні і перспектывы. Праграма і зборнік тэзісаў дакладаў V канферэнцыі маладых даследчыкаў Інстытута гісторыі НАН Беларусі (Мінск, 21–22 красавіка 2022 г.); пад рэд. Т. Даўгач [і інш.]. — Мінск, 2022. — С. 97–100.
 • 29. Мядзведзеў, К. Барацьба мяшчан беларуска-літоўскіх губерняў за свае сацыяльна-эканамічныя правы (1772–1860 гг.) / К. Мядзведзеў // Беларускі гістарычны часопіс. — Мінск, 2022. — № 7. — С. 28–37.