Medvedev Kiryl

junior researcher at the Department of the history
of Belarus at the end of the 18th — beginning of the
20th centuries
, master of historical sciences

Tel.: (+375 17) 373-27-00
Tel.: (+375 33) 668-74-72 (MTS)
E-mail: kirill-medvedev-1995@mail.ru

Born of July 12, 1995 in Minsk. Graduated from the history faculty of BSU in 2017 and a master’s degree (ibid) in 2019 master’s thesis: «The philistines in Belarus in the last third of the XVIII century» (the supervisor – PhD in history, associate Professor Vladimir Sosno).

Labour activity:
He has been working at The Institute of history of the national Academy of Sciences of Belarus since August 1, 2017. Since August 2017, he worked in the Department of Preservation and Use of Archaeological Heritage, since January 2021 — in the Department of the History of Belarus of the late XVIII – early XX centuries.

Research interests:

 • History of the Belarusian philistines;
 • History of Belarusian archaeological science.

Scientific awards:

 • Winner of the Scholarship of the President of the Republic of Belarus for talented young scientists in 2021.
 • Breast medal «Best Young Scientists-2021» of the Commonwealth of the Independent States for contribution to the development of science and education.
 • Diploma of the II degree for participation in the project «IV International Book Edition of the Commonwealth of the Independent States», «The best young scientists-2021» among scientific and educational institutions of the Commonwealth of the Independent States, organized by the Association of Legal Entities in the form of the association «National Bobek Movement».

Publications:
Information edition:

 • 1. Археалогія Беларусі: каталог архіўных навуковых матэрыялаў. У 3 ч. Ч. ІІІ (1923–2015). Сярэднявечны перыяд і Новы час / Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, Інстытут гісторыі; складальнікі і аўтары анатацый В. У. Мядзведзева, К. А. Мядзведзеў. — Мінск: «Беларуская навука», 2018. — 488, [2] с.

Articles:

 • 2. Мядзведзеў, К. А. Сацыяльныя супярэчнасці ў асяроддзі менскага мяшчанства XVIII ст. / К. А. Мядзведзеў // Магистерский вестник: сборник научных работ магистрантов и аспирантов: в 3-х ч. / Редкол.: М. Г. Жилинский [и др.]. — Минск, 2018. — Ч. 1. Гуманитарные науки. — С. 66–79.
 • 3. Мядзведзеў, К. Асаблівасці сацыяльна-эканамічнага і прававога становішча мяшчанства Гомеля ў XVIII ст. / К. Мядзведзеў // Ars Longa: навуковыя дасягненні і перспектывы (90-годдзю Інстытута гісторыі НАН Беларусі прысвячаецца). Зборнік тэзісаў ІІ канферэнцыі маладых даследчыкаў Інстытута гісторыі НАН Беларусі (Мінск, 4–5 красавіка 2019 г.); пад рэд. А. Трубчык [і інш.]. — Мінск, 2019. — С. 40–41.
 • 4. Мядзведзеў, К. А. Магілёўскае мяшчанства ў XVIII ст. / К. А. Мядзведзеў // Гісторыя Магілёва: мінулае і сучаснасць: зборнік навуковых артыкулаў удзельнікаў XI Міжнароднай канферэнцыі (20–21 чэрвеня 2019 г., Магілёў); уклад.: А. М. Бацюкоў, І. А. Пушкін. — Магілёў, 2019. — С. 74–80.
 • 5. Мядзведзеў, К. А. Даследаванне старажытнасцей Мсціслаўшчыны ў XIX ст. / К. А. Мядзведзеў // Мсціслаў і Мсціслаўскі край: зборнік навуковых aртыкулаў; уклад. А. А. Мяцельскі; рэдкал.: В. В. Даніловіч [і інш.]. — Мінск, 2019. — С. 256–263.
 • 6. Мядзведзеў, К. А. Сацыяльныя і этна-канфесійныя супярэчнасці ў асяроддзі бабруйскага мяшчанства ў XVIII ст. / К. А. Мядзведзеў // Молодёжь в науке — 2019: тезисы докладов XVI Международной научной конференции молодых учёных (Минск, 14–17 октября 2019 г.) / НАН Беларуси; редкол.: В. Г. Гусаков (гл. ред.) [и др.]. — Мінск, 2019. — С. 296–298.
 • 7. Мядзведзеў, К. А. Этнаканфесійныя і сацыяльныя супярэчнасці ў асяроддзі мяшчан Гродна (1800–1860 гг.) / К. А. Мядзведзеў // Беларусь у кантэксце еўрапейскай гісторыі: асоба, грамадства, дзяржава: зб. навук. арт., прысвеч. 80-годдзю ГрДУ ім. Я. Купалы і 65-годдзю гіст. адукацыі ў ГрДУ ім. Я. Купалы: у 2 ч. / Рэдкал.: А. А. Каваленя (гал. рэд.), І. Ф. Кітурка (гал. рэд.) [і інш.]. — Гродна, 2019. — Ч. 2. — С. 171–175.
 • 8. Мядзведзеў, К. Даследаванне археалагічнай спадчыны Іўеўскага краю / В. Мядзведзева, К. Мядзведзеў // Беларусь, Іўеўскі край і Эдвард Вайніловіч: Матэр. навук.-практ. канф. (13 верасня 2019 г.) / Укл.: У. С. Пуцік [і інш.]; рэд. кал.: А. А. Каваленя [і інш.]. — Мінск, 2019. — С. 22–45.
 • 9. Мядзведзеў, К. Узаемадзеянне беларускага і польскага мяшчанства ў XVIII ст. / К. Мядзведзеў // Польска-беларускія моўныя літаратурныя, гістарычныя і культурныя сувязі: зборнік = Polskо-białoruskie związki językowe, literackie, historyczne i kulturowe: zbiór / Беларускае грамадска-культурнае таварыства ў Польшчы; Кафедра Беларускай філалогіі ўніверсітэта ў Беластоку; Гродзенскі Аблвыканкам; Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Я. Купалы; Саюз палякаў Беларусі; пад рэд. Б. Сегеня. — Т. ХХ: Матэрыялы ХXV Міжнароднай навуковай канферэнцыі «Шлях да ўзаемнасці» (Беласток, 18–19 кастрычніка 2019) = Materialy XXV Miedzynarodowej Konferencji Naukowej «Droga ku wzajemnosci» (Białystok, 18-19.X.2019). — Беласток = Białystok, 2019. — С. 327–341.
 • 10. Мядзведзеў, К. А. Гісторыя берасцейскага мяшчанства ў XVIII ст. / К. А. Мядзведзеў // Историческая наука: достижения, проблемы, перспективы: сборник материалов XI Республиканской научно-практической конференции студентов и магистрантов, посвященной 1000-летию г. Бреста, Брест, 18–19 апреля 2019 года / Ред. колл: Е. И. Пашкович, Е. С. Розенблат, З. С. Левчук. — Брест, 2019. — С. 36–43.
 • 11. Мядзведзеў, К. А. Сацыяльна-эканамічнае, палітычнае і канфесійнае жыццё мяшчан Магілёва (1800–1860 гг.) / К. А. Мядзведзеў // Романовские чтения-XIV: Сб. статей Междунар. науч. конф. / Ред. колл.: Я. Г. Риер [и др.]. — Магілёў, 2020. — С. 11–13.
 • 12. Мядзведзеў, К. Першыя археалагічныя раскопкі на Беларусі / К. Мядзведзеў // Навука. — 23.03.2020. — № 12 (2791). — С. 8.
 • 13. Мядзведзеў, К. Мяшчанства беларускіх земляў падчас паўстання 1830–1831 гг. / К. Мядзведзеў // Ars Longa: навуковыя дасягненні і перспектывы. Праграма і зборнік тэзісаў дакладаў ІІІ канферэнцыі маладых даследчыкаў Інстытута гісторыі НАН Беларусі (Мінск, 21 мая 2020 г.); пад рэд. Т. Даўгач [і інш.]. — Мінск, 2020. — С. 90–91.
 • 14. Мядзведзеў, К. Помнікі археалогіі на тэрыторыі Глыбоцкага раёна / В. Мядзведзева, К. Мядзведзеў // Беларусь, Глыбоцкі край і Эдвард Вайніловіч: матэр. навук.-практ. канф., г. Глыбокае, 25 верасня 2020 г. / Ін-т гіст. НАН Беларусі; рэд. кал.: А. А. Каваленя (навук. рэд.) [і інш.]; У. С. Пуцік (адк. рэд.). — Мінск, 2020. — С. 31–51.
 • 15. Мядзведзеў, К. А. Даследчык помнікаў жалезнага веку і сярэднявечча (Да 60-годдзя з дня нараджэння Аляксандра Міхайлавіча Мядзведзева) / С. С. Юрэцкі, К. А. Мядзведзеў // Матэрыялы па археалогіі Беларусі. — Мінск, 2020. — Вып. 31: Даследаванне беларускіх старажытнасцей (да 80-годдзя Алены Генадзьеўны Калечыц). — С. 212–213.
 • 16. Мядзведзеў, К. Міжканфесійныя адносіны ў мяшчанскім асяроддзі Беларусі (1772–1860 гг.) / К. Мядзведзеў // Ars Longa: навуковыя дасягненні і перспектывы. Праграма і зборнік тэзісаў дакладаў ІV канферэнцыі маладых даследчыкаў Інстытута гісторыі НАН Беларусі (Мінск, 14–16 красавіка 2021 г.); пад рэд. Т. Даўгач [і інш.]. — Мінск, 2021. — С. 131–132.
 • 17. Мядзведзеў, К. А. Гісторыя даследавання археалагічных помнікаў на тэрыторыі Магілёўскага раёна / В. У. Мядзведзева, К. А. Мядзведзеў // Гісторыя Магілёва: мінулае і сучаснасць: зборнік навуковых артыкулаў удзельнікаў ХІІ Міжнар. навук. канф., 25–26 чэрвеня 2021 г., г. Магілёў / Уклад. І. А. Пушкін. — Магілёў, 2021. — С. 126–132.
 • 18. Мядзведзеў, К. Гісторыя беларускага мяшчанства / К. Мядзведзеў // Навука. — 10.08.2021. — № 32 (2863). — С. 8.
 • 19. Мядзведзеў, К. Кароткі нарыс гісторыі мяшчанства беларускіх земляў (лаканічныя гістарычна-эканамічна-краязнаўча-этнаграфічна-сацыяльна-культурна-палітычна-заканадаўча-архіўныя вытрымкі) (пачатак) / К. Мядзеведзеў // Міёрская даўніна. — Міёры, 2021. — №5 (123). — С. 8–11.
 • 20. Мядзведзеў, К. Кароткі нарыс гісторыі мяшчанства беларускіх земляў (лаканічныя гістарычна-эканамічна-краязнаўча-этнаграфічна-сацыяльна-культурна-палітычна-заканадаўча-архіўныя вытрымкі) (канец) /
  К. Мядзеведзеў // Міёрская даўніна. — Міёры, 2021. — №6 (124). — С. 5–6.
 • 21. Медведев, К. А. Динамика численности мещанского населения белорусско-литовских губерний в 1772–1860 гг. / К. А. Медведев // «IV Международное книжное издание стран Содружества Независимых Государств»; «Лучший молодой учёный-2021»: IV Международная книжная коллекция научных работ молодых учёных / Отв. ред. Е. Абиев; ред. совет Е. Ешим. — Нур-Султан, 2021. — С. 58–61.
 • 22. Медведев, К. А. «…Я мзду не беру — мне за державу обидно!»: Мещанство белорусско-литовских губерний и коррупция в среде губернаторов (1772–1860 гг.) / К. А. Медведев // Polish Journal of Science. — Warszawa, 2021. — № 45. — V. 3. — S. 10–20.
 • 23. Мядзведзеў, К. Міжканфесійныя шлюбы ў мяшчанскім асяроддзі беларуска-літоўскіх губерняў (1772–1860 гг.) / К. Мядзведзеў // Беларусь, Свіслацкі край і Эдвард Вайніловіч (да 765-годдзя г. Свіслач): матэр. навук.-практ. канф., г. Свіслач, 13–14 жніўня 2021 г. / Інстытут гісторыі НАН Беларусі [і інш.]; рэд. кал.: А. А. Каваленя (навук. рэд.), У. С. Пуцік (адк. рэд.), Н. Я. Новік [і інш.]. — Мінск, 2021. — С. 160–178.
 • 24. Мядзведзеў, К. Сацыяльна-эканамічная і палітычная гісторыя мяшчан мястэчка Свіслач (XVIII — пачатак ХХ стагоддзя) (пачатак) / К. Мядзведзеў // Свіслацкая газета. — 23.11.2021. — № 92 (9454). — С. 5.
 • 25. Мядзведзеў, К. Сацыяльна-эканамічная і палітычная гісторыя мяшчан мястэчка Свіслач (XVIII — пачатак ХХ стагоддзя) (працяг) / К. Мядзведзеў // Свіслацкая газета. — 30.11.2021. — № 94 (9456). — С. 6.
 • 26. Мядзведзеў, К. Сацыяльна-эканамічная і палітычная гісторыя мяшчан мястэчка Свіслач (XVIII — пачатак ХХ стагоддзя) (канец) / К. Мядзведзеў // Свіслацкая газета. — 08.12.2021. — № 96 (9458). — С. 5.
 • 27. Выданні Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі ў 2016–2020 гадах / Падр. Д. А. Крэнт, К. А. Мядзведзеў, К. Д. Ганчарэнка // Гістарычна-археалагічны зборнік. — Мінск, 2020. — Вып. 35. — С. 216–257.
 • 28. Мядзведзеў, К. Удзел мяшчан у «бунтах цвярозасці» на тэрыторыі беларуска-літоўскіх губерняў (1858–1860 гг.) / К. Мядзведзеў // Ars Longa: навуковыя дасягненні і перспектывы. Праграма і зборнік тэзісаў дакладаў V канферэнцыі маладых даследчыкаў Інстытута гісторыі НАН Беларусі (Мінск, 21–22 красавіка 2022 г.); пад рэд. Т. Даўгач [і інш.]. — Мінск, 2022. — С. 97–100.
 • 29. Мядзведзеў, К. Барацьба мяшчан беларуска-літоўскіх губерняў за свае сацыяльна-эканамічныя правы (1772–1860 гг.) / К. Мядзведзеў // Беларускі гістарычны часопіс. — Мінск, 2022. — № 7. — С. 28–37.