Наш адрасДзяржаўная навуковая ўстанова
«Інстытут гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі»
вул. Акадэмічная, 1, 220072, г. Мінск, Рэспубліка Беларусь

Нашы рэквізіты

Государственное научное учреждение
ИНСТИТУТ ИСТОРИИ НАН БЕЛАРУСИ
220072, г. Минск, ул. Академическая, 1
Р/с BY61AKBB36329181000245500000 (внеб)
Р/с BY98AKBB36049181000105500000 (бюдж)
Центр банковских услуг № 529
ОАО «АСБ Беларусбанк» АКВВВY2Х
г. Минск, пр-т Независимости, 56
УНП 100093334, ОКПО 03535084
Директор
ЛАКИЗА ВАДИМ ЛЕОНИДОВИЧ
Действует на основании Устава