Цэнтр гісторыі Беларусі IX – XVIII стагоддзяў і спецыяльных гістарычных навук

Заг. цэнтра — док. гіст. навук, прафесар Валянцін Фёдаравіч Голубеў
Тэл.: (+375 17) 378-18-74, e-mail: v_goloubeu@mail.ru
_______________________________________________________________________________________
Створаны ў 2016 г. як цэнтр спецыяльных гістарычных навук і антрапалогіі, з 2021 г. перайменаваны, у яго склад уваходзяць тры аддзелы:

Аддзел спецыяльных гістарычных даследаванняў

заг. аддзела — канд. гіст. навук Аляксандр Барысавіч Доўнар
тэл.: (017) 378-14-09, e-mail: dounar_zagor@mail.ru

Аддзел гісторыі Беларусі IX–XVIII стагоддзяў

заг. аддзела — докт. гіст. навук Андрэй Анатольевіч Мяцельскі
тэл.: (017) 378-16-31, e-mail: a_miacelski@tut.by

Аддзел антрапалогіі

зав. отделом — канд. гіст. навук, дацент Вольга Уладзіміраўна Марфіна
тэл.: (017) 379-27-96, e-mail: belantrop@tut.by