Канферэнцыі 2019 г.

+Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя
«Акцябрскі край: гісторыя і сучаснасць»
г.п. Акцябрскі, 21 сакавіка 2019 г.
Інстытут гісторыі Нацыянальнай
акадэміі навук Беларусі
Акцябрскі раённы
выканаўчы камітэт
———————————————————————————————————————————————————
ЗАПРАШАЮЦЬ ПРЫНЯЦЬ УДЗЕЛ У
Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі
«Акцябрскі край: гісторыя і сучаснасць»


Плануемае поле канферэнцыі:
— Рудабелка і Рудабельскі край паводле археалагічных крыніц;
— Знакамітыя роды і асобы ў гісторыі рэгіёна;
— Сацыяльна-эканамічнае развіццё рэгіёна ў часы Вялікага Княства Літоўскага, Рэчы Паспалітай, Расійскай імперыі, БССР і Рэспублікі Беларусь;
— У віхурах войн і рэвалюцый пачатку ХХ ст.: Рудабельская рэспубліка;
— Новыя перспектывы: Акцябрскі ў перадваенны час;
— Вялікая Айчынная вайна: край змагарны, партызанскі;
— Пасляваеннае адраджэнне і развіццё;
— Культурная спадчына Акцябршчыны;
— Імі ганарыцца Акцябршчына: славутыя землякі.

Рабочыя мовы канферэнцыі: беларуская, руская, польская.
Час правядзення канферэнцыі: 21 сакавіка 2019 г.
Плануемае месца правядзення канферэнцыі: г.п. Акцябрскі, Гомельская вобл.

Заяўкі на ўдзел у канферэнцыі прымаюцца да 15 лютага 2019 г.
па электроннай пошце: rogneda_o@mail.ru

У заяўцы паведамляецца імя, імя па бацьку і прозвішча дакладчыка, яго навуковая ступень і званне, назва даклада, назва ўстановы, якую прадстаўляе дакладчык, яго пасада, кантактны тэлефон, е-mail.

Кантакты: 220072, г. Мінск, вул. Акадэмічная, 1, Інстытут гісторыі НАН Беларусі. Тэл. (+375 17) 284-14-09, факс (+375 17) 284-18-70, е-mail: rogneda_o@mail.ru.

Звяртаем Вашу ўвагу, што:

 • Аргкамітэт пакідае за сабой права адбору дакладаў для выступлення і публікацыі.
 • Пацвярджэнне аб удзеле ў канферэнцыі будзе даслана да 1 сакавіка 2019 г.
 • Студэнтам і магістрантам разам з заяўкай неабходна даслаць тэзы дакладу (да 2000 знакаў) і водгук навуковага кіраўніка.
 • Трансфер па маршруце г. Мінск — г.п. Акцябрскі — г. Мінск ажыцяўляецца арганізатарамі канферэнцыі, даезд з іншых населеных пунктаў за кошт камандзіруючага боку.
 • Замежных удзельнікаў просім паведаміць пра неабходнасць візавай падтрымкі.
 • Харчаванне аплачваецца арганізатарамі канферэнцыі.
 • Тэксты прадстаўляюцца ў аргкамітэт па электроннай поште rogneda_o@mail.ru да 21 красавіка 2019 г.

Матэрыялы канферэнцыі будуць апублікаваны.

Патрабаванні да тэкстаў:
Электронны варыянты не болей за 40 000 знакаў, спасылкі пастаронкавыя, нумарацыя спасылак на кожнай старонцы. Першая спасылка на публікацыю даецца цалкам (аўтар, назва, месца і год выдання, старонкі), у наступнай спасылцы месца і год выдання не падаюцца.

Для азнаямлення: Поўны інфармацыйны ліст канферэнцыі (pdf)

+II-я канферэнцыя маладых даследчыкаў Інстытута гісторыі НАН Беларусі
«ARS LONGA: навуковыя дасягненні, праекты, перспектывы» (90-годдзю Інстытута гісторыі НАН Беларусі прысвячаецца)
г. Минск, 4 – 5 апреля 2019 г.
САВЕТ МАЛАДЫХ ВУЧОНЫХ ІНСТЫТУТА ГІСТОРЫІ

ЗАПРАШАЕ ДА ЎДЗЕЛУ Ў
IІ-й канферэнцыі маладых даследчыкаў Інстытута гісторыі НАН Беларусі
«ARS LONGA: НАВУКОВЫЯ ДАСЯГНЕННІ, ПРАЕКТЫ, ПЕРСПЕКТЫВЫ»

Канферэнцыя маладых даследчыкаў Інстытута гісторыі НАН Беларусі «ARS LONGA: навуковыя дасягненні, праекты, перспектывы» упершыню была арганізавана ў 2018 г. па ініцыятыве Савета маладых вучоных НАН Беларусі. Цікавасць да дакладаў калегаў праявілі не толькі маладыя супрацоўнікі Інстытута гісторыі, а таксама прадстаўнікі Саветаў маладых вучоных шэрагу ўстаноў навукі і адукацыі, што прывяло да неабходнасці правесці чарговую канферэнцыю, пашырыўшы склад удзельнікаў.
Правядзенне II канферэнцыі маладых даследчыкаў Інстытута гісторыі НАН Беларусі «ARS LONGA: навуковыя дасягненні, праекты, перспектывы» плануецца як мерапрыемства, прысвечанае 90-годдзю Інстытута гісторыі і пройдзе 4-5 красавіка 2019 г. Папулярызацыя дасягненняў Інстытута гісторыі НАН Беларусі сярод творчай моладзі, зацікаўленай у прафесійнай навуковай дзейнасці, з’яўляецца найважнейшым напрамкам работы Савета маладых вучоных.

Запрашаем маладых навукоўцаў, лабарантаў, аспірантаў, магістрантаў і студэнтаў старэйшых курсаў прэзентаваць праекты і даследаванні апошніх гадоў. Мы ўпэўнены, што правядзенне такой сустрэчы паспрыяе развіццю прафесійных кантактаў паміж маладымі даследчыкамі і актывізуе творчы пошук.

Заяўкі на ўдзел у канферэнцыі ў рэжыме on-line прымаюцца да 31 студзеня 2019 г. Тэзісы дакладаў (аб’ёмам да 3 тыс. знакаў разам з прабеламі) прымаюцца да 15 лютага 2019 г. у электронным выглядзе на адрас arslonga2019@gmail.com. Усе атрыманыя матэрыялы пройдуць навуковае рэцэнзаванне, па выніках якога Аргкамітэт пакідае за сабой права адбору дакладаў, а таксама пераносу часткі з іх у постэрную форму.
Праезд і пражыванне ўдзельнікаў канферэнцыі ажыццяўляецца за кошт камандзіруючага боку.
Мы будзем удзячны за распаўсюджванне інфармаццыі аб канферэнцыі.
Кантактны тэл.:
Святлана Велент-Шчэрбач | +375 29 338-70-41
Ганна Ясковіч | +375 29 871-73-79
E-mail: arslonga2019@gmail.com
+Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя
«Вызваленне Беларусі. Памяць скрозь гады», прымеркаванай да
75-годдзя вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў

г. Мінск, 17-18 красавіка 2019 г.
Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны
Институт истории НАН Беларуси
Фонд содействия актуальным историческим исследованиям «Историческая память»
———————————————————————————————————————————————————
ПРИГЛАШАЮТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В
Международной научно-практической конференции
«Освобождение Беларуси. Память сквозь годы»


Основные направления работы:
1. Современные подходы к освещению проблем истории Великой Отечественной войны: вопросы историографии и источниковедения.
2. Советское военное искусство в период Великой Отечественной войны.
3. Нацистский оккупационный режим на территории Беларуси: геноцид, экономическая политика, пропаганда, коллаборационизм.
4. Движение Сопротивления на территории Беларуси: партизанское движение и антифашистская подпольная деятельность. Осень 1943 – лето 1944 гг.
5. Белорусы – участники партизанского движения на территории других республик СССР. Участие белорусов в европейском Сопротивлении.
6. Представители советских республик и зарубежные антифашисты в партизанском движении Беларуси.
7. Боевое содружество партизан Беларуси, России, Украины, Молдовы, Латвии, Литвы в период боев по освобождению Беларуси в 1943 – 1944 гг.
8. Боевое взаимодействие Красной Армии и белорусских партизан.
9. Ратный подвиг сыновей и дочерей белорусского народа на фронтах войны.
10. Белорусы в советском тылу.
11. Белорусские медики в годы Великой Отечественной войны.
12. Железнодорожники Беларуси в годы Великой Отечественной войны.
13. Конфессии Беларуси в период Великой Отечественной войны.
14. Освобождение Беларуси: наступательные операции Центрального, Западного, Калининского и других фронтов 1943 – 1944 гг.
15. Белорусская стратегическая наступательная операция «Багратион».
16. Беларусь после оккупации (осень 1943 г. – весна 1945 г.)
17. Борьба с антисоветскими вооружёнными формированиями на территории Беларуси во время войны и в первые послевоенные годы.
18. Увековечение памяти о событиях и героях освобождения Беларуси, жертвах войны.
19. Отражение темы «Освобождение Беларуси» в постоянных и временных музейных экспозициях.
20. История Великой Отечественной войны в учебно-воспитательном процессе в школах, средних специальных и высших учебных заведениях.

Рабочие языки конференции: белорусский и русский.
Время проведения конференции: 17–18 апреля 2019 г.
Планируемое место проведения конференции: г. Минск, Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны.
Регламент: выступления на пленарном заседании до 20 минут, на секциях – до 10 минут.

Заявки на участие в конференции принимаются до 18.03. 2019 г.
по электронной почте: museumww2@tut.by с пометкой «Для ученого секретаря» (vn3968@mail.ru).

В заявке необходимо указать фамилию, имя, отчество, научную степень, учёное звание, название доклада, место работы, рабочий адрес, рабочий и мобильный телефоны, e-mail, необходимость обеспечения мультимедийной техникой.

Обращаем Ваше внимание, что:

 • Срок подачи электронного варианта текста (тезисов) доклада, презентации: до 6.04.2019 г.
 • Материалы, оформленные с нарушением требований ВАК, к публикации не принимаются.
 • Заявка и электронный вариант текста высылается на электронную почту: museumww2@tut.by с пометкой «Для ученого секретаря» (vn3968@mail.ru).
 • Оргкомитет оставляет за собой право отбора докладов для выступления.
 • Лица, не зарегистрировавшиеся и не предоставившие докладов в указанные сроки, к выступлению на конференции не допускаются.
 • По итогам конференции планируется издание соответствующего сборника материалов.
 • Оплата проезда, питания и проживания – за счёт командирующей организации.

Требования к текстам:
Текст доклада объёмом до 0,5 п.л., не более 20 тыс. знаков (с пробелами), оформляется согласно требованиям ВАК Республики Беларусь. Параметры форматирования: поля – 20 мм; без нумерации страниц. Параметры текста: формат файла – doc, docх, rtf, шрифт – Times New Roman, кегль – 14, интервал – полуторный (1,5).

Контакты: ученый секретарь музея Надтачаев Валерий Николаевич, тел. раб +375 (17) 203-05-27, тел. моб. +375(29)6-19-95-29, E-mail: vn3968@mail.ru.

Для ознакомления: Полный информационный лист конференции (pdf)

+V-я Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя
«Актуальныя праблемы крыніцазнаўства (да 110-годдзя
Віцебскай вучонай архіўнай камісіі)»

г. Віцебск, 25-27 красавіка 2019 г.
Витебский государственный
университет имени П.М. Машерова
Институт истории Национальной
академии наук Беларуси
Республиканский институт
высшей школы
———————————————————————————————————————————————————
ПРИГЛАШАЮТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В
V-й международной научно-практической конференции
«Актуальные проблемы источниковедения (к 110-летию
Витебской ученой архивной комиссии)»


Основные направления работы:
Блок 1. Теория, история, исследовательские практики источниковедения
— теория источниковедения: новые подходы;
— история источниковедения;
— источниковедение историографии;
— письменные источники истории Беларуси и всеобщей истории;
— визуальный поворот: аудиовизуальные источники в историческом исследовании;
— вещественные источники в историческом познании: исследовательские практики;
— архив и музей: вопросы изучения, использования и презентации исторических источников;
— теория и практики археографии.
Блок 2. Летописеведение
— историография истории и источниковедения летописания;
— современные подходы к анализу средневековых нарративных источников;
— летописи как исторический источник и методы их изучения;
— Повесть временных лет как памятник историописания и литературы;
— центры и пути развития летописания на восточнославянских землях в XII–XVI вв.;
— Галицко-Волынская летопись («Хроника Романовичей»): проблемы изучения;
— белорусско-литовские летописи и хроники;
— трансформации летописного жанра с конца XVI в.;
— западнославянские хроники;
— византийские и западноевропейские хроники и анналы.
Блок 3. К 110-летию Витебской ученой архивной комиссии (ВУАК)
— деятельность губернских ученых архивных комиссий в Российской империи;
— ВУАК: создание и деятельность;
— история ВУАК: источники и историография;
— ВУАК: Personalia;
— издания ВУАК.

В рамках конференции пройдет круглый стол «Архивоведение и археография в системе профессионального образования историка».

Рабочие языки конференции: белорусский, русский, польский, немецкий, английский.
Время проведения конференции: 25–27 апреля 2019 г.
Планируемое место проведения конференции: Витебский государственный университет имени П.М. Машерова

Для участия в конференции необходимо до 2 марта 2019 г. направить в Оргкомитет (на адрес kryn2013@yandex.ru) текст доклада и заявку, в которой указать: • фамилию, имя, отчество; • ученую степень, звание; • место работы, должность; • тему доклада; • контактную информацию (e-mail, телефон).

Обращаем Ваше внимание, что:

 • Оргкомитет оставляет за собой право отбора докладов для включения в программу конференции и в сборник материалов.
 • Материалы, научный уровень и оформление которых не соответствуют требованиям, к рассмотрению не принимаются
 • Публикации студентов и магистрантов возможны только в соавторстве с научными руководителями.
 • Персональные приглашения будут высланы в марте 2019 г.
 • Сборник материалов планируется издать к началу работы конференции. Сумма оргвзноса будет сообщена дополнительно.
 • Расходы на проезд, проживание и питание – за счет командирующих организаций.

ОФОРМЛЕНИЕ ТЕКСТА
Объем – до 12 тыс. печатных знаков. Список использованных источников оформляется после основного текста в алфавитном порядке, библиографическое описание – в соответствии с требованиями ВАК Республики Беларусь (см. примеры). Ссылки даются в тексте в квадратных скобках: [1, с. 55].
Тексты докладов просим присылать в электронном варианте в редакторе MS Word для Windows (формат doc) по электронной почте на адрес: kryn2013@yandex.ru. Оргкомитет подтверждает получение текста доклада кратким письмом. Если в течение трех дней Вы не получили подтверждения, свяжитесь, пожалуйста, с Оргкомитетом.

Координатор: к.и.н., доцент Дулов Анатолий Николаевич, тел. раб.: + 375 212 58 97 38; тел. моб.: + 375 29 668 58 07.

Для ознакомления: Полный информационный лист конференции (pdf)

+Міжнародная навуковая канферэнцыя
«Pax militaris: людзі, ўзбраенне, фартыфікацыя
(ад старажытнасці да пачатку XIX ст.)»

г. Мінск, 25 - 26 красавіка 2019 г.
Фонд «Дирекция
II Европейских игр»
Институт истории Национальной
академии наук Беларуси
Музей истории г. Минска
———————————————————————————————————————————————————
ПРИГЛАШАЮТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В
Международной научно-практической конференции
«Pax militaris: люди, вооружение, фортификация (от древности до начала XIX в.)»


Основные направления работы конференции:
— Оружие и человек: эволюция технических идей в свете археологических, письменных и изобразительных источников;
— Фортификация: инженерная наука и искусство;
— Стратегия и тактика военного дела: теория и практика в историческом развитии;
— Человек на войне: повседневная жизнь в экстремальных условиях;
— Общество и война: влияние военно-политических конфликтов на жизнь социума и личности;
— Военно-историческая реконструкция как инструмент познания прошлого.

Во время конференции планируются экскурсии по музеям Верхнего города Минска и посещение выставки исторического фехтования (из коллекции Музея боевых искусств Брешии (Италия), а также показательные выступления клубов военно-исторической реконструкции.

Рабочие языки конференции: белорусский, русский, украинский, польский, английский, итальянский.
Время проведения конференции: 25—26 апреля 2019 г.
Планируемое место проведения конференции: Музей истории г. Минска.
Регламент: выступления на пленарном заседании до 20 минут, на секциях — до 15 минут, презентация постеров — до 5 минут.

Заявки на участие в конференции принимаются до 10 марта 2019 г. по электронной почте: vadzim_archeo@tut.by.

В заявке на участие в конференции указывается название доклада, фамилия, имя отчество, учёная степень, учёное звание, место работы и адрес, рабочий телефон, мобильный телефон, e-mail.

Контакты: 220072 г. Минск, ул. Академическая, 1, Институт истории НАН Беларуси, тел./факс: (017) 284-18-70, тел. 284-18-69; тел. 284-28-54. Отдел археологии Средних веков и Нового времени тел. 284-05-13. Координаторы: канд. ист. наук Кошман Вадим Иванович — (017) 284-05-13, vadzim_archeo@tut.by; Плавинский Николай Александрович — plavinsky_arc@mail.ru.

Обращаем Ваше внимание, что:

 • Оргкомитет оставляет за собой право отбора докладов для участия в конференции и статей для опубликования.
 • Студентам и магистрантам вместе с заявкой необходимо прислать тезисы доклада (до 2000 знаков) и отзыв научного руководителя.
 • Иностранных участников просим сообщить о необходимости визовой поддержки.
 • Оплата проезда, питание и проживание за счёт командирующих организаций.
Требования к текстам:
Планируется публикация материалов конференции (электронный вариант статьи размером до 1 п.л. вместе с иллюстрациями (текст до 40 тыс. знаков, резюме на русском, белорусском и английском языках, УДК, иллюстрации, подготовленные в формате tif (качество не менее 300 dpi, градации серого) и её распечатанный вариант передаются в оргкомитет до 1 августа 2019 г. Литература приводится в конце статьи. Сноски в тексте размещаются в квадратные дужки, например: [1, с. 12] или [2]. Оформление литературы согласно требованиям ВАК Республики Беларусь).

Для ознакомления: Полный информационный лист конференции (pdf)

+Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя
«Вынікі археалагічных даследаванняў
на тэрыторыі Беларусі ў 2018 годзе»

г. Мінск, 15–17 мая 2019 г.
Інстытут гісторыі Нацыянальнай
акадэміі навук Беларусі
———————————————————————————————————————————————————
ЗАПРАШАЕ ПРЫНЯЦЬ УДЗЕЛ У
Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі
«Вынікі археалагічных даследаванняў
на тэрыторыі Беларусі ў 2018 годзе»


Асноўныя напрамкі працы канферэнцыі:
1) археалагічныя даследаванні помнікаў першабытнай эпохі;
2) археалагічныя даследаванні помнікаў сярэдневякоўя і новага часу;
3) ахоўныя мерапрыемствы ў зонах новабудоўляў і інвентарызацыя помнікаў археалогіі.

Працоўныя мовы канферэнцыі: беларуская, руская, англійская.
Тэрмін правядзення канферэнцыі: 15–17 мая 2019 г.
Месца правядзення канферэнцыі:
г. Мінск, Інстытут гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі.
15 мая 2019 г. — пленарнае паседжанне і экскурсія па помніках археалогіі (д. Гарадзішча Мінскага р-на);
16-17 мая 2019 г. — праца канферэнцыі ў Мінску.
Рэгламент: выступленні на пленарным пасяджэнні да 20 хвілін, на секцыях — да 15 хвілін.

Заяўкі на ўдзел у канферэнцыі прымаюцца да 15 красавіка 2019 г.
па электроннай пошце: сatherine4444@tut.by і onlevko@gmail.com.

У заяўцы на ўдзел у канферэнцыі паведамляецца назва даклада, прозвішча, імя, імя па бацьку, вучоная ступень, званне, месца працы, працоўны тэлефон, хатні адрас, хатні тэлефон, e-mail.

Кантакты: Варонін Васіль Аляксеевіч, 220072, Рэспубліка Беларусь, г. Мінск, вул. Акадэмічная, 1, Інстытут гісторыі НАН Беларусі. Тэл. + 375 (17) 284-16-31, факс + 375 (17) 284-18-70, е-mail: v.varonin@outlook.com.

Кантакты: 220072, Рэспубліка Беларусь, г. Мінск, вул. Акадэмічная, 1, Інстытут гісторыі НАН Беларусі. Цэнтр археалогіі і старажытнай гісторыі Беларусі. Тэл. / Факс: (017) 284-18-70. Ляўко В.М. — (017) 284-28-54, е-mail: onlevko@gmail.com; Лукша К.І. — (017) 284-28-54, сatherine4444@tut.by.

Звяртаем Вашу ўвагу, што:

 • Аргкамітэт пакідае за сабой права адбору дакладаў для ўдзелу ў канферэнцыі і артыкулаў для публікавання.
 • Аплата праезду, харчаванне і пражыванне за кошт камандзіруючых арганізацый.

Матэрыялы канферэнцыі будуць апублікаваныя.

Патрабаванні да формы і аб’ёма тэкстаў дакладаў:
Электронны варыянт артыкула памерам да 0,5 д.а. разам з ілюстрацыямі (тэкст не больш 20 тыс. знакаў, рэзюмэ на рускай, беларускай і англійскай мовах, УДК, ілюстрацыі, падрыхтаваныя ў фармаце tif, якасць не менш 300 dpi) і яго раздрукаваны варыянт перадаюцца ў аргкамітэт на канферэнцыі. Літаратура прыводзіцца ў канцы артыкула. Спасылкі ў тэксце змяшчаюцца ў квадратныя дужкі, напрыклад: [1, с. 12] ці [2]. Афармленне літаратуры згодна патрабаванням ВАК Рэспублікі Беларусь.

Для азнаямлення: Поўны інфармацыйны ліст канферэнцыі (pdf)

+Міжнародная навуковая канферэнцыя
«Уніі Вялікага Княства Літоўскага з
Польскім Каралеўствам: праблемы суверэнітэту»

г. Мінск, 23–24 мая 2019 г.
Інстытут гісторыі Нацыянальнай
акадэміі навук Беларусі
———————————————————————————————————————————————————
ЗАПРАШАЕ ПРЫНЯЦЬ УДЗЕЛ У
Міжнароднай навуковай канферэнцыі
«Уніі Вялікага Княства Літоўскага з
Польскім Каралеўствам: праблемы суверэнітэту»


Плануемае поле канферэнцыі:
— Тэорыя дзяржаўнага суверэнітэту ў краінах Еўропы (позняе Сярэднявечча і ранні Новы час);
— Працэсы інтэграцыі ў Цэнтральнай і Усходняй Еўропе ў XIV–XVI стст.;
— Узаемаадносіны ВКЛ і Польшчы: ад Крэва да Любліна;
— Люблінская унія 1569 г.: рэальнасць і альтэрнатывы;
— Эвалюцыя ўзаемаадносін ВКЛ з Польшчай у XVII–XVIII стст.

Рабочыя мовы канферэнцыі: беларуская, руская, англійская, польская.
Час правядзення канферэнцыі: 23 – 24 мая 2019 г.
Плануемае месца правядзення канферэнцыі: Мінск, вул. Акадэмічная, 1.

Заяўкі на ўдзел у канферэнцыі прымаюцца да 15 красавіка 2019 г.
па электроннай пошце: v.varonin@outlook.com

У заяўцы паведамляецца імя, імя па бацьку і прозвішча дакладчыка, яго навуковая ступень і званне, назва даклада, назва ўстановы, якую прадстаўляе дакладчык, кантактны тэлефон, e-mail.

Кантакты: Варонін Васіль Аляксеевіч, 220072, Рэспубліка Беларусь, г. Мінск, вул. Акадэмічная, 1, Інстытут гісторыі НАН Беларусі. Тэл. + 375 (17) 284-16-31, факс + 375 (17) 284-18-70, е-mail: v.varonin@outlook.com.

Звяртаем Вашу ўвагу, што:

 • Аргкамітэт пакідае за сабой права адбору дакладаў для выступлення і публікацыі.
 • Запрашэнні на канферэнцыю будуць дасланы да 1 мая 2019 г.
 • Студэнтам і магістрантам разам з заяўкай неабходна даслаць тэзы дакладу (да 2000 знакаў) і водгук навуковага кіраўніка.
 • Замежных удзельнікаў просім паведаміць пра неабходнасць візавай падтрымкі, замежных і іншагародніх удзельнікаў – пра неабходнасць браніравання гасцініцы.
 • Камандзіровачныя выдаткі за кошт камандзіруючага боку.
 • Тэксты прадстаўляюцца ў аргкамітэт па электроннай поште v.varonin@outlook.com да 1 кастрычніка 2019 г.

Матэрыялы канферэнцыі будуць апублікаваны.

Патрабаванні да формы і аб’ёма тэкстаў дакладаў:
электронны і раздрукаваны варыянты не болей за 30 000 знакаў, спасылкі пастаронкавыя, нумарацыя на кожнай старонцы. Першая спасылка на публікацыю цалкам (аўтар, назва, месца і год выдання, старонкі), у наступных спасылках месца і год выдання не падаюцца.

Для азнаямлення:
Поўны інфармацыйны ліст канферэнцыі (pdf)
Праграма канферэнцыі (pdf)

+IV-я международная научно-практическая конференция
«Актуальные проблемы международных
отношений и дипломатии (1918 г. – начало ХХІ в.)»

г. Витебск, 23–24 мая 2019 г.
Витебский государственный
университет имени П.М. Машерова
Институт истории Национальной
академии наук Беларуси
———————————————————————————————————————————————————
ПРИГЛАШАЮТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В
IV-й международной научно-практической конференции
«Актуальные проблемы международных
отношений и дипломатии (1918 г. — начало ХХІ в.)»


Планируемое проблемное поле конференции:
— Теория международных отношений и дипломатии.
— Источники и историография международных отношений и дипломатии.
— Становление и развитие Версальско-Вашингтонской системы международных отношений (1918–1939 гг.).
— Дипломатия периода Второй мировой войны (1939–1945 гг.).
— Становление и развитие Ялтинско-Потсдамской системы международных отношений. Дипломатия периода «холодной войны» (1945–1991 гг.).
— Современная система международных отношений. Конфликты и кризисы конца ХХ – начала XXI в.
— Внешняя политика и дипломатия Беларуси (1918–2019 гг.).

В рамках конференции пройдет круглый стол «Интеграционные процессы на постсоветском пространстве: политические, экономические, правовые, социокультурные аспекты».

Рабочие языки конференции: белорусский, русский, английский.
Время проведения конференции: 23–24 мая 2019 г.
Планируемое место проведения конференции: Витебский государственный университет имени П.М. Машерова

Для участия в конференциинеобходимо до 8 апреля 2019 г. направить Оргкомитету текст доклада и заявку с обязательным указанием следующих сведений об авторе: • фамилия, имя, отчество; • ученая степень, звание; • место работы, должность; • телефон, факс с указанием кода города; • e-mail; • тема доклада; • направление; • необходимо ли использование технических средств; • форма участия (очная, заочная).

Обращаем Ваше внимание, что:

 • Публикация в сборнике возможна только с учетом произведенной ОПЛАТЫ
 • Сумма оргвзноса и реквизиты для оплаты будут сообщены дополнительно после рецензирования присланных материалов членами редколлегии на указанный адрес.
 • Оргкомитет оставляет за собой право отбора докладов для включения в программу, а редколлегия – право редактирования докладов, включаемых в сборник
 • Материалы, научный уровень и оформление которых не соответствуют требованиям, к рассмотрению не принимаются.
 • Публикации студентов и магистрантов возможны только в соавторстве с научными руководителями.
 • Персональные приглашения будут высланы до 6 мая 2019 г. Оргкомитет подтверждает получение материалов кратким письмом. Если в течение трех дней Вы не получили подтверждения, свяжитесь, пожалуйста, с Оргкомитетом.
 • Сборник материалов планируется издать к началу работы конференции. Предполагается регистрация материалов в наукометрической базе РИНЦ.
 • Рассылку сборника материалов конференции Оргкомитет не осуществляет.
 • Проезд, проживание и питание за счет командирующих организаций.

ОФОРМЛЕНИЕ ТЕКСТА
Объем текста – до 5 полных страниц через 1 межстрочный интервал на листе формата А4. Поля – 30 мм со всех сторон. Текст набирается шрифтом Times New Roman, кегль – 14 пт. Абзац – 1,25 см. Список использованных источников и литературы оформляется после основного текста в соответствии с ГОСТ 7.1 в алфавитном порядке, библиографическое описание – в соответствии с требованиями ВАК Республики Беларусь. Ссылки даются в тексте в квадратных скобках: [8, с. 215].
Тексты докладов представляются в электронном виде в редакторе MS Word для Windows (формат doc) по электронной почте на адрес: interrel21@yandex.ru.

Координатор: к.и.н., доцент Косов Александр Петрович
(тел. моб. МТС: +375 29 708 83 69).

Для ознакомления + расчетные счета: Полный информационный лист конференции (pdf)

+ІІ-я навукова-практычная канферэнцыя
«Расонскі край: гісторыя, культура, людзі
(да 225-годдзя з дня нараджэння Я. Баршчэўскага)»

г.п. Расоны, 20–21 чэрвеня 2019 г.
Расонскі раёны выканаўчы камітэт
Інстытут гісторыі Нацыянальнай
акадэміі навук Беларусі
———————————————————————————————————————————————————
ЗАПРАШАЮЦЬ ПРЫНЯЦЬ УДЗЕЛ У
Навукова-практычнай канферэнцыі
«Расонскі край: гісторыя, культура, людзі
(да 225-годдзя з дня нараджэння Я. Баршчэўскага)»

Праблемнае поле канферэнцыі:
– Ян Баршчэўскі, асоба, творчасць, жыццёвы шлях
– Творчасць Яна Баршчэўскага ў кантэксце развіцця беларускай літаратуры першай паловы ХІХ ст.
– Славутыя асобы Расонскага краю.
– Гісторыя і культура Расонскага краю.
– Археалагічныя і этнаграфічныя даследаванні Расоншчыны.
– Праекты турыстычных маршрутаў і краязнаўчы патэнцыял Расоншчыны.

Час правядзення канферэнцыі: 20–21 чэрвеня 2019 г.
Мовы канферэнцыі: беларуская, руская.
Плануемае месца правядзення канферэнцыі: г.п. Расоны.

Заяўкі на ўдзел у канферэнцыі прымаюцца да 30 красавіка 2019 г.
па электроннай пошце: palatyda@tut.by

Заяўка на ўдзел у канферэнцыі, падаецца ў электронным выглядзе і павінна змяшчаць наступныя пункты: 1. Прозвішча, імя і імя па бацьку; 2. Месца працы, пасада; 3. Навуковая ступень і навуковае званне; 4. Назва даклада; 5. Працоўны і хатні адрас, кантактны тэл. (з кодам населенага пункта), e-mail.

Кантакты: Марат Васільевіч Клімаў, 220072, г. Мінск, вул. Акадэмічная, 1, Інстытут гісторыі НАН Беларусі. Тэл. (+375 29) 776-26-75, факс (017) 284-18-70.

Звяртаем Вашу ўвагу, што:

 • Аргкамітэт пакідае за сабой права адбору заявак на ўдзел у канферэнцыі і тэкстаў дакладаў для публікацыі.
 • Студэнтам, магістрантам і аспірантам разам з заяўкай неабходна даслаць тэзісы даклада (да 2000 знакаў) і водгук навуковага кіраўніка.
 • Замежных удзельнікаў просім паведаміць пра неабходнасць атрымання візавай падтрымкі.
 • Матэрыялы канферэнцыі будуць апублікаваны.
 • Камандзіровачныя выдаткі за кошт камандзіруючага боку (з 2 мая магчымы ўдакладненні).

Матэрыялы канферэнцыі будуць апублікаваны.
Патрабаванні да формы і аб’ёма тэкстаў дакладаў:
Электронны і раздрукаваны варыянты не болей за 30 000 знакаў, спасылкі пастаронкавыя, нумарацыя на кожнай старонцы. Першая спасылка на публікацыю цалкам (аўтар, назва, месца і год выдання, старонкі), у наступнай спасылцы месца і год выдання не падаюцца.

Для азнаямлення: Поўны інфармацыйны ліст канферэнцыі (pdf)

+Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя
«Міждысцыплінарныя падыходы ў
антрапалогічных даследаваннях этнакультурных рэгіёнаў»

г. Мінск, 24–26 чэрвеня 2019 г.
Інстытут гісторыі Нацыянальнай
акадэміі навук Беларусі
———————————————————————————————————————————————————
ЗАПРАШАЕ ПРЫНЯЦЬ УДЗЕЛ У
Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі
«Міждысцыплінарныя падыходы ў
антрапалогічных даследаваннях этнакультурных рэгіёнаў»


Асноўныя накірункі работы канферэнцыі:
1. Развіццё міждысцыплінарных падыходаў у сучасных антрапалагічных даследаваннях.
2. Новыя дадзеныя палеаантропологіі.
3. Рэгіянальная зменлівасць фізічнага развіцця дзяцей, падлеткаў і моладзі.
4. Міждысцыплінарныя падыходы ў гісторыка-антрапалагічным вывучэнні рэгіёнаў.

У межах канферэнцыі будзе праведзены метадычны семінар «Класічныя методыкі ва ўмовах сучаснасці. Частка 3. Гістарычная дэмаграфія».
Прадугледжана таксама правядзенне круглага стала для маладых вучоных.
Усе, хто жадае прыняць удзел у дадзеных навуковых мерапрыемствах просім указаць гэта ў заяўцы.

Рэгламент: выступленні на пленарным паседжанні – да 20 хвілін, на секцыйных паседжаннях – да 10 хвілін.
Рабочыя мовы канферэнцыі: руская, беларуская, англійская.
Час правядзення канферэнцыі: 24–26 чэрвеня 2019 г.
Плануемае месца правядзення канферэнцыі: Мінск, вул. Акадэмічная, 1, Інстытут гісторыі НАН Беларусі.

Заяўкі на ўдзел у канферэнцыі прымаюцца да 1 мая 2019 г.
па электроннай пошце: belantrop@tut.by

У заяўцы на ўдзел у канферэнцыі паведамляецца назва даклада і звесткі пра аўтараў – імя, прозвішча, імя па-бацьку, навуковая ступень, званне, месца працы, пасада, кантактныя адрасы, тэлефоны, e-mail, інфармацыя пра неабходнасць забеспячэння мультымедыйнай тэхнікай.

Кантакты: аддзел антрапалогіі, 220072, Рэспубліка Беларусь, г. Мінск, вул. Акадэмічная, 1, Інстытут гісторыі НАН Беларусі, каб. 213. Тэл. + 375 (17) 284-16-31, факс + 375 (17) 284-18-70, е-mail: belantrop@tut.by .

Звяртаем Вашу ўвагу, што:

 • Аргкамітэт пакідае за сабой права адбора дакладаў для ўдзелу ў канферэнцыі і артыкулаў для публікацыі.
 • Аплата праезда, харчавання і пражывання за кошт камандзіруючых арганізацый.
 • Артыкулы ў папяровым і электронным выглядзе прадстаўляюцца аўтарамі падчас працы канферэнцыі ці дасылаюцца пазней (тэрмін падачы – да 20 кастрычніка 2019 г.).

Матэрыялы канферэнцыі пасля праходжання рецэнзавання могуць быць апублікаваны ў штогадовым зборніку навуковых артыкулаў «Актуальные вопросы антропологии».

Патрабаванні да формы і аб’ёма тэкстаў дакладаў:
Артыкул прадстаўляецца на рускай, беларускай, англійскай мовах у электронным варыянце (*.doc ці *.rtf) і ў двух экзэмплярах на паперы. Артыкул афармляць паводле наступных правілаў: аб’ём – не менш 14 тыс. друк. знакаў і не перавышаць 10 стар., шрыфт – Times New Roman, памер шрыфта – 14 (для рускага, беларускага ці англійскага рэзюмэ, ключавых слоў, назваў малюнкаў, табліц і саміх табліц – памер шрыфта – 12), інтэрвал – адзінарны. Водступ абзаца – 1 см. Полі: верхняе – 2, ніжняе – 2, левае – 2, правае – 2. Рэзюмэ аб’ёмам 250–300 слоў з падраздзеламі (Уводзіны з указаннем мэты даследавання, Матэрыялы і метады, Вынікі, Заключэнне) у пачатку тэкста – на рускай, (беларускай) мовах, у канцы тэкста – на англійскай. Ключавыя словы – пасля рэзюмэ. Структура тэкста ўключае наступныя падраздзелы: Уводзіны, Матэрыялы і метады, Вынікі і іх абмеркаванне, Заключэнне, Літаратура. Спіс літаратурных крыніц фарміруецца па алфавіце і нумаруецца, спасылкі па тэксце даюцца ў выглядзе нумароў у квадратных дужках. Малюнкі і інш. графічныя аб’екты – толькі чорна-белыя (с градацыяй шэрага) – абавязкова павінны быць уключаны ў файл артыкула (фармат *.tif, 600 dpi). У артыкуле трэба ўказаць УДК.

Для азнаямлення:
Поўны інфармацыйны ліст канферэнцыі (pdf)
Праграма канферэнцыі на рускай мове (docx)

+Международная научная конференция
«Операция «Багратион» (к 75-летию освобождения Беларуси)»
г. Минск, 27–28 июня 2019 г.
Институт истории
Национальной
академии наук
Беларуси
Департамент по архивам и
делопроизводству
Министерства юстиции
Республики Беларусь
Министерство
обороны
Республики
Беларусь
Национальный архив
Республики Беларусь
———————————————————————————————————————————————————
ПРИГЛАШАЕТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В
Международной научно-практической конференции
«Операция «Багратион» (к 75-летию
освобождения Беларуси от нацистской оккупации)»


Проблемное поле конференции:
• Современные подходы к освещению этапов освобождения Беларуси от нацистской оккупации в ходе Великой Отечественной войны: вопросы историографии и источниковедения.
• Суражские (Витебские) ворота: первая попытка освобождения территории Беларуси (февраль – сентябрь 1942 г.)
• Наступательные операции Красной Армии осенью 1943 – весной 1944 гг. и первый этап окончательного освобождения Беларуси.
• Белорусская стратегическая наступательная операция «Багратион» и полное освобождение территории Беларуси 23 июня – 28 июля 1944 г.
• Советское военное искусство в период Великой Отечественной войны.
• Ратный подвиг белорусов на фронтах: личный героизм и полководческий талант.
• Нацистский оккупационный режим на территории Беларуси (1941–1944 г.).
• Конфессиональная ситуация в Беларуси в период Великой Отечественной войны.
• Советское партизанское движение и деятельность подпольных организаций на территории Беларуси (1941–1944 гг.).
• Выходцы из Беларуси – участники партизанского движения на территории других республик СССР и европейского сопротивления.
• Представители советских республик и зарубежные антифашисты в советском партизанском движении Беларуси.
• Боевое содружество партизан Беларуси, России, Украины, Молдовы, Латвии, Литвы.
• Боевое взаимодействие частей Красной Армии и белорусских партизан.
• Деятельность антисоветских вооружённых формирований на территории Беларуси в период Великой Отечественной войны и в первые послевоенные годы (1943–1950-е гг.).
• Белорусы в советском тылу.
• Беларусь в послеоккупационный военный период (осень 1943 г. – весна 1945 г.): начало восстановительных работ, повседневная жизнь населения.
• Память о событиях и героях освобождения Беларуси, жертвах войны.
• История Великой Отечественной войны в учебно-воспитательном процессе в школах, средних специальных учебных заведениях, ВУЗах.

Регламент: выступления на пленарном заседании до 20 минут, на секциях – до 15 минут.
Рабочие языки конференции: белорусский, русский, английский.
Время проведения конференции: 27–28 июня 2019 г.
Планируемое место проведения конференции: г. Минск, ул. Академическая 1, Институт истории НАН Беларуси.

Заявки на участие в конференции принимаются до 10 июня 2019 г.
по электронной почте: voenhistbel@mail.ru

В заявке указать: фамилию, имя, отчество, научную степень, учёное звание, название доклада, место работы, рабочий адрес, рабочий и мобильный телефоны, e-mail, необходимость бронирования гостиницы и мультимедийной техникой.

Контакты: отдел военной истории Беларуси, 220072, г. Минск, ул. Академическая, 1, Институт истории НАН Беларуси, каб. 203. Тел. + 375 (17) 284-24-21, факс + 375 (17) 284-18-70, е-mail: voenhistbel@mail.ru.

Обращаем Ваше внимание, что:

 • Оргкомитет оставляет за собой право отбора докладов для выступления и публикации.
 • Приглашения для участников конференции будут высланы после рассмотрения заявок до 25 мая 2019 г.
 • Оплата проезда, питания и проживания – за счёт командирующей организации.
 • Статьи в бумажном и электронном виде предоставляются авторами во время работы конференции или присылаются позже (срок подачи статьи – до 27 июня 2019 г.).

По материалам конференции запланировано издание сборника.

Требования к текстам:
объём до 0,5 п.л. (не более 20 тыс. Знаков), оформляется согласно требованиям ВАК Республики Беларусь. Параметры форматирования: поля – 20 мм; без нумерации страниц. Параметры текста: формат файла – doc, docх, rtf, шрифт – Times New Roman, кегль – 14, абзац – полуторный (1,5).

Для ознакомления:
Полный информационный лист конференции (pdf)
Программа конференции (pdf)

+Летняя школа
«Восточное партнерство: Текущая ситуация и возможные перспективы»
г. Минск, 18-23 августа 2019 г.

Институт истории Национальной академии наук Беларуси совместно с белорусским офисом Фонда Конрада Аденауэра приглашают принять участие во второй летней школе «Восточное партнерство: Текущая ситуация и возможные перспективы».

В школе примут участие молодые специалисты, работающие в сфере политики ВП, для углубления своих знаний об инициативе и подготовки предложений по ее улучшению, созданию сети устойчивых контактов.

Летняя школа Восточного партнерства направлена на:
• установление контактов и налаживание связей между молодыми специалистами из стран ЕС и стран Восточного партнерства, которые стремятся к улучшению геополитической и геоэкономической ситуации в восточном соседстве ЕС;
• создание и расширение коммуникационной платформы для обмена между молодыми лидерами с различными взглядами на будущее ВП и, таким образом, помогать формулировать общие позиции;
• улучшение понимания основных проблемных моментов в регионе ВП;
• предоставление платформы для обмена передовым опытом в сфере государственного регулирования и взаимодействия;
• разработку конкретных рекомендаций и предложений по улучшению ВП.

Во время интенсивной 5-дневной школы участники познакомятся с тщательно сбалансированной программой лекций и практических семинаров, проведут дискуссии с ведущими экспертами и практиками из стран ЕС и ВП, а также смогут познакомится с культурно-историческим наследием Беларуси.

Цель летней школы состоит в том, чтобы определить области, представляющие общий интерес, и разработать совместный план действий. При поддержке экспертов и исследователей, участники получат возможность разработать свой аналитический проект, посвященный решению проблем в различных аспектах функционирования Восточного партнерства.

Требования к участникам:
• из стран ЕС и ВП (Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Украина, Молдова);
• занятые в области международных отношений, права, общественных организаций, общественных наук;
• в возрасте от 25 до 35 лет;
• хорошо владеющих английским языком;
• с готовностью внести большой вклад, включая подготовку проектов в будущем.

Процесс подачи заявки:
Пожалуйста, заполните форму заявки. С кандидатами, прошедшими предварительный отбор, свяжутся до 14 июля 2019 года. Для успешной подачи заявки необходимо предоставить резюме и мотивационное письмо. Мотивационное письмо должно иметь объем не более одной страницы и иметь прямое отношение к теме Международной летней школы этого года.

Срок подачи заявок: 10 июля 2019 г.
Рабочий язык: английский

Расходы:
Расходы (питание, проживание, проезд), относящиеся к участию в Школе, будут покрыты организаторами.

Контакты:
По любым дополнительным вопросам обращайтесь в Институт истории Национальной академии наук Беларуси: EaPschool18@gmail.com или chg-nasb@history.by,
Тел .: + 37517-284-2397

Для ознакомления: Полный информационный лист(pdf)

+Навукова-практычная канферэнцыя
«Беларусь, Іўеўскі край і Эдвард Вайніловіч»
г. Іўе, 13 верасня 2019 г.
Інстытут гісторыі
Нацыянальнай акадэміі
навук Беларусі
Міжнародны дзяржаўны
экалагічны інстытут імя
А.Д. Сахарава БДУ
Іўеўскі раённы
выканаўчы камітэт
Рыма-Каталіцкі
Касцёл у Беларусі
———————————————————————————————————————————————————
ЗАПРАШАЮЦЬ ПРЫНЯЦЬ УДЗЕЛ У
Навукова-практычнай канферэнцыі
«Беларусь, Іўеўскі край і Эдвард Вайніловіч»

У 2019 годзе горад Іўе адзначае 575-годдзе. У сувязі з гэтым у Іўі праводзіцца традыцыйная навуковая канферэнцыя прысвечаная жыццю і дзейнасці вядомага грамадскага і палітычнага дзеяча Эдварда Вайніловіча, які ўзначальваў Мінскае таварыства сельскай гаспадаркі, выбіраўся дэпутатам у Дзяржаўную думу, быў членам Дзяржаўнага савета.

Праблемнае поле канферэнцыі:
— Эдвард Вайніловіч (1847 1928): асноўныя моманты біяграфіі.
— Гісторыя Іўя і Іўеўскага краю.
— Этнаканфесійны фактар у развіцці Віленшчыны і Гродзеншчыны ў ХІХ – першай трэці ХХ ст.
— Сацыяльна-эканамічнае развіццё Іўеўшчыны ў канцы ХІХ – пачатку ХХ ст.
— Актуальныя праблемы гісторыі Беларусі ХІХ – першай трэці ХХ ст.

Рабочыя мовы канферэнцыі: беларуская, руская, польская.
Час правядзення канферэнцыі: 13 верасня 2019 г.
Плануемае месца правядзення канферэнцыі: г. Іўе Гродзенскай вобласці.

Заяўкі на ўдзел у канферэнцыі прымаюцца да 2 верасня 2019 г.
па электроннай пошце: hbmt_ih@outlook.com.

ЗАЯЎКА на ўдзел у канферэнцыі, падаецца ў электронным выглядзе праз e-mail, і павінна змяшчаць наступныя пункты:
1. Прозвішча, імя і імя па бацьку.
2. Месца працы, пасада.
3. Навуковая ступень і навуковае званне.
4. Назва даклада
5. Працоўны або хатні адрас, кантактны тэл. (з кодам населенага пункта), e-mail.

Кантакты: Аддзел гісторыі Беларусі Новага часу, 220072, г. Мінск, вул. Акадэмічная, 1, Інстытут гісторыі НАН Беларусі. Каб. № 230. Тэл. (+375 17) 284-18-39, факс (+375 17) 284-18-70; е-mail: hbmt_ih@outlook.com.

Звяртаем Вашу ўвагу, што:

 • Матэрыялы канферэнцыі будуць апублікаваныя.
 • Аргкамітэт пакідае за сабой права адбору заявак на ўдзел у канферэнцыі і тэкстаў дакладаў для публікацыі.
 • Выдаткі за кошт камандзіруючага боку.
 • Замежных удзельнікаў просім паведаміць пра неабходнасць візавай падтрымкі.


Патрабаванні да тэкстаў дакладаў:
Электронны варыянт не больш за 30 000 знакаў даслаць на е-mail: hbmt_ih@outlook.com. Першы радок – імя і прозвішча; Другі радок — назва даклада. Асноўны тэкст 14 шрыфт Times New Roman, міжрадковы інтэрвал – 1,5. Спасылкі на кожнай старонцы і нумарацыя пачынаецца на кожнай старонцы.

Да азнаямлення: Поўны інфармацыйны ліст канферэнцыі (pdf)

+Міжнародная навуковая канферэнцыя
«Назаўжды разам (да 80-годдзя
ўз'яднання Заходняй Беларусі з БССР)»

19–20 верасня 2019 г.
ІНСТЫТУТ ГІСТОРЫІ НАН БЕЛАРУСІ
ЗАПРАШАЕ ПРЫНЯЦЬ УДЗЕЛ У

Міжнароднай навуковай канферэнцыі
«Назаўжды разам (да 80-годдзя
ўз’яднання Заходняй Беларусі з БССР)»


Праблемнае поле канферэнцыі:
1. Актуальныя праблемы крыніцазнаўства і гістарыяграфіі.
2. Польска-савецкая вайна 1919–1921 гг. і Рыжскі мір 1921 г.
3. Грамадска-палітычнае жыццё і беларускі нацыянальны рух у Заходняй Беларусі.
4. Сацыяльна-эканамічнае становішча і культура ў Заходняй Беларусі.
5. Геапалітычнае становішча ў Еўропе ў 1938–1939 гг. і пачатак Другой сусветнай вайны.
6. Уз’яднанне Заходняй Беларусі з БССР.
7. Падзеі 1921–1941 гг. як прадмет гістарычнай памяці.

Рабочыя мовы канферэнцыі: беларуская, руская, англійская.
Час правядзення канферэнцыі: 19–20 верасня 2019 г.
Плануемае месца правядзення канферэнцыі: Мінск, вул. Акадэмічная, 1, Інстытут гісторыі НАН Беларусі.

Заяўкі на ўдзелў канферэнцыі і тэзісы дакладаў прымаюцца да 23 жніўня 2019 г.
па электроннай пошце: modernhistbel@mail.ru

У заяве паведамляецца імя, імя па бацьку і прозвішча дакладчыка, яго навуковая ступень і званне, назва даклада, назва ўстановы, якую прадстаўляе дакладчык, кантактны тэлефон, e-mail, форма ўдзелу, а таксама патрэба ў тэхнічных сродках суправаджэння. Поўная форма заявы змешчана ў дадатку 1.

Кантакты: аддзел навейшай гісторыі Беларусі, 220072, Рэспубліка Беларусь, г. Мінск, вул. Акадэмічная, 1, Інстытут гісторыі НАН Беларусі, каб. 213. Тэл. + 375 (17) 284-16-10, факс + 375 (17) 284-18-70, е-mail: modernhistbel@mail.ru.

Звяртаем Вашу ўвагу, што:

 • Аргкамітэт пакідае за сабой права адбору дакладаў.
 • Запрашэнні для ўдзельнікаў канферэнцыі будуць разасланыя пасля разгляду заявак да 6 верасня 2019 г.
 • Студэнтам, магістрантам і аспірантам разам з заяўкай неабходна даслаць тэзісы даклада (да 2000 знакаў) і водгук навуковага кіраўніка.
 • Замежных удзельнікаў просім паведаміць пра неабходнасць атрымання візавай падтрымкі.
 • Выдаткі, звязаныя са знаходжаннем на канферэнцыі (аплату праезду, харчавання і пражывання), бярэ на сябе камандзіруючы бок.

Па матэрыялах канферэнцыі запланавана выданне зборніка.

Патрабаванні да тэкстаў:
Даклад аб’ёмам да 6 (шасці) старонак адзінарным інтэрвалам фармату А4 (210 Х 297 мм) павінен быць набраны ў рэдактары Times New Roman памерам 14 без пераносаў. Палі: верхняе, ніжняе — 20 мм, левае — 30 мм, правае — 10 мм. На першым радку ўказваецца індэкс УДК (выраўноўванне па левым краі). Другі радок — назва матэрыялу малымі літарамі паўтлустым шрыфтам (па цэнтры); Трэці радок — справа прозвішча (прозвішчы) і ініцыялы аўтара (аўтараў), назва ўстановы (скарочана); з новага радка пры неабходнасці зазначаецца навуковы кіраўнік — яго вучоная ступень, вучонае званне, прозвішча і ініцыялы. Праз радок друкуецца тэкст дакладу (абзацны водступ 1,25 см). Зноскі на літаратуру даюцца ў квадратных дужках. Табліцы ўстаўляюцца ў тэкст. Пасля асноўнага тэксту прыводзіцца спіс літаратуры ў алфавітным парадку (літаратура афармляецца ў адпаведнасці з патрабаваннямі ВАК). Узор афармлення даклада змешчаны ў дадатку 2.

Для азнаямлення: Поўны інфармацыйны ліст канферэнцыі (pdf)

+Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя
«Мсціслаў і Мсціслаўскі край: гісторыя, культура, людзі»
г. Мсціслаў, 26–27 верасня 2019 г.
Інстытут гісторыі Нацыянальнай
акадэміі навук Беларусі
Мсціслаўскі раённы
выканаўчы камітэт
———————————————————————————————————————————————————
ЗАПРАШАЮЦЬ ПРЫНЯЦЬ УДЗЕЛ У
Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі
«Мсціслаў і Мсціслаўскі край: гісторыя, культура, людзі»


Плануемае поле канферэнцыі:
— Археалогія Мсціслаўскага края;
— Мсціслаўскае княства і князі Мсціслаўскія;
— Мсціслаўшчына ў складзе Вялікага Княства Літоўскага і Рэчы Паспалітай;
— Мсціслаў – цэнтр павета ў складзе Расійскай імперыі;
— Савецкая эпоха і падзеі Вялікай Айчыннай вайны;
— Захаванне культурнай прасторы і турыстычны патэнцыял Мсціслаўшчыны.

Рабочыя мовы канферэнцыі: беларуская, руская, польская, украінская.
Час правядзення канферэнцыі: 26–27 верасня 2019 г.
Плануемае месца правядзення канферэнцыі: г. Мсціслаў Магілёўскай вобласці.

Заяўкі на ўдзел у канферэнцыі прымаюцца да 20 жніўня 2019 г.
па электроннай пошце: a_miacelski@tut.by, альбо andreika.miacelski60@mail.ru.

У заяўцы паведамляюцца імя, імя па бацьку, прозвішча, навуковая ступень і званне дакладчыка, назва даклада, пасада і месца працы, кантактны тэлефон, е-mail.

Кантакты: Мяцельскі Андрэй Анатольевіч, 220072, г. Мінск, вул. Акадэмічная, 1, Інстытут гісторыі НАН Беларусі. Тэл. (017) 284-14-09, факс (017) 284-18-70, е-mail: a_miacelski@tut.by, альбо andreika.miacelski60@mail.ru.

Звяртаем Вашу ўвагу, што:

 • Аргкамітэт пакідае за сабой права адбору дакладаў для выступлення і публікацыі.
 • Пацвярджэнне аб удзеле ў канферэнцыі будзе даслана да 1 верасня 2019 г.
 • Студэнтам і магістрантам разам з заяўкай неабходна даслаць тэзы дакладу (да 2000 знакаў) і водгук навуковага кіраўніка.
 • Замежных удзельнікаў просім паведаміць пра неабходнасць візавай падтрымкі.
 • Арганізатары забяспечваюць бясплатнае пражыванне і харчаванне ўдзельнікаў канферэнцыі.
 • Выдаткі на праезд за кошт камандзіруючага боку.
 • Тэксты прадстаўляюцца ў аргкамітэт па электроннай поште a_miacelski@tut.by, альбо andreika.miacelski60@mail.ru да 7 лістапада 2019 г.

Матэрыялы канферэнцыі будуць апублікаваны.

Патрабаванні да тэкстаў:
Электронныя варыянты аб’ёмам да 30 000 знакаў, спасылкі пастаронкавыя, нумарацыя спасылак на кожнай старонцы. Першая спасылка на публікацыю даецца цалкам (аўтар, назва, месца і год выдання, старонкі), у наступнай спасылцы месца і год выдання не падаюцца.

Для азнаямлення: Поўны інфармацыйны ліст канферэнцыі (pdf)

+Міжнародная навуковая канферэнцыя
«Брэст: гісторыя і сучаснасць (да 1000-годдзя горада)»
г. Брэст, 3 – 4 кастрычніка 2019 г.
Інстытут гісторыі Нацыянальнай
акадэміі навук Беларусі
Брэсцкі дзяржаўны
ўніверсітэт імя А.С. Пушкіна
———————————————————————————————————————————————————
ЗАПРАШАЮЦЬ ПРЫНЯЦЬ УДЗЕЛ У
Міжнароднай навуковай канферэнцыі
«Брэст: гісторыя і сучаснасць (да 1000-годдзя горада)»


Асноўныя накірункі работы канферэнцыі:
• Сучасныя падыходы да асвятлення гісторыі Брэстчыны: пытанні гістарыяграфіі і крыніцазнаўства
• Старажытная гісторыя і археалогія Брэста і Заходняга Палесся;
• Берасцейская зямля ў складзе ВКЛ і Рэчы Паспалітай;
• Брэст і Брэстчына ў перыяд Расійскай імперыі і Першай сусветнай вайны;
• Актуальныя праблемы гісторыі Брэста і сумежных тэрыторый ў складзе Польшчы (1921 – 1939 гг.);
• Падзеі Другой сусветнай і Вялікай Айчыннай войнаў на тэрыторыі рэгіёна;
• Сацыяльна-эканамічнае і грамадска-палітычнае жыццё ў пасляваенны перыяд;
• Культурная спадчына Брэста і Брэстчыны;
• Памяць аб падзеях і асобах горада ў літаратуре і мастацтве.

Працоўныя мовы канферэнцыі:беларуская, руская, украінская, польская.
Тэрміны правядзення канферэнцыі: 3 – 4 кастрычніка 2019 г.
Месца правядзення канферэнцыі: Брэсцкі дзяржаўны універсітэт імя А.С. Пушкіна.
Рэгламент: выступленні на пленарным пасяджэнні да 20 хвілін, на секцыях – да 15 хвілін, прэзентацыя постэраў – да 5 хвілін.

Тэрмін падачы заяўкі ў аргкамітэт: да 8 верасня 2019 г.
па электроннай пошце: vadzim_archeo@tut.by.

У заяўцы на ўдзел указваецца назва даклада, прозвішча, імя, імя па-бацьку, вучонае званне, вучоная ступень, месца працы і адрас, тэлефон, e-mail.

Кантакты:
• Аддзел археалогіі Сярэдніх вякоў і Новага часу ІГ НАН Беларусі: Кошман Вадзiм Iванaвiч, 220072 г. Мінск, вул. Акадэмічная, 1, Інстытут гісторыі НАН Беларусі, (+375 17) 284-05-13, тэл./факс: (017) 284-18-70, е-mail: vadzim_archeo@tut.by;
• Кафедра гісторыі Беларусі БрДУ імя А.С. Пушкіна: Здановіч Уладзімір Васільевіч – (+375 162) 21-70-84, histbel@brsu.brest.by

Звяртаем Вашу ўвагу, што:

 • Аргкамітэт пакідае за сабой права адбору дакладаў для ўдзелу ў канферэнцыі і артыкулаў для публікавання.
 • Аплата праезду, харчаванне і пражывання за кошт камандзіруючых арганізацый.

Матэрыялы канферэнцыі будуць апублікаваны.

Для азнаямлення: Поўны інфармацыйны ліст канферэнцыі (pdf)

+IV Міжнародны кангрэс гісторыкаў Беларусі
«Гістарычная навука Беларусі: асобы, канцэпцыі, дасягненні
(да 90-годдзя Інстытута гісторыі НАН Беларусі)»

17–18 кастрычніка 2019 г.
ІНСТЫТУТ ГІСТОРЫІ НАН БЕЛАРУСІ
ЗАПРАШАЕ ПРЫНЯЦЬ УДЗЕЛ У

IV Міжнародным кангрэсе гісторыкаў Беларусі
«Гістарычная навука Беларусі:
асобы, канцэпцыі, дасягненні
(да 90-годдзя Інстытута гісторыі НАН Беларусі)»

Праблемнае поле кангрэса:
1. Метадалогія, гістарыяграфія, крыніцазнаўства і археаграфія: тэорыя, канцэпцыі, дасягненні.
2. Даследаванні ў галіне беларускай археалогіі.
3. Спецыяльныя гістарычныя навукі Беларусі: стан і перспектывы даследаванняў.
4. Гісторыя навукі: актуальныя напрамкі даследаванняў.
5. Гісторыя беларускай дзяржаўнасці – аснова дзяржаўнай ідэалогіі Рэспублікі Беларусь.
6. Этнагенез на беларускіх землях – прадумова ўзнікнення першых дзяржаўных утварэнняў.
7. Гістарычныя формы беларускай дзяржаўнасці.
8. Беларускія землі ў эпоху Сярэдневечча і ранняга Новага часу.
9. Сацыяльна-эканамічныя трансфармацыі і грамадска-культурныя змены ў Беларусі (канец XVIII – пачатак XX ст.).
10. Генезіс беларускай нацыі і нацыянальнай ідэі.
11. Нацыянальныя формы беларускай дзяржаўнасці ў ХХ ст.: Беларуская Народная Рэспубліка і Беларуская Савецкая Сацыялістычная Рэспубліка.
12. Суверэнная Рэспубліка Беларусь – найвышэйшая ступень рэалізацыі беларускай нацыянальнай дзяржаўнасці.
13. Беларусь у войнах і ваенных канфліктах ХІХ – ХХ ст.
14. Беларусь у сістэме міжнародных адносін.
15. Даследаванні ў галіне сусветнай гісторыі.
16. Укараненне канцэпцыі гісторыі беларускай дзяржаўнасці ў вучэбна-выхаваўчым працэсе школ, сярэдніх спецыяльных і вышэйшых навукчальных устаноў.
17. Методыка выкладання гісторыі ў навучальных установах.
18. Фарміраванне гістарычнага светапогляду падрастаючага пакалення.


У рамках кангрэса плануецца правядзенне круглага стала «Рэвалюцыя і дзяржаўнасць (да 100-годдзя з дня нараджэння акадэміка НАН Беларусі І. М. Ігнаценкі)».

Рабочыя мовы: беларуская, руская, англійская.
Час правядзення: 17–18 кастрычніка 2019 г.
Месца правядзення: Мінск, вул. Акадэмічная, 1, Інстытут гісторыі НАН Беларусі.

Заяўкі на ўдзелў кангрэсе і тэзісы дакладаў прымаюцца да 15 верасня 2019 г.
па электроннай пошце: modernhistbel@mail.ru

У заяве паведамляецца імя, імя па бацьку і прозвішча дакладчыка, яго навуковая ступень і званне, назва даклада, назва ўстановы, якую прадстаўляе дакладчык, кантактны тэлефон, e-mail, форма ўдзелу, а таксама патрэба ў тэхнічных сродках суправаджэння. Поўная форма заявы змешчана ў дадатку 1.

Кантакты: аддзел навейшай гісторыі Беларусі, 220072, Рэспубліка Беларусь, г. Мінск, вул. Акадэмічная, 1, Інстытут гісторыі НАН Беларусі, каб. 213. Тэл. + 375 (17) 284-16-10, факс + 375 (17) 284-18-70, е-mail: modernhistbel@mail.ru.

Звяртаем Вашу ўвагу, што:

 • Аргкамітэт пакідае за сабой права адбору дакладаў.
 • Запрашэнні для ўдзельнікаў кангрэсе будуць разасланыя пасля разгляду заявак да 7 кастрычніка 2019 г.
 • Студэнтам, магістрантам і аспірантам разам з заяўкай неабходна даслаць тэзісы даклада (да 2000 знакаў) і водгук навуковага кіраўніка.
 • Замежных удзельнікаў просім паведаміць пра неабходнасць атрымання візавай падтрымкі.
 • Выдаткі, звязаныя са знаходжаннем на кангрэсе (аплату праезду, харчавання і пражывання), бярэ на сябе камандзіруючы бок.

Па матэрыялах кангрэса запланавана выданне зборніка.

Патрабаванні да тэкстаў:
Даклад аб’ёмам да 6 (шасці) старонак адзінарным інтэрвалам фармату А4 (210 Х 297 мм) павінен быць набраны ў рэдактары Times New Roman памерам 14 без пераносаў. Палі: верхняе, ніжняе – 20 мм, левае – 30 мм, правае – 10 мм. На першым радку ўказваецца індэкс УДК (выраўноўванне па левым краі). Другі радок – назва матэрыялу малымі літарамі паўтлустым шрыфтам (па цэнтры); Трэці радок – справа прозвішча (прозвішчы) і ініцыялы аўтара (аўтараў), назва ўстановы (скарочана); з новага радка пры неабходнасці зазначаецца навуковы кіраўнік – яго вучоная ступень, вучонае званне, прозвішча і ініцыялы. Праз радок друкуецца тэкст дакладу (абзацны водступ 1,25 см). Зноскі на літаратуру даюцца ў квадратных дужках. Табліцы ўстаўляюцца ў тэкст. Пасля асноўнага тэксту прыводзіцца спіс літаратуры ў алфавітным парадку (літаратура афармляецца ў адпаведнасці з патрабаваннямі ВАК). Узор афармлення даклада змешчаны ў дадатку 2.

Для азнаямлення: Поўны інфармацыйны ліст канферэнцыі (pdf)

+XІІІ Карэліцкія краязнаўчыя чытанні
«Мінулае і сучаснасць Карэліцкага краю»
г.п. Карэлічы, 25 кастрычніка 2019 г.
Інстытут гісторыі Нацыянальнай
акадэміі навук Беларусі
Карэліцкі раённы
выканаўчы камітэт
———————————————————————————————————————————————————
ЗАПРАШАЮЦЬ ПРЫНЯЦЬ УДЗЕЛ У
XІІІ Карэліцкіх краязнаўчых чытаннях
«Мінулае і сучаснасць Карэліцкага краю»


Плануемае поле канферэнцыі:
— Карэлічы і ваколіца паводле археалагічных крыніц;
— Развіццё Карэліччыны ў часы Вялікага Княства Літоўскага і Рэчы Паспалітай;
— Карэлічы ў XIX – XX стагоддзях;
— Карэліччына ў віхурах войн і рэвалюцый, пасляваеннае адраджэнне і развіццё;
— Культурная спадчына Карэліччыны (архітэктура, мастацтва, асвета, літаратура, этнаграфія і інш.);
— Сацыяльная прастора Карэліччыны (сацыяльныя і маёмасныя группы, іх узаемаадносіны, роля ў гісторыі краю);
— Сельская гаспадарка, рамяство, гандаль, вытворчасць, шляхі зносін у гісторыі краю;
— Славутыя імёны Карэліччыны.

Рабочыя мовы канферэнцыі: беларуская, руская, польская
Час правядзення канферэнцыі: 25 кастрычніка 2019 г.
Плануемае месца правядзення канферэнцыі: г.п. Карэлічы Гродзенскай вобл.

Заяўкі на ўдзел у канферэнцыі прымаюцца да 19 верасня 2019 г.
па электроннай пошце: dounar_zagor@mail.ru.

У заяўцы паведамляецца імя, імя па бацьку і прозвішча дакладчыка, яго навуковая ступень і званне, назва даклада, назва ўстановы, якую прадстаўляе дакладчык, яго пасада, кантактны тэлефон, е-mail.

Кантакты: Доўнар Аляксандр Барысавіч, 220072, г. Мінск, вул. Акадэмічная, 1, Інстытут гісторыі НАН Беларусі. Тэл. (+375 17) 284-14-09, факс (+375 17) 284-18-70, е-mail: dounar_zagor@mail.ru.

Звяртаем Вашу ўвагу, што:

 • Аргкамітэт пакідае за сабой права адбору дакладаў для выступлення і публікацыі.
 • Пацвярджэнне аб удзеле ў канферэнцыі будзе даслана да 25 верасня 2019 г.
 • Студэнтам і магістрантам разам з заяўкай неабходна даслаць тэзы дакладу (да 2000 знакаў) і водгук навуковага кіраўніка.
 • Замежных удзельнікаў просім паведаміць пра неабходнасць візавай падтрымкі.
 • Харчаванне аплачваецца арганізатарамі канферэнцыі;
 • Праезд за кошт камандзіруючага боку;
 • Тэксты прадстаўляюцца ў аргкамітэт па электроннай поште dounar_zagor@mail.ru да 20 снежня 2019 г.

Матэрыялы канферэнцыі будуць апублікаваны.

Патрабаванні да тэкстаў:
Аб’ём – не болей 40 000 знакаў, спасылкі пастаронкавыя, нумарацыя спасылак на кожнай старонцы. Першая спасылка на публікацыю даецца цалкам (аўтар, назва, месца і год выдання, старонкі), у наступнай спасылцы месца і год выдання не падаюцца

Для азнаямлення: Поўны інфармацыйны ліст канферэнцыі (pdf)

+Міжнародная навуковая канферэнцыя
«Праваслаўе ў Беларусі. ХІХ – ХХ стст.»
г. Мінск, 1 лістапада 2019 г.
Беларуская Праваслаўная Царква
Інстытут гісторыі НАН Беларусі
Мінская духоўная акадэмія
ЗАПРАШАЮЦЬ ПРЫНЯЦЬ УДЗЕЛ У

Міжнароднай навуковай канферэнцыі
«Праваслаўе ў Беларусі. ХІХ – ХХ стст.»


Праблемнае поле канферэнцыі:
• Праваслаўе на беларускіх землях у часы Расійскай імперыі (канец XVIII — пач. ХХ стст.)
• Полацкі Сабор 1839 г. і яго значэнне ў гісторыі і культуры Беларусі
• Дзейнасць Праваслаўнай Царквы ў Заходняй Беларусі (1921–1939 гг.)
• Становішча Праваслаўнай Царквы ў час нацысцкай акупацыі Беларусі (1941–1944 гг.)
• Праваслаўная Царква ў БССР (1919–1991 гг.)
• Развіццё Праваслаўнай Царквы ў Рэспубліцы Беларусь
• Праваслаўе і нацыянальная культура беларускага народа
• Царква і дзяржава: дыялог па праблемах духоўна-культурнага развіцця грамадства
• Царкоўна-грамадскія адносіны: асноўныя тэндэнцыі і шляхі развіцця
• Навука і рэлігія ў жыцці сучаснага беларускага грамадства
• Рэлігійная і свецкая адукацыя
• Хрысціянскія каштоўнасці і праблема духоўна-маральнага ўзгадавання асобы.

Працоўная мова канферэнцыі: беларуская, руская, англійская.
Час правядзення канферэнцыі: 1 лістапада 2019 г.
Месца правядзення канферэнцыі:
• Мінская духоўная акадэмія, г. Мінск, вул. Зыбіцкая, 27;
• Інстытут гісторыі НАН Беларусі, г. Мінск, вул. Акадэмічная, 1.

Заяўкі на ўдзел у канферэнцыі прымаюцца да 15 кастрычніка 2019 г.
па электроннай пошце: conferenceBPC@yandex.ru (Слесараў Аляксандр Валер’евіч).

Заяўка на ўдзел у канферэнцыі, падаецца ў электронным выглядзе праз e-mail і павінна ўтрымліваць наступныя пункты: 1) Прозвішча, імя, імя па бацьку; 2) Месца працы, пасада; 3) Навуковая ступень і навуковае званне; 4) Назва даклада; 5) Працоўны і хатні адрас, нумар мабільнага тэлефона, e-mail; 6) Тэзісы даклада (да 500 знакаў).

Кантакты:
• Слесараў Аляксандр Валер’евіч, 220030, г. Мінск, вул. Зыбіцкая, 27. Мінская духоўная акадэмія. Тэл./факс: (+375 17) 226-02-71. е-mail: conferenceBPC@yandex.ru
Унучак Андрэй Уладзiмiравiч, 220072, г. Мінск, вул. Акадэмічная, 1, Інстытут гісторыі НАН Беларусі. Тэл. (+375 17) 284-18-39, факс (+375 17) 284-18-70, е-mail: hbmt_ih@outlook.com.

Звяртаем увагу, што:

 • Матэрыялы канферэнцыі плануецца апублікаваць.
 • Аргкамітэт пакідае за сабой права адбору заявак на ўдзел у канферэнцыі і тэкстаў паведамленняў для публікацыі.
 • Выдаткі за кошт камандзіруючага боку.
 • Удзельнікаў з-за мяжы просім паведаміць пра неабходнасць візавай падтрымкі.
Патрабаванні да афармлення і аб’ём тэкстаў:
Электронны варыянт тэкста даклада, не больш за 20 000 знакаў, высылаецца на е-mail: conferenceBPC@yandex.ru ці hbmt_ih@outlook.com. Першы рабок — імя і прозвішча; Другі радок — назва паведамлення. Асноўны тэкст 14 шрыфт Times New Roman, міжрадковы інтервал — 1,5. Спасылкі на кожнай старонцы і нумарацыя пачынаецца на кожнай старонцы. Першая спасылка на крыніцу падаецца аўтарам цалкам (аўтар, назва, месца і год выдання, старонцы).

Для азнаямлення: Поўны інфармацыйны ліст канферэнцыі (pdf)

+Международная научно-практическая конференция
«История и археология Подвинья»
г. Минск, Полоцк, Витебск, 20 – 22 ноября 2019 г.

Витебский государственный университет имени П.М. Машерова
Полоцкий государственный университет
Институт истории Национальной академии наук Беларуси
Витебский областной краеведческий музей

ПРИГЛАШАЮТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В
Международной научно-практической конференции
«История и археология Подвинья»


Основные направления работы конференции:
1) новые научные исследования в области истории и археологии Подвинья;
2) внедрение результатов новейших исследований в учебный процесс и музейное дело;
3) развитие регионального и международного туризма.

Рабочие языки конференции: русский, белорусский, английский.
Сроки проведения конференции: 20-22 ноября 2019 г.
Регламент: выступления на пленарном заседании до 20 минут, на секциях — до 15 минут.
Место проведения конференции:
• г. Минск, Ин-т истории НАНБ — 20 ноября 2019 г. (пленарное и секционное заседания);
• г. Полоцк, Полоцкий гос. университет — 21 ноября 2019 г. (секционное заседание);
• г. Витебск, Витебский гос. университет — 22 ноября 2019 г. (секционное заседание и подведение итогов).

Сроки подачи заявок в оргкомитет: до 1 октября 2019 г. В заявке на участие в конференции сообщается название доклада, фамилия, имя, отчество, ученая степень, звание, место работы, рабочий телефон, домашний адрес, домашний телефон, e-mail, информация о необходимости обеспечения мультимедийной техникой. Обязательно указать город выступления с докладом.

Контакты:
220072, г. Минск, ул. Академическая, 1, Институт истории НАН Беларуси. Тел./факс + 375 (17) 284-18-70, Центр археологии и древней истории Беларуси:
Воронин Василий Алексеевич, Тел. + 375 (17) 284-16-31, е-mail: poltesk@yandex.ru;
Левко Ольга Николаевна, Тел. + 375 (17) 284-28-54, е-mail: onlevko@gmail.com.

Обращаем Ваше внимание, что:

 • Оргкомитет оставляет за собой право отбора докладов для участия в конференции и статей для публикации.
 • Трансфер по маршруту г. Минск — г. Полоцк — г. Витебск — г. Минск осуществляется организаторами конференции. Доезд из других населенных пунктов, питание и проживание за счет командирующей организации.

Материалы конференции будут опубликованы.

Требования к текстам:
Электронный вариант статьи объёмом до 0,5 а.л. (вместе с иллюстрациями) и его распечатка передаются в оргкомитет во время конференции. Оформленне материалов — в соответствии с требованиями ВАК Республики Беларусь (текст не более 20 тыс. знаков, резюме на русском и английском языках, рисунки, подготовленные в формате tif, качество не менее 300 dpi; литература в конце статьи, ссылки в тексте: [1, c.2]).

Для ознакомления: Полный информационный лист конференции (pdf)