Канферэнцыі 2019 г.

+Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя
«Акцябрскі край: гісторыя і сучаснасць»
г.п. Акцябрскі, 21 сакавіка 2019 г.
Інстытут гісторыі Нацыянальнай
акадэміі навук Беларусі
Акцябрскі раённы
выканаўчы камітэт
———————————————————————————————————————————————————
ЗАПРАШАЮЦЬ ПРЫНЯЦЬ УДЗЕЛ У
Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі
«Акцябрскі край: гісторыя і сучаснасць»


Плануемае поле канферэнцыі:
— Рудабелка і Рудабельскі край паводле археалагічных крыніц;
— Знакамітыя роды і асобы ў гісторыі рэгіёна;
— Сацыяльна-эканамічнае развіццё рэгіёна ў часы Вялікага Княства Літоўскага, Рэчы Паспалітай, Расійскай імперыі, БССР і Рэспублікі Беларусь;
— У віхурах войн і рэвалюцый пачатку ХХ ст.: Рудабельская рэспубліка;
— Новыя перспектывы: Акцябрскі ў перадваенны час;
— Вялікая Айчынная вайна: край змагарны, партызанскі;
— Пасляваеннае адраджэнне і развіццё;
— Культурная спадчына Акцябршчыны;
— Імі ганарыцца Акцябршчына: славутыя землякі.

Рабочыя мовы канферэнцыі: беларуская, руская, польская.
Час правядзення канферэнцыі: 21 сакавіка 2019 г.
Плануемае месца правядзення канферэнцыі: г.п. Акцябрскі, Гомельская вобл.

Заяўкі на ўдзел у канферэнцыі прымаюцца да 15 лютага 2019 г.
па электроннай пошце: rogneda_o@mail.ru

У заяўцы паведамляецца імя, імя па бацьку і прозвішча дакладчыка, яго навуковая ступень і званне, назва даклада, назва ўстановы, якую прадстаўляе дакладчык, яго пасада, кантактны тэлефон, е-mail.

Кантакты: 220072, г. Мінск, вул. Акадэмічная, 1, Інстытут гісторыі НАН Беларусі. Тэл. (+375 17) 284-14-09, факс (+375 17) 284-18-70, е-mail: rogneda_o@mail.ru.

Звяртаем Вашу ўвагу, што:

 • Аргкамітэт пакідае за сабой права адбору дакладаў для выступлення і публікацыі.
 • Пацвярджэнне аб удзеле ў канферэнцыі будзе даслана да 1 сакавіка 2019 г.
 • Студэнтам і магістрантам разам з заяўкай неабходна даслаць тэзы дакладу (да 2000 знакаў) і водгук навуковага кіраўніка.
 • Трансфер па маршруце г. Мінск — г.п. Акцябрскі — г. Мінск ажыцяўляецца арганізатарамі канферэнцыі, даезд з іншых населеных пунктаў за кошт камандзіруючага боку.
 • Замежных удзельнікаў просім паведаміць пра неабходнасць візавай падтрымкі.
 • Харчаванне аплачваецца арганізатарамі канферэнцыі.
 • Тэксты прадстаўляюцца ў аргкамітэт па электроннай поште rogneda_o@mail.ru да 21 красавіка 2019 г.

Матэрыялы канферэнцыі будуць апублікаваны.

Патрабаванні да тэкстаў:
Электронны варыянты не болей за 40 000 знакаў, спасылкі пастаронкавыя, нумарацыя спасылак на кожнай старонцы. Першая спасылка на публікацыю даецца цалкам (аўтар, назва, месца і год выдання, старонкі), у наступнай спасылцы месца і год выдання не падаюцца.

Для азнаямлення: Поўны інфармацыйны ліст канферэнцыі (pdf)

+II-я канферэнцыя маладых даследчыкаў Інстытута гісторыі НАН Беларусі
«ARS LONGA: навуковыя дасягненні, праекты, перспектывы» (90-годдзю Інстытута гісторыі НАН Беларусі прысвячаецца)
г. Минск, 4 – 5 апреля 2019 г.
САВЕТ МАЛАДЫХ ВУЧОНЫХ ІНСТЫТУТА ГІСТОРЫІ

ЗАПРАШАЕ ДА ЎДЗЕЛУ Ў
IІ-й канферэнцыі маладых даследчыкаў Інстытута гісторыі НАН Беларусі
«ARS LONGA: НАВУКОВЫЯ ДАСЯГНЕННІ, ПРАЕКТЫ, ПЕРСПЕКТЫВЫ»

Канферэнцыя маладых даследчыкаў Інстытута гісторыі НАН Беларусі «ARS LONGA: навуковыя дасягненні, праекты, перспектывы» упершыню была арганізавана ў 2018 г. па ініцыятыве Савета маладых вучоных НАН Беларусі. Цікавасць да дакладаў калегаў праявілі не толькі маладыя супрацоўнікі Інстытута гісторыі, а таксама прадстаўнікі Саветаў маладых вучоных шэрагу ўстаноў навукі і адукацыі, што прывяло да неабходнасці правесці чарговую канферэнцыю, пашырыўшы склад удзельнікаў.
Правядзенне II канферэнцыі маладых даследчыкаў Інстытута гісторыі НАН Беларусі «ARS LONGA: навуковыя дасягненні, праекты, перспектывы» плануецца як мерапрыемства, прысвечанае 90-годдзю Інстытута гісторыі і пройдзе 4-5 красавіка 2019 г. Папулярызацыя дасягненняў Інстытута гісторыі НАН Беларусі сярод творчай моладзі, зацікаўленай у прафесійнай навуковай дзейнасці, з’яўляецца найважнейшым напрамкам работы Савета маладых вучоных.

Запрашаем маладых навукоўцаў, лабарантаў, аспірантаў, магістрантаў і студэнтаў старэйшых курсаў прэзентаваць праекты і даследаванні апошніх гадоў. Мы ўпэўнены, што правядзенне такой сустрэчы паспрыяе развіццю прафесійных кантактаў паміж маладымі даследчыкамі і актывізуе творчы пошук.

Заяўкі на ўдзел у канферэнцыі ў рэжыме on-line прымаюцца да 31 студзеня 2019 г. Тэзісы дакладаў (аб’ёмам да 3 тыс. знакаў разам з прабеламі) прымаюцца да 15 лютага 2019 г. у электронным выглядзе на адрас arslonga2019@gmail.com. Усе атрыманыя матэрыялы пройдуць навуковае рэцэнзаванне, па выніках якога Аргкамітэт пакідае за сабой права адбору дакладаў, а таксама пераносу часткі з іх у постэрную форму.
Праезд і пражыванне ўдзельнікаў канферэнцыі ажыццяўляецца за кошт камандзіруючага боку.
Мы будзем удзячны за распаўсюджванне інфармаццыі аб канферэнцыі.
Кантактны тэл.:
Святлана Велент-Шчэрбач | +375 29 338-70-41
Ганна Ясковіч | +375 29 871-73-79
E-mail: arslonga2019@gmail.com
+Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя
«Вызваленне Беларусі. Памяць скрозь гады», прымеркаванай да
75-годдзя вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў

г. Мінск, 17-18 красавіка 2019 г.
Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны
Институт истории НАН Беларуси
Фонд содействия актуальным историческим исследованиям «Историческая память»
———————————————————————————————————————————————————
ПРИГЛАШАЮТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В
Международной научно-практической конференции
«Освобождение Беларуси. Память сквозь годы»


Основные направления работы:
1. Современные подходы к освещению проблем истории Великой Отечественной войны: вопросы историографии и источниковедения.
2. Советское военное искусство в период Великой Отечественной войны.
3. Нацистский оккупационный режим на территории Беларуси: геноцид, экономическая политика, пропаганда, коллаборационизм.
4. Движение Сопротивления на территории Беларуси: партизанское движение и антифашистская подпольная деятельность. Осень 1943 – лето 1944 гг.
5. Белорусы – участники партизанского движения на территории других республик СССР. Участие белорусов в европейском Сопротивлении.
6. Представители советских республик и зарубежные антифашисты в партизанском движении Беларуси.
7. Боевое содружество партизан Беларуси, России, Украины, Молдовы, Латвии, Литвы в период боев по освобождению Беларуси в 1943 – 1944 гг.
8. Боевое взаимодействие Красной Армии и белорусских партизан.
9. Ратный подвиг сыновей и дочерей белорусского народа на фронтах войны.
10. Белорусы в советском тылу.
11. Белорусские медики в годы Великой Отечественной войны.
12. Железнодорожники Беларуси в годы Великой Отечественной войны.
13. Конфессии Беларуси в период Великой Отечественной войны.
14. Освобождение Беларуси: наступательные операции Центрального, Западного, Калининского и других фронтов 1943 – 1944 гг.
15. Белорусская стратегическая наступательная операция «Багратион».
16. Беларусь после оккупации (осень 1943 г. – весна 1945 г.)
17. Борьба с антисоветскими вооружёнными формированиями на территории Беларуси во время войны и в первые послевоенные годы.
18. Увековечение памяти о событиях и героях освобождения Беларуси, жертвах войны.
19. Отражение темы «Освобождение Беларуси» в постоянных и временных музейных экспозициях.
20. История Великой Отечественной войны в учебно-воспитательном процессе в школах, средних специальных и высших учебных заведениях.

Рабочие языки конференции: белорусский и русский.
Время проведения конференции: 17–18 апреля 2019 г.
Планируемое место проведения конференции: г. Минск, Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны.
Регламент: выступления на пленарном заседании до 20 минут, на секциях – до 10 минут.

Заявки на участие в конференции принимаются до 18.03. 2019 г.
по электронной почте: museumww2@tut.by с пометкой «Для ученого секретаря» (vn3968@mail.ru).

В заявке необходимо указать фамилию, имя, отчество, научную степень, учёное звание, название доклада, место работы, рабочий адрес, рабочий и мобильный телефоны, e-mail, необходимость обеспечения мультимедийной техникой.

Обращаем Ваше внимание, что:

 • Срок подачи электронного варианта текста (тезисов) доклада, презентации: до 6.04.2019 г.
 • Материалы, оформленные с нарушением требований ВАК, к публикации не принимаются.
 • Заявка и электронный вариант текста высылается на электронную почту: museumww2@tut.by с пометкой «Для ученого секретаря» (vn3968@mail.ru).
 • Оргкомитет оставляет за собой право отбора докладов для выступления.
 • Лица, не зарегистрировавшиеся и не предоставившие докладов в указанные сроки, к выступлению на конференции не допускаются.
 • По итогам конференции планируется издание соответствующего сборника материалов.
 • Оплата проезда, питания и проживания – за счёт командирующей организации.

Требования к текстам:
Текст доклада объёмом до 0,5 п.л., не более 20 тыс. знаков (с пробелами), оформляется согласно требованиям ВАК Республики Беларусь. Параметры форматирования: поля – 20 мм; без нумерации страниц. Параметры текста: формат файла – doc, docх, rtf, шрифт – Times New Roman, кегль – 14, интервал – полуторный (1,5).

Контакты: ученый секретарь музея Надтачаев Валерий Николаевич, тел. раб +375 (17) 203-05-27, тел. моб. +375(29)6-19-95-29, E-mail: vn3968@mail.ru.

Для ознакомления: Полный информационный лист конференции (pdf)

+V-я Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя
«Актуальныя праблемы крыніцазнаўства (да 110-годдзя
Віцебскай вучонай архіўнай камісіі)»

г. Віцебск, 25-27 красавіка 2019 г.
Витебский государственный
университет имени П.М. Машерова
Институт истории Национальной
академии наук Беларуси
Республиканский институт
высшей школы
———————————————————————————————————————————————————
ПРИГЛАШАЮТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В
V-й международной научно-практической конференции
«Актуальные проблемы источниковедения (к 110-летию
Витебской ученой архивной комиссии)»


Основные направления работы:
Блок 1. Теория, история, исследовательские практики источниковедения
— теория источниковедения: новые подходы;
— история источниковедения;
— источниковедение историографии;
— письменные источники истории Беларуси и всеобщей истории;
— визуальный поворот: аудиовизуальные источники в историческом исследовании;
— вещественные источники в историческом познании: исследовательские практики;
— архив и музей: вопросы изучения, использования и презентации исторических источников;
— теория и практики археографии.
Блок 2. Летописеведение
— историография истории и источниковедения летописания;
— современные подходы к анализу средневековых нарративных источников;
— летописи как исторический источник и методы их изучения;
— Повесть временных лет как памятник историописания и литературы;
— центры и пути развития летописания на восточнославянских землях в XII–XVI вв.;
— Галицко-Волынская летопись («Хроника Романовичей»): проблемы изучения;
— белорусско-литовские летописи и хроники;
— трансформации летописного жанра с конца XVI в.;
— западнославянские хроники;
— византийские и западноевропейские хроники и анналы.
Блок 3. К 110-летию Витебской ученой архивной комиссии (ВУАК)
— деятельность губернских ученых архивных комиссий в Российской империи;
— ВУАК: создание и деятельность;
— история ВУАК: источники и историография;
— ВУАК: Personalia;
— издания ВУАК.

В рамках конференции пройдет круглый стол «Архивоведение и археография в системе профессионального образования историка».

Рабочие языки конференции: белорусский, русский, польский, немецкий, английский.
Время проведения конференции: 25–27 апреля 2019 г.
Планируемое место проведения конференции: Витебский государственный университет имени П.М. Машерова

Для участия в конференции необходимо до 2 марта 2019 г. направить в Оргкомитет (на адрес kryn2013@yandex.ru) текст доклада и заявку, в которой указать: • фамилию, имя, отчество; • ученую степень, звание; • место работы, должность; • тему доклада; • контактную информацию (e-mail, телефон).

Обращаем Ваше внимание, что:

 • Оргкомитет оставляет за собой право отбора докладов для включения в программу конференции и в сборник материалов.
 • Материалы, научный уровень и оформление которых не соответствуют требованиям, к рассмотрению не принимаются
 • Публикации студентов и магистрантов возможны только в соавторстве с научными руководителями.
 • Персональные приглашения будут высланы в марте 2019 г.
 • Сборник материалов планируется издать к началу работы конференции. Сумма оргвзноса будет сообщена дополнительно.
 • Расходы на проезд, проживание и питание – за счет командирующих организаций.

ОФОРМЛЕНИЕ ТЕКСТА
Объем – до 12 тыс. печатных знаков. Список использованных источников оформляется после основного текста в алфавитном порядке, библиографическое описание – в соответствии с требованиями ВАК Республики Беларусь (см. примеры). Ссылки даются в тексте в квадратных скобках: [1, с. 55].
Тексты докладов просим присылать в электронном варианте в редакторе MS Word для Windows (формат doc) по электронной почте на адрес: kryn2013@yandex.ru. Оргкомитет подтверждает получение текста доклада кратким письмом. Если в течение трех дней Вы не получили подтверждения, свяжитесь, пожалуйста, с Оргкомитетом.

Координатор: к.и.н., доцент Дулов Анатолий Николаевич, тел. раб.: + 375 212 58 97 38; тел. моб.: + 375 29 668 58 07.

Для ознакомления: Полный информационный лист конференции (pdf)

+Міжнародная навуковая канферэнцыя
«Pax militaris: людзі, ўзбраенне, фартыфікацыя
(ад старажытнасці да пачатку XIX ст.)»

г. Мінск, 25 - 26 красавіка 2019 г.
Фонд «Дирекция
II Европейских игр»
Институт истории Национальной
академии наук Беларуси
Музей истории г. Минска
———————————————————————————————————————————————————
ПРИГЛАШАЮТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В
Международной научно-практической конференции
«Pax militaris: люди, вооружение, фортификация (от древности до начала XIX в.)»


Основные направления работы конференции:
— Оружие и человек: эволюция технических идей в свете археологических, письменных и изобразительных источников;
— Фортификация: инженерная наука и искусство;
— Стратегия и тактика военного дела: теория и практика в историческом развитии;
— Человек на войне: повседневная жизнь в экстремальных условиях;
— Общество и война: влияние военно-политических конфликтов на жизнь социума и личности;
— Военно-историческая реконструкция как инструмент познания прошлого.

Во время конференции планируются экскурсии по музеям Верхнего города Минска и посещение выставки исторического фехтования (из коллекции Музея боевых искусств Брешии (Италия), а также показательные выступления клубов военно-исторической реконструкции.

Рабочие языки конференции: белорусский, русский, украинский, польский, английский, итальянский.
Время проведения конференции: 25—26 апреля 2019 г.
Планируемое место проведения конференции: Музей истории г. Минска.
Регламент: выступления на пленарном заседании до 20 минут, на секциях — до 15 минут, презентация постеров — до 5 минут.

Заявки на участие в конференции принимаются до 10 марта 2019 г. по электронной почте: vadzim_archeo@tut.by.

В заявке на участие в конференции указывается название доклада, фамилия, имя отчество, учёная степень, учёное звание, место работы и адрес, рабочий телефон, мобильный телефон, e-mail.

Контакты: 220072 г. Минск, ул. Академическая, 1, Институт истории НАН Беларуси, тел./факс: (017) 284-18-70, тел. 284-18-69; тел. 284-28-54. Отдел археологии Средних веков и Нового времени тел. 284-05-13. Координаторы: канд. ист. наук Кошман Вадим Иванович — (017) 284-05-13, vadzim_archeo@tut.by; Плавинский Николай Александрович — plavinsky_arc@mail.ru.

Обращаем Ваше внимание, что:

 • Оргкомитет оставляет за собой право отбора докладов для участия в конференции и статей для опубликования.
 • Студентам и магистрантам вместе с заявкой необходимо прислать тезисы доклада (до 2000 знаков) и отзыв научного руководителя.
 • Иностранных участников просим сообщить о необходимости визовой поддержки.
 • Оплата проезда, питание и проживание за счёт командирующих организаций.
Требования к текстам:
Планируется публикация материалов конференции (электронный вариант статьи размером до 1 п.л. вместе с иллюстрациями (текст до 40 тыс. знаков, резюме на русском, белорусском и английском языках, УДК, иллюстрации, подготовленные в формате tif (качество не менее 300 dpi, градации серого) и её распечатанный вариант передаются в оргкомитет до 1 августа 2019 г. Литература приводится в конце статьи. Сноски в тексте размещаются в квадратные дужки, например: [1, с. 12] или [2]. Оформление литературы согласно требованиям ВАК Республики Беларусь).

Для ознакомления: Полный информационный лист конференции (pdf)

● Международная научно-практическая конференция «Итоги археологических исследований на территории Беларуси в 2018 году» (г. Минск, 15 – 17 мая 2019 г.)
+Міжнародная навуковая канферэнцыя
«Уніі Вялікага Княства Літоўскага з
Польскім Каралеўствам: праблемы суверэнітэту»

г. Мінск, 23–24 мая 2019 г.
Інстытут гісторыі Нацыянальнай
акадэміі навук Беларусі
———————————————————————————————————————————————————
ЗАПРАШАЕ ПРЫНЯЦЬ УДЗЕЛ У
Міжнароднай навуковай канферэнцыі
«Уніі Вялікага Княства Літоўскага з
Польскім Каралеўствам: праблемы суверэнітэту»


Плануемае поле канферэнцыі:
— Тэорыя дзяржаўнага суверэнітэту ў краінах Еўропы (позняе Сярэднявечча і ранні Новы час);
— Працэсы інтэграцыі ў Цэнтральнай і Усходняй Еўропе ў XIV–XVI стст.;
— Узаемаадносіны ВКЛ і Польшчы: ад Крэва да Любліна;
— Люблінская унія 1569 г.: рэальнасць і альтэрнатывы;
— Эвалюцыя ўзаемаадносін ВКЛ з Польшчай у XVII–XVIII стст.

Рабочыя мовы канферэнцыі: беларуская, руская, англійская, польская.
Час правядзення канферэнцыі: 23 – 24 мая 2019 г.
Плануемае месца правядзення канферэнцыі: Мінск, вул. Акадэмічная, 1.

Заяўкі на ўдзел у канферэнцыі прымаюцца да 15 красавіка 2019 г.
па электроннай пошце: v.varonin@outlook.com

У заяўцы паведамляецца імя, імя па бацьку і прозвішча дакладчыка, яго навуковая ступень і званне, назва даклада, назва ўстановы, якую прадстаўляе дакладчык, кантактны тэлефон, e-mail.

Кантакты: Варонін Васіль Аляксеевіч, 220072, Рэспубліка Беларусь, г. Мінск, вул. Акадэмічная, 1, Інстытут гісторыі НАН Беларусі. Тэл. + 375 (17) 284-16-31, факс + 375 (17) 284-18-70, е-mail: v.varonin@outlook.com.

Звяртаем Вашу ўвагу, што:

 • Аргкамітэт пакідае за сабой права адбору дакладаў для выступлення і публікацыі.
 • Запрашэнні на канферэнцыю будуць дасланы да 1 мая 2019 г.
 • Студэнтам і магістрантам разам з заяўкай неабходна даслаць тэзы дакладу (да 2000 знакаў) і водгук навуковага кіраўніка.
 • Замежных удзельнікаў просім паведаміць пра неабходнасць візавай падтрымкі, замежных і іншагародніх удзельнікаў – пра неабходнасць браніравання гасцініцы.
 • Камандзіровачныя выдаткі за кошт камандзіруючага боку.
 • Тэксты прадстаўляюцца ў аргкамітэт па электроннай поште v.varonin@outlook.com да 1 кастрычніка 2019 г.

Матэрыялы канферэнцыі будуць апублікаваны.

Патрабаванні да формы і аб’ёма тэкстаў дакладаў:
электронны і раздрукаваны варыянты не болей за 30 000 знакаў, спасылкі пастаронкавыя, нумарацыя на кожнай старонцы. Першая спасылка на публікацыю цалкам (аўтар, назва, месца і год выдання, старонкі), у наступных спасылках месца і год выдання не падаюцца.

Для азнаямлення: Поўны інфармацыйны ліст канферэнцыі (pdf)

+IV-я международная научно-практическая конференция
«Актуальные проблемы международных
отношений и дипломатии (1918 г. – начало ХХІ в.)»

г. Витебск, 23–24 мая 2019 г.
Витебский государственный
университет имени П.М. Машерова
Институт истории Национальной
академии наук Беларуси
———————————————————————————————————————————————————
ПРИГЛАШАЮТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В
IV-й международной научно-практической конференции
«Актуальные проблемы международных
отношений и дипломатии (1918 г. — начало ХХІ в.)»


Планируемое проблемное поле конференции:
— Теория международных отношений и дипломатии.
— Источники и историография международных отношений и дипломатии.
— Становление и развитие Версальско-Вашингтонской системы международных отношений (1918–1939 гг.).
— Дипломатия периода Второй мировой войны (1939–1945 гг.).
— Становление и развитие Ялтинско-Потсдамской системы международных отношений. Дипломатия периода «холодной войны» (1945–1991 гг.).
— Современная система международных отношений. Конфликты и кризисы конца ХХ – начала XXI в.
— Внешняя политика и дипломатия Беларуси (1918–2019 гг.).

В рамках конференции пройдет круглый стол «Интеграционные процессы на постсоветском пространстве: политические, экономические, правовые, социокультурные аспекты».

Рабочие языки конференции: белорусский, русский, английский.
Время проведения конференции: 23–24 мая 2019 г.
Планируемое место проведения конференции: Витебский государственный университет имени П.М. Машерова

Для участия в конференциинеобходимо до 8 апреля 2019 г. направить Оргкомитету текст доклада и заявку с обязательным указанием следующих сведений об авторе: • фамилия, имя, отчество; • ученая степень, звание; • место работы, должность; • телефон, факс с указанием кода города; • e-mail; • тема доклада; • направление; • необходимо ли использование технических средств; • форма участия (очная, заочная).

Обращаем Ваше внимание, что:

 • Публикация в сборнике возможна только с учетом произведенной ОПЛАТЫ
 • Сумма оргвзноса и реквизиты для оплаты будут сообщены дополнительно после рецензирования присланных материалов членами редколлегии на указанный адрес.
 • Оргкомитет оставляет за собой право отбора докладов для включения в программу, а редколлегия – право редактирования докладов, включаемых в сборник
 • Материалы, научный уровень и оформление которых не соответствуют требованиям, к рассмотрению не принимаются.
 • Публикации студентов и магистрантов возможны только в соавторстве с научными руководителями.
 • Персональные приглашения будут высланы до 6 мая 2019 г. Оргкомитет подтверждает получение материалов кратким письмом. Если в течение трех дней Вы не получили подтверждения, свяжитесь, пожалуйста, с Оргкомитетом.
 • Сборник материалов планируется издать к началу работы конференции. Предполагается регистрация материалов в наукометрической базе РИНЦ.
 • Рассылку сборника материалов конференции Оргкомитет не осуществляет.
 • Проезд, проживание и питание за счет командирующих организаций.

ОФОРМЛЕНИЕ ТЕКСТА
Объем текста – до 5 полных страниц через 1 межстрочный интервал на листе формата А4. Поля – 30 мм со всех сторон. Текст набирается шрифтом Times New Roman, кегль – 14 пт. Абзац – 1,25 см. Список использованных источников и литературы оформляется после основного текста в соответствии с ГОСТ 7.1 в алфавитном порядке, библиографическое описание – в соответствии с требованиями ВАК Республики Беларусь. Ссылки даются в тексте в квадратных скобках: [8, с. 215].
Тексты докладов представляются в электронном виде в редакторе MS Word для Windows (формат doc) по электронной почте на адрес: interrel21@yandex.ru.

Координатор: к.и.н., доцент Косов Александр Петрович
(тел. моб. МТС: +375 29 708 83 69).

Для ознакомления + расчетные счета: Полный информационный лист конференции (pdf)

● Международная научно-практическая конференция «Междисциплинарные подходы в антропологических исследованиях этнокультурных регионов» (г. Минск, 24 – 26 июня 2019 г.)
● Международная научная конференция «Операция «Багратион» (к 75-летию освобождения Беларуси)» (г. Минск, 27 – 28 июня 2019 г.)
● Международная научная конференция «Навсегда вместе (к 80-летию воссоединения Западной Беларуси с БССР)» (г. Минск, 19 – 20 сентября 2019 г.)
+Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя
«Мсціслаў і Мсціслаўскі край: гісторыя, культура, людзі»
г. Мсціслаў, 26–27 верасня 2019 г.
Інстытут гісторыі Нацыянальнай
акадэміі навук Беларусі
Мсціслаўскі раённы
выканаўчы камітэт
———————————————————————————————————————————————————
ЗАПРАШАЮЦЬ ПРЫНЯЦЬ УДЗЕЛ У
Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі
«Мсціслаў і Мсціслаўскі край: гісторыя, культура, людзі»


Плануемае поле канферэнцыі:
— Археалогія Мсціслаўскага края;
— Мсціслаўскае княства і князі Мсціслаўскія;
— Мсціслаўшчына ў складзе Вялікага Княства Літоўскага і Рэчы Паспалітай;
— Мсціслаў – цэнтр павета ў складзе Расійскай імперыі;
— Савецкая эпоха і падзеі Вялікай Айчыннай вайны;
— Захаванне культурнай прасторы і турыстычны патэнцыял Мсціслаўшчыны.

Рабочыя мовы канферэнцыі: беларуская, руская, польская, украінская.
Час правядзення канферэнцыі: 26–27 верасня 2019 г.
Плануемае месца правядзення канферэнцыі: г. Мсціслаў Магілёўскай вобласці.

Заяўкі на ўдзел у канферэнцыі прымаюцца да 20 жніўня 2019 г.
па электроннай пошце: a_miacelski@tut.by, альбо andreika.miacelski60@mail.ru.

У заяўцы паведамляюцца імя, імя па бацьку, прозвішча, навуковая ступень і званне дакладчыка, назва даклада, пасада і месца працы, кантактны тэлефон, е-mail.

Кантакты: Мяцельскі Андрэй Анатольевіч, 220072, г. Мінск, вул. Акадэмічная, 1, Інстытут гісторыі НАН Беларусі. Тэл. (017) 284-14-09, факс (017) 284-18-70, е-mail: a_miacelski@tut.by, альбо andreika.miacelski60@mail.ru.

Звяртаем Вашу ўвагу, што:

 • Аргкамітэт пакідае за сабой права адбору дакладаў для выступлення і публікацыі.
 • Пацвярджэнне аб удзеле ў канферэнцыі будзе даслана да 1 верасня 2019 г.
 • Студэнтам і магістрантам разам з заяўкай неабходна даслаць тэзы дакладу (да 2000 знакаў) і водгук навуковага кіраўніка.
 • Замежных удзельнікаў просім паведаміць пра неабходнасць візавай падтрымкі.
 • Арганізатары забяспечваюць бясплатнае пражыванне і харчаванне ўдзельнікаў канферэнцыі.
 • Выдаткі на праезд за кошт камандзіруючага боку.
 • Тэксты прадстаўляюцца ў аргкамітэт па электроннай поште a_miacelski@tut.by, альбо andreika.miacelski60@mail.ru да 7 лістапада 2019 г.

Матэрыялы канферэнцыі будуць апублікаваны.

Патрабаванні да тэкстаў:
Электронныя варыянты аб’ёмам да 30 000 знакаў, спасылкі пастаронкавыя, нумарацыя спасылак на кожнай старонцы. Першая спасылка на публікацыю даецца цалкам (аўтар, назва, месца і год выдання, старонкі), у наступнай спасылцы месца і год выдання не падаюцца.

Для азнаямлення: Поўны інфармацыйны ліст канферэнцыі (pdf)

● Международная научная конференция «Брест: история и современность (к 1000-летию города)» (г. Брест, 3 – 4 октября 2019 г.)
● IV Международный конгресс историков Беларуси «Историческая наука Беларуси: личности, концепции, достижения (к 90-летию Института истории НАН Беларуси)» (г. Минск, 17 – 18 октября 2019 г.)
+XІІІ Карэліцкія краязнаўчыя чытанні
«Мінулае і сучаснасць Карэліцкага краю»
г.п. Карэлічы, 25 кастрычніка 2019 г.
Інстытут гісторыі Нацыянальнай
акадэміі навук Беларусі
Карэліцкі раённы
выканаўчы камітэт
———————————————————————————————————————————————————
ЗАПРАШАЮЦЬ ПРЫНЯЦЬ УДЗЕЛ У
XІІІ Карэліцкіх краязнаўчых чытаннях
«Мінулае і сучаснасць Карэліцкага краю»


Плануемае поле канферэнцыі:
— Карэлічы і ваколіца паводле археалагічных крыніц;
— Развіццё Карэліччыны ў часы Вялікага Княства Літоўскага і Рэчы Паспалітай;
— Карэлічы ў XIX – XX стагоддзях;
— Карэліччына ў віхурах войн і рэвалюцый, пасляваеннае адраджэнне і развіццё;
— Культурная спадчына Карэліччыны (архітэктура, мастацтва, асвета, літаратура, этнаграфія і інш.);
— Сацыяльная прастора Карэліччыны (сацыяльныя і маёмасныя группы, іх узаемаадносіны, роля ў гісторыі краю);
— Сельская гаспадарка, рамяство, гандаль, вытворчасць, шляхі зносін у гісторыі краю;
— Славутыя імёны Карэліччыны.

Рабочыя мовы канферэнцыі: беларуская, руская, польская
Час правядзення канферэнцыі: 25 кастрычніка 2019 г.
Плануемае месца правядзення канферэнцыі: г.п. Карэлічы Гродзенскай вобл.

Заяўкі на ўдзел у канферэнцыі прымаюцца да 19 верасня 2019 г.
па электроннай пошце: dounar_zagor@mail.ru.

У заяўцы паведамляецца імя, імя па бацьку і прозвішча дакладчыка, яго навуковая ступень і званне, назва даклада, назва ўстановы, якую прадстаўляе дакладчык, яго пасада, кантактны тэлефон, е-mail.

Кантакты: Доўнар Аляксандр Барысавіч, 220072, г. Мінск, вул. Акадэмічная, 1, Інстытут гісторыі НАН Беларусі. Тэл. (+375 17) 284-14-09, факс (+375 17) 284-18-70, е-mail: dounar_zagor@mail.ru.

Звяртаем Вашу ўвагу, што:

 • Аргкамітэт пакідае за сабой права адбору дакладаў для выступлення і публікацыі.
 • Пацвярджэнне аб удзеле ў канферэнцыі будзе даслана да 25 верасня 2019 г.
 • Студэнтам і магістрантам разам з заяўкай неабходна даслаць тэзы дакладу (да 2000 знакаў) і водгук навуковага кіраўніка.
 • Замежных удзельнікаў просім паведаміць пра неабходнасць візавай падтрымкі.
 • Харчаванне аплачваецца арганізатарамі канферэнцыі;
 • Праезд за кошт камандзіруючага боку;
 • Тэксты прадстаўляюцца ў аргкамітэт па электроннай поште dounar_zagor@mail.ru да 20 снежня 2019 г.

Матэрыялы канферэнцыі будуць апублікаваны.

Патрабаванні да тэкстаў:
Аб’ём – не болей 40 000 знакаў, спасылкі пастаронкавыя, нумарацыя спасылак на кожнай старонцы. Першая спасылка на публікацыю даецца цалкам (аўтар, назва, месца і год выдання, старонкі), у наступнай спасылцы месца і год выдання не падаюцца

Для азнаямлення: Поўны інфармацыйны ліст канферэнцыі (pdf)

● Международная научная конференция «Православие в Беларуси ХІХ – ХХ вв.» (г. Минск, 1 ноября 2019 г.)
● Международная научно-практическая конференция «История и археология Подвинья» (г. Минск, Полоцк, Витебск, 20 – 22 ноября 2019 г.)