Канферэнцыі 2021 г.

  +Міжнародная навуковая канферэнцыя
  «Рыжскі мір 1921 года ў лёсе беларускага народа
  (да 100-годдзя заключэння)»

  г. Мінск, 18–19 сакавіка 2021 г.
  Праблемнае поле канферэнцыі:
  1. Актуальныя праблемы крыніцазнаўства і гістарыяграфіі.
  2. Польска-савецкая вайна 1919–1921 гг.: прадумовы, ход, вынікі.
  3. Рыжскі мірны дагавор 1921 г.: пераможцы і пераможаныя.
  4. Лёс беларускай дзяржаўнасці ва ўмовах геапалітычных выклікаў 1918–1923 гг.
  5. Сацыяльна-эканамічнае становішча і паўсядзённае жыццё насельніцтва ва ўмовах вайны і акупацыйных рэжымаў.
  6. Сацыяльна-эканамічныя і гуманітарныя наступствы Першай сусветнай і польска-савецкай войнаў для Беларусі.
  7. Геапалітычнае становішча ў Еўропе ў 1918–1923 гг.
  8. Падзеі 1919–1921 гг. як аб’ект гістарычнай памяці.

  Па матэрыялах канферэнцыі запланавана выданне зборніка.
  Месца правядзення: Мінск, Інстытут гісторыі НАН Беларусі.
  Заяўкі для ўдзелу ў канферэнцыі і тэзісы дакладаў прымаюцца да 26 лютага 2021 г. на адрас аргкамітэта: 220072, г. Мінск, вул. Акадэмічная, 1; Кантактны тэл. +375-17-284-16-10. Каб. № 115. E-mail: modernhistbel@mail.ru.
  У заяве паведамляецца імя, імя па бацьку і прозвішча дакладчыка, яго навуковая ступень і званне, назва даклада, назва ўстановы, якую прадстаўляе дакладчык, кантактны тэлефон, e-mail, форма ўдзелу, а таксама патрэба ў тэхнічных сродках суправаджэння. Поўная форма заявы змешчана ў дадатку 1.
  Звяртаем Вашу ўвагу, што:

  • Аргкамітэт пакідае за сабой права адбору дакладаў.
  • Запрашэнні для ўдзельнікаў канферэнцыі будуць разасланыя пасля разгляду заявак да 5 сакавіка 2021 г.
  • Студэнтам, магістрантам і аспірантам разам з заяўкай неабходна даслаць тэзісы даклада (да 2000 знакаў) і водгук навуковага кіраўніка.
  • Замежных удзельнікаў просім паведаміць пра неабходнасць атрымання візавай падтрымкі.
  • Выдаткі, звязаныя са знаходжаннем на канферэнцыі (аплату праезду, харчавання і пражывання), бярэ на сябе камандзіруючы бок.


  Патрабаванні да тэкстаў:
  Даклад аб’ёмам да 6 (шасці) старонак адзінарным інтэрвалам фармату А4 (210 Х 297 мм) павінен быць набраны ў рэдактары Times New Roman памерам 14 без пераносаў. Палі: верхняе, ніжняе – 20 мм, левае – 30 мм, правае – 10 мм. На першым радку ўказваецца індэкс УДК (выраўноўванне па левым краі). Другі радок – назва матэрыялу малымі літарамі паўтлустым шрыфтам (па цэнтры); Трэці радок – справа прозвішча (прозвішчы) і ініцыялы аўтара (аўтараў), назва ўстановы (скарочана); з новага радка пры неабходнасці зазначаецца навуковы кіраўнік – яго вучоная ступень, вучонае званне, прозвішча і ініцыялы. Праз радок друкуецца тэкст дакладу (абзацны водступ 1,25 см). Зноскі на літаратуру даюцца ў квадратных дужках. Табліцы ўстаўляюцца ў тэкст. Пасля асноўнага тэксту прыводзіцца спіс літаратуры ў алфавітным парадку (літаратура афармляецца ў адпаведнасці з патрабаваннямі ВАК Рэспублікі Беларусь). Узор афармлення даклада змешчаны ў дадатку 2.

  Для азнаямлення: Поўны інфармацыйны ліст канферэнцыі (pdf)

  +IV міжнародная навукова-практычная канферэнцыя
  маладых даследчыкаў Інстытута гісторыі НАН Беларусі
  «ARS LONGA: навуковыя дасягненні і перспектывы»
  г. Мiнск, 14–16 красавіка 2021 г.
  САВЕТ МАЛАДЫХ ВУЧОНЫХ ІНСТЫТУТА ГІСТОРЫІ НАН БЕЛАРУСІ

  ЗАПРАШАЕ ДА ЎДЗЕЛУ Ў:
  IV міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі маладых
  даследчыкаў Інстытута гісторыі НАН Беларусі
  «ARS LONGA: НАВУКОВЫЯ ДАСЯГНЕННІ І ПЕРСПЕКТЫВЫ»


  Запрашаем да ўдзелу маладых навукоўцаў, лабарантаў, аспірантаў, магістрантаў і студэнтаў старэйшых курсаў прэзентаваць праекты і даследаванні апошніх гадоў. Мы ўпэўнены, што правядзенне такой сустрэчы паспрыяе развіццю прафесійных кантактаў паміж маладымі даследчыкамі і актывізуе творчы пошук.

  Праблемнае поле канферэнцыі:
  1. Метадалогія гісторыі, гістарыяграфія, крыніцазнаўства і спецыяльныя гістарычныя навукі.
  2. Даследаванні ў галіне археалогіі і антрапалогіі.
  3. Гісторыя Беларусі Х–ХХІ стст.
  4. Даследаванні ў галіне сусветнай гісторыі і міжнародных адносін.
  5. Методыка выкладання гісторыі ў навучальных установах.

  Усе атрыманыя матэрыялы пройдуць навуковае рэцэнзаванне, па выніках якога Аргкамітэт пакідае за сабой права адбору дакладаў, а таксама пераносу часткі з іх у постэрную форму.

  Заяўкі да ўдзелу ў канферэнцыі прымаюцца ў электронным выглядзе да 21 лютага 2021 г. Тэксты дакладаў прымаюцца да 1 сакавіка 2021 г. на адрас arslonga2019@gmail.com.

  Афармленне тэзісаў:

  • Мова выкладу беларуская або руская, тэкст павінен адпавядаць крытэрам навуковасці і правілам арфаграфіі; даваць поўнае ўяўленне аб характары разгладаемай аўтарам праблемы.
  • Аб’ем тэксту — да 10000 знакаў (улічваючы прабелы і спіс крыніц і літаратуры), тэкставы рэдактар Microsoft Word, шрыфт Times New Roman, 14 pt, інтэрвал — адзінарны, усе палі — 20 мм. У тэксце дапускаецца выкарыстанне адной ілюстрацыі (фармату TIFF або JPEG (пашырэнне не менш за 300 dpi). Ілюстрацыя дасылаецца ў асобным графічным файле, подпіс да яе змяшчаецца ў канцы тэкставага файла.
  • Спіс крыніц і літаратуры, афармляецца згодна з патрабаваннямі ВАК, спасылкі ў тэксце ў квадратных дужках.
  • Тэксты дакладаў студэнтаў, магістрантаў і аспірантаў суправаджаюцца рэцэнзіяй навуковага кіраўніка.


  Да азнаямлення: Поўны інфармацыйны ліст канферэнцыі (pdf)

  Праезд і пражыванне ўдзельнікаў канферэнцыі ажыццяўляецца за кошт камандзіруючага боку.

  Мы будзем удзячны за распаўсюджванне інфармацыі аб канферэнцыі!

  Кантактныя тэл:
  Сяргей Ліневіч | +375 29 277-30-62
  Таццяна Даўгач | +375 25 545-93-93
  Ганна Ясковіч | +375 29 871-73-79
  E-mail: arslonga2019@gmail.com
 • Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя
  «Вынікі археалагічных даследаванняў на тэрыторыі Беларусі ў 2020 годзе»
  г. Мінск, Лагойск, Мінская вобл., 19 мая 2021 г. | г. Мінск, 20–21 мая 2021 г.
 • Міжнародная навуковая канферэнцыя
  «Германская агрэсія супраць СССР (да 80-годдзя трагедыі пачатку Вялікай Айчыннай вайны)»
  г. Мінск, 24–25 чэрвеня 2021 г.
 • Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя
  «Сучасная антрапалогія: праблемы вывучэння палеаантрапалогіі, гістарычнай дэмаграфіі, працэсаў морфафункцыянальнай і сацыяльнай адаптацыі»
  г. Мінск, 28–30 чэрвеня 2021 г.
 • Навукова-практычная канферэнцыя
  «ІХ Лепельскія чытанні»
  Лепель, 15–16 кастрычніка 2021 г.
 • Навукова-практычная канферэнцыя
  «Чачэршчына: вяртанне да вытокаў»
  г. Чачэрск, 21–22 кастрычніка 2021 г.
 • ХIV Карэліцкія краязнаўчыя чытанні
  «Гісторыка-культурная спадчына Карэліччыны»
  г. Карэлічы, 12 лістапада 2021 г.