Канферэнцыі 2021 г.

  +Міжнародная навуковая канферэнцыя
  «Рыжскі мір 1921 года ў лёсе беларускага
  народа (да 100-годдзя заключэння)»

  г. Мінск, 18–19 сакавіка 2021 г.
  Інстытут гісторыі
  Нацыянальнай акадэміі
  навук Беларусі
  Акадэмія кіравання пры
  Прэзідэнце Рэспублікі
  Беларусь

  ———————————————————————————————————————————————————
  ЗАПРАШАЮЦЬ ПРЫНЯЦЬ УДЗЕЛ У
  Міжнароднай навуковай канферэнцыі
  «Рыжскі мір 1921 года
  ў лёсе беларускага народа
  (да 100-годдзя заключэння)»

  Праблемнае поле канферэнцыі:
  1. Актуальныя праблемы крыніцазнаўства і гістарыяграфіі.
  2. Польска-савецкая вайна 1919–1921 гг.: прадумовы, ход, вынікі.
  3. Рыжскі мірны дагавор 1921 г.: пераможцы і пераможаныя.
  4. Лёс беларускай дзяржаўнасці ва ўмовах геапалітычных выклікаў 1918–1923 гг.
  5. Сацыяльна-эканамічнае становішча і паўсядзённае жыццё насельніцтва ва ўмовах вайны і акупацыйных рэжымаў.
  6. Сацыяльна-эканамічныя і гуманітарныя наступствы Першай сусветнай і польска-савецкай войнаў для Беларусі.
  7. Геапалітычнае становішча ў Еўропе ў 1918–1923 гг.
  8. Падзеі 1919–1921 гг. як аб’ект гістарычнай памяці.

  Па матэрыялах канферэнцыі запланавана выданне зборніка.
  Месца правядзення: Мінск, Інстытут гісторыі НАН Беларусі, Акадэмія кіравання пры
  Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь.
  Заяўкі для ўдзелу ў канферэнцыі і тэзісы дакладаў прымаюцца да 26 лютага 2021 г. на адрас аргкамітэта: 220072, г. Мінск, вул. Акадэмічная, 1; Кантактны тэл. +375 (17) 379-16-10, факс +375 (17) 379-18-34. Аддзел навейшай гісторыі Беларусі. E-mail: modernhistbel@mail.ru.
  У заяве паведамляецца імя, імя па бацьку і прозвішча дакладчыка, яго навуковая ступень і званне, назва даклада, назва ўстановы, якую прадстаўляе дакладчык, кантактны тэлефон, e-mail, форма ўдзелу, а таксама патрэба ў тэхнічных сродках суправаджэння. Поўная форма заявы змешчана ў дадатку 1.
  Звяртаем Вашу ўвагу, што:

  • Аргкамітэт пакідае за сабой права адбору дакладаў.
  • Запрашэнні для ўдзельнікаў канферэнцыі будуць разасланыя пасля разгляду заявак да 5 сакавіка 2021 г.
  • Студэнтам, магістрантам і аспірантам разам з заяўкай неабходна даслаць тэзісы даклада (да 2000 знакаў) і водгук навуковага кіраўніка.
  • Замежных удзельнікаў просім паведаміць пра неабходнасць атрымання візавай падтрымкі.
  • Выдаткі, звязаныя са знаходжаннем на канферэнцыі (аплату праезду, харчавання і пражывання), бярэ на сябе камандзіруючы бок.


  Патрабаванні да тэкстаў:
  Даклад аб’ёмам да 6 (шасці) старонак адзінарным інтэрвалам фармату А4 (210 Х 297 мм) павінен быць набраны ў рэдактары Times New Roman памерам 14 без пераносаў. Палі: верхняе, ніжняе — 20 мм, левае — 30 мм, правае — 10 мм. На першым радку ўказваецца індэкс УДК (выраўноўванне па левым краі). Другі радок — назва матэрыялу малымі літарамі паўтлустым шрыфтам (па цэнтры); Трэці радок — справа прозвішча (прозвішчы) і ініцыялы аўтара (аўтараў), назва ўстановы (скарочана); з новага радка пры неабходнасці зазначаецца навуковы кіраўнік — яго вучоная ступень, вучонае званне, прозвішча і ініцыялы. Праз радок друкуецца тэкст дакладу (абзацны водступ 1,25 см). Зноскі на літаратуру даюцца ў квадратных дужках. Табліцы ўстаўляюцца ў тэкст. Пасля асноўнага тэксту прыводзіцца спіс літаратуры ў алфавітным парадку (літаратура афармляецца ў адпаведнасці з патрабаваннямі ВАК Рэспублікі Беларусь). Узор афармлення даклада змешчаны ў дадатку 2.

  Для азнаямлення: Поўны інфармацыйны ліст канферэнцыі (pdf)

  +IV міжнародная навукова-практычная канферэнцыя
  маладых даследчыкаў Інстытута гісторыі НАН Беларусі
  «ARS LONGA: навуковыя дасягненні і перспектывы»
  г. Мiнск, 14–16 красавіка 2021 г.
  САВЕТ МАЛАДЫХ ВУЧОНЫХ ІНСТЫТУТА ГІСТОРЫІ НАН БЕЛАРУСІ

  ЗАПРАШАЕ ДА ЎДЗЕЛУ Ў:
  IV міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі маладых
  даследчыкаў Інстытута гісторыі НАН Беларусі
  «ARS LONGA: НАВУКОВЫЯ ДАСЯГНЕННІ І ПЕРСПЕКТЫВЫ»


  Запрашаем да ўдзелу маладых навукоўцаў, лабарантаў, аспірантаў, магістрантаў і студэнтаў старэйшых курсаў прэзентаваць праекты і даследаванні апошніх гадоў. Мы ўпэўнены, што правядзенне такой сустрэчы паспрыяе развіццю прафесійных кантактаў паміж маладымі даследчыкамі і актывізуе творчы пошук.

  Праблемнае поле канферэнцыі:
  1. Метадалогія гісторыі, гістарыяграфія, крыніцазнаўства і спецыяльныя гістарычныя навукі.
  2. Даследаванні ў галіне археалогіі і антрапалогіі.
  3. Гісторыя Беларусі Х–ХХІ стст.
  4. Даследаванні ў галіне сусветнай гісторыі і міжнародных адносін.
  5. Методыка выкладання гісторыі ў навучальных установах.

  Усе атрыманыя матэрыялы пройдуць навуковае рэцэнзаванне, па выніках якога Аргкамітэт пакідае за сабой права адбору дакладаў, а таксама пераносу часткі з іх у постэрную форму.

  Заяўкі да ўдзелу ў канферэнцыі прымаюцца ў электронным выглядзе да 21 лютага 2021 г. Тэксты дакладаў прымаюцца да 1 сакавіка 2021 г. на адрас arslonga2019@gmail.com.

  Афармленне тэзісаў:

  • Мова выкладу беларуская або руская, тэкст павінен адпавядаць крытэрам навуковасці і правілам арфаграфіі; даваць поўнае ўяўленне аб характары разгладаемай аўтарам праблемы.
  • Аб’ем тэксту — да 10000 знакаў (улічваючы прабелы і спіс крыніц і літаратуры), тэкставы рэдактар Microsoft Word, шрыфт Times New Roman, 14 pt, інтэрвал — адзінарны, усе палі — 20 мм. У тэксце дапускаецца выкарыстанне адной ілюстрацыі (фармату TIFF або JPEG (пашырэнне не менш за 300 dpi). Ілюстрацыя дасылаецца ў асобным графічным файле, подпіс да яе змяшчаецца ў канцы тэкставага файла.
  • Спіс крыніц і літаратуры, афармляецца згодна з патрабаваннямі ВАК, спасылкі ў тэксце ў квадратных дужках.
  • Тэксты дакладаў студэнтаў, магістрантаў і аспірантаў суправаджаюцца рэцэнзіяй навуковага кіраўніка.


  Да азнаямлення: Поўны інфармацыйны ліст канферэнцыі (pdf)

  Праезд і пражыванне ўдзельнікаў канферэнцыі ажыццяўляецца за кошт камандзіруючага боку.

  Мы будзем удзячны за распаўсюджванне інфармацыі аб канферэнцыі!

  Кантактныя тэл:
  Сяргей Ліневіч | +375 29 277-30-62
  Таццяна Даўгач | +375 25 545-93-93
  Ганна Ясковіч | +375 29 871-73-79
  E-mail: arslonga2019@gmail.com
 • Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя
  «Вынікі археалагічных даследаванняў на тэрыторыі Беларусі ў 2020 годзе»
  г. Мінск, Лагойск, Мінская вобл., 19 мая 2021 г. | г. Мінск, 20–21 мая 2021 г.
+Міжнародная навуковая канферэнцыя
«Германская агрэсія супраць СССР (да 80-годдзя трагедыі
пачатку Вялікай Айчыннай вайны)»

г. Мінск, 24–25 чэрвеня 2021 г.
Институт истории Национальной
академии наук Беларуси
Гродненский государственный
университет им. Я. Купалы

———————————————————————————————————————————————————
ПРИГЛАШАЮТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В
Международной научной конференции
«Германская агрессия против СССР
(к 80-летию трагедии начала Великой Отечественной войны)»

Примерное проблемное поле конференции:
— Военная история Беларуси ХХ века: проблемы историографии и источниковедения.
Человек на войне.
— Историческая память о войнах и военных конфликтах.
— Войны и дипломатия: Беларусь в системе международных отношений накануне и в ходе крупнейших военных конфликтов ХХ в.
— Беларусь в годы Первой мировой и польско-советской войн (1914–1921 гг.).
— Военные межвоенные (1921–1939 гг.): военное строительство на территории Беларуси, участие уроженцев Беларуси в войнах и военных конфликтах.
— Начало Второй мировой войны (1939–1941 гг.) в исторической судьбе белорусского народа.
— Начало Великой Отечественной войны: трагедия и героизм первых сражений (лето 1941 г.).
— Белорусы в советском тылу (1941–1945 гг.).
— Нацистский оккупационный режим на территории Беларуси (1941–1944 гг.).
— Всенародное сопротивление нацистским оккупантам.
— Бои на территории Беларуси в период ее освобождения: осень 1943 — лето 1944 гг.
— Подвиги уроженцев Беларуси на фронтах Второй мировой и Великой Отечественной войн.
— Победа — 1945: от Берлина до Дальнего Востока.
— «Горячие точки «холодной» войны»: Беларусь и военные конфликты 2-й половины ХХ в.

Заявка и электронный вариант текста высылается на электронную почту: voenhistbel@mail.ru. Срок подачи заявки и электронного варианта текста доклада: до 1 мая 2021 г. В заявке указать: фамилию, имя, отчество, научную степень, учёное звание, название доклада, место работы, рабочий адрес, рабочий и мобильный телефоны, e-mail, необходимость бронирования гостиницы и обеспечения мультимедийной техникой.

Обращаем Ваше внимание, что:

 • Распечатанный вариант текста подаётся в оргкомитет.
 • Оргкомитет оставляет за собой право отбора докладов для включения в программу, а редколлегия — последующего редактирования материалов, включаемых в сборник.
 • Материалы, научный уровень и оформление которых не соответствуют требованиям, к рассмотрению не принимаются и не рецензируются.
 • Оплата проезда, питания и проживания — за счёт командирующей организации.

Рабочие языки конференции: белорусский, русский, английский.

Контакты:
220072 г. Минск, ул. Академическая, 1, Институт истории НАН Беларуси, центр военной истории. Тел. (+37517) 284-24-21; e-mail: voenhistbel@mail.ru.

Для ознакомления: Полный информационный лист конференции (pdf)

+Міжнародная навуковая канферэнцыя
«Сельская гаспадарка Беларусі скрозь прызму
навуковых даследаванняў (XIX — пачатак XXI ст.)»

г. Мінск, 23 верасня 2021 г.
Белорусская сельскохозяйственная
библиотека им. И.С. Лупиновича
Национальной академии наук Беларуси
Институт истории
Национальной академии
наук Беларуси

———————————————————————————————————————————————————
ПРИГЛАШАЮТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В
Международной научной конференции
«Сельское хозяйство Беларуси сквозь призму
научных исследований (XIX — начало XXI в.)»

Проблемное поле конференции:
— Историография и источники по вопросам становления и развития сельскохозяйственного научного знания Беларуси.
— Интеллектуальное наследие аграрной науки Беларуси в фондах библиотек, архивов, музеев, в частных коллекциях.
— Деятельность государственных органов и общественных инициатив, направленная на обеспечение развития сельскохозяйственной науки в XIX — начале XXI в.
— Роль образовательных учреждений Европы и иностранной сельскохозяйственной литературы в подготовке кадров для становления и развития аграрной науки Беларуси в XIX — начале XX в.
— Отечественные сельскохозяйственные высшие учебные заведения и научно-исследовательские учреждения: история, достижения, перспективы развития.
— Белорусские научные школы в области сельского хозяйства и смежных дисциплин.
— Развитие сельского хозяйства в биографиях: учёные, преподаватели, организаторы, руководители, администраторы, практики, популяризаторы и другие деятели, содействующие научному обеспечению развития аграрной отрасли Беларуси.
— Вклад уроженцев Беларуси в развитие сельскохозяйственной науки других стран.
— Библиография сельскохозяйственной научной литературы XIX — начала XXI в.
— Современная аграрная наука в системе международных научных коммуникаций.
— Сельскохозяйственная наука — производству.

Рабочие языки конференции: белорусский, русский, английский.
Потенциальные участники конференции:
● учёные, начинающие исследователи, аспиранты, докторанты;
● преподаватели учреждений образования;
● сотрудники библиотечных, музейных и архивных учреждений;
● руководители и специалисты, работающие в сфере науки, образования, культуры, сельского хозяйства;
● все, кто интересуется вопросами истории.

Место проведения конференции: Белорусская сельскохозяйственная библиотека.
Адрес: ул. Казинца, д. 86, корп. 2, 220108, г. Минск, Беларусь.

Условия участия:

 • До 15 июля 2021 г. представить текст доклада в оргкомитет конференции по электронной почте: b.omelchenko.belal@gmail.com.
 • До 01 августа 2021 г. необходимо пройти on-line регистрацию на сайте библиотеки.
 • Время выступления (включая вопросы и ответы) на пленарном заседании до 20 мин., на секционных — до 10 мин.
 • Регистрационный взнос за участие в конференции не взимается.
 • Оплата проезда, проживания и питания — за счёт участников конференции.

Доклады:
Принимаются оригинальные работы, имеющие научное и прикладное значение, соответствующие тематическим направлениям конференции и не опубликованные где-либо ранее.
Объем текста доклада вместе с аннотацией, рисунками, приложениями, схемами и т.п. — не более 6 страниц формата А4. Один участник может быть автором не более 2-х докладов.
Материалы сборника будут размещены на платформе Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU и в Российском индексе научного цитирования (РИНЦ).

Тексты докладов должны отвечать следующим требованиям:
– текст в редакторе Word, шрифт Times New Roman (Times New Roman Cyrillic) в обычном начертании, кегль — 14 пт;
– межстрочный интервал — один межстрочный интервал;
– выравнивание по ширине текста;
– абзацный отступ –1,25 мм;
– поля: верхнее и нижнее — 20 мм, левое — 25 мм, правое — 10 мм;
– схемы, диаграммы, фотографии, сканированные виды экранов и т. п. — в формате JPG;
– индекс УДК — выравнивание слева, без абзацного отступа;
– на белорусском, русском и английском языках; название доклада (шрифт полужирный); фамилия, инициалы авторов / соавторов; на автора и всех соавторов — название организации, e-mail; выравнивание всей информации — по центру;
– на белорусском, русском и английском языках: аннотация и ключевые слова, раскрывающие содержание доклада; размер аннотации — не более 850 символов (включая пробелы); начертание шрифта курсив;
– список использованных источников офорлыяется в порядке упоминания в тексте доклада в соответствии с Инструкцией ВАК Республики Беларусь, внутритекстовое цитирование оформляется в квадратных скобках с указанием страниц — [2, с. 72-75];
– образец оформления доклада прилагается.
Доклады, не соответствующие вышеуказанным требованиям, не рассматриваются.
После текста доклада указываются сведения об авторах: фамилия, имя, отчество (полностью); ученая степень и звание (при наличии); название (полностью) и адрес учреждения, которое представляет автор, должность; контактный телефон; e-mail.

Оргкомитет оставляет за собой право включить присланные доклады в программу конференции и сборник материалов конференции или отклонить.

Контакты:
Бабарико-Омельченко Вероника Борисовна, зав. отделом исследовательской и научно-методической деятельности БелСХБ
| Тел.: +375 17 379-11-70 | E-mail: b.omelchenko.belal@gmail.com

Каракулько Юлия Олеговна, ученый секретарь БелСХБ
| Тел.: +375 17 379-00-46; Тел./факс +375 17 379-55-00
| E-mail: acadsecretary.belal@gmail.com

Мазец Валентин Генрихович, к.и.н., доцент, вед.н.с. отдела истории новейшей истории Беларуси Института истории НАН Беларуси
| Тел.: +375 17 379-16-10 | E-mail: valikmazets@mail.ru

Для ознакомления: Полный информационный лист конференции (pdf)

+Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя
«Сучасная антрапалогія: праблемы вывучэння палеаантрапалогіі,
гістарычнай дэмаграфіі, працэсаў морфафункцыянальнай
і сацыяльнай адаптацыі»

г. Мінск, 28–30 чэрвеня 2021 г.
Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя
«Сучасная антрапалогія: праблемы вывучэння
палеаантрапалогіі, гістарычнай дэмаграфіі, працэсаў
морфафункцыянальнай і сацыяльнай адаптацыі»


Асноўныя накірункі работы канферэнцыі:
1. Асноўныя напрамкі і вынікі палеаантрапалогічных даследаванняў;
2. Сучасная палеадэмаграфія: дасягненні і перспектывы;
3. Актуальнасць вывучэння адаптацыйных працэсаў, звязаных з уплывам фактараў сучаснасці;
4. Галоўныя напрамкі ў антрапалагічных даследаваннях апошніх дзесяцігоддзяў.

У рамках канферэнцыі будзе праведзены круглы стол для маладых навукоўцаў «Сучасная антрапалогія». Жадаючыя прыняць удзел у дадзеным мерапрыемстве просім пазначыць гэта ў заяўцы.

Тэрміны правядзення канферэнцыі: 28–30 чэрвеня 2021 г.
Месца правядзення канферэнцыі: Інстытут гісторыі НАН Беларусі.

Рэгламент: выступленні на пленарным паседжанні — да 20 хвілін, на секцыйных паседжаннях — да 10 хвілін.
Рабочыя мовы канферэнцыі: руская, беларуская, англійская.
Тэрмін падачы заявак у аргкамітэт: да 15 мая 2021 г. У заяўцы на ўдзел у канферэнцыі паведамляецца назва даклада і звесткі пра аўтараў — імя, прозвішча, імя па-бацьку, навуковая ступень, званне, месца працы, пасада, кантактныя адрасы, тэлефоны, e-mail, інфармацыя пра неабходнасць забеспячэння мультымедыйнай тэхнікай.

Матэрыялы канферэнцыі пасля праходжання рецэнзавання могуць быць апублікаваны ў штогадовым зборніку навуковых артыкулаў «Актуальные вопросы антропологии».

Артыкул прадстаўляецца на рускай, беларускай, англійскай мовах у электронным варыянце (*.doc ці *.rtf) і ў двух экзэмплярах на паперы. Артыкул афармляць паводле наступных правілаў: аб’ём — не менш 14 тыс. друк. знакаў і не перавышаць 10 стар., шрыфт — Times New Roman, памер шрыфта — 14 (для рускага, беларускага ці англійскага рэзюмэ, ключавых слоў, назваў малюнкаў, табліц і саміх табліц — памер шрыфта — 12), інтэрвал — адзінарны. Водступ абзаца — 1 см. Полі: верхняе — 2, ніжняе — 2, левае — 2, правае — 2. Рэзюмэ аб’ёмам 250–300 слоў з падраздзеламі (Уводзіны з указаннем мэты даследавання, Матэрыялы і метады, Вынікі, Заключэнне) у пачатку тэкста — на рускай, (беларускай) мовах, у канцы тэкста — на англійскай. Ключавыя словы — пасля рэзюмэ. Структура тэкста ўключае наступныя падраздзелы: Уводзіны, Матэрыялы і метады, Вынікі і іх абмеркаванне, Заключэнне, Літаратура. Спіс літаратурных крыніц фарміруецца па алфавіце і нумаруецца, спасылкі па тэксце даюцца ў выглядзе нумароў у квадратных дужках. Малюнкі і інш. графічныя аб’екты — толькі чорна-белыя (с градацыяй шэрага) — абавязкова павінны быць уключаны ў файл артыкула (фармат *.tif, 600 dpi). У артыкуле трэба ўказаць УДК.
Аргкамітэт пакідае за сабой права адбора дакладаў для ўдзелу ў канферэнцыі і артыкулаў для публікацыі. Артыкулы ў папяровым і электронным выглядзе прадстаўляюцца аўтарамі падчас працы канферэнцыі ці дасылаюцца пазней (тэрмін падачы — да 1 кастрычніка 2021 г.).
Аплата праезда, харчавання і пражывання за кошт камандзіруючых арганізацый.

Адрас аргкамітэта: 220072 Беларусь, Мінск, вул. Акадэмічная 1, Інстытут гісторыі НАН Беларусі, аддзел антрапалогіі, каб. 213. Тел.: +375-17-379-27-96, факс: +375-17-379-18-34. E-mail: belantrop@tut.by.

Для азнаямлення: Поўны інфармацыйны ліст канферэнцыі (pdf)

+Навукова-практычная канферэнцыя
«ІХ Лепельскія чытанні»
г. Лепель, 15–16 кастрычніка 2021 г.
Інстытут гісторыі Нацыянальнай
акадэміі навук Беларусі
Лепельскі раёны выканаўчы камітэт
Лепельскі раённы краязнаўчы музей

———————————————————————————————————————————————————
ЗАПРАШАЮЦЬ ПРЫНЯЦЬ УДЗЕЛ У
Навукова-практычнай канферэнцыі
«ІХ Лепельскія чытанні»

Праблемнае поле канферэнцыі:
— Славутыя асобы Лепельскага краю.
— Гісторыя і культура Лепельскага краю.
— Археалагічныя і этнаграфічныя даследаванні Лепельшчыны.
— Праекты турыстычных маршрутаў і краязнаўчы патэнцыял Лепельшчыны.

Час правядзення канферэнцыі — 15–16 кастрычніка 2021 г.
Плануемае месца правядзення канферэнцыі — г. Лепель.
Мовы канферэнцыі — беларуская, руская.
Заяўкі для ўдзелу ў канферэнцыі прымаюцца да 30 жніўня 2021 г. на электронны адрас: palatyda@tut.by; museum-lepel@rambler.ru.
Заяўка на ўдзел у канферэнцыі, падаецца ў электронным выглядзе і павінна змяшчаць наступныя пункты:
1. Прозвішча, імя і імя па бацьку.
2. Месца працы, пасада.
3. Навуковая ступень і навуковае званне.
4. Назва даклада
5. Працоўны і хатні адрас, кантактны тэл. (з кодам населенага пункта), e-mail.

Кантакты:
Марат Васільевіч Клімаў, 220072, г. Мінск, вул. Акадэмічная, 1, Інстытут гісторыі НАН Беларусі. Тэл. (+375 29) 776-26-75, факс (017) 284-18-70.
— Аліна Уладзіміраўна Стэльмах, 211174, г. Лепель, Віцебская вобл., вул. Калініна, д. 66. Установа культуры “Лепельскі раённы краязнаўчы музей”

Звяртаем Вашу ўвагу, што:

 • Студэнтам, магістрантам і аспірантам разам з заяўкай неабходна даслаць тэзісы даклада (да 2000 знакаў) і водгук навуковага кіраўніка.
 • Замежных удзельнікаў просім паведаміць пра неабходнасць атрымання візавай падтрымкі.
 • Аргкамітэт пакідае за сабой права адбору заявак на ўдзел у канферэнцыі і тэкстаў дакладаў для публікацыі.
 • Матэрыялы канферэнцыі будуць апублікаваны.
 • Камандзіровачныя выдаткі за кошт камандзіруючага боку.

Патрабаванні да формы і аб’ёма тэкстаў дакладаў:
электронны і раздрукаваны варыянты не болей за 30 000 знакаў, спасылкі пастаронкавыя, нумарацыя на кожнай старонцы. Першая спасылка на публікацыю цалкам (аўтар, назва, месца і год выдання, старонкі), у наступнай спасылцы месца і год выдання не падаюцца.

Для азнаямлення: Поўны інфармацыйны ліст канферэнцыі (pdf)

+Навукова-практычная канферэнцыя
«Чачэршчына: вяртанне да вытокаў»
г. Чачэрск, 21–22 кастрычніка 2021 г.
Інстытут гісторыі Нацыянальнай
акадэміі навук Беларусі
Чачэрскі раённы
выканаўчы камітэт

———————————————————————————————————————————————————
ЗАПРАШАЮЦЬ ПРЫНЯЦЬ УДЗЕЛ У
Навукова-практычнай канферэнцыі
«Чачэршчына: вяртанне да вытокаў»

Плануемае поле канферэнцыі:
– Чачэрск і ваколіцы паводле археалагічных крыніц;
– развіццё Чачэршчыны ў часы Вялікага Княства Літоўскага і Рэчы Паспалітай;
– Чачэрск ў XIX–XX стагоддзях;
– Чачэршчына ў віхурах войн і рэвалюцый, пасляваеннае адраджэнне і развіццё;
– культурная спадчына Чачэршчыны (архітэктура, мастацтва, асвета, літаратура, этнаграфія і інш.);
– сацыяльная прастора Чачэршчыны (сацыяльныя і маёмасныя группы, іх узаемаадносіны, роля ў гісторыі краю);
– сельская гаспадарка, рамяство, гандаль, вытворчасць, шляхі зносін у гісторыі краю;
– славутыя імёны Чачэршчыны.

Час правядзення канферэнцыі: 21–22 кастрычніка 2021 г.
Плануемае месца правядзення канферэнцыі: г. Чачэрск Гомельскай вобл.
Рабочыя мовы канферэнцыі: беларуская, руская, польская.
Заяўкі на ўдзел у канферэнцыі прымаюцца да 15 верасня 2021 г. ппа электроннай пошце: dounar_zagor@mail.ru.

У заяўцы паведамляецца імя, імя па бацьку і прозвішча дакладчыка, яго навуковая ступень і званне, назва даклада, назва ўстановы, якую прадстаўляе дакладчык, кантактны тэлефон, е-mail.

Кантакты: 220072, г. Мінск, вул. Акадэмічная, 1, Інстытут гісторыі НАН Беларусі. Тэл. (017) 284-14-09, факс (017) 284-18-70, Доўнар Аляксандр Барысавіч, е-mail: dounar_zagor@mail.ru.

Матэрыялы канферэнцыі будуць апублікаваны.

Звяртаем Вашу ўвагу, што:

 • Аргкамітэт пакідае за сабой права адбору дакладаў для выступлення і публікацыі.
 • Пацвярджэнне аб удзеле ў канферэнцыі будзе даслана да 1 кастрычніка 2021 г.
 • Тэксты прадстаўляюцца ў аргкамітэт па электроннай поште dounar_zagor@mail.ru да 30 лістапада 2021 г.
 • Пражыванне аплочваецца прымаючым бокам.
 • Харчаванне за кошт камандзіруючага боку.
 • Трансфер па маршруце Мінск — Чачэрск — Мінск ажыцяўляецца арганізатарамі канферэнцыі.

Патрабаванні да тэкстаў:
Аб’ём — не болей 40 000 знакаў, спасылкі пастаронкавыя, нумарацыя спасылак на кожнай старонцы. Першая спасылка на публікацыю даецца цалкам (аўтар, назва, месца і год выдання, старонкі), у наступнай спасылцы месца і год выдання не падаюцца.

Для азнаямлення: Поўны інфармацыйны ліст канферэнцыі (pdf)

+ХIV Карэліцкія краязнаўчыя чытанні
«Гісторыка-культурная спадчына Карэліччыны»
г. Карэлічы, 12 лістапада 2021 г.
Інстытут гісторыі Нацыянальнай
акадэміі навук Беларусі
Карэліцкі раённы
выканаўчы камітэт

———————————————————————————————————————————————————
ЗАПРАШАЮЦЬ ПРЫНЯЦЬ УДЗЕЛ У
ХIV Карэліцкія краязнаўчыя чытанні
«Гісторыка-культурная спадчына Карэліччыны»

Плануемае поле канферэнцыі:
– Карэлічы і ваколіца паводле археалагічных крыніц;
– развіццё Карэліччыны ў часы Вялікага Княства Літоўскага і Рэчы Паспалітай;
– Карэлічы ў XIX–XX стагоддзях;
– Карэліччына ў віхурах войн і рэвалюцый, пасляваеннае адраджэнне і развіццё;
– культурная спадчына Карэліччыны (архітэктура, мастацтва, асвета, літаратура, этнаграфія і інш.);
– сацыяльная прастора Карэліччыны (сацыяльныя і маёмасныя группы, іх узаемаадносіны, роля ў гісторыі краю);
– сельская гаспадарка, рамяство, гандаль, вытворчасць, шляхі зносін у гісторыі краю;
– славутыя імёны Карэліччыны.

Час правядзення канферэнцыі: 12 лістапада 2021 г.
Плануемае месца правядзення канферэнцыі: г.п. Карэлічы Гродзенскай вобл.
Рабочыя мовы канферэнцыі: беларуская, руская, польская.
Заяўкі на ўдзел у канферэнцыі прымаюцца да 6 кастрычніка 2021 г. ппа электроннай пошце: dounar_zagor@mail.ru.

У заяўцы паведамляецца імя, імя па бацьку і прозвішча дакладчыка, яго навуковая ступень і званне, назва даклада, назва ўстановы, якую прадстаўляе дакладчык, кантактны тэлефон, е-mail.

Кантакты: 220072, г. Мінск, вул. Акадэмічная, 1, Інстытут гісторыі НАН Беларусі. Тэл. (017) 284-14-09, факс (017) 284-18-70, Доўнар Аляксандр Барысавіч, е-mail: dounar_zagor@mail.ru.

Матэрыялы канферэнцыі будуць апублікаваны.

Звяртаем Вашу ўвагу, што:

 • Аргкамітэт пакідае за сабой права адбору дакладаў для выступлення і публікацыі.
 • Пацвярджэнне аб удзеле ў канферэнцыі будзе даслана да 12 кастрычніка 2021 г.
 • Тэксты прадстаўляюцца ў аргкамітэт па электроннай поште dounar_zagor@mail.ru да 12 снежня 2021 г.
 • Харчаванне аплочваецца арганізатарамі канферэнцыі, праезд па маршруце Мінск — Карэлічы — Мінск ажыцяўляецца арганізатарамі канферэнцыі.

Патрабаванні да тэкстаў:
Аб’ём — не болей 40 000 знакаў, спасылкі пастаронкавыя, нумарацыя спасылак на кожнай старонцы. Першая спасылка на публікацыю даецца цалкам (аўтар, назва, месца і год выдання, старонкі), у наступнай спасылцы месца і год выдання не падаюцца.

Для азнаямлення: Поўны інфармацыйны ліст канферэнцыі (pdf)