Цэнтр усеагульнай гісторыі, міжнародных адносін і геапалітыкі

Цэнтр усеагульнай гісторыі, міжнародных адносін і геапалітыкі
Заг. цэнтра — канд. гіст. навук, дацэнт Ірына Уладзіміраўна Жылінская.
Тэл.: (+375 17) 378-27-05, (+375 17) 379-22-35; e-mail: chg-nasb@history.by
_______________________________________________________________________________________
Створаны ў верасні 2014 г. як цэнтр гісторыі геапалітыкі, з 2021 г. — перайменаваны.
Адрас: Інстытут гісторыі НАН Беларусі, 220072, Мінск, вул. Акадэмічная, 1, пак. 214, 224, 228.

У цэнтры працуюць:
гал.н.с., акадэмік НАН Беларусі, д.г.н., праф. Каваленя Аляксандр Аляксандравіч;
вяд.н.с., к.в.н., дац. Шумілаў Вячаслаў Рыгоравіч;
ст.н.с., к.г.н., дац. Валодзькін Андрэй Аляксандравіч;
ст.н.с., к.г.н., дац. Цымбал Аляксандр Георгіевіч (0,5 ст.);
ст.н.с., к.г.н. Бароўская Вольга Мікалаеўна;
н.с. Манцэвіч Лілія Мікалаеўна;
н.с. Сінкавец Антон Юр’евіч;
н.с. Злобін Сяргей Сяргеевіч;
н.с. Латышаў Кірыл Аляксеевіч;
мал.н.с. Краўчанка Уладзімір Андрэевіч;
мал.н.с. Даніловіч Аляксандра Вячаславаўна.

Важнейшыя вынікі навуковых даследаванняў цэнтра:

  • • даследавана пытанне фарміравання і шляхоў рэалізацыі нацыянальна-дзяржаўных інтарэсаў Рэспублікі Беларусь;
  • • прааналізаваны асаблівасці развіцця беларуска-літоўскіх адносін, накірункі і тэндэнцыі рэгіянальнага супрацоўніцтва ў кантэксце еўраатлантычнай інтэграцыі;
  • • разгледжаны некаторыя спрэчныя пытанні ў гісторыі беларуска-польскіх узаемадачыненняў у ХХ — пачатку ХХІ ст.;
  • • высветлены асноўныя накірункі і перспектывы развіцця міжнароднага і міждзяржаўнага супрацоўніцтва Рэспублікі Беларусь з краінамі «Вышэградскай групы» і ў кантэксце пабудовы «пояса добрасуседства»;
  • • распрацаваны метадалогія і схема даследавання нацыянальна-культурных суполак беларускай дыяспары ў
    свеце.

Важнейшыя распрацоўкі цэнтра прадстаўлены калектыўнымі і
індывідуальнымі манаграфіямі: