Цэнтр усеагульнай гісторыі, міжнародных адносін і геапалітыкі

Заг. цэнтра – канд. гіст. навук, дацэнт Ірына Уладзіміраўна Жылінская.


Створаны ў верасні 2014 г. як цэнтр гісторыі геапалітыкі, з 2021 г. — перайменаваны


Адрас: Інстытут гісторыі НАН Беларусі, 220072, Мінск, вул.
Акадэмічная, 1, пак. 224, 228.

Тэл.: (+375 17) 378-27-05,
379-22-35.

E-mail: chg-nasb@history.by


У цэнтры працуюць:
гал.н.с., член-карэспандэнт НАН Беларусі, д.г.н., прафесар Каваленя Аляксандр Аляксандравіч;
ст.н.с., к.г.н., дацэнт Валодзькін Андрэй Аляксандравіч;
ст.н.с., к.г.н., дацэнт Цымбал Аляксандр Георгіевіч;
ст.н.с., к.г.н. Бароўская Вольга Мікалаеўна;
н.с. Буконкін Дзяніс Аляксеевіч;
н.с. Александровіч Алена Аляксандраўна;
лаб. Краўчанка Уладзімір Андрэевіч.

Важнейшыя вынікі навуковых даследаванняў цэнтра:

  • • даследавана пытанне фарміравання і шляхоў рэалізацыі нацыянальна-дзяржаўных інтарэсаў Рэспублікі Беларусь;
  • • прааналізаваны асаблівасці развіцця беларуска-літоўскіх адносін, накірункі і тэндэнцыі рэгіянальнага супрацоўніцтва ў кантэксце еўраатлантычнай інтэграцыі;
  • • разгледжаны некаторыя спрэчныя пытанні ў гісторыі беларуска-польскіх узаемадачыненняў у ХХ – пачатку ХХІ ст.;
  • • высветлены асноўныя накірункі і перспектывы развіцця міжнароднага і міждзяржаўнага супрацоўніцтва Рэспублікі Беларусь з краінамі «Вышэградскай групы» і ў кантэксце пабудовы «пояса добрасуседства»;
  • • распрацаваны метадалогія і схема даследавання нацыянальна-культурных суполак беларускай дыяспары ў
    свеце.

Важнейшыя распрацоўкі цэнтра прадстаўлены калектыўнымі і
індывідуальнымі манаграфіямі: