Біябібліяграфія вучоных Беларусі

« Назад ў Серыю кніг

Георгій Якаўлевіч Галенчанка: нарысы жыцця і навуковай дзейнасці / Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т гісторыі, Цэнтр. навук. б-ка ім. Я. Коласа; уклад.: А.А. Скеп’ян [і інш.]. — Мінск: Беларуская навука, 2018. — 147 с.
У выданні адлюстраваны асноўныя вынікі навуковай, навукова-арганізацыйнай, педагагічнай, грамадскай дзейнасці лаўрэата Дзяржаўнай прэміі Беларусі, доктара гістарычных навук, дацэнта Георгія Якаўлевіча Галенчанкі. Разлічана на навуковую грамадскасць і ўсіх, хто цікавіцца гісторыяй беларускай навукі.
Аляксей Міхайлавіч Літвін: старонкі жыцця і навуковай дзейнасці / Ін-т гісторыі Нац. акад. навук Беларусі; уклад.: В. М. Бароўская, А. Г. Трубчык. — Мінск: Беларуская навука, 2017. — 118 с. — (Біябібліяграфія вучоных Беларусі).
У выданні адлюстраваны асноўныя вынікі навуковай, навукова-арганізацыйнай, педагагічнай, грамадскай дзейнасці доктара гістарычных навук, прафесара Аляксея Міхайлавіча Літвіна. Разлічана на навуковую грамадскасць і ўсіх, хто цікавіцца гісторыяй беларускай навукі.
05032014-1 Аляксандр Аляксандравіч Каваленя / уклад.: В.В. Даніловіч і інш. — Мінск : Беларуская навука, 2016. — 150 с.
У выданні адлюстраваны асноўныя вынікі навуковай, навукова-арганізацыйнай, педагагічнай, грамадскай дзейнасці члена-карэспадэнта НАН Беларусі, акадэміка-сакратара Аддзялення гуманітарных навук і мастацтваў НАН Беларусі, акадэміка Міжнароднай славянскай акадэміі адукацыі імя Я.А.Каменскага, заслужанага дзеяча навукі Рэспублікі Беларусь, доктара гістарычных навук, прафесара Аляксандра Аляксандравіча Кавалені.
Разлічана на навуковую грамадскасць і ўсіх, хто цікавіцца гісторыяй беларускай навукі.
05032014-1 Пётр Фёдаравич Лысенка: да 85-годдзя з дня нараджэння / Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т гісторыі ; уклад.: Н.М. Дубіцкая, В.У.Мядзведзева. — Мінск : Беларуская навука, 2016. — 99 с. — (Біябібліяграфія вучоных Беларусі).
У выданні адлюстраваны асноўныя вынікі навуковай, навукова-арганізацыйнай, педагагічнай, грамадскай дзейнасці лаўрэата Дзяржаўнай прэміі Рэспублікі Беларусь, доктара гістарычных навук, прафесара Пятра Фёдаравіча Лысенкі. Разлічана на навуковую грамадскасць і ўсіх, хто цікавіцца гісторыяй беларускай навукі.
05032014-1 Міхаіл Паўлавіч Касцюк / Нац. Акад. навук Беларусі, Ін-т гісторыі ; уклад. А. І. Каралёў. — Мінск : Беларуская навука, 2015. — 98 с. іл. — (Біябібліяграфія вучоных Беларусі)
У выданні адлюстраваны асноўныя вынікі навуковай, навукова-арганізацыйнай, педагагічнай грамадскай дзейнасці акадэміка НАН Беларусі, акадэміка Цэнтральнай Еўрапейскай Акадэміі навукі і мастацтва, лаўрэата прэміі імя акадэміка В.А. Капцюга Сібірскага аддзялення Расійскай акадэміі навук і Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, доктара гістарычных навук, прафесара Міхаіла Паўлавіча Касцюка. Разлічана на навуковую грамадскасць і ўсіх, хто цікавіцца гісторыяй беларускай навукі.
05032014-1 Георгій Васільевіч Штыхаў : да 85-годдзя з дня нараджэння / Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т гісторыі; уклад. В. У. Мядзведзева; навук. рэд. А. А. Каваленя. — Мінск : Беларус. навука, 2012. — 95 с. — (Біябібліяграфія вучоных Беларусі).
У выданне ўключаны біяграфічныя і бібліяграфічныя звесткі пра вядомага беларускага археолага і гісторыка Г. В. Штыхава, якому ў 2012 г. спаўняецца 85 год: кароткі нарыс навуковай біяграфіі, літаратура аб жыцці і працах юбіляра, храналагічны паказальнік прац вучонага, спісы архіўных матэрыялаў даследчыка і навуковых прац, выдадзеных пад яго рэдакцыяй. Выкарыстаны матэрыялы архіва археалагічнай навуковай дакументацыі Інстытута гісторыі НАН Беларусі і асабістага архіва вучонага. Разлічана на навуковую грамадскасць і ўсіх, хто цікавіцца гісторыяй айчыннай навукі.
30012014-1 Витязь С.П., Жорник В.И., Звонарев В.Е. и др. «П.А.Витязь: Биобиблиография ученых Беларуси» / Под ред. А.А. Ковалени, А.Ф. Ильющенко, С.П. Витязя. — Минск: Беларуская навука, 2011. — 128 с.
Информационное издание. В книге отражены основные результаты научно-исследовательской и научно-организационной деятельности академика Национальной академии наук Беларуси, доктора технических наук, профессора Петра Александровича Витязя.
30012014-1 Георгій Васільевіч Штыхаў : да 75-годдзя з дня нараджэння / Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т гісторыі; уклад. Л. У. Калядзінскі, В.У. Мядзведзева; навук. рэд. С. В. Тарасаў. — Мінск: НАН Беларусі, 2002. — 89 с. — (Біябібліяграфія вучоных Беларусі).
У паказальніку сабраны біяграфічныя і бібліяграфічныя звесткі аб вядомым беларускім археолагу і гісторыку доктару гістарычных навук, прафесару Г.В. Штыхаву, якому ў 2002 г. спаўняецца 75 год. У выданні ўключаны — пералік асноўных дат жыцця і дэейнасці, кароткі нарыс навуковай біяграфіі, спіс літаратуры аб жыцці і працах юбіляра, храналагічны паказальнік прац вучонага, спісы: справаздач аб археалагічных раскопках, навуковых прац, выдадзеных пад яго рэдакцыяй, дысертацый, выкананых пад кіраўніцтвам Г.В. Штыхава. Пры рабоце над паказальнікам выкарыстаны матэрыялы архіва Інстытута гісторыі НАНБ і асабістага архіва вучонага.
30012014-1 Іларыён Мяфодзьевіч Ігнаценка : да 80-годдзя з дня нараджэння / Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т гісторыі; склад. М. М. Смальянінаў, У. Я. Калаткоў. — Мінск: НАН Беларусі, 2000. — 94 с. — (Біябібліяграфія вучоных Беларусі).
У біябібліяграфіі адлюстраваны асноўныя вынікі навуковай, навукова-арганізацыйнай, педагагічнай, дзяржаўнай і грамадскай дзейнасці академіка І.М. Ігнаценкі, дадзены праблемна-храналагічны пералік яго асноўных навуковых прац і публікацый, літаратура пра яго жыццё і творчасць, спіс доктарскіх дысертацый, выкананых пры кансультаванні І.М. Ігнаценкам, кандыдацкіх дысертацый, выкапаных пад яго кіраўніцтвам, іншыя звесткі.