Цэнтр археалогіі Беларусі

Цэнтр_археалогіі_і_старажытнай_гісторыі_Беларусі

Заг. цэнтра — канд. гіст. навук, дацэнт Кошман Вадзiм Iванaвiч
Тэл.: (+375 17) 379 90 91, e-mail: vadzim_archeo@tut.by
_______________________________________________________________________________________
Цэнтр створаны ў 2005 г. як цэнтр гісторыі даіндустрыяльнага грамадства, у 2016 г. — цэнтр археалогіі і старажытнай гісторыі Беларусі, з 2021 г. перайменаваны і ў яго склад уваходзяць тры аддзелы:

Аддзел археалогіі Полацкай зямлі і сумежных тэрыторый

заг. аддзела — канд. гіст. навук Вадзім Іосіфавіч Шадыра
тэл.: (017) 378-28-54, e-mail: v.shadyro@gmail.com

Аддзел археалогіі першабытнага грамадства

заг. аддзела — канд. гіст. навук Максім Міхайлавіч Чарняўскі
тэл.: (017) 378-28-89, e-mail: maxchar@gmail.com

Аддзел археалогіі Сярэдніх вякоў і Новага часу

заг. аддзела — канд. гіст. навук Андрэй Вячаслававіч Вайцяховіч
тэел.: (017) 379-05-13, e-mail: voitehowich@tut.by

Аддзел захавання і выкарыстання археалагічнай спадчыны

заг. аддзела — канд. гіст. навук Касцюкевіч Анастасія Уладзіміраўна
тэл.: (017) 378-90-93, 379-90-91, e-mail: kostukevith@yandex.ru