Цэнтр гісторыі навукі і архіўнай справы

Цэнтр гісторыі навукі і архіўнай справы

Заг. цэнтра — канд. гіст. навук, дацэнт Марына Уладзіміраўна Глеб
Тэл.: (017) 270-05-53; e-mail: centresastudies@gmail.com
Адрас: Інстытут гісторыі НАН Беларусі, 220072, Мінск, вул. Акадэмічная 1, каб. 221.
_______________________________________________________________________________________
Створаны ў 2021 г. як навуковае падраздзяленне, якое займаецца вывучэннем ролі навукі ў ходзе станаўлення беларускай дзяржавы, у грамадскіх, культурных і адукацыйных працэсах на розных этапах яе гістарычнага развіцця. У распрацоўках па гэтым напрамку асноўная ўвага надаецца ўзаемадзеянню і ўзаемаўплыў грамадства, тэхналагічных укладаў і навуковых ведаў. У сапраўдны момант, у яго складзе:

Цэнтральны навуковы архіў НАН Беларусі

Тэл.: (017) 378 22 87, e-mail: arhivnan@gmail.com

Супрацоўнікі цэнтра:
ст.н.с., к.п.н. Краснова Марына Аляксееўна;
ст.н.с., к.філас.н. Леўковіч Васіль Іванавіч (0,5 стаўкі);
мл.н.с. Шукеловіч Галіна Паўлаўна (0,5 стаўкі);
мл.н.с. Барнюк Аляксей Сяргеевіч (0,5 стаўкі).

Асноўныя задачы цэнтра:

  • вывучэнне айчынных і замежных даследчых методык;
  • распрацоўка метадалогіі даследавання гісторыі навукі Беларусі; характарыстыка сацыяльных і гістарычных кантэкстаў навуковага пошуку; даследаванне навуковых сістэм і ўстаноў, практык навуковага пазнання, у першую чаргу — гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі;
  • аналіз сувязі навуковых дасягненняў з рознымі сферамі жыцця грамадства (палітычная сістэма, культура і адукацыя, эканоміка, штодзённасць, менталітэт);
  • аналіз сувязі навуковых дасягненняў з рознымі сферамі жыцця грамадства (палітычная сістэма, культура і адукацыя, эканоміка, штодзённасць, менталітэт);
  • атрыманне ведаў пра традыцыі і напрамках вырашэння глабальных праблем (энергетычныя, харчовыя, экалагічныя, праблемы бяспекі і г.д.);
  • вызначэнне перспектыўных напрамкаў правядзення навуковай і адукацыйнай палітыкі.