Цэнтр гісторыі навукі і архіўнай працы

Цэнтр гісторыі навукі і архіўнай працы

Кіраўнік – канд. гіст. навук, дацэнт Марына Уладзіміраўна Глеб
тэл.: (017) 270-05-53; e-mail: centresastudies@gmail.com
_______________________________________________________________________________________
Створаны ў 2021 г. як навуковае падраздзяленне, якое займаецца вывучэннем ролі навукі ў ходзе станаўлення беларускай дзяржавы, у грамадскіх, культурных і адукацыйных працэсах на розных этапах гістарычнага развіцця. У распрацоўках па гэтым напрамку асноўная ўвага надаецца ўзаемадзеянню і ўзаемаўплыў грамадства, тэхналагічных укладаў і навуковых ведаў. У сапраўдны момант, у яго складзе:

Цэнтральны навуковы архіў НАН Беларусі

тэл.: (017) 378 22 87, e-mail: arhivnan@gmail.com

Основные задачи центра:

  • вывучэнне айчынных і замежных даследчых методык, распрацоўка метадалогіі даследавання гісторыі навукі Беларусі;
  • характарыстыка сацыяльных і гістарычных кантэкстаў навуковага пошуку;
  • даследаванне навуковых сістэм і ўстаноў, практык навуковага пазнання, у першую чаргу — гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі;
  • аналіз сувязі навуковых дасягненняў з рознымі сферамі жыцця грамадства (палітычная сістэма, культура і адукацыя, эканоміка, штодзённасць, менталітэт);
  • атрыманне ведаў пра традыцыі і напрамках вырашэння глабальных праблем (энергетычныя, харчовыя, экалагічныя, праблемы бяспекі і г.д.);
  • вызначэнне перспектыўных напрамкаў правядзення навуковай і адукацыйнай палітыкі.