Канферэнцыі 2018 г.

  +Навукова-практычная канферэнцыя
  «Расонскі край: гісторыя, культура, людзі
  (да 100-годдзя з дня нараджэння П. М. Машэрава)»

  г.п. Расоны, 13-14 лютага 2018 г.
  Расонскі раёны выканаўчы камітэт
  Інстытут гісторыі Нацыянальнай
  акадэміі навук Беларусі
  ———————————————————————————————————————————————————
  ЗАПРАШАЮЦЬ ПРЫНЯЦЬ УДЗЕЛ У
  Навукова-практычнай канферэнцыі
  «Расонскі край: гісторыя, культура, людзі
  (да 100-годдзя з дня нараджэння П. М. Машэрава)»


  Праблемнае поле канферэнцыі:
  — Славутыя асобы Расонскага краю.
  — Пётр Міронавіч Машэраў у гісторыі краіны.
  — Ваенныя падзеі на тэрыторыі Расоншчыны.
  — Гісторыя і культура Расонскага краю.
  — Сацыяльна-эканамічнае развіццё рэгіёна.
  — Археалагічныя і этнаграфічныя даследаванні Расоншчыны.
  — Пытанні мемарыялізацыі гістарычнай памяці. Турыстычны і краязнаўчы патэнцыял Расоншчыны.

  Мовы канферэнцыі: беларуская, руская.
  Плануемае месца правядзення канферэнцыі: г.п. Расоны.

  Заяўкі на ўдзел у канферэнцыі прымаюцца да 25 студзеня 2018 г.
  па электроннай пошце: palatyda@tut.by

  Кантакты: Марат Васільевіч Клімаў, 220072, г. Мінск, вул. Акадэмічная, 1, Інстытут гісторыі НАН Беларусі. Тэл. (+375 29) 776-26-75, факс (017) 284-18-70.

  Звяртаем Вашу ўвагу, што:

  • Студэнтам, магістрантам і аспірантам разам з заяўкай неабходна даслаць тэзісы даклада (да 2000 знакаў) і водгук навуковага кіраўніка.
  • Матэрыялы канферэнцыі будуць апублікаваны.
  • Камандзіровачныя выдаткі за кошт камандзіруючага боку.

  Патрабаванні да афармлення дакладаў:
  Электронны і раздрукаваны варыянты не болей за 30 000 знакаў, спасылкі пастаронкавыя, нумарацыя на кожнай старонцы. Першая спасылка на публікацыю цалкам (аўтар, назва, месца і год выдання, старонкі), у наступнай спасылцы месца і год выдання не падаюцца.

  Заяўка на ўдзел у канферэнцыі, падаецца ў электронным выглядзе і
  павінна змяшчаць наступныя пункты:
  1. Прозвішча, імя і імя па бацьку.
  2. Месца працы, пасада.
  3. Навуковая ступень і навуковае званне.
  4. Назва даклада.
  5. Працоўны і хатні адрас, кантактны тэл. (з кодам населенага пункта), e-mail.

  Для азнакамлення: Поўны інфармацыйны ліст канферэнцыі (pdf)

  +Міжнародная навуковая канферэнцыя
  «Туркманчайскі мірны дагавор: да 190-годдзя падзеі»
  г. Гомель, 15-16 лютага 2018 г.
  Гомельскі дзяржаўны універсітэт ім. Ф. Скарыны
  Інстытут гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі
  Расійскі Цэнтр навукі і культуры ў Гомелі
  ———————————————————————————————————————————————————
  ЗАПРАШАЮЦЬ ПРЫНЯЦЬ УДЗЕЛ У
  Міжнароднай навуковай канферэнцыі
  «Туркманчайскі мірны дагавор: да 190-годдзя падзеі»

  Праблемнае поле канферэнцыі:
  1) Персія ў знешняй палітыцы еўрапейскіх дзяржаў у XIX стагоддзі.
  2) Расійска-персідская вайна 1826–1828 гг .: ключавыя падзеі і постаці.
  3) Выхадцы з Беларусі ў войнах Расійскай імперыі XIX ст.
  4) Паскевічы – уладальнікі Гомельскага маёнтка.
  5) Жыццё і дзейнасць А.С. Грыбаедава і І.Ф. Паскевіча.
  6) Усходнія матывы ў культуры Беларусі.

  Рабочыя мовы канферэнцыі: беларуская, руская.
  Месца і час правядзення канферэнцыі:
  Установа адукацыі “Гомельскі дзяржаўны універсітэт ім. Ф. Скарыны ”
  г. Гомель, вул. Савецкая, 104, кор. 4, чытальная зала.

  Заяўкі для ўдзелу у канферэнцыі прымаюцца да 10 студзеня 2018 г.
  па электроннай пошце: dobrilko@gsu.by
  Конт. тэл .: (0232) 60 74 90 – Дабрылка Людміла Анатольеўна.

  Звяртаем Вашу ўвагу, што:

  • Тэксты артыкулаў для публікацыі ў зборніку неабходна прадставіць да 29 студзеня 2018 г.
  • Выданне зборніка плануецца да пачатку канферэнцыі.
  • Аргкамітэт пакідае за сабой права адбору заявак для ўдзелу ў канферэнцыі і тэкстаў дакладаў для публікацыі.
  • Выдаткі, звязаныя са знаходжаннем на канферэнцыі, бярэ на сябе камандзірам бок. Магчыма частковае пакрыццё камандзіровачных расходаў з боку арганізатараў.

  Патрабаванні да афармлення дакладаў:
  даклад аб’ёмам да 8 старонак павінен быць уважліва адрэдагаваны. Міжрадковы інтэрвал – 1,0. Поля: усё – 20 мм. Шрыфт: Times New Roman; памер 15 пт; стыль — звычайны. Праз адзін інтэрвал ад верхняга поля з левага боку абавязкова прастаўляецца УДК, праз інтэрвал — прозвішча і ініцыялы аўтара, якія выраўноўваюцца па цэнтры. На наступным радку — поўная назва арганізацыі, якую прадстаўляе дакладчык, горад. Затым, праз адзін інтэрвал, тлустым шрыфтам друкуецца назва даклада (у адпаведнасці з узорам). Спасылкі — у квадратных дужках [1, с. 10], спіс літаратуры пасля тэксту, афармляюцца ў адпаведнасці з інструкцыяй ВАК Рэспублікі Беларусь.

  Для азнаямлення: Поўны інфармацыйны ліст канферэнцыі

  +I-я канферэнцыя маладых даследчыкаў Інстытута гісторыі НАН Беларусі
  «Ars Longa: навуковыя дасягненні, праекты, перспектывы»
  г. Мінск, 1-2 сакавіка 2018 г.

  САВЕТ МАЛАДЫХ ВУЧОНЫХ ІНСТЫТУТА ГІСТОРЫІ
  НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ


  ЗАПРАШАЕ ДА ЎДЗЕЛУ Ў:
  І-й канферэнцыі маладых даследчыкаў Інстытута гісторыі НАН Беларусі
  «ARS LONGA: НАВУКОВЫЯ ДАСЯГНЕННІ, ПРАЕКТЫ, ПЕРСПЕКТЫВЫ»

  Больш за трэцюю частку супрацоўнікаў Інстытута гісторыі НАН Беларусі складае моладзь. Маладыя навукоўцы прымаюць актыўны ўдзел ва ўсіх напрамках даследаванняў, што праводзіць наша ўстанова, штогод выступаюць на шматлікіх канферэнцыях і выпускаюць дзясяткі публікацый у Беларусі і за яе межамі. Разам з тым існуе патрэба ў стварэнні зручнай пляцоўкі для сталай навуковай камунікацыі паміж маладымі навукоўцамі ў самім Інстытуце. У сувязі з гэтым Савет маладых вучоных абвяшчае І канферэнцыю маладых даследчыкаў Інстытута гісторыі НАН Беларусі, якая адбудзецца 1–2 сакавіка 2018 г.
  Мы запрашаем маладых навукоўцаў, лабарантаў і аспірантаў прэзентаваць аднаасобныя ці калектыўныя праекты і даследаванні апошніх гадоў. Мы верым, што правядзенне такой сустрэчы паспрыяе развіццю ўнутрыінстытуцкіх прафесійных кантактаў і актывізуе творчыя пошукі.

  Заяўкі на ўдзел у працы канферэнцыі, запоўненыя па ўзору, прымаюцца ў электронным выглядзе да 10 лютага 2018 года на адрас Савета маладых вучоных Інстытута гісторыі НАН Беларусі: sawetmuig@gmail.com

  Кантакты:
  Святлана Сяргееўна Велент-Шчэрбач | +375 29 338-70-41
  Алена Пятроўна Грос | +375 29 869-59-80
  +Міжнародная навуковая канферэнцыя
  «Беларуская Народная Рэспубліка ў гісторыі
  беларускай нацыянальнай дзяржаўнасці»

  г. Мінск, 15-16 сакавіка 2018 г.
  Інстытут гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі
  ———————————————————————————————————————————————————
  ЗАПРАШАЕ ПРЫНЯЦЬ УДЗЕЛ У
  Міжнароднай навуковай канферэнцыі
  «Беларуская Народная Рэспубліка ў гісторыі
  беларускай нацыянальнай дзяржаўнасці»


  Праблемнае поле канферэнцыі:
  1. Геапалітычнае становішча Беларусі ў 1914–1921 гг.
  2. Беларуская Народная Рэспубліка ў гісторыі нацыянальна-дзяржаўнага будаўніцтва.
  3. Беларуская Народная Рэспубліка ў айчыннай і замежнай гістарыяграфіі.
  4. Беларуская Народная Рэспубліка ў лёсах беларускай эліты.

  Рабочыя мовы канферэнцыі: беларуская, руская, англійская.
  Час правядзення канферэнцыі: 15–16 сакавіка 2018 г.
  Месца правядзення канферэнцыі: г. Мінск, Інстытут гісторыі НАН Беларусі.

  Заяўкі для ўдзелу ў канферэнцыі і тэзісы дакладаў (па прапанаванай форме) прымаюцца да 15 лютага 2018 г. па электроннай пошце: modernhistbel@mail.ru

  У заяўцы паведамляецца імя, імя па бацьку і прозвішча дакладчыка, яго навуковая ступень і званне, назва ўстановы, якую прадстаўляе дакладчык, яго пасада, назва даклада, кантактны тэлефон, е-mail.

  Кантакты: 220072, г. Мінск, вул. Акадэмічная, 1. Кантактны тэл.: +375-17-284-16-10. Каб. № 115. E-mail: modernhistbel@mail.ru.

  Звяртаем Вашу ўвагу, што:

  • Студэнтам, магістрантам і аспірантам разам з заяўкай неабходна даслаць тэзісы даклада (да 2000 знакаў) і водгук навуковага кіраўніка.
  • Па матэрыялах канферэнцыі запланавана выданне зборніка.
  • Аргкамітэт пакідае за сабой права адбору дакладаў.
  • Выдаткі, звязаныя са знаходжаннем на канферэнцыі, бярэ на сябе камандзірам бок.
  • Замежных удзельнікаў просім паведаміць пра неабходнасць атрымання візавай падтрымкі.
  Патрабаванні да тэкстаў:
  Даклад аб’ёмам да 6 (шасці) старонак адзінарным інтэрвалам фармату А4 (210 Х 297 мм) павінен быць набраны ў рэдактары Times New Roman памерам 14 без пераносаў. Палі: верхняе, ніжняе — 20 мм, левае — 30 мм, правае — 10 мм. Першы радок — справа прозвішча (прозвішчы) і ініцыялы аўтара (аўтараў), назва ўстановы (скарочана). Трэці радок — назва матэрыялу малымі літарамі паўтлустым шрыфтам (па цэнтры). Праз радок друкуецца тэкст дакладу.

  Да азнаямлення: Поўны інфармацыйны ліст канферэнцыі (pdf)

  Программа конференции / скачать

  +Міжнародная навуковая канферэнцыя
  «Шклоў і яго наваколлі ў гісторыі Беларусі»
  г. Шклоў, 20-21 сакавіка 2018 г.
  Інстытут гісторыі Нацыянальнай
  акадэміі навук Беларусі
  Шклоўскі раённы
  выканаўчы камітэт
  ———————————————————————————————————————————————————
  ЗАПРАШАЮЦЬ ПРЫНЯЦЬ УДЗЕЛ У
  Міжнароднай навуковая канферэнцыі
  «Шклоў і яго наваколлі ў гісторыі Беларусі»


  Плануемае праблемнае поле канферэнцыі:
  — Шклоў і ваколіцы паводле археалагічных крыніц;
  — сацыяльна-эканамічнае развіццё ў часы Вялікага Княства Літоўскага і Рэчы Паспалітай;
  — новыя перспектывы: Шклоў у канцы XVIII – пачатку XX стагоддзяў;
  — Шклоўшчына ў полымі ваенных ліхалеццяў;
  — пасляваеннае адраджэнне і развіццё;
  — культурная спадчына Шклоўскай зямлі (архітэктура, мастацтва, асвета, літаратура, этнаграфія і інш.);
  — структура сацыяльнай прасторы Шклова (сацыяльныя і маёмасныя групы, іх узаемаадносіны, роля ў жыцці краю);
  — сельская гаспадарка, рамяство, гандаль, вытворчасць;
  — славутыя імёны Шклоўскага краю;
  — захаванне культурнай прасторы населеных пунктаў Шклоўшчыны ў сучасных умовах;
  — метадалогія і праблемы вывучэння рэгіянальнай гісторыі (на прыкладзе Шклоўшчыны).

  Рабочыя мовы канферэнцыі: беларуская, руская, польская.
  Плануемае месца правядзення канферэнцыі: г. Шклоў, Магілёўская вобласць.

  Заяўкі на ўдзел у канферэнцыі прымаюцца да 26 лютага 2018 г.
  па электроннай пошце: dounar_zagor@mail.ru

  У заяўцы паведамляецца імя, імя па бацьку і прозвішча дакладчыка, яго навуковая ступень і званне, назва ўстановы, якую прадстаўляе дакладчык, яго пасада, назва даклада, кантактны тэлефон, е-mail.

  Кантакты: Доўнар Аляксандр Барысавіч, 220072, г. Мінск, вул. Акадэмічная, 1, Інстытут гісторыі НАН Беларусі. Тэл. (+375 17) 284-14-09, факс (+375 17) 284-18-70, е-mail: dounar_zagor@mail.ru.

  Звяртаем Вашу ўвагу, што:

  • Аргкамітэт пакідае за сабой права адбору дакладаў для выступлення і публікацыі.
  • Пацвярджэнне аб удзеле ў канферэнцыі будзе даслана да 7 сакавіка 2018 г.
  • Студэнтам і магістрантам разам з заяўкай неабходна даслаць тэзісы даклада (да 2000 знакаў) і водгук навуковага кіраўніка.
  • Замежных удзельнікаў просім паведаміць пра неабходнасць візавай падтрымкі.
  • Пражыванне і харчаванне аплочваецца арганізатарамі канферэнцыі, праезд за кошт камандзіруючага боку


  Матэрыялы канферэнцыі будуць апублікаваны.

  Патрабаванні да тэкстаў:
  Да 23 красавіка 2018 г. у аргкамітэт дасылаецца электронны варыянт не болей за 40 000 знакаў, спасылкі пастаронкавыя, нумарацыя спасылак на кожнай старонцы. Першая спасылка на публікацыю даецца цалкам (аўтар, назва, месца і год выдання, старонкі), у наступнай спасылцы месца і год выдання не падаюцца.

  Да азнаямлення: Поўны інфармацыйны ліст канферэнцыі (pdf)

  +Міжнародная навуковая канферэнцыя
  «Хатынь і яе сёстры: трагедыя і памяць (да 75-годдзя Хатынскай трагедыі)»
  г. Мінск, 22–23 сакавіка 2018 г.
  Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны
  Институт истории НАН Беларуси
  Фонд содействия актуальным историческим исследованиям «Историческая память»
  ———————————————————————————————————————————————————
  ПРИГЛАШАЮТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В
  Международной научно-практической конференции
  «Хатынь и ее сёстры: трагедия и память
  (к 75-летию Хатынской трагедии)»

  Проблемное поле конференции:
  1) Современные подходы к освещению истории населенных пунктов, сожжённых и уничтоженных немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками на оккупированных территориях СССР и европейских стран в 1941–1945 гг.: вопросы историографии и источниковедения.
  2) Политика геноцида и «выжженной земли». Трагедия Хатыни и её «сестёр».
  3) Карательные операции оккупантов против мирного населения и партизан. Использование полицейских, националистических и других вооруженных формирований из числа местного населения и военнопленных.
  4) Мероприятия штабов партизанского движения и партизанских формирований по защите мирного населения. Бои с карателями.
  5) Деятельность районных комиссий содействия в работе Чрезвычайной государственной комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков на территории Беларуси, Украины и России.
  6) Увековечение и сохранение памяти о сожжённых деревнях в годы Великой Отечественной войны в образовательно-воспитательном процессе, литературе, искусстве и архивном деле.
  7) Отражение темы «Сожжённые деревни» в постоянных и временных музейных экспозициях.
  8) Актуальность дальнейшего исследования истории населенных пунктов, уничтоженных оккупантами на территории СССР в 1941–1944 гг.

  Время проведения конференции: 22–23 марта 2018 г.
  Место проведения конференции:
  “Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны”.
  Адрес: 220004, Минск, проспект Победителей, 8
  Рабочие языки конференции: белорусский, русский.
  Регламент: выступления на пленарном заседании до 25 минут, на секциях — до 15 минут.

  Заявки для участия в конференции и электронный вариант текста принимаются
  до 19 февраля 2018 г. по электронной почте: museumww2@tut.by с пометкой
  «Для учёного секретаря» (vn3968@mail.ru).

  В заявке указать: фамилию, имя, отчество, научную степень, учёное звание, название доклада, место работы, рабочий адрес, рабочий и мобильный телефоны, e-mail, необходимость обеспечения мультимедийной техникой.

  Обращаем Ваше внимание, что:

  • Электронный вариант текста для публикации необходимо представить до 15 марта 2018 г.
  • По итогам конференции планируется издание соответствующего сборника материалов.
  • Оргкомитет оставляет за собой право отбора докладов для выступления.
  • Лица, не зарегистрировавшиеся и не предоставившие доклады в указанные сроки, к выступлению на конференции не допускаются.
  • Оплата проезда, питания и проживания — за счёт командирующей организации.


  Требования к оформлению докладов:
  Текст доклада объёмом до 0,5 п.л., не более 20 тыс. знаков, оформляется согласно требованиям ВАК Республики Беларусь. Параметры форматирования: поля — 20 мм; без нумерации страниц. Параметры текста: формат файла — doc, docх, rtf, шрифт — Times New Roman, кегль — 14, интервал — полуторный (1,5). Материалы, оформленные с нарушением требований ВАК, к публикации не принимаются.

  Контакты: Надтачаев Валерий Николаевич, учёный секретарь музея.
  Тел. раб +375 (17) 203-05-27; Тел. моб. +375(29)6-19-95-29; E-mail: vn3968@mail.ru.

  Для ознакомления: Полный информационный лист конференции

  +Міжнародная канферэнцыя
  «Беларусь у сучасных геапалітычных i геаэканамічных працэсах»
  г. Мінск, 28-29 сакавіка 2018 г.
  «Інстытут гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі»
  «Цэнтр гісторыі геапалітыкі»
  Прадстаўніцтва па Беларусі Фонду імя Конрада Адэнаўэра
  ———————————————————————————————————————————————————
  ЗАПРАШАЮЦЬ ПРЫНЯЦЬ УДЗЕЛ У
  Міжнароднай канферэнцыі
  «Беларусь у сучасных геапалітычных i
  геаэканамічных працэсах»

  Праблемнае поле канферэнцыі:
  1) Беларусь і замежныя краіны. Галоўныя партнёры і перспектывы развіцця адносін.
  2) Міжнародныя арганізацыі і Беларусь: крыніцы выклікаў і магчымасцей.
  3) Інтэграцыйныя праекты і Беларусь
  4) Глабальныя і рэгіянальныя эканамічныя ініцыятывы, выклікі і магчымасці для Беларусі.
  5) Міжнародная энергетычная бяспека і Беларусь.
  6) Грамадская дыпламатыя і яе роля для Беларусі.
  7) Арганізацыі грамадзянскай супольнасці ў фарміраванні іміджу і ведаў аб Беларусі.

  Рабочыя мовы канферэнцыі: беларуская, руская, англійская.
  У межах канферэнцыі будзе забяспечаны сінхронны пераклад на працоўныя мовы.

  Месца і час правядзення канферэнцыі: г. Мінск, 28-29 сакавіка 2018 г.

  Для ўдзелу ў мерапрыемствы трэба запоўніць электронную форму заявы.
  Звяртаем Вашу ўвагу, што:

  • электронны ліст-пацвярджэнне, дадаткова не будзе дасылацца.
  • арганізатары пакідаюць за сабой права адбору заявак для ўдзелу ў канферэнцыі, вызначэння статусу даклада (пленарны даклад, даклад), уключэння прынятых дакладаў у тыя ці іншыя секцыі. Праграма Канферэнцыі будзе складзена з улікам заяўленых дакладаў.
  • адбор здзяйсняецца на аснове запоўненых заявак і тэкстаў дакладаў (да 30 тыс. знакаў), якія прымаюцца да 15 лютага 2018 г. (уключна)
  • па выніках правядзення канферэнцыі плануецца выданне зборніка навуковых дакладаў.
  • арганізацыйны камітэт пакідае за сабой права адбору тэкстаў для публікацыі, тэксты не рэдагуюцца і не вяртаюцца аўтарам.
  • праезд, жыллё і харчаванне пакрываюцца арганізатарамі канферэнцыі.

  Патрабаванні да афармлення дакладаў:
  Матэрыялы да публікацыі прымаюцца аб’ёмам да 30 тыс. знакаў, выкананыя ў MS Word, тэкст з 1 інтэрвалам, шрыфт Тimes New Roman 14 пт, палі: верхняе і ніжняе – 20 мм., левае – 30 мм., правае – 15 мм. Афармляць спасылкі варта ў тэксце ў квадратных дужках на адпаведную крыніцу са спісам літаратуры. Нумараваны спіс літаратуры прыводзіцца ў канцы артыкула. Выкарыстанне аўтаматычных пастаронкавых спасылак не дапушчаецца. Афармленне спіса літаратуры ў адпаведнасці з інструкцыяй ВАК Рэспублікі Беларусь.
  У загалоўку даклада пазначаецца назва даклада, прозвішча, імя, імя па бацьку аўтара, арганізацыя, адрас электроннай пошты.

  Кантактная інфармацыя арганізацыйнага камітэта:
  • электронная пошта: chg-nasb@history.by.
  • тэлефон для даведак: +375-17-284-23-97

  Да азнаямлення: Поўны інфармацыйны ліст канферэнцыі

  +VIІІ-я міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Гальшанскія чытанні»
  «Ашмяншчына - штодзённае жыццё жыхароў края X - XX стст.»
  г. Ашмяны, 18 мая 2018 г.
  Інстытут гісторыі Нацыянальнай
  акадэміі навук Беларусі
  Ашмянскі раённы
  выканаўчы камітэт
  ———————————————————————————————————————————————————
  ЗАПРАШАЮЦЬ ПРЫНЯЦЬ УДЗЕЛ У
  VIII-ай міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі «Гальшанскія чытанні»
  «Ашмяншчына – штодзённае жыццё жыхароў краю X — XX стст.»


  Плануемае праблемнае поле канферэнцыі:
  — Ашмяны, Гальшаны і ваколіца паводле археалагічных крыніц;
  — Ашмянскі павет у часы Вялікага Княства Літоўскага і Рэчы Паспалітай;
  — насельніцтва Ашмяншчыны ў XIX – XX стагоддзях;
  — Ашмяншчына ў віхурах войн і рэвалюцый, пасляваеннае адраджэнне і развіццё;
  — шляхецкія роды і маёнткі Ашмяншчыны;
  — сацыяльная прастора Ашмяншчыны (сацыяльныя і маёмасныя групы, іх узаемаадносіны, роля ў гісторыі краю);
  — культурная спадчына Ашмяншчыны (архітэктура, мастацтва, асвета, літаратура, этнаграфія і інш.);
  — сельская гаспадарка, рамяство, гандаль, вытворчасць, шляхі зносін у гісторыі краю;
  матэрыяльная і духоўная культура краю;
  — славутыя імёны Ашмяншчыны.

  Рабочыя мовы канферэнцыі: беларуская, руская, польская.
  Час правядзення канферэнцыі: 18 мая 2018 г.
  Плануемае месца правядзення канферэнцыі: г. Ашмяны, Гродзенская вобласць.

  Заяўкі на ўдзел у канферэнцыі прымаюцца да 15 красавіка 2018 г.
  па электроннай пошце: dounar_zagor@mail.ru

  У заяўцы паведамляецца імя, імя па бацьку і прозвішча дакладчыка, яго навуковая ступень і званне, назва ўстановы, якую прадстаўляе дакладчык, яго пасада, назва даклада, кантактны тэлефон, е-mail.

  Кантакты: Доўнар Аляксандр Барысавіч, 220072, г. Мінск, вул. Акадэмічная, 1, Інстытут гісторыі НАН Беларусі. Тэл. (+375 17) 284-14-09, факс (+375 17) 284-18-70, е-mail: dounar_zagor@mail.ru.

  Звяртаем Вашу ўвагу, што:

  • Аргкамітэт пакідае за сабой права адбору дакладаў для выступлення і публікацыі.
  • Пацвярджэнне аб удзеле ў канферэнцыі будзе даслана да 3 мая 2018 г.
  • Студэнтам і магістрантам разам з заяўкай неабходна даслаць тэзісы даклада (да 2000 знакаў) і водгук навуковага кіраўніка.
  • Замежных удзельнікаў просім паведаміць пра неабходнасць візавай падтрымкі.
  • Харчаванне аплочваецца арганізатарамі канферэнцыі, праезд за кошт камандзіруючага боку.


  Матэрыялы канферэнцыі будуць апублікаваны.

  Патрабаванні да тэкстаў:
  Да 18 чэрвеня 2018 г. у аргкамітэт дасылаецца электронны варыянт не болей за 40 000 знакаў, спасылкі пастаронкавыя, нумарацыя спасылак на кожнай старонцы. Першая спасылка на публікацыю даецца цалкам (аўтар, назва, месца і год выдання, старонкі), у наступнай спасылцы месца і год выдання не падаюцца.

  Да азнаямлення: Поўны інфармацыйны ліст канферэнцыі (pdf)

  +III международная научно-практическая конференция
  «Актуальные проблемы международных
  отношений и дипломатии (1918 г. – начало ХХІ в.)»

  г. Витебск, 17–18 мая 2018 г.
  Витебский государственный
  университет имени П.М. Машерова
  Институт истории Национальной
  академии наук Беларуси
  Республиканский институт
  высшей школы
  ———————————————————————————————————————————————————
  ПРИГЛАШАЮТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В
  III-й международной научно-практической конференции
  «Актуальные проблемы международных
  отношений и дипломатии (1918 г. — начало ХХІ в.)»


  Планируемое проблемное поле конференции:
  — Теория международных отношений и дипломатии;
  — Становление и развитие Версальско-Вашингтонской системы международных отношений (1918–1939 гг.);
  — Дипломатия периода Второй мировой войны (1939–1945 гг.);
  — Становление и развитие Ялтинско-Потсдамской системы международных отношений. Дипломатия периода «холодной войны» (1945–1991 гг.);
  — Современная система международных отношений. Конфликты и кризисы конца ХХ — начала XXI в.;
  — Внешняя политика и дипломатия Беларуси (1918–2018 гг.).

  Рабочие языки конференции: белорусский, русский, английский.
  Время проведения конференции: 17–18 мая 2018 г.
  Планируемое место проведения конференции: Витебский государственный университет имени П.М. Машерова

  Для участия в конференциинеобходимо до 2 апреля 2018 г. направить Оргкомитету текст доклада и заявку с обязательным указанием следующих сведений об авторе: • фамилия, имя, отчество; • ученая степень, звание; • место работы, должность; • телефон, факс с указанием кода города; • e-mail; • тема доклада; • направление; • необходимо ли использование технических средств; • форма участия (очная, заочная).

  Обращаем Ваше внимание, что:

  • После рецензирования материалов членами редколлегии (о результатах рецензирования Вам будет сообщено письмом на указанный адрес) необходимо выслать копию платежного поручения (оплата и фамилия автора в pdf или jpeg формате). Публикация в сборнике возможна только с учетом произведенной ОПЛАТЫ.
  • Оргкомитет оставляет за собой право отбора докладов для включения в программу, а редколлегия — право редактирования докладов, включаемых в сборник
  • Материалы, научный уровень и оформление которых не соответствуют требованиям, к рассмотрению не принимаются
  • Публикации студентов и магистрантов возможны только в соавторстве с научными руководителями.
  • Персональные приглашения будут высланы до 1 мая 2018 г. Оргкомитет подтверждает получение материалов кратким письмом. Если в течение трех дней Вы не получили подтверждения, свяжитесь, пожалуйста, с Оргкомитетом.
  • Сборник материалов планируется издать к началу работы конференции. Предполагается регистрация материалов в наукометрической базе РИНЦ.
  • Рассылку сборника материалов конференции Оргкомитет не осуществляет.
  • Проезд, проживание и питание за счет командирующих организаций.


  Для участия в конференции установлен оргвзнос в размере:
  30 бел. руб. для участников из Беларуси;
  17 долл. или 960 рос. руб. для участников из других стран на указанные ниже в pdf-версии расчетные счета.
  Перечисление организационного взноса производится на расчетный счет с обязательной пометкой в графе «назначение платежа» — «Актуальные проблемы международных отношений и дипломатии».

  ОФОРМЛЕНИЕ ТЕКСТА
  Объем текста – до 5 полных страниц через 1 межстрочный интервал на листе формата А4. Поля — 30 мм со всех сторон. Текст набирается шрифтом Times New Roman, кегль — 14 пт. Абзац — 1,25 см. Список использованных источников и литературы оформляется после основного текста в соответствии с ГОСТ 7.1 в алфавитном порядке, библиографическое описание — в соответствии с требованиями ВАК Республики Беларусь. Ссылки даются в тексте в квадратных скобках: [8, с. 215].
  Тексты докладов представляются в электронном виде в редакторе MS Word для Windows (формат doc) по электронной почте на адрес: interrel21@yandex.ru.

  Координатор: к.и.н., доцент Косов Александр Петрович
  (тел. моб. МТС: +375 29 708 83 69).

  Для ознакомления + расчетные счета: Полный информационный лист конференции (pdf)

  +Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя
  «Вынікі археалагічных даследаванняў на тэрыторыі Беларусі ў 2017 годзе»
  г. Мір, 24-25 мая 2018 г.
  Інстытут гісторыі
  НАН Беларусі
  Нацыянальная акадэмія
  навук Беларусі
  Музей «Замкавы
  комплекс «Мір»
  ———————————————————————————————————————————————————
  ЗАПРАШАЮЦЬ ПРЫНЯЦЬ УДЗЕЛ У
  Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя
  «ВЫНІКІ АРХЕАЛАГІЧНЫХ ДАСЛЕДАВАННЯЎ
  НА ТЭРЫТОРЫІ БЕЛАРУСІ Ў 2017 ГОДЗЕ»


  Асноўныя напрамкі працы канферэнцыі:
  1) археалагічныя даследаванні помнікаў першабытнай эпохі;
  2) археалагічныя даследаванні помнікаў сярэдневякоўя, Новага і Навейшага часу;
  3) археалагічныя даследаванні пахавальных помнікаў, культавай, грамадзянскай і абарончай архітэктуры;
  4) выратавальная археалогія і інвентарызацыя помнікаў археалогіі.
  5) музеефікацыя археалагічных аб’ектаў.

  Працоўныя мовы канферэнцыі: беларуская, руская.
  Тэрмін правядзення канферэнцыі: 24–25 мая 2018 г.
  Месца правядзення канферэнцыі: Мір — Мінск. Пленарнае пасяджэнне адбудзецца 24 мая 2018 г. ў Мірскім замку. Арганізаваны выезд з Мінска запланаваны на 8.00. Вяртанне ў 19.00. Працяг працы канферэнцыі 25 мая 2018 г. ў Інстытуце гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі з 9.00.
  Рэгламент: даклады на пленарным пасяджэнні да 20 хвілін, выступленні — да 10 хвілін, прэзентацыя стэндавых дакладаў — да 5 хвілін.
  Тэрмін падачы заяўкі ў аргкамітэт: да 1 мая 2018 г.

  У заяўцы на ўдзел у канферэнцыі паведамляецца назва даклада, прозвішча, імя, імя па бацьку, вучоная ступень, званне, месца працы, працоўны тэлефон, хатні адрас, хатні тэлефон, e-mail.

  Кантакты: 220072 г. Мінск, вул. Акадэмічная, 1, Інстытут гісторыі НАН Беларусі. Каб. 204. Тел./Факс: (017) 284-18-70. Цэнтр археалогіі і старажытнай гісторыі Беларусі:
  Ляўко В.М.: (017) 284-28-54; E-mail: onlevko@gmail.com.
  ● Лукша K.І.: (017) 284-28-54, E-mail: сatherine4444@tut.by.

  Звяртаем Вашу ўвагу, што:

  • Аргкамітэт пакідае за сабой права адбору дакладаў для ўдзелу ў канферэнцыі і артыкулаў для публікавання.
  • Аплата праезду, харчаванне і пражыванне за кошт камандзіруючых арганізацый.
  • Матэрыялы канферэнцыі будуць апублікаваныя.


  Патрабаванні да тэкстаў:
  Электронны варыянт артыкула памерам да 0,5 д.а. разам з ілюстрацыямі (тэкст не больш 20 тыс. знакаў, рэзюмэ на рускай, беларускай і англійскай мовах, УДК, ілюстрацыі, падрыхтаваныя ў фармаце tif, якасць не менш 300 dpi) і яго раздрукаваны варыянт перадаюцца ў аргкамітэт да 15 мая 2018 г. Літаратура прыводзіцца ў канцы артыкула. Спасылкі ў тэксце змяшчаюцца ў квадратныя дужкі, напрыклад: [1, с. 12] ці [2]. Афармленне літаратуры згодна патрабаванням ВАК Рэспублікі Беларусь.

  Для азнаямлення: Поўны інфармацыйны ліст канферэнцыі (pdf)

  +Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя
  «Антрапалогія горада: гістарычныя,
  медыка-біялагічныя аспекты даследаванняў»

  г. Мінск, 27-29 чэрвеня 2018 г.
  Нацыянальная акадэмія
  навук Беларусі
  Інстытут гісторыі Нацыянальнай
  акадэміі навук Беларусі
  ———————————————————————————————————————————————————
  ЗАПРАШАЮЦЬ ПРЫНЯЦЬ УДЗЕЛ У
  Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі
  «Антрапалогія горада: гістарычныя,
  медыка-біялагічныя аспекты даследаванняў»


  Асноўныя накірункі работы канферэнцыі:
  1. Асаблівасці метадычных падыходаў да аналізу палеаантрапалагічных даных у насельніцтва сярэдневяковых гарадоў.
  2. Характар дэмаграфічных працэсаў гарадскога насельніцтва ў розныя гістарычныя эпохі.
  3. Дынаміка зменаў у часе фізічнага тыпа гарадскога насельніцтва па палеаантрапалагічных даных.
  4. Тэндэнцыі зменлівасці фізічнага тыпа дзіцячага насельніцтва ва ўмовах сучаснага гарадскога асяроддзя.

  У межах канферэнцыі будзе праведзены метадычны семінар «Класічныя методыкі ва ўмовах сучаснасці. Частка 2. Астэаметрыя».
  Прадугледжана таксама правядзенне круглага стала для маладых вучоных.
  Усе, хто жадае прыняць удзел у дадзеных навуковых мерапрыемствах просім указаць гэта ў заяўцы.

  Рабочыя мовы канферэнцыі: руская, беларуская, англійская.
  Тэрміны правядзення канферэнцыі: 27–29 чэрвеня 2018 г.
  Месца правядзення канферэнцыі: г. Мінск, Інстытут гісторыі НАН Беларусі.
  Рэгламент: выступленні на пленарным паседжанні да 20 хвілін, на секцыйных паседжаннях да 10 хвілін.
  Тэрмін падачы заявак у аргкамітэт: да 1 мая 2018 г.

  У заяўцы на ўдзел у канферэнцыі паведамляецца назва даклада і звесткі пра аўтараў – імя, прозвішча, імя па-бацьку, навуковая ступень, званне, месца працы, пасада, кантактныя адрасы, тэлефоны, e-mail, інфармацыя пра неабходнасць забеспячэння мультымедыйнай тэхнікай.

  Адрас аргкамітэта: 220072 Беларусь, Мінск, вул. Акадэмічная 1, Інстытут гісторыі НАН Беларусі, аддзел антрапалогіі, каб. 213. Тэл.: (+375 017) 284-27-96, факс: (+375 017) 284-18-70. E-mail: belantrop@tut.by.

  Звяртаем Вашу ўвагу, што:

  • Студэнтам, магістрантам і аспірантам разам з заяўкай неабходна даслаць тэзісы даклада (да 2000 знакаў) і водгук навуковага кіраўніка.
  • Артыкулы ў папяровым і электронным выглядзе прадстаўляюцца аўтарамі падчас працы канферэнцыі ці дасылаюцца пазней (тэрмін падачы — да 31 снежня 2018 г.).
  • Аргкамітэт пакідае за сабой права адбора дакладаў для ўдзелу ў канферэнцыі і артыкулаў для публікацыі.
  • Аплата праезда, харчавання і пражывання за кошт камандзіруючых арганізацый.
  • Замежных удзельнікаў просім паведаміць пра неабходнасць візавай падтрымкі.


  Матэрыялы канферэнцыі: пасля праходжання рецэнзавання могуць быць апублікаваны ў штогадовым зборніку навуковых артыкулаў «Актуальные вопросы антропологии».

  Патрабаванні да тэкстаў:
  Артыкул прадстаўляецца на рускай, беларускай, англійскай мовах у электронным варыянце (*.doc ці *.rtf) і ў двух экзэмплярах на паперы. Артыкул афармляць паводле наступных правілаў: аб’ём – не менш 14 тыс. друк. знакаў і не перавышаць 10 стар., шрыфт – Times New Roman, памер шрыфта – 14 (для рускага, беларускага ці англійскага рэзюмэ, ключавых слоў, назваў малюнкаў, табліц і саміх табліц – памер шрыфта – 12), інтэрвал – адзінарны. Водступ абзаца – 1 см. Полі: верхняе – 2, ніжняе – 2, левае – 2, правае – 2. Рэзюмэ аб’ёмам 250–300 слоў з падраздзеламі (Уводзіны з указаннем мэты даследавання, Матэрыялы і метады, Вынікі, Заключэнне) у пачатку тэкста – на рускай, (беларускай) мовах, у канцы тэкста – на англійскай. Ключавыя словы – пасля рэзюмэ. Структура тэкста ўключае наступныя падраздзелы: Уводзіны, Матэрыялы і метады, Вынікі і іх абмеркаванне, Заключэнне, Літаратура. Спіс літаратурных крыніц фарміруецца па алфавіце і нумаруецца, спасылкі па тэксце даюцца ў выглядзе нумароў у квадратных дужках. Малюнкі і інш. графічныя аб’екты – толькі чорна-белыя (с градацыяй шэрага) – абавязкова павінны быць уключаны ў файл артыкула (фармат *.tif, 600 dpi). У артыкуле трэба ўказаць УДК.

  Для азнаямлення: Поўны інфармацыйны ліст канферэнцыі (pdf)

  +Міжнародная летняя школа
  «Усходняе партнёрства: бягучая сітуацыя і магчымыя перспектывы»
  Беларусь, 27-31 жніўня 2018 г.
  Институт истории НАН Беларуси
  Факультет международных отношений БГУ
  Представительство по Беларуси Фонда имени Конрада Аденауэра
  Представительство по Беларуси Фонда имени Фридриха Эберта
  ———————————————————————————————————————————————————
  ПРИГЛАШАЕМ ПОДАТЬ ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ В
  Международной летней школе
  «Восточное партнерство: текущая ситуация и возможные перспективы»

  ЛЕТНЯЯ ШКОЛА «ВОСТОЧНОЕ ПАРТНЕРСТВО» – это программа, предназначенная для создания транснациональной сети молодых специалистов, работающих в государственных структурах, научно-исследовательских центрах, НГО и работающих в области политики ВП. Программа нацелена углубить знания о политике «Восточного партнерства» среди государственных служащих, исследователей, социальных работников и политиков из региона Восточного партнерства и подготовить конкретные предложения по улучшению ВП.

  Летняя школа Восточного партнерства имеет следующие цели:
  ● установить контакты и построить партнерства среди молодых специалистов из стран ЕС и Восточного партнерства, приверженных улучшению геополитической и геоэкономической ситуации в Восточном соседстве ЕС,
  ● послужить коммуникационной платформой для обмена молодыми лидерами с разным взглядом на будущее ВП и тем самым способствовать формулированию общих позиций,
  ● улучшить понимание основных проблем в регионе Восточного партнерства,
  ● обеспечить платформу для обмена передовым опытом,
  ● разработать конкретные рекомендации и предложения по улучшению ВП.

  Во время интенсивной 5-дневной школы участники пройдут тщательно сбалансированную программу лекций, дискуссии с ведущими экспертами и практиками из стран ЕС и Восточного партнерства, а также будут выполнять практические задания.
  В ходе семинаров участники будут работать над поиском областей, представляющих общий интерес, а затем подготовят совместный план действий. Под руководством профессиональных исследователей участники получат возможность провести свой аналитический проект, посвященный проблемам и различным аспектам Восточного партнерства.

  Время и место проведения: 27-31 августа 2018 года, Беларусь.
  Рабочий язык: английский.

  КРИТЕРИИ ОТБОРА
  В Летней школе могут принять участие молодые исследователи и эксперты:
  ● из стран ЕС и Восточного партнерства (Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Украина, Молдова),
  ● работающие в области международных отношений, права, НГО, общественных наук,
  ● предпочтительно в возрасте от 25 до 35 лет,
  ● знание английского языка. Знание русского языка приветствуется.

  ОРГАНИЗАТОРЫ И ПАРТНЁРЫ
  Школа организована Институтом истории Национальной академии наук Беларуси в сотрудничестве с Белорусским государственным университетом, факультетом международных отношений; при поддержке Фонда Конрада Аденауэра и Фонда Фридриха Эберта.

  ПРОЦЕСС ПОДАЧИ ЗАЯВКИ
  Пожалуйста, заполните форму заявки.
  Отобранные кандидаты будут уведомлены до 12 августа 2018 года.

  Для успешной подачи заяви необходимо предоставить резюме и мотивационное письмо. Мотивационное письмо должно быть не более страницы и напрямую касаться темы Международной летней школы этого года.
  Срок подачи заявок: 30 июля 2018 года. Все заявки, поданные после указанного срока не принимаются.

  РАСХОДЫ
  Все расходы (проживание, трансфер, виза и т. д.), имеющие отношение к участию в Школе, будут оплачиваться организаторами. chg-nasb@history.by, +37517-284-23-97
  По любым дополнительным вопросам обращаться по e-mail: EaPschool18@gmail.com.

  Для ознакомления: Полный лист приглашения (pdf)
  +Навукова-практычная канферэнцыя
  «Гісторыка-культурная спадчына Дзятлаўшчыны (да 520-годдзя горада)»
  г. Дзятлава, 14 верасня 2018 г.
  Інстытут гісторыі Нацыянальнай
  акадэміі навук Беларусі
  Нацыянальная акадэмія
  навук Беларусі
  Дзятлаўскі раённы
  выканаўчы камітэт
  ———————————————————————————————————————————————————
  ЗАПРАШАЮЦЬ ПРЫНЯЦЬ УДЗЕЛ У
  Навукова-практычнай канферэнцыі
  «Гісторыка-культурная спадчына Дзятлаўшчыны (да 520-годдзя горада)»


  Праблемы для абмеркавання:
  — ранняя гісторыя Дзятлаўшчыны (па матэрыялах археалагічных даследаванняў);
  — Дзятлава ў складзе Вялікага Княства Літоўскага і Рэчы Паспалітай;
  — Дзятлава ў часы Расійскай імперыі;
  — Дзятлаўскі рэгіён у віхурах войн і рэвалюцый;
  — Дзятлаўскі раён БССР: стварэнне і развіццё;
  — архітэктурная і мастацкая спадчына Дзятлаўшчыны;
  — праблемы этна-канфесійнай гісторыі Дзятлаўшчыны;
  — славутыя імёны Дзятлаўскай зямлі.

  Рабочыя мовы канферэнцыі: беларуская, руская, польская.
  Час правядзення канферэнцыі: 14 верасня 2018 г.
  Плануемае месца правядзення канферэнцыі: г. Дзятлава, Гродзенская вобласць.

  Заяўкі на ўдзел у канферэнцыі прымаюцца да 14 жніўня 2018 г.
  па электроннай пошце: anipiarkou@tut.by.

  У заяўцы паведамляецца імя, імя па бацьку і прозвішча дакладчыка, яго навуковая ступень і званне, назва ўстановы, якую прадстаўляе дакладчык, яго пасада, назва даклада, кантактны тэлефон, е-mail.

  Кантакты: Аніпяркоў Вадзім Вадзімавіч, 220072, г. Мінск, вул. Акадэмічная, 1, Інстытут гісторыі НАН Беларусі. Тэл. (+375 17) 284-14-09, факс (+375 17) 284-18-70; е-mail: anipiarkou@tut.by.

  Звяртаем Вашу ўвагу, што:

  • Аргкамітэт пакідае за сабой права адбору дакладаў для выступлення і публікацыі.
  • Пацвярджэнне аб удзеле ў канферэнцыі будзе даслана да 1 верасня 2018 г.
  • Студэнтам і магістрантам разам з заяўкай неабходна даслаць тэзісы даклада (да 2000 знакаў) і водгук навуковага кіраўніка.
  • Замежных удзельнікаў просім паведаміць пра неабходнасць візавай падтрымкі.
  • Камандзіровачныя выдаткі за кошт камандзіруючага боку.


  Матэрыялы канферэнцыі будуць апублікаваны.

  Патрабаванні да тэкстаў:
  Да 15 кастрычніка 2018 г. у аргкамітэт дасылаецца электронны варыянт не болей за 30 000 знакаў, спасылкі пастаронкавыя, нумарацыя спасылак на кожнай старонцы. Першая спасылка на публікацыю даецца цалкам (аўтар, назва, месца і год выдання, старонкі), у наступнай спасылцы месца і год выдання не падаюцца.

  Да азнаямлення: Поўны інфармацыйны ліст канферэнцыі (pdf)

  +Навукова-практычная канферэнцыя
  «Беларусь, Клецкі край і Эдвард Вайніловіч»
  г. Клецк, 21 верасня 2018 г.
  Інстытут гісторыі
  Нацыянальнай акадэміі
  навук Беларусі
  Міжнародны дзяржаўны
  экалагічны інстытут імя
  А.Д. Сахарава БДУ
  Клецкі раённы
  выканаўчы камітэт
  Рыма-Каталіцкі
  Касцёл у Беларусі
  ———————————————————————————————————————————————————
  ЗАПРАШАЮЦЬ ПРЫНЯЦЬ УДЗЕЛ У
  Навукова-практычнай канферэнцыі
  «Беларусь, Клецкі край і Эдвард Вайніловіч»

  Клецкі край з’яўляецца радзімай продкаў Эдварда Вайніловіча, якія валодалі зямлёй у ваколіцах Клецка. Клецк цесна звязаны з дзейнасцю Э. Вайніловіча. Менавіта ў Клецку ім быў заснаваны камітэт абароны правоў яўрэяў і татар. Акрамя гэтага, у Клецку Э. Вайніловіч у 1881 годзе заснаваў крэдытна-ашчаднае таварыства, вядомае ў гісторыі беларускай банкаўскай справы як “Клецкі банк”. Гэта ўстанова аказала значны ўплыў на плацёжаздольнасць сялян (выдача ім крэдытаў) і развіццё аграрнага сектара.

  Праблемнае поле канферэнцыі:
  — Эдвард Вайніловіч (1847–1928): асноўныя моманты біяграфіі.
  — Сувязь Эдварда Вайніловіча з Міншчынай і Клецкім краем.
  — Эдвард Вайніловіч у турыстычнай сферы Клецкага краю: праблемы і перспектывы.
  — Міжнародныя аспекты жыцця і дзейнасці Э. Вайніловіча.
  — Гісторыя Клецка і Клецкага краю.
  — Этнаканфесійны фактар у развіцці Міншчыны і Клецкага краю ХІХ — першай трэці ХХ ст.
  — Аграрнае пытанне і зямельны крэдыт у канцы ХІХ — пачатку ХХ ст.
  — Банкаўская справа і ашчадныя касы (канец ХІХ — пачатак ХХ ст.).
  — Актуальныя праблемы гісторыі Беларусі ХІХ — першай трэці ХХ ст.

  Рабочыя мовы канферэнцыі: беларуская, руская, польская.
  Час правядзення канферэнцыі: 21 верасня 2018 г.
  Плануемае месца правядзення канферэнцыі: г. Клецк, Мінская вобласць.

  Заяўкі на ўдзел у канферэнцыі прымаюцца да 1 верасня 2018 г.
  па электроннай пошце: hbmt_ih@outlook.com.

  ЗАЯЎКА на ўдзел у канферэнцыі, падаецца ў электронным выглядзе праз e-mail, і павінна змяшчаць наступныя пункты:
  1. Прозвішча, імя і імя па бацьку.
  2. Месца працы, пасада.
  3. Навуковая ступень і навуковае званне.
  4. Назва даклада
  5. Працоўны або хатні адрас, кантактны тэл. (з кодам населенага пункта), e-mail.

  Кантакты: Унучак Андрэй Уладзiмiравiч, 220072, г. Мінск, вул. Акадэмічная, 1, Інстытут гісторыі НАН Беларусі. Каб. № 230. Тэл. (+375 17) 284-18-39, факс (+375 17) 284-18-70; е-mail: hbmt_ih@outlook.com.

  Звяртаем Вашу ўвагу, што:

  • Матэрыялы канферэнцыі будуць апублікаваныя.
  • Аргкамітэт пакідае за сабой права адбору заявак на ўдзел у канферэнцыі і тэкстаў дакладаў для публікацыі.
  • Выдаткі за кошт камандзіруючага боку.
  • Замежных удзельнікаў просім паведаміць пра неабходнасць візавай падтрымкі.


  Патрабаванні да тэкстаў дакладаў:
  Электронны варыянт не больш за 30 000 знакаў даслаць на е-mail: hbmt_ih@outlook.com. Першы радок – імя і прозвішча; Другі радок – назва даклада. Асноўны тэкст 14 шрыфт Times New Roman, міжрадковы інтэрвал – 1,5. Спасылкі на кожнай старонцы і нумарацыя пачынаецца на кожнай старонцы.

  Да азнаямлення: Поўны інфармацыйны ліст канферэнцыі (pdf)

  +Міжнародная навуковая канферэнцыя
  «Расіязнаўства і беларусазнаўства ў XXI стагоддзі: традыцыйныя і
  новыя тэндэнцыі ў навуковых даследаваннях»

  г. Смаленск, 4-6 кастрычніка 2018 г.
  Смоленский государственный университет
  Институт российской истории Российской академии наук
  Институт истории Национальной академии наук Беларуси
  ———————————————————————————————————————————————————
  ПРИГЛАШАЮТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В
  Международной научной конференции
  «Россиеведение и белорусоведение в XXI веке: традиционные и
  новые тенденции в научных исследованиях»

  Новые методологические подходы к изучению «старых» проблем, их современные оценки; взаимопроникновение и противоречия различных исследовательских школ и направлений в современных исторических исследованиях; сравнительный историографический анализ научных трудов по российско-белорусской истории — основные темы славистики (россиеведения и белорусоведения) XXI века, предлагаемые к обсуждению на конференции.

  Предполагаемые секционные направления работы конференции:
  — Россия, Польша, Беларусь: национальные истории и общие исторические проблемы;
  — Конфессиональная история соседних государств;
  — Белорусоведение в России, россиеведение в Беларуси: предварительные итоги, проблемы, перспективы;
  — Славистика и поле славянских исследований;
  — Источниковедение, архивоведение, изучение и публикации исторических источников восточно-славянских государств;
  — История и историческая политика.


  Рабочий язык конференции: русский.
  Время проведения конференции: 4-6 октября 2018 г.
  Планируемое место проведения конференции: «Смоленский государственный университет». Адрес: 214004 г. Смоленск, ул. Пржевальского, д. 4

  Заявки на участие в конференции принимаются до 1 марта 2018 г. по электронной почте: rusbelsec@mail.ru (с пометкой «Конференция — сентябрь 2018»).

  В заявке необходимо указать ФИО (полностью); ученая степень и звание; место работы (город, название организации, должность); e-mail; тема доклада; краткое резюме доклада (до 200 слов); планируемые даты приезда и отъезда; необходимость технических средств.

  Координаторы конференции: Максим Владимирович Каиль, Дмитрий Юрьевич Прохоров, 214004 г. Смоленск, ул. Пржевальского, д. 4. Тел. (4812) 700-221. По возникающим вопросам обращаться по электронному адресу научно-образовательного центра «Россия и Беларусь: история и культура в прошлом и настоящем» rusbelsec@mail.ru.

  Информация о конференции будет размещена на сайте Научно-образовательного центра «Россия и Беларусь: история и культура в прошлом и настоящем»

  Обращаем Ваше внимание, что:

  • Оргкомитет оставляет за собой право отбора заявок на участие в конференции.
  • По результатам работы оргкомитета в срок до 1 июня 2018 г. будет осуществлена рассылка приглашений.
  • Оргкомитет (при условии получения грантовой поддержки) планирует осуществить компенсацию стоимости проезда участников, организует бесплатное питание и размещение в университетской гостинице на территории кампуса в период работы конференции.

  • По итогам работы предполагается публикация сборника материалов конференции. Материалы конференции будут размещены на площадке национальной информационно-аналитической системы РИНЦ (Российский индекс научного цитирования).

   Для ознакомления: Полный информационный лист конференции (pdf)

  +Міжнародная навуковая канферэнцыя
  «Статут 1588 г .: заканадаўчыя гарантыі суверэнітэту ВКЛ»
  г. Мінск, 12 кастрычніка 2018 г.
  Нацыянальная акадэмія
  навук Беларусі
  Інстытут гісторыі Нацыянальнай
  акадэміі навук Беларусі
  ———————————————————————————————————————————————————
  ЗАПРАШАЮЦЬ ПРЫНЯЦЬ УДЗЕЛ У
  Міжнародная навуковая канферэнцыя
  «Статут 1588 г .: заканадаўчыя гарантыі суверэнітэту ВКЛ»


  Плануемае праблемнае поле канферэнцыі:
  — гістарычныя перадумовы і распрацоўка Статута ВКЛ 1588 г.;
  — дзяржаўны суверэнітэт у палітычнай і прававой думцы;
  — дзяржаўныя інстытуты Вялікага Княства Літоўскага;
  — эвалюцыя прававой сістэмы ВКЛ і палітычныя эліты;
  — судовая сістэма і судаводства у ВКЛ;
  — выдавецкая дзейнасць у ВКЛ, выданне заканадаўчых актаў;
  — гістарыяграфія, археаграфія і крыніцазнаўства;
  — мова Статутаў ВКЛ і іншых прававых актаў.

  Рабочыя мовы канферэнцыі: беларуская, руская, польская.
  Час правядзення канферэнцыі: 12 кастрычніка 2018 г.
  Плануемае месца правядзення канферэнцыі: . Мінск, вул. Акадэмічная, 1, Інстытут гісторыі НАН Беларусі.

  Заяўкі на ўдзел у канферэнцыі прымаюцца да 12 верасня 2018 г.
  па электроннай пошце: dounar_zagor@mail.ru

  У заяўцы паведамляецца імя, імя па бацьку і прозвішча дакладчыка, яго навуковая ступень і званне, назва ўстановы, якую прадстаўляе дакладчык і яго пасада, назва даклада, кантактны тэлефон, е-mail.

  Кантакты: Доўнар Аляксандр Барысавіч, 220072, г. Мінск, вул. Акадэмічная, 1, Інстытут гісторыі НАН Беларусі. Тэл. (+375 17) 284-14-09, факс (+375 17) 284-18-70, е-mail: dounar_zagor@mail.ru.

  Звяртаем Вашу ўвагу, што:

  • Аргкамітэт пакідае за сабой права адбору дакладаў для выступлення і публікацыі.
  • Пацвярджэнне аб удзеле ў канферэнцыі будзе даслана да 26 верасня 2018 г.
  • Студэнтам і магістрантам разам з заяўкай неабходна даслаць тэзісы даклада (да 2000 знакаў) і водгук навуковага кіраўніка.
  • Замежных удзельнікаў просім паведаміць пра неабходнасць візавай падтрымкі.
  • Камандзіровачныя выдаткі за кошт камандзіруючага боку.

  Матэрыялы канферэнцыі будуць апублікаваны. Тэксты прадстаўляюцца ў аргкамітэт па электроннай поште dounar_zagor@mail.ru да 12 лістапада 2018 г.

  Патрабаванні да формы і аб’ёма тэкстаў дакладаў:
  Электронны варыянты не болей за 40 000 знакаў, спасылкі пастаронкавыя, нумарацыя спасылак на кожнай старонцы. Першая спасылка на публікацыю даецца цалкам (аўтар, назва, месца і год выдання, старонкі), у наступнай спасылцы месца і год выдання не падаюцца.

  Да азнаямлення: Поўны інфармацыйны ліст канферэнцыі (pdf)

  +Международная научная конференция
  «От Балтики до Чёрного моря: армяне в культурных,
  экономических и политических процессах»

  г. Ереван (Республика Армения), 15–18 октября 2018 г.
  Фонд развития и поддержки арменоведческих исследований «АНИВ»
  Институт истории Национальной академии наук Республики Армения
  Институт истории Национальной академии наук Беларуси
  Ереванский государственный университет
  Польская академия знаний
  Государственный институт искусствознания Министерства культуры Российской Федерации
  Исторический факультет Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова
  Исторический факультет Белорусского государственного университета
  ———————————————————————————————————————————————————
  ПРИГЛАШАЮТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В
  Международной научной конференции
  «От Балтики до Чёрного моря: армяне в культурных,
  экономических и политических процессах»


  Проблемное поле конференции включает в себя следующие ключевые вопросы, но при этом не ограничивается только ими:
  — модели взаимоотношений армян с другими народами и различными этно-конфессиональными группами;
  — контакты между армянами и народами региона в контексте истории армянской диаспоры;
  — армянский вклад в культуру, науку и искусство народов региона;
  — участие армян в военных конфликтах в регионе;
  — отношения Армении со странами региона в советский период;
  — международное сотрудничество Армении и стран региона на современном этапе;
  — проблемы источниковедения и историографии общего историко-культурного наследия;
  — армянские общины через призму конфессиональной истории: исторический обзор и нынешнее положение.

  Рабочие языки конференции: армянский, английский, русский.
  Время проведения конференции: 15–18 октября 2018 г.
  Конференция пройдет в Национальной академии наук Республики Армения.
  Формат конференции предусматривает работу пленарного заседания и тематических секций, проведение круглого стола, культурную программу.

  Для участия в конференции необходимо отправить организаторам конференции заполненную заявку (docx) и тезисы доклада объёмом от 2000 до 4000 печатных знаков, включая пробелы, в электронном виде, в формате *.doc или *.docx. Срок приёма заявок заканчивается 15 июля 2018 г.

  Контакты:
  ● регистрация для участия конференции, подача заявок на получение трэвел-грантов — е-mail: foundation.aniv@gmail.com, +375 (29) 371-67-41, Евгений Гуринов;
  ● визовая поддержка — е-mail: ninettadamyan@gmail.com, +374 (91) 55-53-45, Нинета Адамян.

  Обращаем Ваше внимание, что:

  • Поскольку число участников ограничено, организаторы конференции оставляют за собой право отбора докладов.
  • Участники, чьи заявки будут одобрены, получат подтверждение по электронной почте в течение двух недель после окончания регистрации.
  • При необходимости Институт истории Национальной академии наук Республики Армения предоставляет участникам приглашение для получения въездной визы в Республику Армения после их регистрации.
  • Проезд участников оплачивается за счёт направляющей стороны.
  • Проживание и питание участников будет обеспечено организаторами конференции.

  По итогам конференции планируется издать сборник докладов и материалов.

  Фонд развития и поддержки арменоведческих исследований «АНИВ» выделяет на конкурсной основе ограниченное число трэвел-грантов для покрытия расходов участников не из Армении на проезд в Ереван и обратно. Для получения трэвел-гранта необходимо отправить организаторам конференции заполненную заявку на участие и полный текст доклада. Срок приёма заявок на получение трэвел-грантов заканчивается 1 июля 2018 г. Участники, чьи заявки на получение трэвел-грантов будут одобрены, получат подтверждение по электронной почте в течение двух недель после окончания приёма заявок на получение трэвел-грантов.

  Для ознакомления: Полный информационный лист конференции (pdf)

  +Міжнародная навуковая канферэнцыя
  «Перасякаючы межы. Міжрэгіянальныя і міжкультурныя ўзаемадзеяння
  ў кантэксце вывучэння крэмневых артэфактаў» (15-ы навуковы семінар SKAM)

  г. Мінск, 17-19 кастрычніка 2018 г.
  Інстытут гісторыі Нацыянальнай
  акадэміі навук Беларусі
  Інстытут археалогіі і этналогіі Польскай
  акадэміі навук
  Таварыства даследчыкаў каменных
  індустрый SKAM (Stowarzyszenie Krzemieniarskie SKAM)
  ———————————————————————————————————————————————————
  ЗАПРАШАЮЦЬ ПРЫНЯЦЬ УДЗЕЛ У
  Міжнароднай навуковай канферэнцыі
  «Перасякаючы межы. Міжрэгіянальныя і міжкультурныя
  ўзаемадзенні ў кантэксце вывучэння каменных артэфактаў»
  (XV навуковы семінар SKAM)

  Па традыцыі штогадовых сустрэч SKAM, падчас канферэнцыі плануецца абмеркаванне шырокага спектру пытанняў, звязаных с вывучэннем палеатэхналогій апрацоўкі каменю. Заяўленая тэма таксама прадугледжвае, што канферэнцыя стане адпаведным месцам сустрэчы навуковых ідэй і традыцый, якія паходзяць з розных акадэмічных цэнтраў, і для камунікацыі паміж даследчыкамі, раздзеленымі межамі сучасных дзяржаў.

  Праграма канферэнцыі будзе арганізавана ў межах сямі тэматычных і храналагічных секцый, прапанаваных даследчыкамі з розных акадэмічных асяродкаў Цэнтральнай і Усходняй Еўропы:
  — Ніжні палеаліт у Цэнтральнай Еўропе. Раннія сведчанні і дыскусія пра псеўда-артэфакты.
  — Міжгрупавыя кантакты ў познім палеаліце.
  — Межы ў мезаліце? Узаемадзеянні і культурныя змены праз прызму каменных артэфактаў.
  Тэхналогія апрацоўкі каменю ў неаліце і наступныя эпохі.
  — Розныя рэгіёны і культуры — розныя наборы каменных прылад?
  — Крамяністыя пароды, якія выкарыстоўваліся дагістарычнымі супольнасцямі: месцы здабычы, пераважныя гатункі, метады атрымання.
  — Агульныя пытанні вывучэння каменных індустрый.

  Працоўная мова канферэнцыі: англійская.
  Час правядзення канферэнцыі: 17–19 кастрычніка 2018 г.
  Плануемае месца правядзення канферэнцыі: г. Мінск, Рэспубліка Беларусь.

  Запоўненыя заяўкі на ўдзел (pdf) у канферэнцыі неабходна падаць да 1 чэрвеня 2018 г. Прымаюцца вусныя (да 20 хвілін) і стэндавыя (фармат А1 — 594×841 мм) даклады. Запоўненыя рэгістрацыйныя формы (у дадатку) і тэзісы на англійскай мове памерам да адной старонкі просім дасылаць на электронны адрас: skam2018minsk@gmail.com.

  Звяртаем Вашу ўвагу, што: арганізатары не пакрываюць выдаткі на праезд і пражыванне ўдзельнікаў. Памер арганізацыйнага ўзносу на ўдзел у канферэнцыі будзе паведамлены дадаткова.

  Ад імя Арганізацыйнага камітэту: Віталій Ашэйчык, Аляксандр Вашанаў, Дагмара Х. Вэра, Івона Сабковяк-Табака.

  Да азнаямлення: Поўны інфармацыйны ліст канферэнцыі (pdf)
  +Міжнародная навуковая канферэнцыя
  «Беларусь у полымі Першай сусветнай вайны
  (да 100-годдзя заканчэння Першай сусветнай вайны)»

  г. Мінск – Смаргонь, 25–26 кастрычніка 2018
  Інстытут гісторыі Нацыянальнай
  акадэміі навук Беларусі
  Нацыянальная акадэмія
  навук Беларусі
  Смаргонскі раённы
  выканаўчы камітэт
  ———————————————————————————————————————————————————
  ЗАПРАШАЮЦЬ ПРЫНЯЦЬ УДЗЕЛ У
  Міжнароднай навуковай канферэнцыі
  «Беларусь у полымі Першай сусветнай вайны
  (Да 100-годдзя заканчэння Першай сусветнай вайны)»

  Праблемнае поле канферэнцыі:
  — Айчынная і замежная гістарыяграфія і крыніцы па гісторыі Першай сусветнай вайны;
  — Палітычная і сацыяльна-эканамічная сітуацыя напярэдадні і ў пачатку Першай сусветнай вайны. Мабілізацыйныя і эвакуацыйных мерапрыемствы. Праблема бежанства і яе рашэнне;
  — Баявыя дзеянні на тэрыторыі Беларусі (1915–1918 гг.);
  — Палітычныя і сацыяльна-эканамічныя працэсы на тэрыторыі Беларусі ў 1914–1918 гг .;
  — Становішча грамадзянскага насельніцтва ва ўмовах вайны;
  — Вынікі і наступствы вайны для беларускіх зямель;
  — Мемарыялізацыя памяці аб Першай сусветнай вайне.

  Рабочыя мовы канферэнцыі: беларуская, руская, англійская.
  Час правядзення канферэнцыі: 25–26 кастрычніка 2018 г.
  Месца правядзення канферэнцыі: г. Мінск — Смаргонь.
  Тэрмін падачы дакументаў у аргкамітэт па электроннай пошце voenhistbel@mail.ru:
  ● заяўкі — да 15 жніўня 2018 г.; ● тэксты — да 15 верасня 2018 г.

  У заяўцы неабходна ўказаць прозвішча, імя і імя па бацьку дакладчыка, навуковую ступень і званне, назва ўстановы, якую прадстаўляе дакладчык, пасада, назва даклада, паштовы адрас, тэлефон, е-mail.

  Кантактныя дадзеныя: 220072. г. Мінск, вул. Акадэмічная, 1, каб. 203. Тэлефон для даведак: (+375) 17-284-24-21; факс (+375) 17-284-18-70. Аддзел ваеннай гісторыі Беларусі. E-mail: voenhistbel@mail.ru. Смальянінаў М.М, Трубчык А.Г.

  Звяртаем Вашу ўвагу, што:

  • Афіцыйныя запрашэнні будуць высланы да 25 верасня 2018 г.
  • Аргкамітэт пакідае за сабой права адбору дакладаў для выступлення і публікацыі.
  • Студэнтам і магістрантам разам з заяўкай неабходна даслаць тэкст дакладу і водгук навуковага кіраўніка.
  • Аплата праезду, харчавання і пражывання за кошт камандзіруючай арганізацыі.
  • Па выніках канферэнцыі плануецца публікацыя зборніка.


  Патрабаванні да афармлення дакладаў:
  Даклад аб’ёмам да 10 старонак адзінарным інтэрвалам, шрыфт Times New Roman; кегль 14. Спасылкі на літаратуру і крыніцы пастаронкавыя, нумарацыя спасылак на кожнай старонцы. Палі: верхняе, ніжняе – 20 мм, левае – 30 мм, правае – 10 мм. Першы радок – справа прозвішча і ініцыялы аўтара, другая – назва ўстановы, трэцяя – загаловак тэксту малымі літарамі паўтлустым шрыфтам (па цэнтры), праз адзін радок друкуецца тэкст дакладу.

  Да азнаямлення: Поўны інфармацыйны ліст канферэнцыі (pdf)

  +Міжнародная навуковая канферэнцыя
  «Беларусь у год карэннага пералому ў Вялікай Айчыннай вайне
  (да 75-годдзя пачатку вызвалення тэрыторыі рэспублікі ад германскіх войскаў)»

  г. Гомель, 22-23 лістапада 2018 г.
  Гомельскі дзяржаўны
  ўніверсітэт імя Ф. Скарыны
  Нацыянальная акадэмія
  навук Беларусі
  Інстытут гісторыі Нацыянальнай
  акадэміі навук
  Беларусі
  Расійскі
  Цэнтр навукі і культуры
  ў Гомелі
  ———————————————————————————————————————————————————
  ЗАПРАШАЮЦЬ ПРЫНЯЦЬ УДЗЕЛ У
  Міжнароднай навуковай канферэнцыі
  «Беларусь у год карэннага пералому ў Вялікай
  Айчыннай вайне (да 75-годдзя пачатку вызвалення
  тэрыторыі рэспублікі ад германскіх войскаў)»

  Праблемнае поле канферэнцыі:
  1. Сучасныя падыходы да асвятлення праблем гісторыі Вялікай Айчыннай вайны: пытанні гістарыяграфіі і крыніцазнаўства.
  2. Савецкае ваеннае мастацтва ў перыяд правядзення войскамі Чырвонай Арміі наступальных аперацый па вызваленні Беларусі: Смаленскай (7.08–2.10.1943), Чарнігаўска-Прыпяцкай (26.08–30.09.1943), Бранскай (1.09–3.10.1943), Гомельска-Рэчыцкай (10–30.11.1943), Гарадоцкай (13–31.12.1943).
  3. Вынікі баявых дзеянняў Чырвонай Арміі на тэрыторыі Беларусі (восень — зіма 1943 г.).
  4. Партызанскі рух і падпольная барацьба на тэрыторыі Беларусі ў 1943 г. Прадстаўнікі савецкіх рэспублік і антыфашысты з еўрапейскіх краін у партызанскім руху Беларусі.
  5. Баявое ўзаемадзеянне войск Чырвонай Арміі і партызанскіх фарміраванняў пры вызваленні Беларусі. Ратны подзвіг воінаў Чырвонай Арміі і партызан.
  6. Баявая садружнасць партызан Беларусі, Расіі, Украіны, Латвіі, Літвы, Малдовы.
  7. Нацысцкі акупацыйны рэжым на тэрыторыі Беларусі: генацыд, эканамічная палітыка, прапаганда, калабарацыянізм.
  8. Антысавецкія ўзброеныя фарміраванні на акупаванай тэрыторыі Беларусі ў 1943 г.
  9. Беларусы ў савецкім тыле.
  10. Аднаўленне народнай гаспадаркі на вызваленай тэрытоырі Беларусі (восень — зіма 1943 г.)
  11. Памяць аб падзеях і героях вызвалення Беларусі, ахвярах вайны.
  12. Гісторыя Вялікай Айчыннай вайны ў вучэбна-выхаваўчым працэсе ў школах, сярэдне-спецыяльных вучэбных установах і ВНУ.

  Рабочыя мовы канферэнцыі: беларуская, руская, англійская.
  Час правядзення: 22–23 лістапада 2018 г.
  Месца правядзення: Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Ф. Скарыны.
  Рэгламент: даклады на пленарным пасяджэнні да 20 хвілін, на секцыях — да 15 хвілін.
  Тэрмін падачы заяўкі: да 1 верасня 2018 г.

  У заяўцы неабходна ўказаць: прозвішча, імя, імя па бацьку, месца працы і пасада, вучоная ступень, вучонае званне, назва даклада, працоўны адрас, працоўны і мабільны тэлефоны, e-mail, необходнасць браніравання гасцініцы, патрэба ў мультымедыйнай тэхніцы.

  Контакты: 246019, Рэспубліка Беларусь, г. Гомель, вул. Савецкая, 104, Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Францыска Скарыны, гістарычны факультэт, кафедра гісторыі славян і спецыяльных гістарычных дысцыплін, Ражкова Святлана Мікалаеўна тэл. +375 232 60-30-42; e-mail: rozhkova@gsu.by; факс 375 232 60-30-42; маб. +375 29 622-96-14 (velkom).

  Звяртаем Вашу ўвагу, што:

  • Аргкамітэт пакідае за сабой права адбору дакладаў для выступлення і публікацыі.
  • Заяўка і электронны варыянт тэксту дасылаецца на электронную пошту: rozhkova@gsu.by
  • Электронны варыянт даклада дасылаецца ў аргкамітэт да 20 кастрычніка 2018 г.
  • Аплата праезду, харчавання і пражывання — за кошт арганізацыі, якая камандзіруе для ўдзелу ў канферэнцыі.
  • Матэрыялы канферэнцыі будуць надрукаваны.


  Патрабаванні да афармлення дакладаў:
  Тэкст даклада аб’ёмам да 0,5 друк. арк., не больш за 20 тыс. знакаў, афармляецца ў адпаведнасці з патрабаваннямі ВАК Рэспублікі Беларусь. Параметры фарматавання: палі — 20 мм; без нумарацыі старонак. Параметры тэксту: фармат файла — doc, docх, rtf, шрыфт — Times New Roman, кегль — 14, інтэрвал — 1,5.

  Для азнаямлення: Поўны інфармацыйны ліст канферэнцыі

  +Міжнародная навуковая канферэнцыя
  «Гістарычныя лёсы беларускай савецкай дзяржаўнасці (да 100-годдзя
  ўтварэння Сацыялістычнай Савецкай Рэспублікі Беларусі)»

  г. Мінск, 6-7 снежня 2018 г.
  Нацыянальная акадэмія
  навук Беларусі
  Інстытут гісторыі Нацыянальнай
  акадэміі навук Беларусі
  ———————————————————————————————————————————————————
  ЗАПРАШАЮЦЬ ПРЫНЯЦЬ УДЗЕЛ У
  Міжнароднай навуковай канферэнцыі
  «Гістарычныя лёсы беларускай савецкай
  дзяржаўнасці (да 100-годдзя ўтварэння
  Сацыялістычнай Савецкай Рэспублікі Беларусі)»

  Праблемнае поле канферэнцыі:
  I. Палітычная гісторыя Савецкай Беларусі
  II. БССР: гістарычны вопыт сацыяльных, эканамічных і культурных пераўтварэнняў
  ІІІ. Палітычная і дзяржаўная эліта БССР: гісторыя і лёсы
  IV. Эвалюцыя ўзаемаадносін рэспублікі і цэнтра: БССР — СССР
  V. Эвалюцыя міжнародна-прававой суб’ектнасці БССР
  VI. Тэрытарыяльны аспект нацыянальна-дзяржаўнага будаўніцтва БССР
  VII. Гісторыя БССР у працах айчынных і замежных даследчыкаў

  Рабочыя мовы канферэнцыі: беларуская, руская, англійская.
  Час правядзення канферэнцыі: 6–7 снежня 2018 г.
  Месца і час правядзення канферэнцыі: Інстытут гісторыі НАН Беларусі.

  Заяўкі для ўдзелу ў канферэнцыі і тэзісы дакладаў (па прапанаванай форме) прымаюцца 1 лістапада 2018 г. па адрасе аргкамітэта: 220072, г. Мінск, вул. Акадэмічная, 1. Кантактны тэл .: + 375-17-284-16-10. Каб. № 115. E-mail: modernhistbel@mail.ru.

  У заяве паведамляецца імя, імя па бацьку і прозвішча дакладчыка, яго навуковая ступень і званне, назва даклада, назва ўстановы, якую прадстаўляе дакладчык, кантактны тэлефон, e-mail.

  Звяртаем Вашу ўвагу, што:

  • Аргкамітэт пакідае за сабой права адбору дакладаў.
  • Па матэрыялах канферэнцыі запланавана выданне зборніка.
  • Студэнтам, магістрантам і аспірантам разам з заяўкай неабходна даслаць тэзісы даклада (да 2000 знакаў) і водгук навуковага кіраўніка.
  • Замежных удзельнікаў просім паведаміць пра неабходнасць атрымання візавай падтрымкі.
  • Выдаткі, звязаныя са знаходжаннем на канферэнцыі, бярэ на сябе камандзіруючы бок.


  Патрабаванні да афармлення дакладаў:
  Даклад аб’ёмам да 6 (шасці) старонак адзінарным інтэрвалам фармату А4 (210 х 297 мм) павінен быць набраны ў рэдактары Times New Roman памерам 14 без пераносаў. Палі: верхняе, ніжняе — 20 мм, левае — 30 мм, правае — 10 мм. Першы радок — справа прозвішча (прозвішчы) і ініцыялы аўтара (аўтараў), назва ўстановы (скарочана). Трэці радок — назва матэрыялу малымі літарамі паўтлустым шрыфтам (па цэнтры). Праз радок друкуецца тэкст дакладу.

  Для азнаямлення: Поўны інфармацыйны ліст канферэнцыі