Канферэнцыі 2015 г

<< Вярнуцца у 2014 г.
+Восьмые Международные научные
«Довнаровские чтения»
Гомель, 29-30 октября 2015 г.

ИНСТИТУТ ИСТОРИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК БЕЛАРУСИ

РЕЧИЦКИЙ РАЙОННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

ГОМЕЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ФРАНЦИСКА СКОРИНЫ

проводят Восьмые Международные научные
Довнаровские чтения

Планируемое поле конференции:
I. М.В. ДОЎНАР-ЗАПОЛЬСКІ: ЖЫЦЦЁ, НАВУКОВАЯ СПАДЧЫНА І ДАСЛЕДЧЫЦКІЯ ТРАДЫЦЫІ:
 Жыццё, навуковая і грамадская дзейнасць вучонага: дакументы і факты, падзеі і персаналіі.
 М.В. Доўнар-Запольскі як этнограф, фалькларыст, эканаміст і літаратуразнаўца.
 Теарэтычныя и метадалагiчныя праблемы гуманітарных навук у працах М.В. Доўнар-Запольскага.
 Навуковая спадчына М.В. Доўнар-Запольскага ў кантэксце крыніцазнаўства, этналогіі, гістарыяграфіі, гісторыі эканомікі.

II. РЭЧЫЦКІ РЭГІЁН У ЧАСЕ І ПРАСТОРЫ:
 Археалагічнае даследаванне Рэчыцкай зямлі.
 Гісторыя горада і рэгіёна ад старажытнасці да сучаснасці.
 Культурная спадчына Рэчыцкага регіёна.
 «Рэчыцкі радавод»: знакамітыя прадстаўнікі Рэчыцкай зямлі
 Эканамічнае і соцыа-культурнае развіццё рэгіёна ў мінулым і сучаснасці.

Время проведения конференции: 29-30 октября 2015 г.
Место проведения конференции – Гомельскі дзяржаўны універсітэn імя Ф. Скарыны вул. Савецкая –104, 246019 Гомель, Рэспубліка Беларусь

.Заяўкі на ўдзел у чытаннях з указаннем тэмы, прозвішча, навуковай ступені, пасады і месца працы аўтара просім дасылаць да 1 верасня 2015 г. па адрасу:
Кафедра ўсеагульнай гісторыі
Гомельскі дзяржаўны універсітэn імя Ф. Скарыны
вул. Савецкая –104, 246019 Гомель, Рэспубліка Беларусь

e-maіl: lebedeva.gsu@gmail.com;
даведкі па телефоне: +375-44-788-98-74, (+ 232)-37-57-09 (Валянціна Лебедзева);
czaropka@gmail.com
даведкі па телефонах: (+ 232)-60-40-60 (Людміла Дабрылка);

Тэксты дакладаў і паведамленняў у друкаваным і электронным выглядзе
(Word, Tіmes New Roman, 14, адзін інтэрвал, спасылкі, пазначаныя індэксам, у канцы тэкста) аб’ёмам да 10 старонак перадаюцца ў аргкамітэт пад час канферэнцыі і будуць надрукаваны ў складзе навуковага рэцэнзаванага зборніка.
Аргкамітэт бярэ на сябе права запрашэння ўдзельнікаў чытанняў і адбору артыкулаў для публікацыі.
Харчаванне ўдзельнікаў і выданне матэрыялаў канферэнцыі забяспечваецца аргкамітэтам. Даезд за кошт удзельнікаў ці камандзіруючых арганізацый.


Рабочие языки конференции: белорусский, русский.

______________________________________________________________________________________________________________________________________
+Информационные листы прошедших конференций (pdf)