Cупрацоўніцтва

Міжнародныя навуковыя сувязі і праекты

Институтом истории подписаны соглашения о научном сотрудничестве с:

 • Інстытутам гісторыі падпісаны дамовы аб навуковым супрацоўніцтве з Інстытутам славяназнаўства Расійскай акадэміі навук (2006г.)
 • Інстытутам усеагульнай гісторыі Расійскай акадэміі навук (2006 г.)
 • Інстытутам гісторыі, дзяржавы і права Акадэміі навук Малдовы (2007 г.)
 • Інстытутам гісторыі Балгарскай акадэміі навук (2008 г.), Інстытутам расійскай гісторыі Расійскай академіі Навук (2008 г.)

Супрацоўніцтва з вышэйшай школай

Інстытутам гісторыі заключаны пагадненні аб супрацоўніцтве з наступнымі вышэйшымі навучальнымі установамі Рэспублікі Беларусь:

 • Беларускім дзяржаўным педагагічным універсітэтам імя М.Танка;
 • Брэсцкім дзяржаўным універсітэтам імя А.С.Пушкіна;
 • Гродзенскім дзяржаўным універсітэтам імя Я.Купалы;
 • Магілёўскім дзяржаўным універсітэтам імя А.А.Куляшова;
 • Інстытутам моладзі і адукацыі пры БДУ;
 • Беларускім дзяржаўным універсітэтам;
 • Полацкім дзяржаўным універсітэтам;
 • Гомельскім дзяржаўным універсітэтам імя Францыска Скарыны;
 • Акадэміяй кіравання пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь;
 • БІП-Інститутам правазнаўства;
 • Міжнародным універсітэтам “МІТСО”