Lushcheva Uladislava

Junior researcher Department of conservation and use of the archaeological heritage

Tel.: (+375 17) 378-02-20.
Tel.mob.: (+375 33) 656-65-53.
E-mail: luchsheva99@tut.by

She was born on October 12, 1999 in Svislach, Grodno Region. In 2021 she graduated from the Faculty of History of the Belarusian State University with a degree in History (general and domestic).

Work activity:
From March 2021 – laboratory assistant of the department of preservation and use of archaeological heritage. Since August 2021 he has been a junior researcher.

Research interests:
Neck ornaments of the population of the Velbar culture on the territory of Belarus.

Publications:

  • Лучшава, У.А. Да аналізу шыйных упрыгожанняў насельніцтва вельбарскай культуры на тэрыторыі Беларусі/ У.А. Лучшава // Зборнік тэзісаў ІV міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі маладых даследчыкаў Інстытута гісторыі НАН Беларусі «ARS LONGA: навуковыя дасягненні і перспектывы », Мінск, 14-16 красавіка 2021 г./ Ін-т гіст. НАН Беларусі; пад рэд. : Т. Даўгач, С. Ліневіча, К. Сыцько, Г. Ясковіч. — Мінск, 2021. — С. 120-123.