Conference 2021

  +International scientific conference
  «Riga Peace Treaty of 1921 in the fate of the Belarusian people
  (to the 100th anniversary of the imprisonment)»

  Minsk, March 18–19, 2021
  Institute of History
  of the National academy
  of Sciences of Belarus
  Academy of Public
  Administration under the
  President of the Republic of Belarus

  ———————————————————————————————————————————————————
  INVITED TO PARTICIPATE IN THE
  International Scientific Conference
  «Riga Peace Treaty of 1921
  in the fate of the Belarusian people
  (to the 100th anniversary of the imprisonment)»

  Problem field of the conference:
  1. Topical issues of source study and historiography.
  2. The Polish-Soviet War of 1919–1921: preconditions, course, results.
  3. The Riga Peace Treaty of 1921: Winners and Losers.
  4. The fate of the Belarusian statehood in the context of the geopolitical challenges of 1918–1923.
  5. Socio-economic situation and daily life of the population in the conditions of war and occupation regimes.
  6. Socio-economic and humanitarian consequences of the First World War and the Polish-Soviet War for Belarus.
  7. Geopolitical situation in Europe in 1918–1923.
  8. Events of 1919–1921 as an object of historical memory.

  The materials of the conference are scheduled publication of the collection.
  Venue: Minsk, Institute of History NAS of Belarus, Academy of Public Administration under the President of the Republic of Belarus.
  Applications for participation in the conference and abstracts (according to the proposed form) are accepted until February 26, 2021 at the address of the Organizing Committee: 220072, Minsk, Academicheskaya, 1. Contact phone number: +375 (17) 379-16-10, Fax: +375 (17) 379-18-34. Department Of Modern History Of Belarus. E-mail: modernhistbel@mail.ru.
  In the application, you must specify the name, patronymic and surname of the speaker, his scientific degree and title, title of the report, name of the institution that the speaker represents, contact telephone number, e-mail, form of participation, as well as the need for technical means of maintenance. The full application form is placed in Annex 1.
  Please note that:

  • The organizing committee reserves the right to select reports.
  • Invitations to conference participants will be sent out after consideration of applications until March 5, 2021.
  • Students, undergraduates and graduate students, along with the application must submit abstracts of the report (up to 2000 characters) and the opinion of the supervisor.
  • Foreign participants are requested to inform about the need for visa support.
  • The costs associated with staying at the conference (fare, food and accommodation) are borne by the sending side.


  Requirements for texts:
  A report of up to 6 (six) pages in a single A4 interval (210 X 297 mm) should be typed in Times New Roman editor, size 14 without hyphenation. Fields: upper, lower — 20 mm, left — 30 mm, right — 10 mm. The first line indicates the UDC index (left alignment). The second line — the name of the material in lower case letters in bold (in the center); the third line — on the right surname (s) and initials of the author (s), name of the institution (abbreviated); from a new line, if necessary, specify the supervisor — his academic degree, academic title, surname and initials. The text of the report is printed in line (paragraph indent 1.25 cm). Footnotes to the literature are given in square brackets. Tables are inserted into the text. After the main text, the list of references is given in alphabetical order (literature is arranged in accordance with the requirements of the Higher Attestation Commission). A sample of the report is placed in Annex 2.

  For reference: Full conference information letter (pdf)

  +IV international conference of young researchers of the Institute of
  History of the National Academy of Sciences of Belarus
  «ARS LONGA: scientific achievements and prospects»
  Minsk, April 14–16, 2021
  САВЕТ МАЛАДЫХ ВУЧОНЫХ ІНСТЫТУТА ГІСТОРЫІ

  ЗАПРАШАЕ ДА ЎДЗЕЛУ Ў:
  IІІ-й навукова-практычнай канферэнцыі маладых даследчыкаў Інстытута гісторыі
  «ARS LONGA: НАВУКОВЫЯ ДАСЯГНЕННІ І ПЕРСПЕКТЫВЫ»


  Запрашаем да ўдзелу маладых навукоўцаў, лабарантаў, аспірантаў, магістрантаў і студэнтаў старэйшых курсаў прэзентаваць праекты і даследаванні апошніх гадоў. Мы ўпэўнены, што правядзенне такой сустрэчы паспрыяе развіццю прафесійных кантактаў паміж маладымі даследчыкамі і актывізуе творчы пошук.

  Праблемнае поле канферэнцыі:
  1. Метадалогія гісторыі, гістарыяграфія, крыніцазнаўства і спецыяльныя гістарычныя навукі.
  2. Даследаванні ў галіне археалогіі і антрапалогіі.
  3. Гісторыя Беларусі Х–ХХІ стст.
  4. Даследаванні ў галіне сусветнай гісторыі і міжнародных адносін.
  5. Методыка выкладання гісторыі ў навучальных установах.

  Усе атрыманыя матэрыялы пройдуць навуковае рэцэнзаванне, па выніках якога Аргкамітэт пакідае за сабой права адбору дакладаў, а таксама пераносу часткі з іх у постэрную форму.

  Заяўкі да ўдзелу ў канферэнцыі прымаюцца ў электронным выглядзе да 21 лютага 2021 г. Тэксты дакладаў прымаюцца да 1 сакавіка 2021 г. на адрас arslonga2019@gmail.com.

  Афармленне тэзісаў:

  • Мова выкладу беларуская або руская, тэкст павінен адпавядаць крытэрам навуковасці і правілам арфаграфіі; даваць поўнае ўяўленне аб характары разгладаемай аўтарам праблемы.
  • Аб’ем тэксту — да 10000 знакаў (улічваючы прабелы і спіс крыніц і літаратуры), тэкставы рэдактар Microsoft Word, шрыфт Times New Roman, 14 pt, інтэрвал — адзінарны, усе палі — 20 мм. У тэксце дапускаецца выкарыстанне адной ілюстрацыі (фармату TIFF або JPEG (пашырэнне не менш за 300 dpi). Ілюстрацыя дасылаецца ў асобным графічным файле, подпіс да яе змяшчаецца ў канцы тэкставага файла.
  • Спіс крыніц і літаратуры, афармляецца згодна з патрабаваннямі ВАК, спасылкі ў тэксце ў квадратных дужках.
  • Тэксты дакладаў студэнтаў, магістрантаў і аспірантаў суправаджаюцца рэцэнзіяй навуковага кіраўніка.


  Да азнаямлення: Поўны інфармацыйны ліст канферэнцыі (pdf)

  Праезд і пражыванне ўдзельнікаў канферэнцыі ажыццяўляецца за кошт камандзіруючага боку.

  Мы будзем удзячны за распаўсюджванне інфармацыі аб канферэнцыі!

  Кантактныя тэл:
  Сяргей Ліневіч | +375 29 277-30-62
  Таццяна Даўгач | +375 25 545-93-93
  Ганна Ясковіч | +375 29 871-73-79
  E-mail: arslonga2019@gmail.com
  +International Scientific and Practical Conference
  «Results of Archaeological Research on the Territory of Belarus in 2020»
  Minsk, Logoisk, Minsk Region, May 19, 2021 | Minsk, May 20–21, 2021
  Прэс-рэліз
  19–21 мая 2021 г. у Інстытуце гісторыі НАН Беларусі адбудзецца штогадовая навукова-практычная канферэнцыя “Вынікі археалагічных даследаванняў на тэрыторыі Беларусі ў 2020 г.”.
  Фактычна яна падсумоўвае дасягенні і адкрыцці беларускіх археолагаў, якія прыйшлія на апошні год выканання падпраграмы «Гісторыя і культура” дзяржаўнай праграмы “Эканоміка і гуманітарнае развіццё беларускага грамадства” на 2016–2020 гг., падзадання“Беларускія землі ў першабытную эпоху, сярэднявеччы і ранні Новы час: археалагічныя помнікі, тэрыторыя, насельніцтва, эканаміка і культура”. Разам з тым, перад археолагамі будуць пастаўлены новыя задачы для выканання наступнай праграмы “Грамадства і гуманітарная бяспека беларускай дзяржавы” на 2021–2025 гг. і яе падзадання “Археалагічная спадчына як фактар забяспячэння гуманітарнай бяспекі беларускага грамадства”.
  У першы дзень канферэнцыі на пленарным пасяджэнні будуць прадстаўлены праграмныя даклады вядучых спецыялістаў нашай краіны, у тым ліку па выніках даследаванняў у Полацку, Белавежскай пушчы, Крэўскім замку, сядзібе Рэйтанаў у в. Грушаўцы Ляхавіцкага раёна. Другая частка канфрэнцыі адбудзецца на базе Лагойскага раённага краязнаўчага музея, дзе будуць прадстаўлены матэрыялы, якія атрыманы, у тым ліку, археолагамі інстытута, пры даследаванні Лагойска і Лагойскага раёна. Запланаваны агляд экспазіціі, метадычная праца, наведванне гарадзішча летапіснага Лагойска і археалагічных аб’ектаў раёна.
  Такі падыход да арганізацыі канферэнцыі дазваляе пашырыць праблемнае поле навуковага форуму, разгледзець пытанні практычнага выкарыстання вынікаў даследаванняў, непасрэдна ў полі пазнаёміць маладое пакаленне з асаблівасцямі маніторынгу стану археалагічных аб’ектаў. На другі і трэцці дзень канферэнцыі адбудзецца працяг працы пленарных пасяджэнняў на базе інстытута. Падвядзенне вынікаў плануецца ажыццявіць на заключным пасяджэнні 21 мая. Па выніках работы канферэнцыі плануецца падрыхтоўка і публікацыя ўсіх дакладаў у зборніку навуковых артыкулаў // Матэрыялы па археалогіі Беларусі.
  Правядзенне навукова-практычнай канферэнцыі “Вынікі археалагічных даследаванняў на тэрыторыі Беларусі ў 2020 г.” будзе садзейнічаць усталяванню больш плённага супрацоўніцтва паміж вучонымі, грамадскасцю і мясцовымі органамі ўлады, будзе карысным як для вывучэння, так і для папулярызацыі археалогіі і гісторыі Беларусі.
  +International Scientific Conference
  «German aggression against the USSR (to the 80th anniversary of
  the tragedy of the beginning of the Great Patriotic War)»

  Grodno, June 24–25, 2021
  Институт истории Национальной
  академии наук Беларуси
  Гродненский государственный
  университет им. Я. Купалы

  ———————————————————————————————————————————————————
  ПРИГЛАШАЮТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В
  Международной научной конференции
  «Германская агрессия против СССР
  (к 80-летию трагедии начала Великой Отечественной войны)»

  Примерное проблемное поле конференции:
  — Военная история Беларуси ХХ века: проблемы историографии и источниковедения.
  Человек на войне.
  — Историческая память о войнах и военных конфликтах.
  — Войны и дипломатия: Беларусь в системе международных отношений накануне и в ходе крупнейших военных конфликтов ХХ в.
  — Беларусь в годы Первой мировой и польско-советской войн (1914–1921 гг.).
  — Военные межвоенные (1921–1939 гг.): военное строительство на территории Беларуси, участие уроженцев Беларуси в войнах и военных конфликтах.
  — Начало Второй мировой войны (1939–1941 гг.) в исторической судьбе белорусского народа.
  — Начало Великой Отечественной войны: трагедия и героизм первых сражений (лето 1941 г.).
  — Белорусы в советском тылу (1941–1945 гг.).
  — Нацистский оккупационный режим на территории Беларуси (1941–1944 гг.).
  — Всенародное сопротивление нацистским оккупантам.
  — Бои на территории Беларуси в период ее освобождения: осень 1943 — лето 1944 гг.
  — Подвиги уроженцев Беларуси на фронтах Второй мировой и Великой Отечественной войн.
  — Победа — 1945: от Берлина до Дальнего Востока.
  — «Горячие точки «холодной» войны»: Беларусь и военные конфликты 2-й половины ХХ в.

  Заявка и электронный вариант текста высылается на электронную почту: voenhistbel@mail.ru. Срок подачи заявки и электронного варианта текста доклада: до 1 мая 2021 г. В заявке указать: фамилию, имя, отчество, научную степень, учёное звание, название доклада, место работы, рабочий адрес, рабочий и мобильный телефоны, e-mail, необходимость бронирования гостиницы и обеспечения мультимедийной техникой.

  Обращаем Ваше внимание, что:

  • Распечатанный вариант текста подаётся в оргкомитет.
  • Оргкомитет оставляет за собой право отбора докладов для включения в программу, а редколлегия — последующего редактирования материалов, включаемых в сборник.
  • Материалы, научный уровень и оформление которых не соответствуют требованиям, к рассмотрению не принимаются и не рецензируются.
  • Оплата проезда, питания и проживания — за счёт командирующей организации.

  Рабочие языки конференции: белорусский, русский, английский.
  Время проведения: 24–25 июня 2021 г.
  Место проведения: г. Гродно, Гродненский государственный университет им. Я. Купалы.

  Контакты:
  220072 г. Минск, ул. Академическая, 1, Институт истории НАН Беларуси, центр военной истории. Тел. (+37517) 284-24-21; e-mail: voenhistbel@mail.ru.

  Для ознакомления: Полный информационный лист конференции (pdf)

  +International Scientific and Practical Conference
  «Modern anthropology: problems of studying paleoanthropology,
  historical demography, processes of morphological & functional
  and social adaptation»

  Minsk, June 28–30, 2021
  International Research-to-Practice Conference
  «Modern anthropology: problems of studying
  paleoanthropology, historical demography, processes
  of morphological & functional and social adaptation»


  The main topics of the conference are:
  1. Main directions and results of paleoanthropological research;
  2. Modern paleodemography: achievements and prospects;
  3. Relevance of the study of adaptation processes associated with the influence of modern factors;
  4. The main trends in anthropological research in recent decades.

  The conference will include a round table for young scientists «Modern anthropology». Those wishing to participate in this event, please indicate this in the application.

  Dates of the Conference: June 28 — June 30, 2021
  Place of the Conference: The Institute of History of the National Academy of Sciences of Belarus, Minsk, Belarus.

  Report time — limit: plenary meeting — 20 minutes, sections — 10 minutes.
  Working languages: Russian, Belarusian, English.
  Terms of application: deadline of application is May 15, 2021. The title of the report, name, scientific position of the author(s), institution, contact address(es), phone number(s), e-mail, information on multimedia necessity should be specified.

  Conference proceedings will be published in the annual issue «Aktual’nye voprosy antropologii».

  Digital (*.doc or *.rtf documents) and two paper copies of the article should be delivered in Russian (Belarusian) or English language. The article should be performed according to the next rules: Volume — up to 10 pages, Font — Times New Roman, Font size — 14 points (12 points for Russian (Belarusian) summary, key words, titles of pictures and tables, table contents), Interval — unary. Paragraph indentation — 1 cm. Fields: upper — 2, lower — 2, left — 2, right — 2. The summary of 250-300 words with subsections (Introduction with the purpose of the research, Materials and Methods, Results, Conclusions) in the beginning of the text should be in Russian (Belarusian), at the end of the text — in English. Key words in Russian (Belarusian) and English languages after the summary. The main text (preferably) should include the next subheads: Introduction, Materials and Methods, Results and Discussion, Conclusions, Literature. References in the text should be given in square brackets; the list of literature sources grouped according to the alphabet. The pictures and another graphic objects — only black-white (gray gradations) — obligatory included in the article file (tif. format, quality 600 dpi). The number according to Universal Decimal classification should be assigned to the article. Deadline: October 1, 2021.
  The Organizing Committee is authorized to choose the papers to perform in the conference and the articles to be published.
  Travel expenses, meals and accommodation reimbursement are at the expenses of the delegating organizations.

  The Organizing Committee address: Department of Anthropology, Institute of History of NAS of Belarus, Akademicheskaya 1, Minsk, 220072, Belarus, Phone/fax: +375 (17) 379-18-34, phone +375 (17) 379-27-96; E-mail: belantrop@tut.by.

  For reference: Full conference information letter (pdf)

  +Scientific and practical conference
  «Belarus, Svislach Region and Edward Vainilovich
  (to the 765th anniversary of Svislach)»

  Svislach, August 13–14, 2021
  Інстытут гісторыі
  Нацыянальнай акадэміі
  навук Беларусі
  Міжнародны дзяржаўны
  экалагічны інстытут імя
  А.Д. Сахарава БДУ
  Свіслацкі раённы
  выканаўчы камітэт
  Рыма-Каталіцкі
  Касцёл у Беларусі
  ———————————————————————————————————————————————————
  ЗАПРАШАЮЦЬ ПРЫНЯЦЬ УДЗЕЛ У
  Навукова-практычнай канферэнцыі
  «Беларусь, Свіслацкі край і Эдвард
  Вайніловіч (да 765-годдзя г. Свіслач)»

  Навуковы форум працягне серыю навукова-практычных канферэнцый, прысвечаных асобе вядомага грамадскага і палітычнага дзеяча Эдварда Вайніловіча (1847–1928), і будзе звязаны з гісторыяй Свіслцкага краю, які мае багатую гісторыка-культурную спадчыну.

  Праблемнае поле канферэнцыі:
  — Гісторыя Свіслачы і Свіслацкага краю.
  — Эдвард Вайніловіч (1847–1928): асноўныя моманты біяграфіі.
  — Сацыяльна-эканамічнае развіццё Свіслаччыны ў канцы ХІХ — пачатку ХХ ст.
  — Актуальныя праблемы гісторыі Беларусі ХІХ — першай трэці ХХ ст.
  — Гісторыка-культурная і археалагічная спадчына Свіслаччыны і яе практычнае выкарыстанне.

  Рабочыя мовы канферэнцыі: беларуская, руская, польская, англійская.
  Час правядзення канферэнцыі: 13–14 жніўня 2021 г.
  Плануемае месца правядзення канферэнцыі: г. Свіслач Гродзенскай вобласці.

  Заяўкі на ўдзел у канферэнцыі прымаюцца да 9 ліпеня 2021 г.
  па электроннай пошце: histbel1820@gmail.com

  ЗАЯЎКА на ўдзел у канферэнцыі, падаецца ў электронным выглядзе праз e-mail, і павінна змяшчаць наступныя пункты:
  1. Прозвішча, імя і імя па бацьку.
  2. Месца працы, пасада.
  3. Навуковая ступень і навуковае званне.
  4. Назва даклада
  5. Працоўны або хатні адрас, кантактны тэл. (з кодам населенага пункта), e-mail.

  Кантакты: Аддзел гісторыі Беларусі канца XVIII — пачатку ХХ стагоддзяў, 220072, г. Мінск, вул. Акадэмічная, 1, Інстытут гісторыі НАН Беларусі. Каб. № 230. Тэл. (+375 17) 284-18-39, факс (+375 17) 284-18-70; е-mail: histbel1820@gmail.com

  Звяртаем Вашу ўвагу, што:

  • Матэрыялы канферэнцыі будуць апублікаваныя.
  • Аргкамітэт пакідае за сабой права адбору заявак на ўдзел у канферэнцыі і тэкстаў дакладаў для публікацыі.
  • Выдаткі за кошт камандзіруючага боку.
  • Замежных удзельнікаў просім паведаміць пра неабходнасць візавай падтрымкі.


  Патрабаванні да тэкстаў дакладаў:
  Электронны варыянт не больш за 30 000 знакаў даслаць на е-mail: histbel1820@gmail.com. Першы радок — імя і прозвішча; Другі радок — назва даклада. Асноўны тэкст 14 шрыфт Times New Roman, міжрадковы інтэрвал — 1,5. Спасылкі на кожнай старонцы і нумарацыя спасылак скразная.

  Да азнаямлення: Поўны інфармацыйны ліст канферэнцыі (pdf)

  +International Scientific Conference
  «Agriculture of Belarus through the prism of
  scientific research (XIX – early XXI centuries)»

  Minsk, September 23, 2021
  Белорусская сельскохозяйственная
  библиотека им. И.С. Лупиновича
  Национальной академии наук Беларуси
  Институт истории
  Национальной академии
  наук Беларуси

  ———————————————————————————————————————————————————
  ПРИГЛАШАЮТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В
  Международной научной конференции
  «Сельское хозяйство Беларуси сквозь призму
  научных исследований (XIX — начало XXI в.)»

  Проблемное поле конференции:
  — Историография и источники по вопросам становления и развития сельскохозяйственного научного знания Беларуси.
  — Интеллектуальное наследие аграрной науки Беларуси в фондах библиотек, архивов, музеев, в частных коллекциях.
  — Деятельность государственных органов и общественных инициатив, направленная на обеспечение развития сельскохозяйственной науки в XIX — начале XXI в.
  — Роль образовательных учреждений Европы и иностранной сельскохозяйственной литературы в подготовке кадров для становления и развития аграрной науки Беларуси в XIX — начале XX в.
  — Отечественные сельскохозяйственные высшие учебные заведения и научно-исследовательские учреждения: история, достижения, перспективы развития.
  — Белорусские научные школы в области сельского хозяйства и смежных дисциплин.
  — Развитие сельского хозяйства в биографиях: учёные, преподаватели, организаторы, руководители, администраторы, практики, популяризаторы и другие деятели, содействующие научному обеспечению развития аграрной отрасли Беларуси.
  — Вклад уроженцев Беларуси в развитие сельскохозяйственной науки других стран.
  — Библиография сельскохозяйственной научной литературы XIX — начала XXI в.
  — Современная аграрная наука в системе международных научных коммуникаций.
  — Сельскохозяйственная наука — производству.

  Рабочие языки конференции: белорусский, русский, английский.
  Потенциальные участники конференции:
  ● учёные, начинающие исследователи, аспиранты, докторанты;
  ● преподаватели учреждений образования;
  ● сотрудники библиотечных, музейных и архивных учреждений;
  ● руководители и специалисты, работающие в сфере науки, образования, культуры, сельского хозяйства;
  ● все, кто интересуется вопросами истории.

  Место проведения конференции: Белорусская сельскохозяйственная библиотека.
  Адрес: ул. Казинца, д. 86, корп. 2, 220108, г. Минск, Беларусь.

  Условия участия:

  • До 15 июля 2021 г. представить текст доклада в оргкомитет конференции по электронной почте: b.omelchenko.belal@gmail.com.
  • До 01 августа 2021 г. необходимо пройти on-line регистрацию на сайте библиотеки.
  • Время выступления (включая вопросы и ответы) на пленарном заседании до 20 мин., на секционных — до 10 мин.
  • Регистрационный взнос за участие в конференции не взимается.
  • Оплата проезда, проживания и питания — за счёт участников конференции.

  Доклады:
  Принимаются оригинальные работы, имеющие научное и прикладное значение, соответствующие тематическим направлениям конференции и не опубликованные где-либо ранее.
  Объем текста доклада вместе с аннотацией, рисунками, приложениями, схемами и т.п. — не более 6 страниц формата А4. Один участник может быть автором не более 2-х докладов.
  Материалы сборника будут размещены на платформе Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU и в Российском индексе научного цитирования (РИНЦ).

  Тексты докладов должны отвечать следующим требованиям:
  – текст в редакторе Word, шрифт Times New Roman (Times New Roman Cyrillic) в обычном начертании, кегль — 14 пт;
  – межстрочный интервал — один межстрочный интервал;
  – выравнивание по ширине текста;
  – абзацный отступ –1,25 мм;
  – поля: верхнее и нижнее — 20 мм, левое — 25 мм, правое — 10 мм;
  – схемы, диаграммы, фотографии, сканированные виды экранов и т. п. — в формате JPG;
  – индекс УДК — выравнивание слева, без абзацного отступа;
  – на белорусском, русском и английском языках; название доклада (шрифт полужирный); фамилия, инициалы авторов / соавторов; на автора и всех соавторов — название организации, e-mail; выравнивание всей информации — по центру;
  – на белорусском, русском и английском языках: аннотация и ключевые слова, раскрывающие содержание доклада; размер аннотации — не более 850 символов (включая пробелы); начертание шрифта курсив;
  – список использованных источников офорлыяется в порядке упоминания в тексте доклада в соответствии с Инструкцией ВАК Республики Беларусь, внутритекстовое цитирование оформляется в квадратных скобках с указанием страниц — [2, с. 72-75];
  – образец оформления доклада прилагается.
  Доклады, не соответствующие вышеуказанным требованиям, не рассматриваются.
  После текста доклада указываются сведения об авторах: фамилия, имя, отчество (полностью); ученая степень и звание (при наличии); название (полностью) и адрес учреждения, которое представляет автор, должность; контактный телефон; e-mail.

  Оргкомитет оставляет за собой право включить присланные доклады в программу конференции и сборник материалов конференции или отклонить.

  Контакты:
  Бабарико-Омельченко Вероника Борисовна, зав. отделом исследовательской и научно-методической деятельности БелСХБ
  | Тел.: +375 17 379-11-70 | E-mail: b.omelchenko.belal@gmail.com

  Каракулько Юлия Олеговна, ученый секретарь БелСХБ
  | Тел.: +375 17 379-00-46; Тел./факс +375 17 379-55-00
  | E-mail: acadsecretary.belal@gmail.com

  Мазец Валентин Генрихович, к.и.н., доцент, вед.н.с. отдела истории новейшей истории Беларуси Института истории НАН Беларуси
  | Тел.: +375 17 379-16-10 | E-mail: valikmazets@mail.ru

  Для ознакомления: Полный информационный лист конференции (pdf)

  +Scientific and Practical Conference (online)
  «ІХ Lepel readings»
  Lepel, October 15–16, 2021

  The conference is held online

  Інстытут гісторыі Нацыянальнай
  акадэміі навук Беларусі
  Лепельскі раёны выканаўчы камітэт
  Лепельскі раённы краязнаўчы музей

  ———————————————————————————————————————————————————
  ЗАПРАШАЮЦЬ ПРЫНЯЦЬ УДЗЕЛ У
  Навукова-практычнай канферэнцыі
  «ІХ Лепельскія чытанні»

  Праблемнае поле канферэнцыі:
  — Славутыя асобы Лепельскага краю.
  — Гісторыя і культура Лепельскага краю.
  — Археалагічныя і этнаграфічныя даследаванні Лепельшчыны.
  — Праекты турыстычных маршрутаў і краязнаўчы патэнцыял Лепельшчыны.

  Час правядзення канферэнцыі — 15–16 кастрычніка 2021 г.
  Плануемае месца правядзення канферэнцыі — г. Лепель.
  Мовы канферэнцыі — беларуская, руская.
  Заяўкі для ўдзелу ў канферэнцыі прымаюцца да 30 жніўня 2021 г. на электронны адрас: palatyda@tut.by; museum-lepel@rambler.ru.
  Заяўка на ўдзел у канферэнцыі, падаецца ў электронным выглядзе і павінна змяшчаць наступныя пункты:
  1. Прозвішча, імя і імя па бацьку.
  2. Месца працы, пасада.
  3. Навуковая ступень і навуковае званне.
  4. Назва даклада
  5. Працоўны і хатні адрас, кантактны тэл. (з кодам населенага пункта), e-mail.

  Кантакты:
  Марат Васільевіч Клімаў, 220072, г. Мінск, вул. Акадэмічная, 1, Інстытут гісторыі НАН Беларусі. Тэл. (+375 29) 776-26-75, факс (017) 284-18-70.
  — Аліна Уладзіміраўна Стэльмах, 211174, г. Лепель, Віцебская вобл., вул. Калініна, д. 66. Установа культуры “Лепельскі раённы краязнаўчы музей”

  Звяртаем Вашу ўвагу, што:

  • Студэнтам, магістрантам і аспірантам разам з заяўкай неабходна даслаць тэзісы даклада (да 2000 знакаў) і водгук навуковага кіраўніка.
  • Замежных удзельнікаў просім паведаміць пра неабходнасць атрымання візавай падтрымкі.
  • Аргкамітэт пакідае за сабой права адбору заявак на ўдзел у канферэнцыі і тэкстаў дакладаў для публікацыі.
  • Матэрыялы канферэнцыі будуць апублікаваны.
  • Камандзіровачныя выдаткі за кошт камандзіруючага боку.

  Патрабаванні да формы і аб’ёма тэкстаў дакладаў:
  электронны і раздрукаваны варыянты не болей за 30 000 знакаў, спасылкі пастаронкавыя, нумарацыя на кожнай старонцы. Першая спасылка на публікацыю цалкам (аўтар, назва, месца і год выдання, старонкі), у наступнай спасылцы месца і год выдання не падаюцца.

  Для азнаямлення: Поўны інфармацыйны ліст канферэнцыі (pdf)

  • Scientific and Practical Conference
   «Chechershchina: back to the roots»
   Chechersk, October 21–22, 2021
  +The Chechersk District Executive Committee informs that due to the current epidemiological situation, the conference is canceled.
  It is gratifying to know that a wide circle of eminent scientists and researchers has become interested in the historical past of our region, with the help of whom new historical facts and histories of Chechershchyna have been established. We sincerely regret that we have to postpone the meeting of specialists-historians, amateur local historians and people who are simply interested in the history of their native land.
  +XIV Korelichy local history reading
  «Historical and cultural heritage of Korelichy region»
  Korelichi, November 12, 2021
  Інстытут гісторыі Нацыянальнай
  акадэміі навук Беларусі
  Карэліцкі раённы
  выканаўчы камітэт

  ———————————————————————————————————————————————————
  ЗАПРАШАЮЦЬ ПРЫНЯЦЬ УДЗЕЛ У
  ХIV Карэліцкія краязнаўчыя чытанні
  «Гісторыка-культурная спадчына Карэліччыны»

  Плануемае поле канферэнцыі:
  – Карэлічы і ваколіца паводле археалагічных крыніц;
  – развіццё Карэліччыны ў часы Вялікага Княства Літоўскага і Рэчы Паспалітай;
  – Карэлічы ў XIX–XX стагоддзях;
  – Карэліччына ў віхурах войн і рэвалюцый, пасляваеннае адраджэнне і развіццё;
  – культурная спадчына Карэліччыны (архітэктура, мастацтва, асвета, літаратура, этнаграфія і інш.);
  – сацыяльная прастора Карэліччыны (сацыяльныя і маёмасныя группы, іх узаемаадносіны, роля ў гісторыі краю);
  – сельская гаспадарка, рамяство, гандаль, вытворчасць, шляхі зносін у гісторыі краю;
  – славутыя імёны Карэліччыны.

  Час правядзення канферэнцыі: 12 лістапада 2021 г.
  Плануемае месца правядзення канферэнцыі: г.п. Карэлічы Гродзенскай вобл.
  Рабочыя мовы канферэнцыі: беларуская, руская, польская.
  Заяўкі на ўдзел у канферэнцыі прымаюцца да 6 кастрычніка 2021 г. ппа электроннай пошце: dounar_zagor@mail.ru.

  У заяўцы паведамляецца імя, імя па бацьку і прозвішча дакладчыка, яго навуковая ступень і званне, назва даклада, назва ўстановы, якую прадстаўляе дакладчык, кантактны тэлефон, е-mail.

  Кантакты: 220072, г. Мінск, вул. Акадэмічная, 1, Інстытут гісторыі НАН Беларусі. Тэл. (017) 378-14-09, факс (017) 379-18-34, Доўнар Аляксандр Барысавіч, е-mail: dounar_zagor@mail.ru.

  Матэрыялы канферэнцыі будуць апублікаваны.

  Звяртаем Вашу ўвагу, што:

  • Аргкамітэт пакідае за сабой права адбору дакладаў для выступлення і публікацыі.
  • Пацвярджэнне аб удзеле ў канферэнцыі будзе даслана да 12 кастрычніка 2021 г.
  • Тэксты прадстаўляюцца ў аргкамітэт па электроннай поште dounar_zagor@mail.ru да 12 снежня 2021 г.
  • Харчаванне аплочваецца арганізатарамі канферэнцыі, праезд па маршруце Мінск — Карэлічы — Мінск ажыцяўляецца арганізатарамі канферэнцыі.

  Патрабаванні да тэкстаў:
  Аб’ём — не болей 40 000 знакаў, спасылкі пастаронкавыя, нумарацыя спасылак на кожнай старонцы. Першая спасылка на публікацыю даецца цалкам (аўтар, назва, месца і год выдання, старонкі), у наступнай спасылцы месца і год выдання не падаюцца.

  Для азнаямлення: Поўны інфармацыйны ліст канферэнцыі (pdf)

  +VII International Scientific and Practical Conference
  «Vitebsk region», dedicated to the Year of National Unity
  Vitebsk, November 25, 2021
  Віцебская абласная бібліятэка
  імя У.І. Леніна
  Інстытут гісторыі
  Нацыянальнай акадэміі
  навук Беларусі
  Віцебскі дзяржаўны ўніверсітэт
  імя П.М. Машэрава
  ———————————————————————————————————————————————————
  ЗАПРАШАЮЦЬ ПРЫНЯЦЬ УДЗЕЛ У
  VІІ-й Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі
  «Віцебскі край», прысвечанай Году народнага адзінства


  Праблемнае поле канферэнцыі:
  — Віцебская вобласць у кантэксце гісторыі краіны
  — Гісторыя і культура Падзвіння (ад старажытнасці да сучаснасці).
  — Крыніцы па гісторыі Падзвіння
  — Малая радзіма: гісторыя родных мясцін
  — Гісторыя краязнаўства
  — Этнаграфія і фальклор
  — Літаратуразнаўства і мовазнаўства
  — Праблемы архівазнаўства і археаграфіі
  — Бібліятэчна-бібліяграфічнае краязнаўства
  — Музейнае краязнаўства
  — Экскурсійная справа і краязнаўства
  — Царкоўнае краязнаўства
  — Праблема падрыхтоўкі і выдання краязнаўчай літаратуры
  — Краязнаўства ў вучэбна-выхаваўчым працэсе

  Мовы канферэнцыі: беларуская, руская.
  Час правядзення: 25 лістапада 2021 г.
  Месца правядзення: ДУ «Віцебская абласная бібліятэка імя У.І. Леніна» (Рэспубліка Беларусь, г. Віцебск, вул. Леніна, д. 8а).
  У выпадку пагаршэння эпідэміялагічнай сітуацыі фармат правядзення канферэнцыі можа быць зменены, пра што арганізатары паведамяць дадаткова.

  Для ўдзелу ў канферэнцыі неабходна не пазней за 25 кастрычніка 2021 г. накіраваць на электронны адрас аргкамітэта kray@vlib.by тэкст даклада, а таксама заяўку з указаннем наступных звестак: • прозвішча, імя, імя па бацьку; • вучоная ступень, званне; • месца работы, пасада; • паштовы адрас (службовы і дамашні); • тэлефон з указаннем кода горада; • e-mail; • тэма даклада; • форма ўдзелу (вочная ці завочная); • патрэба ў зборніку матэрыялаў канферэнцыі (колькасць экзэмпляраў для набыцця).

  Звяртаем Вашу ўвагу, што:

  • Аргкамітэт пакідае за сабой права адбору дакладаў для ўдзелу ў канферэнцыі і артыкулаў для апублікавання.
  • Друкаваны варыянт зборніка будзе распаўсюджвацца па сабекошце па папярэдняй замове, пададзенай пры рэгістрацыі ўдзельнікаў канферэнцыі.
  • Электронны варыянт будзе размешчаны на афіцыйным сайце Віцебскай абласной бібліятэкі імя У.І. Леніна ў фармаце даступным для скачвання.
  • Выдаткі на праезд, пражыванне і харчаванне — за кошт камандзіруючых арганізацый.


  Плануецца выданне зборніка.

  Патрабаванні да афармлення дакладаў
  1) Прозвішча, імя, імя па бацьку (поўнасцю) аўтара /суаўтара, горад, краіна, назва даклада; 2) Аб’ём даклада — не больш за 7 старонак фармата А4, Times New Roman, 13 кегль, палутарны міжрадковы інтэрвал, тып файла — doc ці rtf (Microsoft Word). Палі — 25 мм з усіх бакоў. Абзацны водступ — 1,25 см; 3) Спіс выкарыстаных крыніц афармляецца пасля асноўнага тэксту ў алфавітным парадку; 4) Тэксты дакладаў неабходна прыслаць у электронным варыянце ў рэдактары MS Word; 5) Патрабаванні да электронных прэзентацый: Тып файла — ppt Microsoft Power Point.

  Каардынатары:
  Рагачова Ларыса Іванаўна — загадчык аддзела краязнаўчай літаратуры і бібліяграфіі Віцебскай абласной бібліятэкі імя У.І. Леніна. Тэлефон: +375 (212) 67 49 11; Е-mail: kray@vlib.by

  Дулаў Анатоль Мікалаевіч — загадчык кафедры гісторыі і культурнай спадчыны ВДУ імя П.М. Машэрава. Тэлефон: +375 (29) 668 58 07; Е-mail: kryn2013@yandex.ru

  Бараноўскі Аляксандр Віктаравіч — навуковы супрацоўнік аддзела навейшай гісторыі Беларусі Інстытута гісторыі НАН Беларусі. Тэлефон: +375 (17) 379-16-10. Е-mail: a.baranouski@history.by

  Для азнаямлення: Поўны інфармацыйны ліст канферэнцыі (pdf)