Mikalai M. Pamazanau

scientific researcher department of anthropology

Tel: +375 17 379-27-96
E-mail: pamazanau@gmail.com

Member of the trade union committee Institute of History of the National Academy of Sciences of Belarus

Born in the family of employees July 28, 1975 in the city of Rogachev in Gomel Region. In 1997 he graduated from the Faculty of Natural Sciences of the Belarusian State Pedagogical University with a specialization in biology and chemistry. In 2003–2007 he accomplished the post-graduate course on anthropology at the National Academy
of Sciences of Belarus.

Work experience
Since 2008, he has been working at the Institute of History of the National Academy of Sciences
of Belarus: in 2008–2013 he was a junior researcher at the Department of Anthropology and Ecology, since 2013 he is a researcher at the Department of Anthropology.
In 2014–2016 was teaching special course “Fundamentals of Anthropology” at the Department of Archeology and Special Historical Disciplines of the Faculty of History of the Belarusian State University.

Research interests:

 • historical aspects of physical anthropology (anthropological data as a historical source);
 • craniological variability of human;
 • computer cartography of anthropological traits;
 • anthropology of ancient and modern population on the territory of Belarus;
 • methods of teaching and popularization of physical anthropology.

Published works
The author more then 50 scientific works on different aspects of physical anthropology, including:

 • Morfotipologicheskie osobennosti debrahikefalizacii naseleniya central’noj Belarusi v nachale XXI veka // Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya XXIII Antropologiya. — 2010. — №1. — S. 66–75; v soavt.
 • Morfotipologicheskie osobennosti mozgovogo otdela cherepov iz kraniologicheskih serij XI–XIII vekov s territorii Belarusi // Vestnik antropologii. Nauchnyj al’manah. Vyp. 19. — M.: Institut etnologii i antropologii RAN, 2011. — S. 217–220.
 • Morphotypological cranium variability in population of Central Belarus in 2nd — early 3rd millennium A.D. // Papers on Anthropology / University of Tartu; Centre for Physical Anthropology; Editor: Helje Kaarma MD. — XXI. — 2012. — P.221–231.
 • Istoricheskij aspekt issledovaniya razmernyh osobennostej mozgovogo otdela golovy u sovremennogo korennogo naseleniya Belarusi s pomoshch’yu komp’yuternoj kartografii // Aktual’nye voprosy antropologii: sb. nauch. tr. / Institut istorii NAN Belarusi; sost. T.L. Gurbo, redkol.: I.I. Salivon (gl. red.) [i dr.]. Vyp. 10. — Minsk: «Belaruskaya navuka», 2015. — S.378–395.
 • Peculiarities in the Variability of Head Shape in Consecutive Generations of the Modern Belarusian Population // International Journal of Anthropology / International Institute For Humankind Studies; Edited by A.B. Chiarelli. — 2015. — Vol. 30, n. 3–4. — P. 225–234.
 • Vekovye osobennosti kefalometricheskogo raznoobraziya u muzhchin yuzhnogo regiona Belarusi v svyazi s problemoj epohal’noj izmenchivosti morfologii cherepa // Vestnik antropologii / Institut etnologii i antropologii RAN; redkol.: S.V. Vasil’ev (gl. red.) [i dr.]. — 2017, №3 (39). — S. 138–152.
 • Kurgan kalya vyoskі Іlava Shumіlіnskaga rayona Vіcebskaj voblascі (pavodle arhealagіchnyh і antrapalagіchnyh dasledavannyau) // Materyyaly pa arhealogіі Belarusі: zb. navuk. artyk. / Іnstytut gіstoryі NAN Belarusі; uklad. V.M. Lyauko, V.І. Koshman, red. kall. V.M. Lyauko (gal. red.) [і іnsh.]. Vyp. 29. — Mіnsk: “Belaruskaya navuka”, 2018. — S. 242–254; u saaut.
 • Kraniologicheskoe issledovanie pogrebenij XVII–XVIII vekov na territorii urochishcha «Zevakin kurgan» v Rogachyove v kontekste antropologii verhnego Podneprov’ya // Gomel’skoe Podneprov’e i Poles’e: istoricheskoe i kul’turnoe nasledie: sbornik nauchnyh statej; redkol.: G.A. Aleksejchenko (gl. red.) [i dr.]. — Gomel’: GGU, 2018. — S. 91–113.
 • Perspektivy issledovaniya antropologicheskih aspektov potencial’noj ustojchivosti cherepa k mekhanicheskim vozdejstviyam u naseleniya Belarusi // Aktual’nye voprosy antropologii: sb. nauch. tr. / Institut istorii NAN Belarusi; sost. Yu.V. Boom, redkol.: I.I. Salivon (gl. red.) [i dr.]. Vyp. 13. — Minsk: «Belaruskaya navuka», 2018. — S. 369–380.
 • Variantnaya anatomiya gorizontal’noj profilirovannosti licevogo otdela cherepa // Sovremennaya morfologiya: problemy i perspektivy razvitiya: sb. nauch. tr.; pod obshch. red. N.A. Trushel’. — Minsk: IVC Minfina, 2019. — Ch. 2. — S. 50–52.
 • Morfologicheskaya harakteristika muzhskih cherepov iz pogrebenij XVII–XVIII vekov u sten kostela Bozh’ego Tela v Nesvizhe // Aktual’nye voprosy antropologii: sb. nauch. tr. / Institut istorii NAN Belarusi; sost. Yu.V. Boom, redkol.: I.I. Salivon (gl. red.) [i dr.]. Vyp. 14. — Minsk: «Belaruskaya navuka», 2019. — S. 120–133.
 • Shlyahtich iz Nesvizha. Rekonstrukciya lica po cherepu iz pogrebeniya XVII–XVIII vekov u sten kostela Bozh’ego Tela // Aktual’nye voprosy antropologii: sb. nauch. tr. / Institut istorii NAN Belarusi; sost. YU.V. Boom, redkol.: I.I. Salivon (gl. red.) [i dr.]. Vyp. 15. / Institut istorii NAN Belarusi. — Minsk: «Belaruskaya navuka», 2020. — S. 141–150.
 • Предварительные результаты исследований погребений в крипте костела Божьего Тела в городе Несвиже // Актуальные вопросы антропологии: сб. науч. тр. / Институт истории НАН Беларуси; редкол.: И.И. Саливон (гл. ред.) [и др.]. – Минск: «Беларуская навука», 2021. – Вып. 16. – С. 142–161; в соавт.