Conference 2020

  +III scientific and practical Conference of young researchers of the
  Institute of History of the National Academy of Sciences of Belarus
  «ARS LONGA: scientific achievements and prospects»
  Minsk, March 19-20, 2020
  САВЕТ МАЛАДЫХ ВУЧОНЫХ ІНСТЫТУТА ГІСТОРЫІ

  ЗАПРАШАЕ ДА ЎДЗЕЛУ Ў:
  IІІ-й навукова-практычнай канферэнцыі маладых даследчыкаў Інстытута гісторыі
  «ARS LONGA: НАВУКОВЫЯ ДАСЯГНЕННІ І ПЕРСПЕКТЫВЫ»

  Запрашаем да ўдзелу маладых навукоўцаў, лабарантаў, аспірантаў, магістрантаў і студэнтаў старэйшых курсаў прэзентаваць праекты і даследаванні апошніх гадоў. Мы ўпэўнены, што правядзенне такой сустрэчы паспрыяе развіццю прафесійных кантактаў паміж маладымі даследчыкамі і актывізуе творчы пошук.

  Усе атрыманыя матэрыялы пройдуць навуковае рэцэнзаванне, па выніках якога Аргкамітэт пакідае за сабой права адбору дакладаў, а таксама пераносу часткі з іх у постэрную форму.

  Заяўкі на ўдзел у канферэнцыі і тэзісы дакладаў прымаюцца да 21 лютага 2020 г. у электронным выглядзе на адрас arslonga2019@gmail.com. Заяўка павінна змяшчаць наступныя звесткі: Прозвішча, імя, імя па бацьку; Назва арганізацыі, краіна, горад; Пасада, навуковае званне, навуковая ступень; e-mail; Тэма выступлення.

  Афармленне тэзісаў:

  • Мова выкладу беларуская або руская, тэкст павінен адпавядаць крытэрам навуковасці і правілам арфаграфіі; даваць поўнае ўяўленне аб характары разгладаемай аўтарам праблемы;
  • Аб’ем тэксту — 3000 знакаў (улічваючы прабелы), тэкставы рэдактар Microsoft Word, шрыфт Times New Roman, 14 pt, інтэрвал — адзінарны, усе палі — 20 мм;
  • Спіс асноўных крыніц, аптымальна — каля пяці, афармляецца згоздна з патрабаваннямі ВАК, спасылкі ў тэксце ў квадратных дужках.


  Да азнаямлення: Поўны інфармацыйны ліст канферэнцыі (pdf)

  Праезд і пражыванне ўдзельнікаў канферэнцыі ажыццяўляецца за кошт камандзіруючага боку.

  Мы будзем удзячны за распаўсюджванне інфармаццыі аб канферэнцыі!

  Кантактны тэл:
  Сяргей Ліневіч | +375 29 277-30-62
  Таццяна Даўгач | +375 25 545-93-93
  Уладзіслаў Крумплеўскі | +375 29 290-78-37
  E-mail: arslonga2019@gmail.com
 • «Round table»
  «Academician M.P. Kostyuk (1940 – 2019) – scientist, teacher,
  person (on the occasion of the 80th birthday)»

  Minsk, March 26, 2020
 • International scientific and Practical Conference
  «Europe: actual problems of ethnoculture»
  Minsk, April 9–10, 2020
 • +Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя
  «Перамога 75: Дарогамі мужнасці і славы», прымеркаваная
  да 75-годдзя Перамогі ў Вялікай Айчыннай вайне

  г. Мінск, 17 красавіка 2020 г.
  Министерство культуры
  Республики Беларусь
  Белорусский государственный музей
  истории Великой Отечественной войны
  Институт истории Национальной
  академии наук Беларуси
  Фонд содействия актуальным историческим
  исследованиям «Историческая память»
  ———————————————————————————————————————————————————
  ПРИГЛАШАЮТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В
  Международной научно-практической конференции
  «Победа 75: Дорогами мужества и славы», приуроченной к
  75-летию Победы в Великой Отечественной войне


  Проблемное поле конференции:
  1. Современные подходы к освещению проблем истории Великой Отечественной войны: вопросы историографии и источниковедения.
  2. Советское военное искусство в период Великой Отечественной войны.
  3. Боевые действия на фронтах Второй мировой и Великой Отечественной войны
  4. Белорусы и уроженцы Беларуси в европейском Сопротивлении.
  5. Белорусские партизаны на фронтах Великой Отечественной войны
  6. Ратные и трудовые подвиги сыновей и дочерей белорусского народа на фронтах войны и в тылу.
  7. Развитие военной техники в годы войны и изменение способов ведения вооружённой борьбы.
  8. Антифашистское сопротивление на оккупированных территориях европейских стран, партизанское движение и подпольная борьба
  9. Восстановление Беларуси в послевоенные годы.
  10. Торжество справедливости: процессы над нацистскими преступниками
  11. Борьба с антисоветскими вооружёнными формированиями на территории Беларуси во время войны и в первые послевоенные годы.
  12. Увековечение памяти о событиях и героях Великой Отечественной войны.
  13. Отражение темы «Великой Победы» в постоянных и временных музейных экспозициях.
  14. История Великой Отечественной войны в учебно-воспитательном процессе в школах, средних специальных и высших учебных заведениях.
  15. Морально-нравственное значение Победы, исторические итоги Великой Отечественной войны.
  16. Уроки Великой Отечественной войны. Противодействие попыткам фальсификации истории.
  17. Великая Отечественная война в истории моей семьи.

  Рабочие языки конференции: белорусский и русский.
  Время проведения конференции: 17 апреля 2020 г.
  Планируемое место проведения конференции: г. Минск, Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны.
  Регламент: выступления на пленарном заседании до 20 минут, на секциях — до 10 минут.

  Заявки на участие в конференции принимаются до 16.03.2020 г.
  по электронной почте: museumww2@tut.by с пометкой «Для ученого секретаря» (vn3968@mail.ru).

  В заявке указать: фамилию, имя, отчество, научную степень, учёное звание, название доклада, место работы, рабочий адрес, рабочий и мобильный телефоны, e-mail, необходимость обеспечения мультимедийной техникой.

  Обращаем Ваше внимание, что:

  • Срок подачи электронного варианта текста (тезисов) доклада, презентации: до 6.04.2020 г.
  • Материалы, оформленные с нарушением требований ВАК, к публикации не принимаются.
  • Заявка и электронный вариант текста высылается на электронную почту: museumww2@tut.by с пометкой «Для ученого секретаря» (vn3968@mail.ru).
  • Оргкомитет оставляет за собой право отбора докладов для выступления.
  • Лица, не зарегистрировавшиеся и не предоставившие докладов в указанные сроки, к выступлению на конференции не допускаются.
  • По итогам конференции планируется издание соответствующего сборника материалов.
  • Оплата проезда, питания и проживания — за счёт командирующей организации.


  Требования к текстам:
  Текст доклада объёмом до 0,5 п.л., не более 20 тыс. знаков (с пробелами), оформляется согласно требованиям ВАК Республики Беларусь. Параметры форматирования: поля – 20 мм; без нумерации страниц. Параметры текста: формат файла – doc, docх, rtf, шрифт – Times New Roman, кегль – 14, интервал – полуторный (1,5).

  Контакты: ученый секретарь музея Надтачаев Валерий Николаевич, тел. раб +375 (17) 203-05-27, тел. моб. +375(29)6-19-95-29, E-mail: vn3968@mail.ru.

  Для ознакомления: Полный информационный лист конференции (pdf)

 • International Scientific Conference
  «1945. Year of the Great Victory» (dedicated to the 75th anniversary of the Great Victory)»
  Minsk, May 5–6, 2020
 • International Scientific and Practical Conference
  «Results of Archaeological Research on the Territory of Belarus in 2019»
  Minsk, Logoisk, May 13–15, 2020
 • +IX International Scientific and Practical Conference «Golshany reading»
  «Confessional life of Oshmyanshchina in the X-XX centuries»
  Minsk, Oshmyany, May 22, 2020
  Інстытут гісторыі Нацыянальнай
  акадэміі навук Беларусі
  Ашмянскі раённы
  выканаўчы камітэт
  ———————————————————————————————————————————————————
  ЗАПРАШАЮЦЬ ПРЫНЯЦЬ УДЗЕЛ У
  IX-ай міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі «Гальшанскія чытанні»
  «Канфесійнае жыцце Ашмяншчыны X–XX стст.»


  Плануемае праблемнае поле канферэнцыі:
  — Релігійнае жыццё краю паводле археалагічных звестак;
  — Дзейнасць хрысціянскіх канфесій на Ашмяншчыне;
  — Іудаізм і мусульманства на Ашмяншчыне;
  — Помнікі рэлігійнага дойлідства Ашмяншчыны;
  — Прадметы культу і рэлігійная літаратура;
  — Рэлігійныя святы і традыцыі на Ашмяншчыне;
  — Пастыр і паства Ашмяншчыны X–XX стст.: узаемадзеянне, канфлікты…

  Рабочыя мовы канферэнцыі: беларуская, руская, польская.
  Час правядзення канферэнцыі: 22 мая 2020 г.
  Плануемае месца правядзення канферэнцыі: г. Ашмяны, Гродзенская вобласць.

  Заяўкі на ўдзел у канферэнцыі прымаюцца 20 красавіка 2020 г.
  па электроннай пошце: dounar_zagor@mail.ru

  У заяўцы паведамляецца імя, імя па бацьку і прозвішча дакладчыка, яго навуковая ступень і званне, назва даклада, пасада і месца працы, кантактны тэлефон, е-mail.

  Кантакты: Доўнар Аляксандр Барысавіч, 220072, г. Мінск, вул. Акадэмічная, 1, Інстытут гісторыі НАН Беларусі. Тэл. (+375 17) 284-14-09, факс (+375 17) 284-18-70, е-mail: dounar_zagor@mail.ru.

  Звяртаем Вашу ўвагу, што:

  • Аргкамітэт пакідае за сабой права адбору дакладаў для выступлення і публікацыі.
  • Пацвярджэнне аб удзеле ў канферэнцыі будзе даслана да 1 мая 2020 г.
  • Студэнтам і магістрантам разам з заяўкай неабходна даслаць тэзісы даклада (да 2000 знакаў) і водгук навуковага кіраўніка.
  • Замежных удзельнікаў просім паведаміць пра неабходнасць візавай падтрымкі.
  • Трансфер па маршруце г. Мінск – г. Ашмяны – г. Мінск ажыцяўляецца арганізатарамі канферэнцыі, даезд з іншых населеных пунктаў за кошт камандзіруючага боку.
  • Харчаванне аплочваецца арганізатарамі канферэнцыі, праезд за кошт камандзіруючага боку.


  Матэрыялы канферэнцыі будуць апублікаваны.

  Патрабаванні да тэкстаў:
  Тэксты прадстаўляюцца ў аргкамітэт па электроннай поште dounar_zagor@mail.ru да 22 мая 2020 г.. Патрабаванні да тэкстаў: электронны варыянты не болей за 40 000 знакаў, спасылкі пастаронкавыя, нумарацыя спасылак на кожнай старонцы. Першая спасылка на публікацыю даецца цалкам (аўтар, назва, месца і год выдання, старонкі), у наступнай спасылцы месца і год выдання не падаюцца.

  Да азнаямлення: Поўны інфармацыйны ліст канферэнцыі (pdf)

 • International Scientific and Practical Conference
  «Anthropology and human demography in the context of
  socioeconomic changes in the past and present»

  Minsk, June 29 – July 1, 2020
 • +Scientific and practical conference
  «Belarus, Glubokoe Region and Edward Voynillovich»
  Glubokoye, September 25, 2020
  Інстытут гісторыі
  Нацыянальнай акадэміі
  навук Беларусі
  Міжнародны дзяржаўны
  экалагічны інстытут імя
  А.Д. Сахарава БДУ
  Глыбоцкі раённы
  выканаўчы камітэт
  Рыма-Каталіцкі
  Касцёл у Беларусі
  ———————————————————————————————————————————————————
  ЗАПРАШАЮЦЬ ПРЫНЯЦЬ УДЗЕЛ У
  Навукова-практычнай канферэнцыі
  «Беларусь, Глыбоцкі край і Эдвард Вайніловіч»

  Навуковы форум працягне серыю навукова-практычных канферэнцый, прысвечаных асобе вядомага грамадскага і палітычнага дзеяча Эдварда Вайніловіча (1847–1928), і будзе звязаны з гісторыяй Глыбоцкага краю, які мае багатую гісторыка-культурную спадчыну.

  Праблемнае поле канферэнцыі:
  — Эдвард Вайніловіч (1847 1928): асноўныя моманты біяграфіі.
  — Гісторыя Глыбокага і Глыбоцкага краю.
  — Этнаканфесійны фактар у развіцці Віленшчыны ў ХІХ – першай трэці ХХ ст.
  — Сацыяльна-эканамічнае развіццё Глыбоччыны ў канцы ХІХ – пачатку ХХ ст.
  — Актуальныя праблемы гісторыі Беларусі ХІХ – першай трэці ХХ ст.

  Рабочыя мовы канферэнцыі: беларуская, руская, польская.
  Час правядзення канферэнцыі: 25 верасня 2020 г.
  Плануемае месца правядзення канферэнцыі: г. Глыбокае Віцебскай вобласці.

  Заяўкі на ўдзел у канферэнцыі прымаюцца да 4 верасня 2020 г.
  па электроннай пошце: hbmt_ih@outlook.com.

  ЗАЯЎКА на ўдзел у канферэнцыі, падаецца ў электронным выглядзе праз e-mail, і павінна змяшчаць наступныя пункты:
  1. Прозвішча, імя і імя па бацьку.
  2. Месца працы, пасада.
  3. Навуковая ступень і навуковае званне.
  4. Назва даклада
  5. Працоўны або хатні адрас, кантактны тэл. (з кодам населенага пункта), e-mail.

  Кантакты: Аддзел гісторыі Беларусі Новага часу, 220072, г. Мінск, вул. Акадэмічная, 1, Інстытут гісторыі НАН Беларусі. Каб. № 230. Тэл. (+375 17) 284-18-39, факс (+375 17) 284-18-70; е-mail: hbmt_ih@outlook.com.

  Звяртаем Вашу ўвагу, што:

  • Матэрыялы канферэнцыі будуць апублікаваныя.
  • Аргкамітэт пакідае за сабой права адбору заявак на ўдзел у канферэнцыі і тэкстаў дакладаў для публікацыі.
  • Выдаткі за кошт камандзіруючага боку.
  • Замежных удзельнікаў просім паведаміць пра неабходнасць візавай падтрымкі.


  Патрабаванні да тэкстаў дакладаў:
  Электронны варыянт не больш за 30 000 знакаў даслаць на е-mail: hbmt_ih@outlook.com. Першы радок – імя і прозвішча; Другі радок – назва даклада. Асноўны тэкст 14 шрыфт Times New Roman, міжрадковы інтэрвал – 1,5. Спасылкі на кожнай старонцы і нумарацыя пачынаецца на кожнай старонцы.

  Да азнаямлення: Поўны інфармацыйны ліст канферэнцыі (pdf)

  +International Scientific and Practical Conference
  «Second Kreva reading: history, archeology, cultural heritage of Kreva»
  Kreva, October 1–2, 2020
  Інстытут гісторыі Нацыянальнай
  акадэміі навук Беларусі
  Смаргонскі раённы
  выканаўчы камітэт
  ———————————————————————————————————————————————————
  ЗАПРАШАЮЦЬ ПРЫНЯЦЬ УДЗЕЛ У
  ІІ Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі
  «Крэўскія чытанні: гісторыя, археалогія, культурная спадчына Крэва»


  Канферэнцыя ставіць на мэце асэнсавання вынікаў даследаванняў гісторыі, археалогіі, этнаграфіі і архітэктуры Крэва і Смаргоншчыны за апошнія пяцігоддзе.

  Праблемнае поле канферэнцыі:
  1. Праблема балта-славянскіх кантактаў у канцы І — пачатку ІІ тыс. н.э.
  2. Крэва і іншыя цэнтры Lithuania propria (“Літвы летапіснай”).
  3. Крэўскі замак і праблемы рэстаўрацыя помнікаў абарончага дойлідства эпохі ВКЛ.
  4. Мястэчка позняга Сярэднявечча і ранняга Новага часу (XV–XVIII стст.).
  5. Беларускае мястэчка ў часы Расійскай імперыі.
  6. На лініі фронту (Першая сусветная вайна і Крэва).
  7. Крэва ў міжваенны час (беларускае мястэчка ў складзе Польскай дзяржавы).
  8. Падзеі Другой сусветнай вайны на тэрыторыі Крэва і ваколіц (тэрор і штодзённасць).
  9. Крэва ў другой палове ХХ ст. (досвед савецкая мадэрнізацыі).
  10. Узорнае мястэчка: Архітэктурная спадчына Крэва ХІХ–ХХ стст.
  11. Этнаграфічная і моўная спадчына шматэтнічнага Крэва (Крэва беларускае, польскае, татарскае, яўрэйскае).
  12. Фунеральная спадчына Крэва як месцы памяці і прадмет даследаванняў.

  Рабочыя мовы канферэнцыі: беларуская, руская, польская.
  Час правядзення канферэнцыі: 1–2 кастрычніка 2020 г.
  Плануемае месца правядзення канферэнцыі: пачатак у Мінску (Інстытут гісторыі); асноўная частка канферэнцыі адбудзецца ў Крэва, Смаргонскі раён Гродзенская вобласць.
  Заяўкі на ўдзел у канферэнцыі прымаюцца да 30 мая 2020 г. па электроннай пошце: Kreva.kanferenc@gmail.com альбо на паштовы адрас: Інстытут гісторыі НАН Беларусі, вул. Акадэмічная 1, Мінск 220072, Беларусь. На імя: А.І. Дзярновіч.

  У заяўцы ўказваюцца імя (імя, імя па-бацьку, прозвішча) дакладчыка, яго навуковыя ступень і званне, пасада і месца працы, падаецца назва даклада, а таксама ўказваюцца кантакты (тэлефон і е-mail).

  Звяртаем Вашу ўвагу, што:

  • Пацвярджэнне аб удзеле ў канферэнцыі будзе даслана да 15 чэрвеня 2020 г.
  • Аргкамітэт пакідае за сабой права фармаваць праграму канферэнцыі і праводзіць адбор матэрыялаў для публікацыі.
  • Студэнтам і магістрантам разам з заяўкай неабходна даслаць тэзісы даклада (да 2000 знакаў).
  • Замежных удзельнікаў просім паведаміць пра неабходнасць візавай падтрымкі.
  • Трансфер па маршруце Мінск — Крэва — Мінск ажыцяўляецца арганізатарамі канферэнцыі, даезд з іншых населеных пунктаў за кошт камандзіруючага боку.
  • Правілы афармлення тэкста для публікацыі будуць паведамлены пазней.


  Адказны сакратар аргкамітэта — Алег Дзярновіч.
  Кантактныя тэлефоны: пр. (+375 17) 284-08-22, факс (+375 17) 284-18-70, маб. (+375 29) 331-66-06.

  Да азнаямлення: Поўны інфармацыйны ліст канферэнцыі (pdf)

  +Scientific and Practical Conference
  «Chechershchina: back to the roots»
  Chechersk, October 22–23, 2020
  Інстытут гісторыі Нацыянальнай
  акадэміі навук Беларусі
  Чачэрскі раённы
  выканаўчы камітэт
  ———————————————————————————————————————————————————
  ЗАПРАШАЮЦЬ ПРЫНЯЦЬ УДЗЕЛ У
  Навукова-практычнай канфрэнцыі
  «Чачэршчына: вяртанне да вытокаў»


  Плануемае праблемнае поле канферэнцыі:
  — Чачэрск і ваколіцы паводле археалагічных крыніц;
  — развіццё Чачэршчыны ў часы Вялікага Княства Літоўскага і Рэчы Паспалітай;
  — Чачэрск ў XIX–XX стагоддзях;
  — Чачэршчына ў віхурах войн і рэвалюцый, пасляваеннае адраджэнне і развіццё;
  — культурная спадчына Чачэршчыны (архітэктура, мастацтва, асвета, літаратура, этнаграфія і інш.);
  — сацыяльная прастора Чачэршчыны (сацыяльныя і маёмасныя группы, іх узаемаадносіны, роля ў гісторыі краю);
  — сельская гаспадарка, рамяство, гандаль, вытворчасць, шляхі зносін у гісторыі краю;
  — славутыя імёны Чачэршчыны.

  Час правядзення канферэнцыі: 22–23 кастрычніка 2020 г.
  Плануемае месца правядзення канферэнцыі: г. Чачэрск, Гомельскай вобл.

  Заяўкі на ўдзел у канферэнцыі прымаюцца 15 верасня 2020 г.
  па электроннай пошце: dounar_zagor@mail.ru

  У заяўцы паведамляецца імя, імя па бацьку і прозвішча дакладчыка, яго навуковая ступень і званне, назва даклада, пасада і месца працы, кантактны тэлефон, е-mail.

  Кантакты: Доўнар Аляксандр Барысавіч, 220072, г. Мінск, вул. Акадэмічная, 1, Інстытут гісторыі НАН Беларусі. Тэл. (+375 17) 284-14-09, факс (+375 17) 284-18-70, е-mail: dounar_zagor@mail.ru.

  Звяртаем Вашу ўвагу, што:

  • Аргкамітэт пакідае за сабой права адбору дакладаў для выступлення і публікацыі.
  • Пацвярджэнне аб удзеле ў канферэнцыі будзе даслана да 1 кастрычніка 2020 г.
  • Студэнтам і магістрантам разам з заяўкай неабходна даслаць тэзісы даклада (да 2000 знакаў) і водгук навуковага кіраўніка.
  • Замежных удзельнікаў просім паведаміць пра неабходнасць візавай падтрымкі.
  • Трансфер па маршруце г. Мінск – г. Чачэрск – г. Мінск ажыцяўляецца арганізатарамі канферэнцыі, даезд з іншых населеных пунктаў за кошт камандзіруючага боку.
  • Харчаванне аплочваецца арганізатарамі канферэнцыі, праезд за кошт камандзіруючага боку.


  Матэрыялы канферэнцыі будуць апублікаваны.

  Патрабаванні да тэкстаў:
  Тэксты прадстаўляюцца ў аргкамітэт па электроннай поште dounar_zagor@mail.ru да 30 лістапада 2020 г.. Патрабаванні да тэкстаў: аб’ём не болей за 40 000 знакаў, спасылкі пастаронкавыя, нумарацыя спасылак на кожнай старонцы. Першая спасылка на публікацыю даецца цалкам (аўтар, назва, месца і год выдання, старонкі), у наступнай спасылцы месца і год выдання не падаюцца.

  Да азнаямлення: Поўны інфармацыйны ліст канферэнцыі (pdf)

 • International Scientific and Practical Conference
  «Methodology of historical research:
  achievements, problems, prospects»

  Minsk, November 5–6, 2020
 • International Scientific Conference
  «Chancellor of the Grand Duchy of Lithuania Ostafy Bogdanovich
  Volovich (1520–1587): life, activity, heritage»

  Minsk, November 26–27, 2020