Department of Archaeology of prehistoric society

In the composition Centre of archeology of Belarus.
The department was formed in
2005 on the basis of the department of archaeology of the Stone and the Bronze Ages and the department of archaeology of the Iron Age.
Kontakt: Institute of History of the National Academy of Sciences of Belarus, 220072, Minsk,
str. Akademicheskaya, 1,
room. 206, 402, 404а, 404b.
Tel.: (+375 17) 379-95-91,
379-08-22, 378-28-89, 379-13-22
E-mail: maxchar@gmail.com

Head of the department: Candidate of Historical Sciences Maxim Charniauski

The staff members of the department include:
Elena Kalechits, Doctor, professor and chief researcher;
Vadim Shadyro, PhD, leading researcher;
Nikolai Krivaltsevich, PhD, leading researcher;
Natalia Dubitskaya, PhD, senior researcher;
Medvedev Mikhailovich, PhD, senior researcher;
Igor Ezepenko, PhD, senior researcher;

Sergei Linevich, researcher;
Alexander Vashenov, researcher;
Maria Tkacheva, researcher;
Oleg Tkachev, researcher;
Svetlana Velent-Scherbach, researcher;
Oleg Voronenko, researcher.

Is being taught as a post-graduate student of the department
Jaroslav L. Khomchenko

The main directions of scientific research of the department:

 • • archaeological investigations and excavations of sites of the Stone, the Bronze and the Iron Ages;
 • • study of initial settlement of the territory of Belarus;
 • • Neolithic process and transition from “appropriating” to productive economy;
 • • genesis and historical destiny of the population of the Stone Age, the Bronze Age and the Iron Ages;
 • • material and spiritual culture of the population in the Paleolithic, the Mesolithic, the Bronze and the Iron Ages;
 • • chronology and periodization of the pre-historic period of Belarus.

The general research subject matter in 2016–2020:
«Belarusian territories in the pre-historic time (the Stone, the Bronze, the Iron Ages)».

The major results of scientific research of the department:

 • • the development of the concept of formation and development of ecological subsystems in the late Pleistocene — early Holocene, and development of the cultures of the Stone Age in territory of the Belarusian Polessye;
 • • definition of the dominating cultural components such as all-European horizon of the Pitted Ware group of Cultures, classical phases of the Middle Dnieper Culture (with active inl uence of the Catacomb Culture), and also regional groups of the sites such as Mokhov 4th and group of sites of type of the Cultural circle of Babye in the pre-historic society of the Dnieper river region;
 • • large-scale investigations on the construction areas of the Grodno hydroe-lectric power station, the Belarusian nuclear power station, the Nezhynsk potash plant, roads and gas nets;
 • • discovery of new sources for the characteristic material and spiritual cultures of the pre-historic population of Belarus during annual field research in all regions of Belarus

The major products of the department have found reflection in a number of scientific articles, as well as in monographs:

Калечыц, А.Г. Чалавек i асяроддзе: каменны век, Заходняе Палессе / А. Г. Калечыц. — Miнск: Беларуская навука, 2018. — 584 с.
Манаграфія – плён 20-гадовай працы аўтара на тэрыторыі Заходняга Палесся. На базе комплекснага аналізу вынікаў археалагічных даследаванняў на помніках гэтага рэгіёна i выкарыстання даных палеагеаграфічнага вывучэння пабудавана канцэпцыя паслядоўнага засялення палескіх абшараў ад моманту, калі першыя людзі ступілі на гэтую тэрыторыю, да пачатку эпохі выкарыстання металаў. Разлічана на гісторыкаў, археолагаў, выкладчыкаў i студэнтаў ВНУ краязнаўцаў i ўcix, хто цікавіцца гісторыяй нашага краю.
05032014-1 Калечыц, А.Г Першыя людзі на зямлі Беларусі : для сярэд. і ст. шк. ўзросту / А.Г. Калечыц. – Мінск : Беларус. Энцыкл. імя П.Броўкі, 2015. – 120 с.
У даступнай форме выкладаецца працэс станаўлення чалавека, яго распаўсюджання па зямным шары, пранікнення і рассялення на тэрыторыі Беларусі. Прыводзяцца апошнія даныя, атрыманныя археолагамі краіны падчас раскопак самых старажытных помнікаў. Аповед вядзецца з улікам цеснай сувязі чалавека і асяроддзя ў кантэксце агульнапланетарных прыродных з’яў.
05032014-1 Калечыц, А.Г. У гасцях у далёкіх продкаў / А.Г.Калечыц ; ДНУ «Ін-т гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі» ; ДУА «Мін. абл. ін-т развіцця адукацыі». – Мінск : Мін. абл. ІРА, 2015. – 52 с.
Калі ўзнікла планета Зямля і на якім этапе яе развіцця з’явіўся чалавек? Калі ён упершыню трапіў на зямлю Беларусі? Як жыў, чым харчаваўся, як апранаўся, на якіх жывёл паляваў? Пра ледавікі і мамантаў, фарбы і спосабы апрацоўкі крэменю і шмат пра што іншае даведаецца чытач гэтай кнігі. Яна будзе цікавай для тых, хто любіць гісторыю, геаграфію, біялогію, а можа, нават марыць стаць археолагам.
Кніга прызначана для школьнікаў сярэдняга і старшага ўзросту.

 • Язэпенка І.М. Паселішчы неаліту і ранняга перыяду эпохі бронзы міжрэчча Бярэзіны і Дняпра. – Магілёў, 2014. – 238 с.
 • Abstract book International conference Crossing the Borders. Interregional and Cross-Cultural Interactions in the Context of Lithic Studies (15th SKAM Lithic Workshop) 17–19 October 2018, Minsk.
 • Калечыц А.Г., Ляшкевіч Э.А. Археалагічны гадзіннік. Гаспадарка каменнага веку. — Мінск, 2019. — 47 с.