Soboleva Lubov Pavlovna

научный сотрудник
Department of Belarusian history of the 9th — 18th centuries and archeography

Phone: (+375 17) 272-35-06
E-mail: soboleva.l@tut.by

Родилась 17 октября 1960 г. в пос. Ленина Бобруйского района Могилёвской области. В 1983 г. окончила исторический факультет Могилёвского государственного педагогического института имени А.А. Кулешова.

Трудовая деятельность:
C 1991 г. работает в Институте истории: 1991–1997 гг. – младший научный сотрудник в отделе истории Беларуси XIII–XVIII вв.; с 2007 г. – научный сотрудник в отделе истории Средних веков и начала Нового времени. В 2010 г. избрана на должность заместителя председателя Белорусского профсоюза работников НАН.

Сфера научных интересов: гендерная история, институт семьи ВКЛ в XIV – XVIІ вв.

Научные награды:

 • Пять Благодарностей Председателя Президиума НАН Беларуси,
 • Почётная грамота Министерства информации Республики Беларусь за популяризацию исторических знаний в средствах массовой информации.

Программы на радио, телевидении:

 • Сцэнарый рэпрэзентатыўнага дакументальнага фільма (па заказу Бабруйскага гарвыканкама да фестывалю «Дажынкі-2006») «Горад на Бярэзіне» – Беларускае тэлебачанне, 8 канал.
 • Аўтар і вядучая  цыклавых праграм па гісторыі Беларусі: «Наша Мінуўшчына»,  «Эўрыка». – Беларускае радыё. – 2004 гг.
 • Аўтар і вядучая штодзённай праграмы «Хвіліна з гісторыкам». – Міждзяржаўная тэлерадыёкампанія «Мір». – Жнівень 1997 г. –  па сённяшні дзень (150 выпускаў штогод).

Публикации:
Автор более 60 научных работ, из них:

Разделы в коллективных монографиях: 

 • Літаратура // Гісторыя Беларусі ў 6 тамах. – Т. 3: Беларусь у часы Рэчы Паспалітай (ХVII–ХVIII стст.). – Мінск, 2004. – С. 271–377.
 • Паказальнік імёнаў // Гісторыя Беларусі ў 6 тамах. – Т. 3: Беларусь у часы Рэчы Паспалітай (ХVII–ХVIII стст.). – Мінск, 2004. – С. 328–336.

Учебные пособия:

 • Сцэнарый навукова-метадычнай праграмы для агульнаадукацыйных школ РБ «Падзелы Рэчы Паспалітай і далучэнне Беларусі да Расійскай імперыі». – Беларускае тэлебачанне. Студыя вучэбных праграм «Ліцэй», 12–13 снежня 1994 г.
 • Сцэнарый навукова-метадычнай праграмы для агульнаадукацыйных школ РБ «Абарона Брэсцкай крэпасці». –  Беларускае тэлебачанне. Студыя вучэбных праграм «Ліцэй», 1997 г.
 • Сцэнарый навукова-метадычнай праграмы для агульнаадукацыйных школ РБ «Пачатак Вялікай Айчыннай вайны». – Беларускае тэлебачанне. Студыя вучэбных праграм «Ліцэй», 1998 г.
 • Сцэнарый навукова-метадычнай праграмы для агульнаадукацыйных школ РБ «Вызваленне Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў». – Беларускае тэлебачанне. Студыя вучэбных праграм «Ліцэй», 1999 г.
 • Сцэнарый навукова-метадычнай праграмы для агульнаадукацыйных школ РБ «Культура Беларусі на пачатку ХХ стагоддзя». – Беларускае тэлебачанне. Студыя вучэбных праграм «Ліцэй», 2000 г.

Важнейшие научные статьи:

 • Рэферат манаграфіі Голубева В.Ф. «Сялянскае землеўладанне і землекарыстанне на Беларусі ХVI–ХVIII стст.» // Беларусістыка. – 1993. – № 23. – С. 86–91.
 • Літаратура ў дапамогу настаўніку // Беларускі гістарычны часопіс. – 1993. – № 1.
 • Літаратура ў дапамогу настаўніку // Беларускі гістарычны часопіс. – 1993. – № 3. – С. 123–125.
 • Рэферат манаграфіі Емельянчыка У.П. «Паланез для касінераў: (З падзей паўстання 1794 г. пад кіраўніцтвам Т. Касцюшкі на Беларусі» (Мн.: Беларусь,1994) // Беларусістыка. – 1995. – № 27. – С. 44–48.
 • Партрэт Давыда Гарадзенскага: У бляску славы і перамог. (раздзел «Змест адукацыі і методыка») // Гісторыя: праблемы выкладання. – Мінск, 1997. – Вып.3. – С. 79–85.
 • Рэферат калектыўнага зборніка артыкулаў «З гісторыі ўніяцтва ў Беларусі» // Беларусістыка. – 1997. – № 4.
 • Соф’я Гальшанская (Друцкая) – вядомая гістарычная постаць // Древнему Друцку 1000 лет: материалы к научно-практической конференции / сост. И.А. Шишкова [и др.]. – Витебск, 2001. – С. 51– 54.
 • Гандлёвыя сувязі беларускіх гарадоў у ХVII ст. (Карта 1:3500000) // Нацыянальны атлас Беларусі. – Мінск, 2002.
 • Хроніка навуковая: анатацыя на дысертацый, абароненых ў Інстытуце гісторыі НАНБ // Biuletyn Historii pogranicza. – Bialostok, 2003. – Nr. 4. – S. 142–144.
 • Kśiazki z  XУІ i pierwszej polowy ХУП wieku z ksiegozbioru Akademii Jezuickiej w Polocku, w wiekszych bibliotekach Bialorusi // Kśiусa-Nauka – Wiera w sredniowiecznej Europie. – Poznan,  2004. – S. 98–103.
 • Інфармацыйна-даведачы артыкул // Беларускі гістарычны агляд. – Т. 10. – 2004. – С. 411–416.
 • Інфармацыйна-даведачы артыкул // Беларускі гістарычны агляд. – Т. 12. Сшытак 1– 2 (22– 33). – 2005. С. 369–375.
 • Жыццё і дзейнасць Крысціны Яўфіміі Радзівіл у кантэксце жаночай гісторыі // Мастацкая спадчына Нясвіжа: Матэрыялы міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі:У рамках ХІ фестывалю камернай музыкі. – Нясвіж, 2006. – С. 23–25.
 • Кнігі ХVI – першай паловы ХVII ст. з кнігазбору Полацкай езуіцкай акадэміі ў буйнейшых бібліятэках Беларусі // Камянецкія чытанні: Матэрыялы рэспубліканскай навукова-практычнай канферэнцыі. – Мінск, 2006.
 • Соф’я Гальшанская (Друцкая) // Беларуская энцыклапедыя ў 18 тамах. – Мінск, 2002. – С. 91.
 • Юры Радзівіл. Яго звалі пераможца // Народная газета. – 8 верасня 1994 г. – № 167 (933).
 • То была справа, вартая сузірання, і відовішча дзіўнае для ацэнкі лёсу спраў чалавечых // Сталіца. – 14 ліпеня 1995 г.(совм. с к.и.н. Бохан Ю.Н.).
 • Анатацыя да памятнай манеты Нацыяльнага банка РБ «Соф’я Гальшанская (Друцкая). – Мінск, 2006.
 • Подарившие Европе королей // Беларуская думка. – 2006. – № 3. С. 130–133 (совм.с к.ф.н. Лянькевич Г.В.).
 • Імя П.Орліка ў беларускай гісторыі // Пилип Орлик – гетьман і автор першоі конституціі Украіни. – Мінск, 2006. С. 73–78.
 • Князёўна Ганна Заслаўская // Культура. – № 9 (723). – 4–10 сакавіка 2006 г.
 • Нясвіжскія фарбы // Веды. – № 23. – 11 верасня 2006 г.
 • Пастаўскія чытанні-2006 // Веды. – № 36. – 25 верасня 2006 г.
 • Ягелоны: дынастыя, эпоха, спадчына // Веды. – № 38. – 25 верасня 2006 г.
 • Королева Черного замка Гольшанского // Советская Белоруссия. – № 189 от 6.10.2006 г. (совм. с корр. В. Корбут).
 • Месца Шклова ў гісторыі Беларусі // Шклоўскія чытанні-2007: Матэрыялы рэспубліканскай навукова-практычнай канферэнцыі (Шклоў, 1.09.2007 г.). – Мінск, 2008. – С. 79–83.
 • Славутыя украінскія дзеячы і Беларусь // Украінський вимир. Збірнік матеріалів Міжнароднаі науково-практичноі конференціі «Українсько-білоруські культурні зв’язки: історія і сучасність». – Випуск 2 (7). – Ніжін-2009. – С. 62–64.