Conference 2019

+International Scientific Conference
«Oktyabrsky region: history and modernity»
Aktsiabrski, 21 March 2019
Institute of History of the National
academy of Sciences of Belarus
Aktsiabrski regional
executive committee
———————————————————————————————————————————————————
INVITED TO PARTICIPATE IN THE
International Scientific Conference
«Oktyabrsky region: history and modernity»


Planned field of the Conference:
— Rudobelka and Rudobelsky region according to archaeological sources;
— Famous families and personalities in the history of the region;
— Socio-economic development of the region during the Grand Duchy of Lithuania, Polish- Lithuanian Commonwealth, the Russian Empire, the BSSR and the Republic of Belarus;
— In the vortex of wars and revolutions of the early 20th century: Rudobelsk republic;
— New perspectives: Aktsiabrski in pre-war time;
— The Great Patriotic War: the heroic and partisan land;
— Post-war revival and development;
— Cultural heritage of the Aktsiabrski region;
— They are proud of the Aktsiabrski region: the famous countrymen.

Conference languages: Belarusian, Russian, Polish.
Conference dates: 21 March 2019.
Venue for the conference: г.п. Акцябрскі, Гомельская вобл.

Applications for participation will be accepted by e-mail: rogneda_o@mail.ru
until 15 February 2019

The application should contain speaker’s full name, his/her academic degree and rank, position and place of employment, the title of the paper, contact phone number and email address.

Contacts: 220072, Institute of History of NAS of Belarus, 1, Academicheskaja st., Minsk, Republic of Belarus. Phone (+375 17) 284-14-09, fax (+375 17) 284-18-70, е-mail: rogneda_o@mail.ru.

We draw your attention that:

 • The Organizing Committee has the right to select papers for presentation and publication.
 • Confirmation of participation in the conference will be sent until 1 March 2019
 • Students and undergraduates students with the application should send abstracts (up to 2000 characters) and review of the supervisor.
 • Transfer on the route Minsk — Aktsiabrski — Minsk and meals is carried out by the conference organizers, the trip from other settlements due to the sending side.
 • Participants from abroad are kindly requested to inform organizing committee if they need visa support.
 • Manuscripts should be submitted to the Organizational Committee by email: rogneda_o@mail.ru until 21 April 2019

Conference proceedings will be published.

Requirements for texts:
The character limit for articles is 40,000 characters (including footnotes). The first reference to the publication should be given in full (author, the full title, the title of the journal or book in which the article appears and volume number if applicable, place of publication, year and page number(s)), in subsequent references, information about place and year of publication may be absent.

For your reference: Full conference information list (pdf)

+II-я канферэнцыя маладых даследчыкаў Інстытута гісторыі НАН Беларусі
«ARS LONGA: навуковыя дасягненні, праекты, перспектывы» (90-годдзю Інстытута гісторыі НАН Беларусі прысвячаецца)
г. Минск, 4 – 5 апреля 2019 г.
САВЕТ МАЛАДЫХ ВУЧОНЫХ ІНСТЫТУТА ГІСТОРЫІ

ЗАПРАШАЕ ДА ЎДЗЕЛУ Ў
IІ-й канферэнцыі маладых даследчыкаў Інстытута гісторыі НАН Беларусі
«ARS LONGA: НАВУКОВЫЯ ДАСЯГНЕННІ, ПРАЕКТЫ, ПЕРСПЕКТЫВЫ»

Канферэнцыя маладых даследчыкаў Інстытута гісторыі НАН Беларусі «ARS LONGA: навуковыя дасягненні, праекты, перспектывы» упершыню была арганізавана ў 2018 г. па ініцыятыве Савета маладых вучоных НАН Беларусі. Цікавасць да дакладаў калегаў праявілі не толькі маладыя супрацоўнікі Інстытута гісторыі, а таксама прадстаўнікі Саветаў маладых вучоных шэрагу ўстаноў навукі і адукацыі, што прывяло да неабходнасці правесці чарговую канферэнцыю, пашырыўшы склад удзельнікаў.
Правядзенне II канферэнцыі маладых даследчыкаў Інстытута гісторыі НАН Беларусі «ARS LONGA: навуковыя дасягненні, праекты, перспектывы» плануецца як мерапрыемства, прысвечанае 90-годдзю Інстытута гісторыі і пройдзе 4-5 красавіка 2019 г. Папулярызацыя дасягненняў Інстытута гісторыі НАН Беларусі сярод творчай моладзі, зацікаўленай у прафесійнай навуковай дзейнасці, з’яўляецца найважнейшым напрамкам работы Савета маладых вучоных.

Запрашаем маладых навукоўцаў, лабарантаў, аспірантаў, магістрантаў і студэнтаў старэйшых курсаў прэзентаваць праекты і даследаванні апошніх гадоў. Мы ўпэўнены, што правядзенне такой сустрэчы паспрыяе развіццю прафесійных кантактаў паміж маладымі даследчыкамі і актывізуе творчы пошук.

Заяўкі на ўдзел у канферэнцыі ў рэжыме on-line прымаюцца да 31 студзеня 2019 г. Тэзісы дакладаў (аб’ёмам да 3 тыс. знакаў разам з прабеламі) прымаюцца да 15 лютага 2019 г. у электронным выглядзе на адрас arslonga2019@gmail.com. Усе атрыманыя матэрыялы пройдуць навуковае рэцэнзаванне, па выніках якога Аргкамітэт пакідае за сабой права адбору дакладаў, а таксама пераносу часткі з іх у постэрную форму.
Праезд і пражыванне ўдзельнікаў канферэнцыі ажыццяўляецца за кошт камандзіруючага боку.
Мы будзем удзячны за распаўсюджванне інфармаццыі аб канферэнцыі.
Кантактны тэл.:
Святлана Велент-Шчэрбач | +375 29 338-70-41
Ганна Ясковіч | +375 29 871-73-79
E-mail: arslonga2019@gmail.com
+International Scientific and Practical Conference
«Liberation of Belarus. Memory through the years», dedicated to the 75th anniversary of the liberation of Belarus from the Nazi invaders
Minsk, April 17–18, 2019
Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны
Институт истории НАН Беларуси
Фонд содействия актуальным историческим исследованиям «Историческая память»
———————————————————————————————————————————————————
ПРИГЛАШАЮТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В
Международной научно-практической конференции
«Освобождение Беларуси. Память сквозь годы»


Основные направления работы:
1. Современные подходы к освещению проблем истории Великой Отечественной войны: вопросы историографии и источниковедения.
2. Советское военное искусство в период Великой Отечественной войны.
3. Нацистский оккупационный режим на территории Беларуси: геноцид, экономическая политика, пропаганда, коллаборационизм.
4. Движение Сопротивления на территории Беларуси: партизанское движение и антифашистская подпольная деятельность. Осень 1943 – лето 1944 гг.
5. Белорусы – участники партизанского движения на территории других республик СССР. Участие белорусов в европейском Сопротивлении.
6. Представители советских республик и зарубежные антифашисты в партизанском движении Беларуси.
7. Боевое содружество партизан Беларуси, России, Украины, Молдовы, Латвии, Литвы в период боев по освобождению Беларуси в 1943 – 1944 гг.
8. Боевое взаимодействие Красной Армии и белорусских партизан.
9. Ратный подвиг сыновей и дочерей белорусского народа на фронтах войны.
10. Белорусы в советском тылу.
11. Белорусские медики в годы Великой Отечественной войны.
12. Железнодорожники Беларуси в годы Великой Отечественной войны.
13. Конфессии Беларуси в период Великой Отечественной войны.
14. Освобождение Беларуси: наступательные операции Центрального, Западного, Калининского и других фронтов 1943 – 1944 гг.
15. Белорусская стратегическая наступательная операция «Багратион».
16. Беларусь после оккупации (осень 1943 г. – весна 1945 г.)
17. Борьба с антисоветскими вооружёнными формированиями на территории Беларуси во время войны и в первые послевоенные годы.
18. Увековечение памяти о событиях и героях освобождения Беларуси, жертвах войны.
19. Отражение темы «Освобождение Беларуси» в постоянных и временных музейных экспозициях.
20. История Великой Отечественной войны в учебно-воспитательном процессе в школах, средних специальных и высших учебных заведениях.

Рабочие языки конференции: белорусский и русский.
Время проведения конференции: 17–18 апреля 2019 г.
Планируемое место проведения конференции: г. Минск, Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны.
Регламент: выступления на пленарном заседании до 20 минут, на секциях – до 10 минут.

Заявки на участие в конференции принимаются до 18.03. 2019 г.
по электронной почте: museumww2@tut.by с пометкой «Для ученого секретаря» (vn3968@mail.ru).

В заявке необходимо указать фамилию, имя, отчество, научную степень, учёное звание, название доклада, место работы, рабочий адрес, рабочий и мобильный телефоны, e-mail, необходимость обеспечения мультимедийной техникой.

Обращаем Ваше внимание, что:

 • Срок подачи электронного варианта текста (тезисов) доклада, презентации: до 6.04.2019 г.
 • Материалы, оформленные с нарушением требований ВАК, к публикации не принимаются.
 • Заявка и электронный вариант текста высылается на электронную почту: museumww2@tut.by с пометкой «Для ученого секретаря» (vn3968@mail.ru).
 • Оргкомитет оставляет за собой право отбора докладов для выступления.
 • Лица, не зарегистрировавшиеся и не предоставившие докладов в указанные сроки, к выступлению на конференции не допускаются.
 • По итогам конференции планируется издание соответствующего сборника материалов.
 • Оплата проезда, питания и проживания – за счёт командирующей организации.

Требования к текстам:
Текст доклада объёмом до 0,5 п.л., не более 20 тыс. знаков (с пробелами), оформляется согласно требованиям ВАК Республики Беларусь. Параметры форматирования: поля – 20 мм; без нумерации страниц. Параметры текста: формат файла – doc, docх, rtf, шрифт – Times New Roman, кегль – 14, интервал – полуторный (1,5).

Контакты: ученый секретарь музея Надтачаев Валерий Николаевич, тел. раб +375 (17) 203-05-27, тел. моб. +375(29)6-19-95-29, E-mail: vn3968@mail.ru.

Для ознакомления: Полный информационный лист конференции (pdf)

+V-th International Scientific and Practical Conference
«Actual problems of source studies (on the 110th
anniversary of the Vitebsk Scientific Archival Commission)»

Vitebsk, April 25–27, 2019
Витебский государственный
университет имени П.М. Машерова
Институт истории Национальной
академии наук Беларуси
Республиканский институт
высшей школы
———————————————————————————————————————————————————
ПРИГЛАШАЮТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В
V-й международной научно-практической конференции
«Актуальные проблемы источниковедения (к 110-летию
Витебской ученой архивной комиссии)»


Основные направления работы:
Блок 1. Теория, история, исследовательские практики источниковедения
— теория источниковедения: новые подходы;
— история источниковедения;
— источниковедение историографии;
— письменные источники истории Беларуси и всеобщей истории;
— визуальный поворот: аудиовизуальные источники в историческом исследовании;
— вещественные источники в историческом познании: исследовательские практики;
— архив и музей: вопросы изучения, использования и презентации исторических источников;
— теория и практики археографии.
Блок 2. Летописеведение
— историография истории и источниковедения летописания;
— современные подходы к анализу средневековых нарративных источников;
— летописи как исторический источник и методы их изучения;
— Повесть временных лет как памятник историописания и литературы;
— центры и пути развития летописания на восточнославянских землях в XII–XVI вв.;
— Галицко-Волынская летопись («Хроника Романовичей»): проблемы изучения;
— белорусско-литовские летописи и хроники;
— трансформации летописного жанра с конца XVI в.;
— западнославянские хроники;
— византийские и западноевропейские хроники и анналы.
Блок 3. К 110-летию Витебской ученой архивной комиссии (ВУАК)
— деятельность губернских ученых архивных комиссий в Российской империи;
— ВУАК: создание и деятельность;
— история ВУАК: источники и историография;
— ВУАК: Personalia;
— издания ВУАК.

В рамках конференции пройдет круглый стол «Архивоведение и археография в системе профессионального образования историка».

Рабочие языки конференции: белорусский, русский, польский, немецкий, английский.
Время проведения конференции: 25–27 апреля 2019 г.
Планируемое место проведения конференции: Витебский государственный университет имени П.М. Машерова

Для участия в конференции необходимо до 2 марта 2019 г. направить в Оргкомитет (на адрес kryn2013@yandex.ru) текст доклада и заявку, в которой указать: • фамилию, имя, отчество; • ученую степень, звание; • место работы, должность; • тему доклада; • контактную информацию (e-mail, телефон).

Обращаем Ваше внимание, что:

 • Оргкомитет оставляет за собой право отбора докладов для включения в программу конференции и в сборник материалов.
 • Материалы, научный уровень и оформление которых не соответствуют требованиям, к рассмотрению не принимаются
 • Публикации студентов и магистрантов возможны только в соавторстве с научными руководителями.
 • Персональные приглашения будут высланы в марте 2019 г.
 • Сборник материалов планируется издать к началу работы конференции. Сумма оргвзноса будет сообщена дополнительно.
 • Расходы на проезд, проживание и питание – за счет командирующих организаций.

ОФОРМЛЕНИЕ ТЕКСТА
Объем – до 12 тыс. печатных знаков. Список использованных источников оформляется после основного текста в алфавитном порядке, библиографическое описание – в соответствии с требованиями ВАК Республики Беларусь (см. примеры). Ссылки даются в тексте в квадратных скобках: [1, с. 55].
Тексты докладов просим присылать в электронном варианте в редакторе MS Word для Windows (формат doc) по электронной почте на адрес: kryn2013@yandex.ru. Оргкомитет подтверждает получение текста доклада кратким письмом. Если в течение трех дней Вы не получили подтверждения, свяжитесь, пожалуйста, с Оргкомитетом.

Координатор: к.и.н., доцент Дулов Анатолий Николаевич, тел. раб.: + 375 212 58 97 38; тел. моб.: + 375 29 668 58 07.

Для ознакомления: Полный информационный лист конференции (pdf)

+International Scientific Conference
«Pax militaris: people, armament, fortification
(from antiquity to the beginning of the 19th century)»

Minsk, 25 - April 26, 2019
Фонд «Дирекция
II Европейских игр»
Институт истории Национальной
академии наук Беларуси
Музей истории г. Минска
———————————————————————————————————————————————————
ПРИГЛАШАЮТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В
Международной научно-практической конференции
«Pax militaris: люди, вооружение, фортификация (от древности до начала XIX в.)»


Основные направления работы конференции:
— Оружие и человек: эволюция технических идей в свете археологических, письменных и изобразительных источников;
— Фортификация: инженерная наука и искусство;
— Стратегия и тактика военного дела: теория и практика в историческом развитии;
— Человек на войне: повседневная жизнь в экстремальных условиях;
— Общество и война: влияние военно-политических конфликтов на жизнь социума и личности;
— Военно-историческая реконструкция как инструмент познания прошлого.

Во время конференции планируются экскурсии по музеям Верхнего города Минска и посещение выставки исторического фехтования (из коллекции Музея боевых искусств Брешии (Италия), а также показательные выступления клубов военно-исторической реконструкции.

Рабочие языки конференции: белорусский, русский, украинский, польский, английский, итальянский.
Время проведения конференции: 25—26 апреля 2019 г.
Планируемое место проведения конференции: Музей истории г. Минска.
Регламент: выступления на пленарном заседании до 20 минут, на секциях — до 15 минут, презентация постеров — до 5 минут.

Заявки на участие в конференции принимаются до 10 марта 2019 г. по электронной почте: vadzim_archeo@tut.by.

В заявке на участие в конференции указывается название доклада, фамилия, имя отчество, учёная степень, учёное звание, место работы и адрес, рабочий телефон, мобильный телефон, e-mail.

Контакты: 220072 г. Минск, ул. Академическая, 1, Институт истории НАН Беларуси, тел./факс: (017) 284-18-70, тел. 284-18-69; тел. 284-28-54. Отдел археологии Средних веков и Нового времени тел. 284-05-13. Координаторы: канд. ист. наук Кошман Вадим Иванович — (017) 284-05-13, vadzim_archeo@tut.by; Плавинский Николай Александрович — plavinsky_arc@mail.ru.

Обращаем Ваше внимание, что:

 • Оргкомитет оставляет за собой право отбора докладов для участия в конференции и статей для опубликования.
 • Студентам и магистрантам вместе с заявкой необходимо прислать тезисы доклада (до 2000 знаков) и отзыв научного руководителя.
 • Иностранных участников просим сообщить о необходимости визовой поддержки.
 • Оплата проезда, питание и проживание за счёт командирующих организаций.
Требования к текстам:
Планируется публикация материалов конференции (электронный вариант статьи размером до 1 п.л. вместе с иллюстрациями (текст до 40 тыс. знаков, резюме на русском, белорусском и английском языках, УДК, иллюстрации, подготовленные в формате tif (качество не менее 300 dpi, градации серого) и её распечатанный вариант передаются в оргкомитет до 1 августа 2019 г. Литература приводится в конце статьи. Сноски в тексте размещаются в квадратные дужки, например: [1, с. 12] или [2]. Оформление литературы согласно требованиям ВАК Республики Беларусь).

Для ознакомления: Полный информационный лист конференции (pdf)

● Международная научно-практическая конференция «Итоги археологических исследований на территории Беларуси в 2018 году» (г. Минск, 15 – 17 мая 2019 г.)
+International Scientific Conference
«Unions between Grand Duchy Of Lithuania and
Kingdom of Poland: problems of sovereignty»

Minsk, 23–24 May 2019
Institute of History of the National
academy of Sciences of Belarus
———————————————————————————————————————————————————
INVITED TO PARTICIPATE IN THE
International Scientific Conference
«Unions between Grand Duchy Of Lithuania and
Kingdom of Poland: problems of sovereignty»


Planned field of the Conference:
— A theory of state sovereignty in Europe (the Late Middle Ages and the Early Modern Period);
— The processes of integration in a Central and Eastern Europe in XIV – XVI cent.;
— Grand Duchy of Lithuania and Kingdom of Poland relationship from Krevo to Lublin;
— Lublin union of 1569: reality and alternatives;
— An evolution of Grand Duchy of Lithuania and Poland relationship in XVII – XVIII cent.

Conference languages: Belarusian, Russian, Polish.
Conference dates: 23–24 May 2019.
Venue for the conference: Institute of History of NAS of Belarus, 1, Academicheskaja str., Minsk, Republic of Belarus.

Applications for participation will be accepted by e-mail: v.varonin@outlook.com
until 15 April 2019

The application should contain speaker’s full name, his/her academic degree and rank, position and place of employment, the title of the paper, contact phone number and e-mail address.

Contacts: Vasil Varonin, 220072, Institute of History of NAS of Belarus, 1, Academicheskaja st., Minsk, Republic of Belarus. Phone (+375 17) 284-14-09, fax (+375 17) 284-18-70, е-mail: v.varonin@outlook.com.

We draw your attention that:

 • The Organizing Committee has the right to select papers for presentation and publication.
 • Confirmation of participation in the conference will be sent until 1 May 2019
 • Students and undergraduates students with the application should send abstracts (up to 2000 characters) and review of the supervisor.
 • The sending side will cover travel expenses.
 • Participants from abroad are kindly requested to inform organizing committee if they need visa support.
 • Texts are submitted to the organizing committee by e-mail: v.varonin@outlook.com until 1 October 2019

Conference proceedings will be published.

Requirements for texts:
The character limit for articles is 30,000 characters (including footnotes). The first reference to the publication should be given in full (author, the full title, the title of the journal or book in which the article appears and volume number if applicable, place of publication, year and page number(s)), in subsequent references, information about place and year of publication may be absent.

For your reference: Full conference information list (pdf)

+IV-я международная научно-практическая конференция
«Актуальные проблемы международных
отношений и дипломатии (1918 г. – начало ХХІ в.)»

г. Витебск, 23–24 мая 2019 г.
Витебский государственный
университет имени П.М. Машерова
Институт истории Национальной
академии наук Беларуси
———————————————————————————————————————————————————
ПРИГЛАШАЮТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В
IV-й международной научно-практической конференции
«Актуальные проблемы международных
отношений и дипломатии (1918 г. — начало ХХІ в.)»


Планируемое проблемное поле конференции:
— Теория международных отношений и дипломатии.
— Источники и историография международных отношений и дипломатии.
— Становление и развитие Версальско-Вашингтонской системы международных отношений (1918–1939 гг.).
— Дипломатия периода Второй мировой войны (1939–1945 гг.).
— Становление и развитие Ялтинско-Потсдамской системы международных отношений. Дипломатия периода «холодной войны» (1945–1991 гг.).
— Современная система международных отношений. Конфликты и кризисы конца ХХ – начала XXI в.
— Внешняя политика и дипломатия Беларуси (1918–2019 гг.).

В рамках конференции пройдет круглый стол «Интеграционные процессы на постсоветском пространстве: политические, экономические, правовые, социокультурные аспекты».

Рабочие языки конференции: белорусский, русский, английский.
Время проведения конференции: 23–24 мая 2019 г.
Планируемое место проведения конференции: Витебский государственный университет имени П.М. Машерова

Для участия в конференциинеобходимо до 8 апреля 2019 г. направить Оргкомитету текст доклада и заявку с обязательным указанием следующих сведений об авторе: • фамилия, имя, отчество; • ученая степень, звание; • место работы, должность; • телефон, факс с указанием кода города; • e-mail; • тема доклада; • направление; • необходимо ли использование технических средств; • форма участия (очная, заочная).

Обращаем Ваше внимание, что:

 • Публикация в сборнике возможна только с учетом произведенной ОПЛАТЫ
 • Сумма оргвзноса и реквизиты для оплаты будут сообщены дополнительно после рецензирования присланных материалов членами редколлегии на указанный адрес.
 • Оргкомитет оставляет за собой право отбора докладов для включения в программу, а редколлегия – право редактирования докладов, включаемых в сборник
 • Материалы, научный уровень и оформление которых не соответствуют требованиям, к рассмотрению не принимаются.
 • Публикации студентов и магистрантов возможны только в соавторстве с научными руководителями.
 • Персональные приглашения будут высланы до 6 мая 2019 г. Оргкомитет подтверждает получение материалов кратким письмом. Если в течение трех дней Вы не получили подтверждения, свяжитесь, пожалуйста, с Оргкомитетом.
 • Сборник материалов планируется издать к началу работы конференции. Предполагается регистрация материалов в наукометрической базе РИНЦ.
 • Рассылку сборника материалов конференции Оргкомитет не осуществляет.
 • Проезд, проживание и питание за счет командирующих организаций.

ОФОРМЛЕНИЕ ТЕКСТА
Объем текста – до 5 полных страниц через 1 межстрочный интервал на листе формата А4. Поля – 30 мм со всех сторон. Текст набирается шрифтом Times New Roman, кегль – 14 пт. Абзац – 1,25 см. Список использованных источников и литературы оформляется после основного текста в соответствии с ГОСТ 7.1 в алфавитном порядке, библиографическое описание – в соответствии с требованиями ВАК Республики Беларусь. Ссылки даются в тексте в квадратных скобках: [8, с. 215].
Тексты докладов представляются в электронном виде в редакторе MS Word для Windows (формат doc) по электронной почте на адрес: interrel21@yandex.ru.

Координатор: к.и.н., доцент Косов Александр Петрович
(тел. моб. МТС: +375 29 708 83 69).

Для ознакомления + расчетные счета: Полный информационный лист конференции (pdf)

● Международная научно-практическая конференция «Междисциплинарные подходы в антропологических исследованиях этнокультурных регионов» (г. Минск, 24 – 26 июня 2019 г.)
● Международная научная конференция «Операция «Багратион» (к 75-летию освобождения Беларуси)» (г. Минск, 27 – 28 июня 2019 г.)
● Международная научная конференция «Навсегда вместе (к 80-летию воссоединения Западной Беларуси с БССР)» (г. Минск, 19 – 20 сентября 2019 г.)
+Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя
«Мсціслаў і Мсціслаўскі край: гісторыя, культура, людзі»
г. Мсціслаў, 26–27 верасня 2019 г.
Інстытут гісторыі Нацыянальнай
акадэміі навук Беларусі
Мсціслаўскі раённы
выканаўчы камітэт
———————————————————————————————————————————————————
ЗАПРАШАЮЦЬ ПРЫНЯЦЬ УДЗЕЛ У
Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі
«Мсціслаў і Мсціслаўскі край: гісторыя, культура, людзі»


Плануемае поле канферэнцыі:
— Археалогія Мсціслаўскага края;
— Мсціслаўскае княства і князі Мсціслаўскія;
— Мсціслаўшчына ў складзе Вялікага Княства Літоўскага і Рэчы Паспалітай;
— Мсціслаў – цэнтр павета ў складзе Расійскай імперыі;
— Савецкая эпоха і падзеі Вялікай Айчыннай вайны;
— Захаванне культурнай прасторы і турыстычны патэнцыял Мсціслаўшчыны.

Рабочыя мовы канферэнцыі: беларуская, руская, польская, украінская.
Час правядзення канферэнцыі: 26–27 верасня 2019 г.
Плануемае месца правядзення канферэнцыі: г. Мсціслаў Магілёўскай вобласці.

Заяўкі на ўдзел у канферэнцыі прымаюцца да 20 жніўня 2019 г.
па электроннай пошце: a_miacelski@tut.by, альбо andreika.miacelski60@mail.ru.

У заяўцы паведамляюцца імя, імя па бацьку, прозвішча, навуковая ступень і званне дакладчыка, назва даклада, пасада і месца працы, кантактны тэлефон, е-mail.

Кантакты: Мяцельскі Андрэй Анатольевіч, 220072, г. Мінск, вул. Акадэмічная, 1, Інстытут гісторыі НАН Беларусі. Тэл. (017) 284-14-09, факс (017) 284-18-70, е-mail: a_miacelski@tut.by, альбо andreika.miacelski60@mail.ru.

Звяртаем Вашу ўвагу, што:

 • Аргкамітэт пакідае за сабой права адбору дакладаў для выступлення і публікацыі.
 • Пацвярджэнне аб удзеле ў канферэнцыі будзе даслана да 1 верасня 2019 г.
 • Студэнтам і магістрантам разам з заяўкай неабходна даслаць тэзы дакладу (да 2000 знакаў) і водгук навуковага кіраўніка.
 • Замежных удзельнікаў просім паведаміць пра неабходнасць візавай падтрымкі.
 • Арганізатары забяспечваюць бясплатнае пражыванне і харчаванне ўдзельнікаў канферэнцыі.
 • Выдаткі на праезд за кошт камандзіруючага боку.
 • Тэксты прадстаўляюцца ў аргкамітэт па электроннай поште a_miacelski@tut.by, альбо andreika.miacelski60@mail.ru да 7 лістапада 2019 г.

Матэрыялы канферэнцыі будуць апублікаваны.

Патрабаванні да тэкстаў:
Электронныя варыянты аб’ёмам да 30 000 знакаў, спасылкі пастаронкавыя, нумарацыя спасылак на кожнай старонцы. Першая спасылка на публікацыю даецца цалкам (аўтар, назва, месца і год выдання, старонкі), у наступнай спасылцы месца і год выдання не падаюцца.

Для азнаямлення: Поўны інфармацыйны ліст канферэнцыі (pdf)

● Международная научная конференция «Брест: история и современность (к 1000-летию города)» (г. Брест, 3 – 4 октября 2019 г.)
● IV Международный конгресс историков Беларуси «Историческая наука Беларуси: личности, концепции, достижения (к 90-летию Института истории НАН Беларуси)» (г. Минск, 17 – 18 октября 2019 г.)
+XІІІ Кореличские краеведческие чтения
«Прошлое и настоящее Кореличского края»
г.п. Кореличи, 25 октября 2019 г.
Институт истории Национальной
академии наук Беларуси
Кореличский районный
исполнительный комитет
———————————————————————————————————————————————————
ПРИГЛАШАЮТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В
XІІІ Кореличских краеведческих чтений
«Прошлое и настоящее Кореличского края»


Планируемое проблемное поле конференции:
— Кореличи и округа по археологическим источникам;
— Развитие Кореличчины во времена Великого Княжества Литовского и Речи Посполитой;
— Кореличи в XIX – XX веках;
— Кореличчина в период войн и революций, послевоенное возрождение и развитие;
— Культурное наследие Кореличчины (архитектура, искусство, просвещение, литература, этнография и др.);
— Социальное пространство Кореличчины (социальные и имущественные группы, их взаимоотношения, роль в истории края);
— Сельское хозяйство, ремесло, торговля, производство, пути сообщений в истории края;
— Знаменитые имена Кореличчины.

Рабочие языки конференции: белорусский, русский, польский.
Время проведения конференции: 25 октября 2019 г.
Планируемое место проведения конференции: г.п. Кореличи Гродненской обл.

Заявки на участие в конференции принимаются до 19 сентября 2019 г.
по электронной почте: dounar_zagor@mail.ru

В заявке необходимо указать имя, отчество и фамилию докладчика, его научную степень и звание, название доклада, название учреждения, которое представляет докладчик, его должность, контактный телефон, е-mail.

Контакты: Довнар Александр Борисович, 220072, г. Минск, ул. Академическая, 1, Институт истории НАН Беларуси. Тел. (+37517) 284-14-09, факс (+37517) 284-18-70, е-mail: dounar_zagor@mail.ru.

Обращаем Ваше внимание, что:

 • Оргкомитет оставляет за собой право отбора докладов для выступления и публикации.
 • Подтверждение об участии в конференции будет выслано до 25 сентября 2019 г.
 • Студентам и магистрантам вместе с заявкой необходимо прислать тезисы доклада (до 2000 знаков) и отзыв научного руководителя.
 • Иностранных участников просим сообщить о необходимости визовой поддержки.
 • Питание оплачивается организаторами конференции.
 • Проезд за счет командирующей стороны.
 • Тексты представляются в оргкомитет по электронной почте dounar_zagor@mail.ru до 20 декабря 2019 г.

Материалы конференции будут опубликованы.

Требования к текстам:
Объём – не более 40 000 знаков, ссылки постраничные, нумерация ссылок на каждой странице. Первая ссылка на публикацию дается полностью (автор, название, место и год издания, страницы), в следующей ссылке место и год издания не приводятся.

Для ознакомления: Полный информационный лист конференции (pdf)

● Международная научная конференция «Православие в Беларуси ХІХ – ХХ вв.» (г. Минск, 1 ноября 2019 г.)
● Международная научно-практическая конференция «История и археология Подвинья» (г. Минск, Полоцк, Витебск, 20 – 22 ноября 2019 г.)