Conference 2019

+International Scientific Conference
«Oktyabrsky region: history and modernity»
Aktsiabrski, 21 March 2019
Institute of History of the National
academy of Sciences of Belarus
Aktsiabrski regional
executive committee
———————————————————————————————————————————————————
INVITED TO PARTICIPATE IN THE
International Scientific Conference
«Oktyabrsky region: history and modernity»


Planned field of the Conference:
— Rudobelka and Rudobelsky region according to archaeological sources;
— Famous families and personalities in the history of the region;
— Socio-economic development of the region during the Grand Duchy of Lithuania, Polish- Lithuanian Commonwealth, the Russian Empire, the BSSR and the Republic of Belarus;
— In the vortex of wars and revolutions of the early 20th century: Rudobelsk republic;
— New perspectives: Aktsiabrski in pre-war time;
— The Great Patriotic War: the heroic and partisan land;
— Post-war revival and development;
— Cultural heritage of the Aktsiabrski region;
— They are proud of the Aktsiabrski region: the famous countrymen.

Conference languages: Belarusian, Russian, Polish.
Conference dates: 21 March 2019.
Venue for the conference: г.п. Акцябрскі, Гомельская вобл.

Applications for participation will be accepted by e-mail: rogneda_o@mail.ru
until 15 February 2019

The application should contain speaker’s full name, his/her academic degree and rank, position and place of employment, the title of the paper, contact phone number and email address.

Contacts: 220072, Institute of History of NAS of Belarus, 1, Academicheskaja st., Minsk, Republic of Belarus. Phone (+375 17) 284-14-09, fax (+375 17) 284-18-70, е-mail: rogneda_o@mail.ru.

We draw your attention that:

 • The Organizing Committee has the right to select papers for presentation and publication.
 • Confirmation of participation in the conference will be sent until 1 March 2019
 • Students and undergraduates students with the application should send abstracts (up to 2000 characters) and review of the supervisor.
 • Transfer on the route Minsk — Aktsiabrski — Minsk and meals is carried out by the conference organizers, the trip from other settlements due to the sending side.
 • Participants from abroad are kindly requested to inform organizing committee if they need visa support.
 • Manuscripts should be submitted to the Organizational Committee by email: rogneda_o@mail.ru until 21 April 2019

Conference proceedings will be published.

Requirements for texts:
The character limit for articles is 40,000 characters (including footnotes). The first reference to the publication should be given in full (author, the full title, the title of the journal or book in which the article appears and volume number if applicable, place of publication, year and page number(s)), in subsequent references, information about place and year of publication may be absent.

For your reference: Full conference information list (pdf)

+II-я канферэнцыя маладых даследчыкаў Інстытута гісторыі НАН Беларусі
«ARS LONGA: навуковыя дасягненні, праекты, перспектывы» (90-годдзю Інстытута гісторыі НАН Беларусі прысвячаецца)
г. Минск, 4 – 5 апреля 2019 г.
САВЕТ МАЛАДЫХ ВУЧОНЫХ ІНСТЫТУТА ГІСТОРЫІ

ЗАПРАШАЕ ДА ЎДЗЕЛУ Ў
IІ-й канферэнцыі маладых даследчыкаў Інстытута гісторыі НАН Беларусі
«ARS LONGA: НАВУКОВЫЯ ДАСЯГНЕННІ, ПРАЕКТЫ, ПЕРСПЕКТЫВЫ»

Канферэнцыя маладых даследчыкаў Інстытута гісторыі НАН Беларусі «ARS LONGA: навуковыя дасягненні, праекты, перспектывы» упершыню была арганізавана ў 2018 г. па ініцыятыве Савета маладых вучоных НАН Беларусі. Цікавасць да дакладаў калегаў праявілі не толькі маладыя супрацоўнікі Інстытута гісторыі, а таксама прадстаўнікі Саветаў маладых вучоных шэрагу ўстаноў навукі і адукацыі, што прывяло да неабходнасці правесці чарговую канферэнцыю, пашырыўшы склад удзельнікаў.
Правядзенне II канферэнцыі маладых даследчыкаў Інстытута гісторыі НАН Беларусі «ARS LONGA: навуковыя дасягненні, праекты, перспектывы» плануецца як мерапрыемства, прысвечанае 90-годдзю Інстытута гісторыі і пройдзе 4-5 красавіка 2019 г. Папулярызацыя дасягненняў Інстытута гісторыі НАН Беларусі сярод творчай моладзі, зацікаўленай у прафесійнай навуковай дзейнасці, з’яўляецца найважнейшым напрамкам работы Савета маладых вучоных.

Запрашаем маладых навукоўцаў, лабарантаў, аспірантаў, магістрантаў і студэнтаў старэйшых курсаў прэзентаваць праекты і даследаванні апошніх гадоў. Мы ўпэўнены, што правядзенне такой сустрэчы паспрыяе развіццю прафесійных кантактаў паміж маладымі даследчыкамі і актывізуе творчы пошук.

Заяўкі на ўдзел у канферэнцыі ў рэжыме on-line прымаюцца да 31 студзеня 2019 г. Тэзісы дакладаў (аб’ёмам да 3 тыс. знакаў разам з прабеламі) прымаюцца да 15 лютага 2019 г. у электронным выглядзе на адрас arslonga2019@gmail.com. Усе атрыманыя матэрыялы пройдуць навуковае рэцэнзаванне, па выніках якога Аргкамітэт пакідае за сабой права адбору дакладаў, а таксама пераносу часткі з іх у постэрную форму.
Праезд і пражыванне ўдзельнікаў канферэнцыі ажыццяўляецца за кошт камандзіруючага боку.
Мы будзем удзячны за распаўсюджванне інфармаццыі аб канферэнцыі.
Кантактны тэл.:
Святлана Велент-Шчэрбач | +375 29 338-70-41
Ганна Ясковіч | +375 29 871-73-79
E-mail: arslonga2019@gmail.com
+International Scientific and Practical Conference
«Liberation of Belarus. Memory through the years», dedicated to the 75th anniversary of the liberation of Belarus from the Nazi invaders
Minsk, April 17–18, 2019
Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны
Институт истории НАН Беларуси
Фонд содействия актуальным историческим исследованиям «Историческая память»
———————————————————————————————————————————————————
ПРИГЛАШАЮТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В
Международной научно-практической конференции
«Освобождение Беларуси. Память сквозь годы»


Основные направления работы:
1. Современные подходы к освещению проблем истории Великой Отечественной войны: вопросы историографии и источниковедения.
2. Советское военное искусство в период Великой Отечественной войны.
3. Нацистский оккупационный режим на территории Беларуси: геноцид, экономическая политика, пропаганда, коллаборационизм.
4. Движение Сопротивления на территории Беларуси: партизанское движение и антифашистская подпольная деятельность. Осень 1943 – лето 1944 гг.
5. Белорусы – участники партизанского движения на территории других республик СССР. Участие белорусов в европейском Сопротивлении.
6. Представители советских республик и зарубежные антифашисты в партизанском движении Беларуси.
7. Боевое содружество партизан Беларуси, России, Украины, Молдовы, Латвии, Литвы в период боев по освобождению Беларуси в 1943 – 1944 гг.
8. Боевое взаимодействие Красной Армии и белорусских партизан.
9. Ратный подвиг сыновей и дочерей белорусского народа на фронтах войны.
10. Белорусы в советском тылу.
11. Белорусские медики в годы Великой Отечественной войны.
12. Железнодорожники Беларуси в годы Великой Отечественной войны.
13. Конфессии Беларуси в период Великой Отечественной войны.
14. Освобождение Беларуси: наступательные операции Центрального, Западного, Калининского и других фронтов 1943 – 1944 гг.
15. Белорусская стратегическая наступательная операция «Багратион».
16. Беларусь после оккупации (осень 1943 г. – весна 1945 г.)
17. Борьба с антисоветскими вооружёнными формированиями на территории Беларуси во время войны и в первые послевоенные годы.
18. Увековечение памяти о событиях и героях освобождения Беларуси, жертвах войны.
19. Отражение темы «Освобождение Беларуси» в постоянных и временных музейных экспозициях.
20. История Великой Отечественной войны в учебно-воспитательном процессе в школах, средних специальных и высших учебных заведениях.

Рабочие языки конференции: белорусский и русский.
Время проведения конференции: 17–18 апреля 2019 г.
Планируемое место проведения конференции: г. Минск, Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны.
Регламент: выступления на пленарном заседании до 20 минут, на секциях – до 10 минут.

Заявки на участие в конференции принимаются до 18.03. 2019 г.
по электронной почте: museumww2@tut.by с пометкой «Для ученого секретаря» (vn3968@mail.ru).

В заявке необходимо указать фамилию, имя, отчество, научную степень, учёное звание, название доклада, место работы, рабочий адрес, рабочий и мобильный телефоны, e-mail, необходимость обеспечения мультимедийной техникой.

Обращаем Ваше внимание, что:

 • Срок подачи электронного варианта текста (тезисов) доклада, презентации: до 6.04.2019 г.
 • Материалы, оформленные с нарушением требований ВАК, к публикации не принимаются.
 • Заявка и электронный вариант текста высылается на электронную почту: museumww2@tut.by с пометкой «Для ученого секретаря» (vn3968@mail.ru).
 • Оргкомитет оставляет за собой право отбора докладов для выступления.
 • Лица, не зарегистрировавшиеся и не предоставившие докладов в указанные сроки, к выступлению на конференции не допускаются.
 • По итогам конференции планируется издание соответствующего сборника материалов.
 • Оплата проезда, питания и проживания – за счёт командирующей организации.

Требования к текстам:
Текст доклада объёмом до 0,5 п.л., не более 20 тыс. знаков (с пробелами), оформляется согласно требованиям ВАК Республики Беларусь. Параметры форматирования: поля – 20 мм; без нумерации страниц. Параметры текста: формат файла – doc, docх, rtf, шрифт – Times New Roman, кегль – 14, интервал – полуторный (1,5).

Контакты: ученый секретарь музея Надтачаев Валерий Николаевич, тел. раб +375 (17) 203-05-27, тел. моб. +375(29)6-19-95-29, E-mail: vn3968@mail.ru.

Для ознакомления: Полный информационный лист конференции (pdf)

+V-th International Scientific and Practical Conference
«Actual problems of source studies (on the 110th
anniversary of the Vitebsk Scientific Archival Commission)»

Vitebsk, April 25–27, 2019
Витебский государственный
университет имени П.М. Машерова
Институт истории Национальной
академии наук Беларуси
Республиканский институт
высшей школы
———————————————————————————————————————————————————
ПРИГЛАШАЮТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В
V-й международной научно-практической конференции
«Актуальные проблемы источниковедения (к 110-летию
Витебской ученой архивной комиссии)»


Основные направления работы:
Блок 1. Теория, история, исследовательские практики источниковедения
— теория источниковедения: новые подходы;
— история источниковедения;
— источниковедение историографии;
— письменные источники истории Беларуси и всеобщей истории;
— визуальный поворот: аудиовизуальные источники в историческом исследовании;
— вещественные источники в историческом познании: исследовательские практики;
— архив и музей: вопросы изучения, использования и презентации исторических источников;
— теория и практики археографии.
Блок 2. Летописеведение
— историография истории и источниковедения летописания;
— современные подходы к анализу средневековых нарративных источников;
— летописи как исторический источник и методы их изучения;
— Повесть временных лет как памятник историописания и литературы;
— центры и пути развития летописания на восточнославянских землях в XII–XVI вв.;
— Галицко-Волынская летопись («Хроника Романовичей»): проблемы изучения;
— белорусско-литовские летописи и хроники;
— трансформации летописного жанра с конца XVI в.;
— западнославянские хроники;
— византийские и западноевропейские хроники и анналы.
Блок 3. К 110-летию Витебской ученой архивной комиссии (ВУАК)
— деятельность губернских ученых архивных комиссий в Российской империи;
— ВУАК: создание и деятельность;
— история ВУАК: источники и историография;
— ВУАК: Personalia;
— издания ВУАК.

В рамках конференции пройдет круглый стол «Архивоведение и археография в системе профессионального образования историка».

Рабочие языки конференции: белорусский, русский, польский, немецкий, английский.
Время проведения конференции: 25–27 апреля 2019 г.
Планируемое место проведения конференции: Витебский государственный университет имени П.М. Машерова

Для участия в конференции необходимо до 2 марта 2019 г. направить в Оргкомитет (на адрес kryn2013@yandex.ru) текст доклада и заявку, в которой указать: • фамилию, имя, отчество; • ученую степень, звание; • место работы, должность; • тему доклада; • контактную информацию (e-mail, телефон).

Обращаем Ваше внимание, что:

 • Оргкомитет оставляет за собой право отбора докладов для включения в программу конференции и в сборник материалов.
 • Материалы, научный уровень и оформление которых не соответствуют требованиям, к рассмотрению не принимаются
 • Публикации студентов и магистрантов возможны только в соавторстве с научными руководителями.
 • Персональные приглашения будут высланы в марте 2019 г.
 • Сборник материалов планируется издать к началу работы конференции. Сумма оргвзноса будет сообщена дополнительно.
 • Расходы на проезд, проживание и питание – за счет командирующих организаций.

ОФОРМЛЕНИЕ ТЕКСТА
Объем – до 12 тыс. печатных знаков. Список использованных источников оформляется после основного текста в алфавитном порядке, библиографическое описание – в соответствии с требованиями ВАК Республики Беларусь (см. примеры). Ссылки даются в тексте в квадратных скобках: [1, с. 55].
Тексты докладов просим присылать в электронном варианте в редакторе MS Word для Windows (формат doc) по электронной почте на адрес: kryn2013@yandex.ru. Оргкомитет подтверждает получение текста доклада кратким письмом. Если в течение трех дней Вы не получили подтверждения, свяжитесь, пожалуйста, с Оргкомитетом.

Координатор: к.и.н., доцент Дулов Анатолий Николаевич, тел. раб.: + 375 212 58 97 38; тел. моб.: + 375 29 668 58 07.

Для ознакомления: Полный информационный лист конференции (pdf)

+International Scientific Conference
«Pax militaris: people, armament, fortification
(from antiquity to the beginning of the 19th century)»

Minsk, 25 - April 26, 2019
Фонд «Дирекция
II Европейских игр»
Институт истории Национальной
академии наук Беларуси
Музей истории г. Минска
———————————————————————————————————————————————————
ПРИГЛАШАЮТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В
Международной научно-практической конференции
«Pax militaris: люди, вооружение, фортификация (от древности до начала XIX в.)»


Основные направления работы конференции:
— Оружие и человек: эволюция технических идей в свете археологических, письменных и изобразительных источников;
— Фортификация: инженерная наука и искусство;
— Стратегия и тактика военного дела: теория и практика в историческом развитии;
— Человек на войне: повседневная жизнь в экстремальных условиях;
— Общество и война: влияние военно-политических конфликтов на жизнь социума и личности;
— Военно-историческая реконструкция как инструмент познания прошлого.

Во время конференции планируются экскурсии по музеям Верхнего города Минска и посещение выставки исторического фехтования (из коллекции Музея боевых искусств Брешии (Италия), а также показательные выступления клубов военно-исторической реконструкции.

Рабочие языки конференции: белорусский, русский, украинский, польский, английский, итальянский.
Время проведения конференции: 25—26 апреля 2019 г.
Планируемое место проведения конференции: Музей истории г. Минска.
Регламент: выступления на пленарном заседании до 20 минут, на секциях — до 15 минут, презентация постеров — до 5 минут.

Заявки на участие в конференции принимаются до 10 марта 2019 г. по электронной почте: vadzim_archeo@tut.by.

В заявке на участие в конференции указывается название доклада, фамилия, имя отчество, учёная степень, учёное звание, место работы и адрес, рабочий телефон, мобильный телефон, e-mail.

Контакты: 220072 г. Минск, ул. Академическая, 1, Институт истории НАН Беларуси, тел./факс: (017) 284-18-70, тел. 284-18-69; тел. 284-28-54. Отдел археологии Средних веков и Нового времени тел. 284-05-13. Координаторы: канд. ист. наук Кошман Вадим Иванович — (017) 284-05-13, vadzim_archeo@tut.by; Плавинский Николай Александрович — plavinsky_arc@mail.ru.

Обращаем Ваше внимание, что:

 • Оргкомитет оставляет за собой право отбора докладов для участия в конференции и статей для опубликования.
 • Студентам и магистрантам вместе с заявкой необходимо прислать тезисы доклада (до 2000 знаков) и отзыв научного руководителя.
 • Иностранных участников просим сообщить о необходимости визовой поддержки.
 • Оплата проезда, питание и проживание за счёт командирующих организаций.
Требования к текстам:
Планируется публикация материалов конференции (электронный вариант статьи размером до 1 п.л. вместе с иллюстрациями (текст до 40 тыс. знаков, резюме на русском, белорусском и английском языках, УДК, иллюстрации, подготовленные в формате tif (качество не менее 300 dpi, градации серого) и её распечатанный вариант передаются в оргкомитет до 1 августа 2019 г. Литература приводится в конце статьи. Сноски в тексте размещаются в квадратные дужки, например: [1, с. 12] или [2]. Оформление литературы согласно требованиям ВАК Республики Беларусь).

Для ознакомления: Полный информационный лист конференции (pdf)

+Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя
«Вынікі археалагічных даследаванняў
на тэрыторыі Беларусі ў 2018 годзе»

г. Мінск, 15–17 мая 2019 г.
Інстытут гісторыі Нацыянальнай
акадэміі навук Беларусі
———————————————————————————————————————————————————
ЗАПРАШАЕ ПРЫНЯЦЬ УДЗЕЛ У
Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі
«Вынікі археалагічных даследаванняў
на тэрыторыі Беларусі ў 2018 годзе»


Асноўныя напрамкі працы канферэнцыі:
1) археалагічныя даследаванні помнікаў першабытнай эпохі;
2) археалагічныя даследаванні помнікаў сярэдневякоўя і новага часу;
3) ахоўныя мерапрыемствы ў зонах новабудоўляў і інвентарызацыя помнікаў археалогіі.

Працоўныя мовы канферэнцыі: беларуская, руская, англійская.
Тэрмін правядзення канферэнцыі: 15–17 мая 2019 г.
Месца правядзення канферэнцыі:
г. Мінск, Інстытут гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі.
15 мая 2019 г. — пленарнае паседжанне і экскурсія па помніках археалогіі (д. Гарадзішча Мінскага р-на);
16-17 мая 2019 г. — праца канферэнцыі ў Мінску.
Рэгламент: выступленні на пленарным пасяджэнні да 20 хвілін, на секцыях — да 15 хвілін.

Заяўкі на ўдзел у канферэнцыі прымаюцца да 15 красавіка 2019 г.
па электроннай пошце: сatherine4444@tut.by і onlevko@gmail.com.

У заяўцы на ўдзел у канферэнцыі паведамляецца назва даклада, прозвішча, імя, імя па бацьку, вучоная ступень, званне, месца працы, працоўны тэлефон, хатні адрас, хатні тэлефон, e-mail.

Кантакты: Варонін Васіль Аляксеевіч, 220072, Рэспубліка Беларусь, г. Мінск, вул. Акадэмічная, 1, Інстытут гісторыі НАН Беларусі. Тэл. + 375 (17) 284-16-31, факс + 375 (17) 284-18-70, е-mail: v.varonin@outlook.com.

Кантакты: 220072, Рэспубліка Беларусь, г. Мінск, вул. Акадэмічная, 1, Інстытут гісторыі НАН Беларусі. Цэнтр археалогіі і старажытнай гісторыі Беларусі. Тэл. / Факс: (017) 284-18-70. Ляўко В.М. — (017) 284-28-54, е-mail: onlevko@gmail.com; Лукша К.І. — (017) 284-28-54, сatherine4444@tut.by.

Звяртаем Вашу ўвагу, што:

 • Аргкамітэт пакідае за сабой права адбору дакладаў для ўдзелу ў канферэнцыі і артыкулаў для публікавання.
 • Аплата праезду, харчаванне і пражыванне за кошт камандзіруючых арганізацый.

Матэрыялы канферэнцыі будуць апублікаваныя.

Патрабаванні да формы і аб’ёма тэкстаў дакладаў:
Электронны варыянт артыкула памерам да 0,5 д.а. разам з ілюстрацыямі (тэкст не больш 20 тыс. знакаў, рэзюмэ на рускай, беларускай і англійскай мовах, УДК, ілюстрацыі, падрыхтаваныя ў фармаце tif, якасць не менш 300 dpi) і яго раздрукаваны варыянт перадаюцца ў аргкамітэт на канферэнцыі. Літаратура прыводзіцца ў канцы артыкула. Спасылкі ў тэксце змяшчаюцца ў квадратныя дужкі, напрыклад: [1, с. 12] ці [2]. Афармленне літаратуры згодна патрабаванням ВАК Рэспублікі Беларусь.

Для азнаямлення: Поўны інфармацыйны ліст канферэнцыі (pdf)

+International Scientific Conference
«Unions between Grand Duchy Of Lithuania and
Kingdom of Poland: problems of sovereignty»

Minsk, 23–24 May 2019
Institute of History of the National
academy of Sciences of Belarus
———————————————————————————————————————————————————
INVITED TO PARTICIPATE IN THE
International Scientific Conference
«Unions between Grand Duchy Of Lithuania and
Kingdom of Poland: problems of sovereignty»


Planned field of the Conference:
— A theory of state sovereignty in Europe (the Late Middle Ages and the Early Modern Period);
— The processes of integration in a Central and Eastern Europe in XIV – XVI cent.;
— Grand Duchy of Lithuania and Kingdom of Poland relationship from Krevo to Lublin;
— Lublin union of 1569: reality and alternatives;
— An evolution of Grand Duchy of Lithuania and Poland relationship in XVII – XVIII cent.

Conference languages: Belarusian, Russian, Polish.
Conference dates: 23–24 May 2019.
Venue for the conference: Institute of History of NAS of Belarus, 1, Academicheskaja str., Minsk, Republic of Belarus.

Applications for participation will be accepted by e-mail: v.varonin@outlook.com
until 15 April 2019

The application should contain speaker’s full name, his/her academic degree and rank, position and place of employment, the title of the paper, contact phone number and e-mail address.

Contacts: Vasil Varonin, 220072, Institute of History of NAS of Belarus, 1, Academicheskaja st., Minsk, Republic of Belarus. Phone (+375 17) 284-14-09, fax (+375 17) 284-18-70, е-mail: v.varonin@outlook.com.

We draw your attention that:

 • The Organizing Committee has the right to select papers for presentation and publication.
 • Confirmation of participation in the conference will be sent until 1 May 2019
 • Students and undergraduates students with the application should send abstracts (up to 2000 characters) and review of the supervisor.
 • The sending side will cover travel expenses.
 • Participants from abroad are kindly requested to inform organizing committee if they need visa support.
 • Texts are submitted to the organizing committee by e-mail: v.varonin@outlook.com until 1 October 2019

Conference proceedings will be published.

Requirements for texts:
The character limit for articles is 30,000 characters (including footnotes). The first reference to the publication should be given in full (author, the full title, the title of the journal or book in which the article appears and volume number if applicable, place of publication, year and page number(s)), in subsequent references, information about place and year of publication may be absent.

For your reference:
Full conference information list (pdf)
Conference program in Belarusian (pdf)

+IV-я международная научно-практическая конференция
«Актуальные проблемы международных
отношений и дипломатии (1918 г. – начало ХХІ в.)»

г. Витебск, 23–24 мая 2019 г.
Витебский государственный
университет имени П.М. Машерова
Институт истории Национальной
академии наук Беларуси
———————————————————————————————————————————————————
ПРИГЛАШАЮТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В
IV-й международной научно-практической конференции
«Актуальные проблемы международных
отношений и дипломатии (1918 г. — начало ХХІ в.)»


Планируемое проблемное поле конференции:
— Теория международных отношений и дипломатии.
— Источники и историография международных отношений и дипломатии.
— Становление и развитие Версальско-Вашингтонской системы международных отношений (1918–1939 гг.).
— Дипломатия периода Второй мировой войны (1939–1945 гг.).
— Становление и развитие Ялтинско-Потсдамской системы международных отношений. Дипломатия периода «холодной войны» (1945–1991 гг.).
— Современная система международных отношений. Конфликты и кризисы конца ХХ – начала XXI в.
— Внешняя политика и дипломатия Беларуси (1918–2019 гг.).

В рамках конференции пройдет круглый стол «Интеграционные процессы на постсоветском пространстве: политические, экономические, правовые, социокультурные аспекты».

Рабочие языки конференции: белорусский, русский, английский.
Время проведения конференции: 23–24 мая 2019 г.
Планируемое место проведения конференции: Витебский государственный университет имени П.М. Машерова

Для участия в конференциинеобходимо до 8 апреля 2019 г. направить Оргкомитету текст доклада и заявку с обязательным указанием следующих сведений об авторе: • фамилия, имя, отчество; • ученая степень, звание; • место работы, должность; • телефон, факс с указанием кода города; • e-mail; • тема доклада; • направление; • необходимо ли использование технических средств; • форма участия (очная, заочная).

Обращаем Ваше внимание, что:

 • Публикация в сборнике возможна только с учетом произведенной ОПЛАТЫ
 • Сумма оргвзноса и реквизиты для оплаты будут сообщены дополнительно после рецензирования присланных материалов членами редколлегии на указанный адрес.
 • Оргкомитет оставляет за собой право отбора докладов для включения в программу, а редколлегия – право редактирования докладов, включаемых в сборник
 • Материалы, научный уровень и оформление которых не соответствуют требованиям, к рассмотрению не принимаются.
 • Публикации студентов и магистрантов возможны только в соавторстве с научными руководителями.
 • Персональные приглашения будут высланы до 6 мая 2019 г. Оргкомитет подтверждает получение материалов кратким письмом. Если в течение трех дней Вы не получили подтверждения, свяжитесь, пожалуйста, с Оргкомитетом.
 • Сборник материалов планируется издать к началу работы конференции. Предполагается регистрация материалов в наукометрической базе РИНЦ.
 • Рассылку сборника материалов конференции Оргкомитет не осуществляет.
 • Проезд, проживание и питание за счет командирующих организаций.

ОФОРМЛЕНИЕ ТЕКСТА
Объем текста – до 5 полных страниц через 1 межстрочный интервал на листе формата А4. Поля – 30 мм со всех сторон. Текст набирается шрифтом Times New Roman, кегль – 14 пт. Абзац – 1,25 см. Список использованных источников и литературы оформляется после основного текста в соответствии с ГОСТ 7.1 в алфавитном порядке, библиографическое описание – в соответствии с требованиями ВАК Республики Беларусь. Ссылки даются в тексте в квадратных скобках: [8, с. 215].
Тексты докладов представляются в электронном виде в редакторе MS Word для Windows (формат doc) по электронной почте на адрес: interrel21@yandex.ru.

Координатор: к.и.н., доцент Косов Александр Петрович
(тел. моб. МТС: +375 29 708 83 69).

Для ознакомления + расчетные счета: Полный информационный лист конференции (pdf)

+ІІ-я ІІ навукова-практычная канферэнцыя
«Расонскі край: гісторыя, культура, людзі
(да 225-годдзя з дня нараджэння Я. Баршчэўскага)»

г.п. Расоны, 20–21 чэрвеня 2019 г.
Расонскі раёны выканаўчы камітэт
Інстытут гісторыі Нацыянальнай
акадэміі навук Беларусі
———————————————————————————————————————————————————
ЗАПРАШАЮЦЬ ПРЫНЯЦЬ УДЗЕЛ У
Навукова-практычнай канферэнцыі
«Расонскі край: гісторыя, культура, людзі
(да 225-годдзя з дня нараджэння Я. Баршчэўскага)»

Праблемнае поле канферэнцыі:
– Ян Баршчэўскі, асоба, творчасць, жыццёвы шлях
– Творчасць Яна Баршчэўскага ў кантэксце развіцця беларускай літаратуры першай паловы ХІХ ст.
– Славутыя асобы Расонскага краю.
– Гісторыя і культура Расонскага краю.
– Археалагічныя і этнаграфічныя даследаванні Расоншчыны.
– Праекты турыстычных маршрутаў і краязнаўчы патэнцыял Расоншчыны.

Час правядзення канферэнцыі: 20–21 чэрвеня 2019 г.
Мовы канферэнцыі: беларуская, руская.
Плануемае месца правядзення канферэнцыі: г.п. Расоны.

Заяўкі на ўдзел у канферэнцыі прымаюцца да 30 красавіка 2019 г.
па электроннай пошце: palatyda@tut.by

Заяўка на ўдзел у канферэнцыі, падаецца ў электронным выглядзе і павінна змяшчаць наступныя пункты: 1. Прозвішча, імя і імя па бацьку; 2. Месца працы, пасада; 3. Навуковая ступень і навуковае званне; 4. Назва даклада; 5. Працоўны і хатні адрас, кантактны тэл. (з кодам населенага пункта), e-mail.

Кантакты: Марат Васільевіч Клімаў, 220072, г. Мінск, вул. Акадэмічная, 1, Інстытут гісторыі НАН Беларусі. Тэл. (+375 29) 776-26-75, факс (017) 284-18-70.

Звяртаем Вашу ўвагу, што:

 • Аргкамітэт пакідае за сабой права адбору заявак на ўдзел у канферэнцыі і тэкстаў дакладаў для публікацыі.
 • Студэнтам, магістрантам і аспірантам разам з заяўкай неабходна даслаць тэзісы даклада (да 2000 знакаў) і водгук навуковага кіраўніка.
 • Замежных удзельнікаў просім паведаміць пра неабходнасць атрымання візавай падтрымкі.
 • Матэрыялы канферэнцыі будуць апублікаваны.
 • Камандзіровачныя выдаткі за кошт камандзіруючага боку (з 2 мая магчымы ўдакладненні).

Матэрыялы канферэнцыі будуць апублікаваны.
Патрабаванні да формы і аб’ёма тэкстаў дакладаў:
Электронны і раздрукаваны варыянты не болей за 30 000 знакаў, спасылкі пастаронкавыя, нумарацыя на кожнай старонцы. Першая спасылка на публікацыю цалкам (аўтар, назва, месца і год выдання, старонкі), у наступнай спасылцы месца і год выдання не падаюцца.

Для азнаямлення: Поўны інфармацыйны ліст канферэнцыі (pdf)

+International Research-to-Practice Conference
«Interdisciplinary approaches in anthropological
studies of ethno-cultural regions»

Minsk, 24–26 June 2019
Institute of History of the National
academy of Sciences of Belarus
———————————————————————————————————————————————————
INVITED TO PARTICIPATE IN THE
International Research-to-Practice Conference
«Interdisciplinary approaches in anthropological
studies of ethno-cultural regions»


The main highlights of the conference are:
1. Development of cross-disciplinary approaches in modern anthropological researches.
2. New data of paleoanthropology.
3. Regional variability in physical development of children, adolescents and youth.
4. Interdisciplinary approaches in historical and anthropological studies of regions.

Within the conference the methodical seminar “Classical methods in the conditions of the present. Part 2. Historical demography” will be held.
It is also planned to hold a round table for young scientists.
Those wishing to participate in these events, please indicate this in the application.

Report time – limit: plenary meeting – 20 minutes, sections – 10 minutes
Conference languages: Russian, Belarusian, English.
Timing of the conference: 24–26 June 2019.
Place of the Conference: the State Scientific Institution “The Institute of History of the National Academy of Sciences of Belarus”.

Applications for participation will be accepted by e-mail: belantrop@tut.by
until May 1, 2019

The title of the report, name, scientific position of the author(s), institution, contact address(es), phone number(s), e-mail, information on multimedia necessity should be specified.

Contacts: Department of Anthropology, 220072, Institute of History of NAS of Belarus, 1, Academicheskaja st., Minsk, Republic of Belarus. Phone (+375 17) 284-14-09, fax (+375 17) 284-18-70, е-mail: v.varonin@outlook.com.

We draw your attention that:

 • The Organizing Committee is authorized to choose the papers to perform in the conference and the articles to be published.
 • Travel expenses, meals and accommodation reimbursement are at the expenses of the delegating organizations.
 • The number according to Universal Decimal classification should be assigned to the article. Deadline: October 20, 2019.

Conference proceedings will be published in the annual issue “Aktual’nye voprosy antropologii”.

Requirements for texts:
Digital (*.doc or *.rtf documents) and two paper copies of the article should be delivered in Russian (Belarusian) or English language. The article should be performed according to the next rules: Volume – up to 10 pages, Font – Times New Roman, Font size – 14 points (12 points for Russian (Belarusian) summary, key words, titles of pictures and tables, table contents), Interval – unary. Paragraph indentation – 1 cm. Fields: upper – 2, lower – 2, left – 2, right – 2. The summary of 250-300 words with subsections (Introduction with the purpose of the research, Materials and Methods, Results, Conclusions) in the beginning of the text should be in Russian (Belarusian), at the end of the text – in English. Key words in Russian (Belarusian) and English languages after the summary. The main text (preferably) should include the next subheads: Introduction, Materials and Methods, Results and Discussion, Conclusions, Literature. References in the text should be given in square brackets; the list of literature sources grouped according to the alphabet. The pictures and another graphic objects – only black-white (gray gradations) – obligatory included in the article file (tif. format, quality 600 dpi).

For your reference:
Full conference information list (pdf)
Conference program in Russian (docx)

+International Research-Practical conference
«The «Bagration» Operation (for the 75th anniversary of the liberation of Belarus from Nazi occupation)»
Minsk, 27–28 June 2019
Institute of History
of the National academy of
Sciences of Belarus
Department of archives
and records management
of the Ministry of justice of the
Republic of Belarus
Ministry of
Defense of the
Republic of
Belarus
National Archives of the
Republic of Belarus
———————————————————————————————————————————————————
WOULD LIKE TO INVITE YOU TO PARTICIPATE IN
International Research-Practical conference
«The «Bagration» Operation (for the 75th
anniversary of the liberation of Belarus from Nazi occupation)»


The conference will focus on the following issues:
• Modern accesses of denotation stages of the liberation of Belarus from Nazi occupation during the Great Patriotic war: Historiography and Source Study aspects.
• Surazh (Vitebsk) “gates”: the first attempt of the liberation of the territory of Belarus (February – September, 1942).
• Red Army offensives in Autumn, 1943 – Spring, 1944: first phase of the final liberation of Belarus.
• “Bagration” Belarusian strategic offensive operation and final liberation of the territory of Belarus: June, 23 – July, 28, 1944.
• Soviet military art during the Great Patriotic war.
• Belorussian military feats on the forefront: personal heroism and commander’s talent.
• Nazi occupation regime on the territory of Belarus (1941 – 1944).
• Confessional situation in Belarus during the Great Patriotic war.
• Soviet partisan resistance and underground activities in the territory of Belarus (1941 – 1944).
• Belarus sons in partisan resistance of other Soviet republics and European Resistance.
• Soviet republics’ representatives and foreign anti-fascists in Belorussian Soviet partisan resistance.
• Military community of Belorussian, Russian, Ukraine, Moldavian, Latvian, Lithuanian partisan squads.
• Combat interaction: Red Army units and Belorussian partisan detachments.
• Anti-Soviet armed forces in Belarus during the Great Patriotic war and early postwar years (1943 – 1950th).
• Belorussians in the Soviet rear.
• The post-occupation period of war in Belarus (Autumn, 1943 – Spring, 1945): restoration labour, daily routine.
• The Great Patriotic war events, heros and victims’ memory in Belarus.
• The Great Patriotic war history in educational process: school, college, university.

Time-limit: plenary reports – 20 min, section reports – 15 min.
The conference working languages: Belarusian, Russian, English.
Conference time: June 27 – 28, 2019.
Conference place: Institute of History of the National academy of sciences of Belarus, Minsk, Belarus.

Submit your applications and texts until June 10, 2019
will be accepted by e-mail: voenhistbel@mail.ru

Please specify in your application: your name (names), academic degree and position, your working affiliation, the title of your report, your postal address, phone, e-mail, necessity of booking a hotel, and multimedia (if need).

Contacts: Department Of The Military History Of Belarus, 220072, Academicheskaya St., 1, of. 203, Minsk, Belarus. Phone for information: (+375) 17-284-24-21; fax (+375) 17-284-18-70, е-mail: voenhistbel@mail.ru, Alexey M. Litvin, Ph.D. (Head of Department)

We draw your attention that:

 • The Organizing Committee is authorized to choose the papers to perform in the conference and the articles to be published.
 • Official invitations will be sent until June 15, 2019.
 • Submit your applications texts to: voenhistbel@mail.ru
 • Organizers do not provide any travel costs compensation, accommodation and food
  of participants during the conference
 • Printed version of the text must be given to the organizing committee at June 27, 2019.

Conference proceedings will be published.

Requirements for texts:
Requirements for texts: up to 20 thousand signs typed in Times New Roman 14, one-and-a-half spacing, 1,25 indention. Page margins: 20 mm. Typography: links patterned by Higher Attestation Commission and without page numbers. File format: doc, docх, rtf.

For your reference:
Full conference information list (pdf)
Conference program in Russian (pdf)

+Summer School
«The Eastern Partnership: Current situation and possible prospects»
Minsk, August 18-23, 2019

For the second time, the Institute of History of the National Academy of Sciences of Belarus and the Belarus Office of Konrad-Adenauer-Stiftung host a summer school on the Eastern Partnership.

The format invites young professionals working on EaP policy fields to Belarus to build a network, deepen their knowledge about the EaP and to prepare proposals for it improvement.

The Eastern Partnership Summer School aims to:
• establish contacts and build networks among young professionals from the EU and EaP countries, committed to improvement of the geopolitical and geo-economic situation in the EU’s Eastern Neighborhood;
• serve as a communication platform for the exchange of young leaders with different views on the future of the EaP and thus help to formulate common positions;
• enhance understanding of main challenges in the EaP region;
• provide a platform for exchange of best practices;
• develop concrete recommendations and proposals for the EaP improvement.

During an intensive 5-day-school, the participants will go through a carefully balanced programme of lectures, discussions with top experts and practitioners from the EU and EaP countries, as well as practical workshop parts and excursions.

The goal is to identify areas of common interest and to work out a joint action plan. With the support of senior researchers, the participants will have the opportunity to develop their analytical project devoted to problem-solving within different dimensions of the Eastern Partnership.

Eligibility:
The call is open for young researchers and experts:

• from the EU and EaP countries (Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Ukraine, Moldova);
• working in the field of international relations, law, NGO, social sciences;
• aged between 25 and 35 years;
• having a good command of English;
• being prepared to contribute intensely, including preparation of input presentations ahead.

Process of application:
Please fill in the application form. Shortlisted candidates will be contacted until July 14, 2019. CV and motivation letter have to be provided for a successful submission of the application form. The motivation letter should consist of a personal statement no longer than one page and relate directly to this year’s topic of the International Summer School.

Application deadline: July 10, 2019 (later applications cannot accepted)
Working language: English

Costs:
Costs (meals, accommodation, travel) relevant to the participation in the School will be covered by the organizers.

Contact:
For any additional inquiries please contact the Institute of History of the National Academy of Sciences of Belarus:
Email: EaPschool18@gmail.com or chg-nasb@history.by,
Tel.: + 37517-284-2397

For review: Full information (pdf)

+Навукова-практычная канферэнцыя
«Беларусь, Іўеўскі край і Эдвард Вайніловіч»
г. Іўе, 13 верасня 2019 г.
Інстытут гісторыі
Нацыянальнай акадэміі
навук Беларусі
Міжнародны дзяржаўны
экалагічны інстытут імя
А.Д. Сахарава БДУ
Іўеўскі раённы
выканаўчы камітэт
Рыма-Каталіцкі
Касцёл у Беларусі
———————————————————————————————————————————————————
ЗАПРАШАЮЦЬ ПРЫНЯЦЬ УДЗЕЛ У
Навукова-практычнай канферэнцыі
«Беларусь, Іўеўскі край і Эдвард Вайніловіч»

У 2019 годзе горад Іўе адзначае 575-годдзе. У сувязі з гэтым у Іўі праводзіцца традыцыйная навуковая канферэнцыя прысвечаная жыццю і дзейнасці вядомага грамадскага і палітычнага дзеяча Эдварда Вайніловіча, які ўзначальваў Мінскае таварыства сельскай гаспадаркі, выбіраўся дэпутатам у Дзяржаўную думу, быў членам Дзяржаўнага савета.

Праблемнае поле канферэнцыі:
— Эдвард Вайніловіч (1847 1928): асноўныя моманты біяграфіі.
— Гісторыя Іўя і Іўеўскага краю.
— Этнаканфесійны фактар у развіцці Віленшчыны і Гродзеншчыны ў ХІХ – першай трэці ХХ ст.
— Сацыяльна-эканамічнае развіццё Іўеўшчыны ў канцы ХІХ – пачатку ХХ ст.
— Актуальныя праблемы гісторыі Беларусі ХІХ – першай трэці ХХ ст.

Рабочыя мовы канферэнцыі: беларуская, руская, польская.
Час правядзення канферэнцыі: 13 верасня 2019 г.
Плануемае месца правядзення канферэнцыі: г. Іўе Гродзенскай вобласці.

Заяўкі на ўдзел у канферэнцыі прымаюцца да 2 верасня 2019 г.
па электроннай пошце: hbmt_ih@outlook.com.

ЗАЯЎКА на ўдзел у канферэнцыі, падаецца ў электронным выглядзе праз e-mail, і павінна змяшчаць наступныя пункты:
1. Прозвішча, імя і імя па бацьку.
2. Месца працы, пасада.
3. Навуковая ступень і навуковае званне.
4. Назва даклада
5. Працоўны або хатні адрас, кантактны тэл. (з кодам населенага пункта), e-mail.

Кантакты: Аддзел гісторыі Беларусі Новага часу, 220072, г. Мінск, вул. Акадэмічная, 1, Інстытут гісторыі НАН Беларусі. Каб. № 230. Тэл. (+375 17) 284-18-39, факс (+375 17) 284-18-70; е-mail: hbmt_ih@outlook.com.

Звяртаем Вашу ўвагу, што:

 • Матэрыялы канферэнцыі будуць апублікаваныя.
 • Аргкамітэт пакідае за сабой права адбору заявак на ўдзел у канферэнцыі і тэкстаў дакладаў для публікацыі.
 • Выдаткі за кошт камандзіруючага боку.
 • Замежных удзельнікаў просім паведаміць пра неабходнасць візавай падтрымкі.


Патрабаванні да тэкстаў дакладаў:
Электронны варыянт не больш за 30 000 знакаў даслаць на е-mail: hbmt_ih@outlook.com. Першы радок – імя і прозвішча; Другі радок – назва даклада. Асноўны тэкст 14 шрыфт Times New Roman, міжрадковы інтэрвал – 1,5. Спасылкі на кожнай старонцы і нумарацыя пачынаецца на кожнай старонцы.

Да азнаямлення: Поўны інфармацыйны ліст канферэнцыі (pdf)

+International scientific conference
«Forever Together (on the 80th anniversary of the
reunification of Western Belarus with the BSSR)»

Minsk, 19–20 September, 2019
INSTITUTE OF HISTORY NAS BELARUS
INVITES YOU TO TAKE PART IN

International scientific conference
«Forever Together (on the 80th anniversary
of the reunification of Western Belarus with the BSSR)»


Problem field of the conference:
1. Actual problems of source studies and historiography.
2. Polish-Soviet War of 1919–1921 and the Riga Peace treaty 1921.
3. Social and political life and the Belarusian national movement in Western Belarus.
4. Socio-economic status and culture in Western Belarus.
5. The geopolitical situation in Europe in 1938–1939 and the beginning of the World War II.
6. The reunification of Western Belarus with the BSSR.
7. Events of 1921–1941 as a subject of historical memory.

Conference languages: Russian, Belarusian, English.
Timing of the conference: 19–20 September 2019.
Place of the Conference: the State Scientific Institution “The Institute of History of the National Academy of Sciences of Belarus”.

Applications for participation in the conference and abstracts (according to the proposed form) are accepted by e-mail: modernhistbel@mail.ru until August 23, 2019.

In the application, you must specify the name, patronymic and surname of the speaker, his scientific degree and title, title of the report, name of the institution that the speaker represents, contact telephone number, e-mail, form of participation, as well as the need for technical means of maintenance. The full application form is placed in Annex 1.

Contacts: Department Of Modern History Of Belarus, 220072, Institute of History of NAS of Belarus, 1, Academicheskaja st., Minsk, Republic of Belarus, room 115. Phone (+375 17) 284-16-10, fax (+375 17) 284-18-70, е-mail: modernhistbel@mail.ru.

We draw your attention that:

 • The organizing committee reserves the right to select reports.
 • Students, undergraduates and graduate students, along with the application must submit abstracts of the report (up to 2000 characters) and the opinion of the supervisor.
 • Invitations to conference participants will be sent out after consideration of applications until September 6, 2019.
 • Foreign participants are requested to inform about the need for visa support.
 • The costs associated with staying at the conference (fare, food and accommodation) are borne by the sending side.

The materials of the conference are scheduled publication of the collection.

Requirements for texts:
A report of up to 6 (six) pages in a single A4 interval (210 X 297 mm) should be typed in Times New Roman editor, size 14 without hyphenation. Fields: upper, lower — 20 mm, left — 30 mm, right — 10 mm. The first line indicates the UDC index (left alignment). The second line — the name of the material in lower case letters in bold (in the center); the third line — on the right surname (s) and initials of the author (s), name of the institution (abbreviated); from a new line, if necessary, specify the supervisor — his academic degree, academic title, surname and initials. The text of the report is printed in line (paragraph indent 1.25 cm). Footnotes to the literature are given in square brackets. Tables are inserted into the text. After the main text, the list of references is given in alphabetical order (literature is arranged in accordance with the requirements of the Higher Attestation Commission). A sample of the report is placed in Annex 2.

For your reference: Full conference information list (pdf)

+Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя
«Мсціслаў і Мсціслаўскі край: гісторыя, культура, людзі»
г. Мсціслаў, 26–27 верасня 2019 г.
Інстытут гісторыі Нацыянальнай
акадэміі навук Беларусі
Мсціслаўскі раённы
выканаўчы камітэт
———————————————————————————————————————————————————
ЗАПРАШАЮЦЬ ПРЫНЯЦЬ УДЗЕЛ У
Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі
«Мсціслаў і Мсціслаўскі край: гісторыя, культура, людзі»


Плануемае поле канферэнцыі:
— Археалогія Мсціслаўскага края;
— Мсціслаўскае княства і князі Мсціслаўскія;
— Мсціслаўшчына ў складзе Вялікага Княства Літоўскага і Рэчы Паспалітай;
— Мсціслаў – цэнтр павета ў складзе Расійскай імперыі;
— Савецкая эпоха і падзеі Вялікай Айчыннай вайны;
— Захаванне культурнай прасторы і турыстычны патэнцыял Мсціслаўшчыны.

Рабочыя мовы канферэнцыі: беларуская, руская, польская, украінская.
Час правядзення канферэнцыі: 26–27 верасня 2019 г.
Плануемае месца правядзення канферэнцыі: г. Мсціслаў Магілёўскай вобласці.

Заяўкі на ўдзел у канферэнцыі прымаюцца да 20 жніўня 2019 г.
па электроннай пошце: a_miacelski@tut.by, альбо andreika.miacelski60@mail.ru.

У заяўцы паведамляюцца імя, імя па бацьку, прозвішча, навуковая ступень і званне дакладчыка, назва даклада, пасада і месца працы, кантактны тэлефон, е-mail.

Кантакты: Мяцельскі Андрэй Анатольевіч, 220072, г. Мінск, вул. Акадэмічная, 1, Інстытут гісторыі НАН Беларусі. Тэл. (017) 284-14-09, факс (017) 284-18-70, е-mail: a_miacelski@tut.by, альбо andreika.miacelski60@mail.ru.

Звяртаем Вашу ўвагу, што:

 • Аргкамітэт пакідае за сабой права адбору дакладаў для выступлення і публікацыі.
 • Пацвярджэнне аб удзеле ў канферэнцыі будзе даслана да 1 верасня 2019 г.
 • Студэнтам і магістрантам разам з заяўкай неабходна даслаць тэзы дакладу (да 2000 знакаў) і водгук навуковага кіраўніка.
 • Замежных удзельнікаў просім паведаміць пра неабходнасць візавай падтрымкі.
 • Арганізатары забяспечваюць бясплатнае пражыванне і харчаванне ўдзельнікаў канферэнцыі.
 • Выдаткі на праезд за кошт камандзіруючага боку.
 • Тэксты прадстаўляюцца ў аргкамітэт па электроннай поште a_miacelski@tut.by, альбо andreika.miacelski60@mail.ru да 7 лістапада 2019 г.

Матэрыялы канферэнцыі будуць апублікаваны.

Патрабаванні да тэкстаў:
Электронныя варыянты аб’ёмам да 30 000 знакаў, спасылкі пастаронкавыя, нумарацыя спасылак на кожнай старонцы. Першая спасылка на публікацыю даецца цалкам (аўтар, назва, месца і год выдання, старонкі), у наступнай спасылцы месца і год выдання не падаюцца.

Для азнаямлення: Поўны інфармацыйны ліст канферэнцыі (pdf)

+Міжнародная навуковая канферэнцыя
«Брэст: гісторыя і сучаснасць (да 1000-годдзя горада)»
г. Брэст, 3 – 4 кастрычніка 2019 г.
Інстытут гісторыі Нацыянальнай
акадэміі навук Беларусі
Брэсцкі дзяржаўны
ўніверсітэт імя А.С. Пушкіна
———————————————————————————————————————————————————
ЗАПРАШАЮЦЬ ПРЫНЯЦЬ УДЗЕЛ У
Міжнароднай навуковай канферэнцыі
«Брэст: гісторыя і сучаснасць (да 1000-годдзя горада)»


Асноўныя накірункі работы канферэнцыі:
• Сучасныя падыходы да асвятлення гісторыі Брэстчыны: пытанні гістарыяграфіі і крыніцазнаўства
• Старажытная гісторыя і археалогія Брэста і Заходняга Палесся;
• Берасцейская зямля ў складзе ВКЛ і Рэчы Паспалітай;
• Брэст і Брэстчына ў перыяд Расійскай імперыі і Першай сусветнай вайны;
• Актуальныя праблемы гісторыі Брэста і сумежных тэрыторый ў складзе Польшчы (1921 – 1939 гг.);
• Падзеі Другой сусветнай і Вялікай Айчыннай войнаў на тэрыторыі рэгіёна;
• Сацыяльна-эканамічнае і грамадска-палітычнае жыццё ў пасляваенны перыяд;
• Культурная спадчына Брэста і Брэстчыны;
• Памяць аб падзеях і асобах горада ў літаратуре і мастацтве.

Працоўныя мовы канферэнцыі:беларуская, руская, украінская, польская.
Тэрміны правядзення канферэнцыі: 3 – 4 кастрычніка 2019 г.
Месца правядзення канферэнцыі: Брэсцкі дзяржаўны універсітэт імя А.С. Пушкіна.
Рэгламент: выступленні на пленарным пасяджэнні да 20 хвілін, на секцыях – да 15 хвілін, прэзентацыя постэраў – да 5 хвілін.

Тэрмін падачы заяўкі ў аргкамітэт: да 8 верасня 2019 г.
па электроннай пошце: vadzim_archeo@tut.by.

У заяўцы на ўдзел указваецца назва даклада, прозвішча, імя, імя па-бацьку, вучонае званне, вучоная ступень, месца працы і адрас, тэлефон, e-mail.

Кантакты:
• Аддзел археалогіі Сярэдніх вякоў і Новага часу ІГ НАН Беларусі: Кошман Вадзiм Iванaвiч, 220072 г. Мінск, вул. Акадэмічная, 1, Інстытут гісторыі НАН Беларусі, (+375 17) 284-05-13, тэл./факс: (017) 284-18-70, е-mail: vadzim_archeo@tut.by;
• Кафедра гісторыі Беларусі БрДУ імя А.С. Пушкіна: Здановіч Уладзімір Васільевіч – (+375 162) 21-70-84, histbel@brsu.brest.by

Звяртаем Вашу ўвагу, што:

 • Аргкамітэт пакідае за сабой права адбору дакладаў для ўдзелу ў канферэнцыі і артыкулаў для публікавання.
 • Аплата праезду, харчаванне і пражывання за кошт камандзіруючых арганізацый.

Матэрыялы канферэнцыі будуць апублікаваны.

Для азнаямлення: Поўны інфармацыйны ліст канферэнцыі (pdf)

+IV International Congress of Historians of Belarus
«Historical science of Belarus: personalities, concepts, achievements (to the 90th anniversary of the Institute of History of the National Academy of Sciences of Belarus)»
Minsk, 17–18 October, 2019
INSTITUTE OF HISTORY NAS BELARUS
INVITES YOU TO TAKE PART IN

IV International Congress of Historians of Belarus
«Historical science of Belarus:
personalities, concepts, achievements
(to the 90th anniversary of the Institute of History of the
National Academy of Sciences of Belarus)»

Problem field of the congress:
1. Methodology, source study and archeography: theory, practice, achievements.
2. Research in the field of Belarusian archeology.
3. Special historical sciences of Belarus: state and perspectives of research.
4. History of science: the actual directions of research.
5. The history of the Belarusian statehood – the basis of the state ideology of the Republic of Belarus.
6. Ethnogenesis in the Belarusian lands – a prerequisite for the emergence of the first state formations.
7. Historical forms of the Belarusian statehood.
8. Belarusian lands in the Middle Ages and Early Modern times.
9. Socio-economic transformation and socio-cultural changes in Belarus (the end of XVIII – beginning of XX centuries).
10. The genesis of the Belarusian nation and national idea.
11. National forms of the Belarusian statehood in the XX century: the Belarusian People’s Republic and the Belarusian Soviet Socialist Republic.
12. The sovereign Republic of Belarus – the highest degree of realization of Belarusian national statehood.
13. Belarus in the wars and conflicts of XIX – XX centuries.
14. Belarus in the system of international relations.
15. World history research.
16. Implementation of the concept of the history of Belarusian statehood in the educational process of schools, secondary specialized and higher educational institutions.
17. Methods of teaching history in educational institutions.
18. The formation of the historical worldview of the younger generation.


Within the framework of the congress, it is planned to hold a round table “Revolution and Statehood (on the 100th anniversary of the birth of Academician of the National Academy of Sciences of Belarus I. M. Ignatenko)”.

Conference languages: Russian, Belarusian, English.
Timing of the conference: 17–18 October 2019.
Place of the Conference: the State Scientific Institution “The Institute of History of the National Academy of Sciences of Belarus”.

Applications for participation in the congress and abstracts (according to the proposed form) are accepted by e-mail: modernhistbel@mail.ru until September 15, 2019.

In the application, you must specify the name, patronymic and surname of the speaker, his scientific degree and title, title of the report, name of the institution that the speaker represents, contact telephone number, e-mail, form of participation, as well as the need for technical means of maintenance. The full application form is placed in Annex 1.

Contacts: Department Of Modern History Of Belarus, 220072, Institute of History of NAS of Belarus, 1, Academicheskaja st., Minsk, Republic of Belarus, room 115. Phone (+375 17) 284-16-10, fax (+375 17) 284-18-70, е-mail: modernhistbel@mail.ru.

We draw your attention that:

 • The organizing committee reserves the right to select reports.
 • Students, undergraduates and graduate students, along with the application must submit abstracts of the report (up to 2000 characters) and the opinion of the supervisor.
 • Invitations to congress participants will be sent out after consideration of applications until October 7, 2019.
 • Foreign participants are requested to inform about the need for visa support.
 • The costs associated with staying at the conference (fare, food and accommodation) are borne by the sending side.

The materials of the congress are scheduled publication of the collection.

Requirements for texts:
A report of up to 6 (six) pages in a single A4 interval (210 X 297 mm) should be typed in Times New Roman editor, size 14 without hyphenation. Fields: upper, lower – 20 mm, left – 30 mm, right – 10 mm. The first line indicates the UDC index (left alignment). The second line – the name of the material in lower case letters in bold (in the center); the third line – on the right surname (s) and initials of the author (s), name of the institution (abbreviated); From a new line, if necessary, specify the supervisor – his academic degree, academic title, surname and initials. The text of the report is printed in line (paragraph indent 1.25 cm). Footnotes to the literature are given in square brackets. Tables are inserted into the text. After the main text, the list of references is given in alphabetical order (literature is arranged in accordance with the requirements of the Higher Attestation Commission). A sample of the report is placed in Annex 2.

For your reference: Full conference information list (pdf)

+XІІІ Кореличские краеведческие чтения
«Прошлое и настоящее Кореличского края»
г.п. Кореличи, 25 октября 2019 г.
Институт истории Национальной
академии наук Беларуси
Кореличский районный
исполнительный комитет
———————————————————————————————————————————————————
ПРИГЛАШАЮТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В
XІІІ Кореличских краеведческих чтений
«Прошлое и настоящее Кореличского края»


Планируемое проблемное поле конференции:
— Кореличи и округа по археологическим источникам;
— Развитие Кореличчины во времена Великого Княжества Литовского и Речи Посполитой;
— Кореличи в XIX – XX веках;
— Кореличчина в период войн и революций, послевоенное возрождение и развитие;
— Культурное наследие Кореличчины (архитектура, искусство, просвещение, литература, этнография и др.);
— Социальное пространство Кореличчины (социальные и имущественные группы, их взаимоотношения, роль в истории края);
— Сельское хозяйство, ремесло, торговля, производство, пути сообщений в истории края;
— Знаменитые имена Кореличчины.

Рабочие языки конференции: белорусский, русский, польский.
Время проведения конференции: 25 октября 2019 г.
Планируемое место проведения конференции: г.п. Кореличи Гродненской обл.

Заявки на участие в конференции принимаются до 19 сентября 2019 г.
по электронной почте: dounar_zagor@mail.ru

В заявке необходимо указать имя, отчество и фамилию докладчика, его научную степень и звание, название доклада, название учреждения, которое представляет докладчик, его должность, контактный телефон, е-mail.

Контакты: Довнар Александр Борисович, 220072, г. Минск, ул. Академическая, 1, Институт истории НАН Беларуси. Тел. (+37517) 284-14-09, факс (+37517) 284-18-70, е-mail: dounar_zagor@mail.ru.

Обращаем Ваше внимание, что:

 • Оргкомитет оставляет за собой право отбора докладов для выступления и публикации.
 • Подтверждение об участии в конференции будет выслано до 25 сентября 2019 г.
 • Студентам и магистрантам вместе с заявкой необходимо прислать тезисы доклада (до 2000 знаков) и отзыв научного руководителя.
 • Иностранных участников просим сообщить о необходимости визовой поддержки.
 • Питание оплачивается организаторами конференции.
 • Проезд за счет командирующей стороны.
 • Тексты представляются в оргкомитет по электронной почте dounar_zagor@mail.ru до 20 декабря 2019 г.

Материалы конференции будут опубликованы.

Требования к текстам:
Объём – не более 40 000 знаков, ссылки постраничные, нумерация ссылок на каждой странице. Первая ссылка на публикацию дается полностью (автор, название, место и год издания, страницы), в следующей ссылке место и год издания не приводятся.

Для ознакомления: Полный информационный лист конференции (pdf)

+Міжнародная навуковая канферэнцыя
«Праваслаўе ў Беларусі. ХІХ – ХХ стст.»
г. Мінск, 1 лістапада 2019 г.
Беларуская Праваслаўная Царква
Інстытут гісторыі НАН Беларусі
Мінская духоўная акадэмія
ЗАПРАШАЮЦЬ ПРЫНЯЦЬ УДЗЕЛ У

Міжнароднай навуковай канферэнцыі
«Праваслаўе ў Беларусі. ХІХ – ХХ стст.»


Праблемнае поле канферэнцыі:
• Праваслаўе на беларускіх землях у часы Расійскай імперыі (канец XVIII — пач. ХХ стст.)
• Полацкі Сабор 1839 г. і яго значэнне ў гісторыі і культуры Беларусі
• Дзейнасць Праваслаўнай Царквы ў Заходняй Беларусі (1921–1939 гг.)
• Становішча Праваслаўнай Царквы ў час нацысцкай акупацыі Беларусі (1941–1944 гг.)
• Праваслаўная Царква ў БССР (1919–1991 гг.)
• Развіццё Праваслаўнай Царквы ў Рэспубліцы Беларусь
• Праваслаўе і нацыянальная культура беларускага народа
• Царква і дзяржава: дыялог па праблемах духоўна-культурнага развіцця грамадства
• Царкоўна-грамадскія адносіны: асноўныя тэндэнцыі і шляхі развіцця
• Навука і рэлігія ў жыцці сучаснага беларускага грамадства
• Рэлігійная і свецкая адукацыя
• Хрысціянскія каштоўнасці і праблема духоўна-маральнага ўзгадавання асобы.

Працоўная мова канферэнцыі: беларуская, руская, англійская.
Час правядзення канферэнцыі: 1 лістапада 2019 г.
Месца правядзення канферэнцыі:
• Мінская духоўная акадэмія, г. Мінск, вул. Зыбіцкая, 27;
• Інстытут гісторыі НАН Беларусі, г. Мінск, вул. Акадэмічная, 1.

Заяўкі на ўдзел у канферэнцыі прымаюцца да 15 кастрычніка 2019 г.
па электроннай пошце: conferenceBPC@yandex.ru (Слесараў Аляксандр Валер’евіч).

Заяўка на ўдзел у канферэнцыі, падаецца ў электронным выглядзе праз e-mail і павінна ўтрымліваць наступныя пункты: 1) Прозвішча, імя, імя па бацьку; 2) Месца працы, пасада; 3) Навуковая ступень і навуковае званне; 4) Назва даклада; 5) Працоўны і хатні адрас, нумар мабільнага тэлефона, e-mail; 6) Тэзісы даклада (да 500 знакаў).

Кантакты:
• Слесараў Аляксандр Валер’евіч, 220030, г. Мінск, вул. Зыбіцкая, 27. Мінская духоўная акадэмія. Тэл./факс: (+375 17) 226-02-71. е-mail: conferenceBPC@yandex.ru
Унучак Андрэй Уладзiмiравiч, 220072, г. Мінск, вул. Акадэмічная, 1, Інстытут гісторыі НАН Беларусі. Тэл. (+375 17) 284-18-39, факс (+375 17) 284-18-70, е-mail: hbmt_ih@outlook.com.

Звяртаем увагу, што:

 • Матэрыялы канферэнцыі плануецца апублікаваць.
 • Аргкамітэт пакідае за сабой права адбору заявак на ўдзел у канферэнцыі і тэкстаў паведамленняў для публікацыі.
 • Выдаткі за кошт камандзіруючага боку.
 • Удзельнікаў з-за мяжы просім паведаміць пра неабходнасць візавай падтрымкі.
Патрабаванні да афармлення і аб’ём тэкстаў:
Электронны варыянт тэкста даклада, не больш за 20 000 знакаў, высылаецца на е-mail: conferenceBPC@yandex.ru ці hbmt_ih@outlook.com. Першы рабок — імя і прозвішча; Другі радок — назва паведамлення. Асноўны тэкст 14 шрыфт Times New Roman, міжрадковы інтервал — 1,5. Спасылкі на кожнай старонцы і нумарацыя пачынаецца на кожнай старонцы. Першая спасылка на крыніцу падаецца аўтарам цалкам (аўтар, назва, месца і год выдання, старонцы).

Для азнаямлення: Поўны інфармацыйны ліст канферэнцыі (pdf)

+Международная научно-практическая конференция
«История и археология Подвинья»
г. Минск, Полоцк, Витебск, 20 – 22 ноября 2019 г.

Витебский государственный университет имени П.М. Машерова
Полоцкий государственный университет
Институт истории Национальной академии наук Беларуси
Витебский областной краеведческий музей

ПРИГЛАШАЮТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В
Международной научно-практической конференции
«История и археология Подвинья»


Основные направления работы конференции:
1) новые научные исследования в области истории и археологии Подвинья;
2) внедрение результатов новейших исследований в учебный процесс и музейное дело;
3) развитие регионального и международного туризма.

Рабочие языки конференции: русский, белорусский, английский.
Сроки проведения конференции: 20-22 ноября 2019 г.
Регламент: выступления на пленарном заседании до 20 минут, на секциях — до 15 минут.
Место проведения конференции:
• г. Минск, Ин-т истории НАНБ — 20 ноября 2019 г. (пленарное и секционное заседания);
• г. Полоцк, Полоцкий гос. университет — 21 ноября 2019 г. (секционное заседание);
• г. Витебск, Витебский гос. университет — 22 ноября 2019 г. (секционное заседание и подведение итогов).

Сроки подачи заявок в оргкомитет: до 1 октября 2019 г. В заявке на участие в конференции сообщается название доклада, фамилия, имя, отчество, ученая степень, звание, место работы, рабочий телефон, домашний адрес, домашний телефон, e-mail, информация о необходимости обеспечения мультимедийной техникой. Обязательно указать город выступления с докладом.

Контакты:
220072, г. Минск, ул. Академическая, 1, Институт истории НАН Беларуси. Тел./факс + 375 (17) 284-18-70, Центр археологии и древней истории Беларуси:
Воронин Василий Алексеевич, Тел. + 375 (17) 284-16-31, е-mail: poltesk@yandex.ru;
Левко Ольга Николаевна, Тел. + 375 (17) 284-28-54, е-mail: onlevko@gmail.com.

Обращаем Ваше внимание, что:

 • Оргкомитет оставляет за собой право отбора докладов для участия в конференции и статей для публикации.
 • Трансфер по маршруту г. Минск — г. Полоцк — г. Витебск — г. Минск осуществляется организаторами конференции. Доезд из других населенных пунктов, питание и проживание за счет командирующей организации.

Материалы конференции будут опубликованы.

Требования к текстам:
Электронный вариант статьи объёмом до 0,5 а.л. (вместе с иллюстрациями) и его распечатка передаются в оргкомитет во время конференции. Оформленне материалов — в соответствии с требованиями ВАК Республики Беларусь (текст не более 20 тыс. знаков, резюме на русском и английском языках, рисунки, подготовленные в формате tif, качество не менее 300 dpi; литература в конце статьи, ссылки в тексте: [1, c.2]).

Для ознакомления: Полный информационный лист конференции (pdf)