Publications 2021

Па родных мясцінах: зборнік даследчых прац настаўнікаў і навучэнцаў Іўеўскага і Глыбоцкага раёнаў / Нац. акад. навук Беларусі; Ін-т гісторыі НАН Беларусі; рэд. кал.: Н. Я. Новік [і інш.]; У. С. Пуцік (адк. рэд.). — Мінск: «ІВЦ Мінфіна», 2021. — 360 с. — (Серыя «Беларусь і Эдвард Вайніловіч»).
Выданне змяшчае навукова-даследчыя працы настаўнікаў і навучэнцаў сярэдніх школ, пераможцаў конкурсу, які праводзіўся ў Іўеўскім і Глыбоцкім раёнах. Аўтары засяродзілі ўвагу на розных сюжэтах гісторыі сваёй малой Радзімы. Адрасуецца настаўнікам і навучэнцам школ, краязнаўцам і ўсім тым, хто зацікаўлены ў вывучэнні айчыннай гісторыі.
Володькин, А.А. Основные векторы внешней политики Литвы, Латвии и Эстонии в 1991–2014 гг. / А.А. Володькин. — Минск: Беларуская навука, 2021. — 332 с.
Монография посвящена историческому развитию основных векторов внешней политики трех государств Балтии в период от восстановления их независимости в 1991 г. до начала международного кризиса вокруг Украины в 2014 г. Представлена авторская периодизация развития внешней политики этих стран, а также охарактеризованы цели, стратегии и историческая динамика трех важнейших векторов внешней политики Литвы, Латвии и Эстонии в рассматриваемый период: европейского, трансатлантического и российского. Предназначена для исследователей, преподавателей и студентов вузов, специализирующихся в области истории и актуальных проблем международных отношений и внешней политики зарубежных государств, а также широкого круга читателей.
Калечыц, А.Г. Мезалітычныя помнікі Беларусі / А. Г. Калечыц, А. У. Коласаў. — Мінск: Беларуская навука, 2021. — 369 с.
Кніга абагульняе звесткі аб мезалітычных помніках Беларусі, якія характарызуюць раннегалацэнавы этап асваення чалавекам тэрыторыі нашай краіны — 10–6 тыс. гадоў таму. Ідэнтыфікаваны матэрыялы шэрага культур: пясочнароўскай, кундскай, бутаўскай, кудлаеўскай, яніславіцкай, помнікаў нарачанскага тыпу. Асноўную частку кнігі складае каталог мезалітычных помнікаў і месцазнаходжанняў, які ўтрымлівае звесткі аб 704 пунктах. Выданне прызначана для археолагаў, гісторыкаў, краязнаўцаў, музейных супрацоўнікаў, студэнтаў і выкладчыкаў ВНУ.