Poltorzhitskaya Nadezhda

Researcher
Department of Belarusian history of the 9th — 18th centuries and archeography

Tel.: (+375 17) 378-14-09
E-mail: nadzieja_st@tut.by

Нарадзілася 2 красавіка 1986 г. в. Нясята Клічаўскага р-на Магілёўскай вобл. У 2008 г. скончыла гістарычны факультэт БДУ, у 2009 г. – магістратуру гістарычнага факультэта БДУ па спецыяльнасці “Гістарыяграфія, крыніцазнаўства і метады гістарычнага даследавання”. У 2017 г. скончыла аспірантуру інстытута гісторыі АН Беларусі, тэма даследавання: “Актавыя кнігі менскага магістрата другой паловы XVII ст. як крыніцы па гісторыі інстытута самакіравання горада.”

Працоўная дзейнасць:
У Інстытуце гісторыі АН Беларусі працуе з 2017 г., малодшы навуковы супрацоўнік.

Сфера навуковых інтарэсаў:

 • гарадское самакіраванне;
 • гісторыя Мінска другой паловы 17 стагоддзя;
 • археаграфія.

Апублікаваныя артыкулы:

 • Статкевіч Н.М. “Кніга актавых пратаколаў 1674-1680 гг. менскага магістрата як крыніца па гісторыі горада.”// Матэрыялы міжнароднай канферэнцыі “Мінск і мінчане: дзесяць стагоддзяў гісторыі (да 510-годдзя надання Мінску магдэбургскага права)”. Мінск, 4-5 верасня 2009 г., с. 38-41.
 • Статкевіч Н.М. “Менск і род Радзівілаў: зямельныя ўладанні магнатаў у горадзе ў XVI-XVII стст.”// Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя “Нясвіжскі палац Радзівілаў: гісторыя, новыя даследаванні. Вопыт стварэння палацавых музейных экспазіцый”// (Нясвіж, 20 кастрычніка 2009 г.) Нясвіж, 2010, с. 163-169
 • Статкевіч Н.М. “Вывучэнне складу і дзейнасці менскіх ураднікаў другой паловы XVII ст. на падставе дакументаў магістрацкіх кніг (крыніцазнаўчы аспект).”// Матэрыялы рэспубліканскай навукова-практычная маладзёжная канферэнцыя з міжнародным удзелам “Навуковыя імкненні – 2010”, Ч. 1, Мн.; “Беларуская наука” – 2010, с. 282-286
 • Статкевіч Н.М. “Актавыя кнігі “спраў вячыстых” менскага магістрата другой паловы XVII ст. як крыніцы па гісторыі інстытута самакіравання горада.”// Зборнік артыкулаў міжнароднай навуковай канферэнцыі “Раманаўскія чытанні – VII”, 26 лістапада 2010 г., Магілёў, 2011, с. 78-79
 • Палтаржыцкая Н.М. “Да пытання аб лёсе актавых кніг Менскага магістрата XVII cт.”// Архіварыус. Выпуск 9, Мн. 2011, с. 136-141
 • Палтаржыцкая Н.М. “Адзін дзень урадніка менскага магістрата ў другой палове XVII cт.”// (Матэрыялы міжнароднай канферэнцыі “Мінск і мінчане: дзесяць стагоддзяў гісторыі. Сацыяльныя структуры і паўсядзённасць.” Мінск, 15-16 верасня 2011 г., с. 169-177
 • Палтаржыцкая Н.М. “Тэстаменты актавых кніг запісаў менскага магістрата другой паловы XVII ст. (крыніцазнаўчы аспект).”// Моладзь у навуцы – 2011. Дадатак да часопіса “Весці Акадэміі навук Беларусі”. Мн. 2012, № 2. с. 29-33
 • Палтаржыцкая Н.М. “Зямельныя ўладанні князёў Радзівілаў у Мінску (паводле дакументаў XVI – XVIII стст).”// Весці Акадэміі навук Беларусі. Мн. 2012, № 3. с. 69-75
 • Палтаржыцкая Н.М. Склад органаў гарадскога самакіравання Менска ў 1663-1680 гг. (паводле дакументаў актавых кніг) / Н.М. Палтаржыцкая // Архіварыус, № 15, 2018 г. С. 167-177.
 • Палтаржыцкая Н.М. Крыніцы па гісторыі вывучэння дапаможнага персаналу Менскага магістрата другой паловы XVIІ ст. / Н.М. Палтаржыцкая // Беларускі гістарычны часопіс, Мінск: 2018, №4, – С. 22-31.
 • Арганізацыя гарадскога самакіравання Менска ў 1663-1680 гг. / Н.М. Палтаржыцкая // Беларускі гістарычны часопіс, №12, 2019 г. С. 31-37