Бялiцкая Ганна Мiкалаеуна

навуковы супрацоўнік аддзела захавання і
выкарыстання археалагiчнай спадчыны

Тел.: (+375 17) 378-28-89

Нарадзілася ў 1960 г. у в. Беражное Столінскага раёна Брэсцкай вобласці. У 1986 г. скончыла Беларускі дзяржаўны універсітэт, у 1992 г. аспірантуру.
Працоўная дзейнасць:
З 1992 працуе у Інстытуце гісторыі. Праводзіць раскопкі помнікаў жалезнага веку і ранняга сярэднявечча ў Прыпяцкім Палессі.
Даследуе праблемы:
 • фафарміравання, развіцця, лёсу зарубінецкай культуры;
 • паходжання славянскага этнасу;
 • этнакультурныя працэсы ў жалезным веку і раннім сярэднявеччы.

Узнагароджана:
Дыпломам НАН Беларусі – ТОП-10 вынікаў дзейнасці навукоўцаў Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі ў галіне фундаментаьных і прыкладных даследаванняў за 2017 год (2018).
Навуковыя артыкулы:

 • Паселішча зарубінецкай культуры ў нізоў’ях р. Гарынь // ГАЗ. – Мінск, 1996. – № 9. – С. 94 – 118.
 • Тыпалогія гаршкоў з паселішча зарубінецкай культуры Хотамель – 2  // ГАЗ – Мінск, 2002. – № 17. – С. 44 – 53.
 • Культавы комплекс у Пагарынні  // МАБ, Мінск, 2003. – № 8 – С.
 • Рэканструкцыя жылой пабудовы з паселішча Хотамель-2 паводле археалагічных дадзеных  //  ГАЗ – Мінск, 2006. – № 22.  – С. 53– 65.
 • Тыпалогія місак з паселішча зарубінецкай культуры Хотамель 2  // Матеріали і дослідження з археологі Прикарпаття і Волині – Львів, 2007. – випуск 11. – С. 121–130.
 • Помнік перыяду рымскіх ўплываў у нізоў’ях ракі Гарынь // ГАЗ – Мінск, 2007. – № 23.
 • Тапаграфія і забудова паселішчаў зарубінецкайкультуры ў Прыпяцкім Палессі // Матэр. Міжн. навук. канф. “Актуальныя праблемы ранняй гісторыі славян” Мінск, 29–30 верасня 2009 г. ГАЗ – Мінск, 2009. – № 26. – С. 152-169.
 • Аб зарубінецкім кампаненце ў Левабярэжжы Прыпяці // МАБ – Мінск, 2011. – № 20. С. 126–142.
 • Матэрыялы жытла 5 з паселішча Струга 1 // Acta Archaeologica Albaruthenica. Vol. VII (Bып. 7) – Мінск, 2011. – С. 51–66.
 • Матэрыялы жалезнага веку і ранняга сярэдневечча з паселішча Камень 6 / Бяліцкая Г.М., Вяргей В.С. // МАБ – Мінск, 2015. – № 26. с. 217-236.
 • Праблема вылучэння позназарубінецкіх комплексаў у Прыпяцкім Палессі // Славяне на территории Беларуси в догосударственный период: к 90-летию со дня рождения Л.Д.Поболя. В 2-х кн. Кн. 1 / науч. ред. О.Н.Левко [и др.] – Минск: Беларуская Навука, 2016. – С. 451-503.