Крыварот Анатоль Аляксеевіч

вядучы навуковы супрацоўнік
цэнтра ваеннай гісторыі Беларусі,
кандыдат гістарычных навук, дацэнт

Тэл.: (+375 17) 378-24-21
Е-mail: tak_tav@tut.by

Нарадзіўся ў вёсцы Дзмітравічы Бярэзінскага раёна Мінскай вобласці. Закончыў сярэднюю школу № 15 г. Мінска. У 1975 г. закончыў з адзнакай Даўгаўпілскае ваенна-тэхнічнае вучылішча. Да 1991 г. служыў ва Узброеных Сілах СССР. З 1991 г. да пачатку жніўня 1994 г. ва Узброеных сілах Рэспублікі Беларусь. Падпалкоўнік у адстаўцы. Закончыў Запарожскі педагагічны інстытут (1983), ваенна-палітычную акадэмію ў Маскве (1988).
На працягу 2001–2014 гг. выкладаў у вышэйшых навучальных установах г. Мінска такія вучэбныя дысцыпліны, як гісторыя Беларусі, беларусазнаўства, рэлігіязнаўства, паліталогія, асновы ідэалогіі беларускай дзяржавы. У лютым 2011 г. абараніў кандыдацкую дысертацыю на тэму: «Узаемадзеянне беларускіх і расійскіх партызанскіх фарміраванняў у гады Вялікай Айчыннай вайны (1941–1944 гг)». Навуковы кіраўнік доктар гістарычных навук, прафесар А.М. Літвін. З ліпеня 2014 г. у аддзеле ваеннай гісторыі Беларусі НАН Беларусі на пасадзе старшага навуковага супрацоўніка, з 1 ліпеня 2017 г. – вядучага навуковага супрацоўніка.

Сфера навуковых інтарэсаў:

  • ваенная гісторыя Беларусі;
  • гісторыя партызанскага руху на тэрыторыі Беларусі і суседніх краін у 1941–1944 гг.;
  • гісторыя будаўніцтва Узброеных сіл Рэспублікі Беларусь;
  • ваеннае будаўніцтва ў краінах СНД

Выдавецкая дзейнасць:
Аўтар больш за 60 публікацый, у тым ліку дзвюх манаграфій (адна ў сааўтарстве), пяці вучэбных і вучэбна-метадычных дапаможнікаў (чытыры ў сааўтарстве) у тым ліку:
Манаграфія
«Узаемадзеянне партызанскіх фарміраванняў Беларусі і Расіі ў гады Вялікай Айчыннай вайны». – Мінск: Беларуская навука, 2015. – 239 с.
Криворот А.А. Взаимодействие партизанских формирований Беларуси и Росии в тылу немецкой группы армий «Центр»/А.А. Криворот. – М., Историческая память, 2017 г. – 334 с.

Раздзелы у калектыўных манаграфіях
Криворот А.А., Литвин А.М. Взаимодействие партизан Беларуси с Красной Армией, российскими и белорускими партизанами //Страна в огне : в 3 т. Т. 2. Коренной перелом. 1942–1943: В 2 кн. Кн. 1. Очерки /отв. ред. Литвин А.М., Никифоров Ю.А. – М.: “Абрис”, 2017. – 734 с. С. 583–642.
Криворот А.А. Белорусы и уроженцы Беларуси в крупнейших сражениях завершающего периода Великой Отечественной войны. //Страна в огне : в 3 т. Т. 3. Освобождение. 1943–1944: В 2 нк. Кн. 1. Очерки /отв. ред. Литвин А.М., Мягков М.Ю.; ред. сост. Суржик Д.В. — М.: “Абрис”, 2017. – 717 с. С. 389–450.
Криворот А.А. Освобождение Правобережной Украины и стран Юго-Восточной Европы //Страна в огне : в 3 т. Т. 3. Освобождение. 1943–1944: В 2 кн. Кн. 1. Очерки /отв. ред. Литвин А.М., Мягков М.Ю.; ред. сост. Суржик Д.В. — М.: “Абрис”, 2017. – 717 с. С. 535–502.
Криворот А.А. Белорусы и уроженцы Беларуси в крупнейших фронтовых сражениях завершающего периода Великой Отечественной войны Страна в огне : в 3 т. Т. 3. Освобождение. 1943–1944: В 2 кн. Документы и материалы /отв. ред. Литвин А.М., Мягков М.Ю.; ред. сост. Суржик Д.В. — М.: “Абрис”, 2017. – 510 с. С. 292–308.
Криворот А.А. Литвин А.М. Белорусы и уроженцы Беларуси в крупнейших фронтовых сражениях завершающего периода Великой Отечественной войны Страна в огне : в 3 т. Т. 3. Освобождение. 1943–1944: В 2 кн. Документы и материалы /отв. ред. Литвин А.М., Мягков М.Ю.; ред. сост. Суржик Д.В. — М.: “Абрис”, 2017. – 510 с. С. 309–345.

Зборнікі навуковых артыкулаў
Крыварот А.А. Праблемы даследавання ўзаемадзеяння партызанскіх фарміраванняў Беларусі і суседніх краін у гады Вялікай Айчыннай вайны: тэрміналагічны аспект //Метадалогія даследавання гісторыі Беларусі: праблемы, дасягненні, перспектывы: зборнік навуковых артыкулаў/Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т гісторыі; уклад.: В.В. Яноўская; рэдкал.: В.В. Даніловіч (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : беларуская навука, 2018. – 262. С. 238–247

Узнагароджаны шасцю медалямі, у тым ліку за «Баявыя заслугі» (1986 г.), ганаровымі граматамі і памятнымі знакамі.