Ганчарэнка Кірыл Дзмітрыевіч

малодшы навуковы супрацоўнік
аддзела гісторыі Беларусі Новага часу

Тэл.: (+375 17) 378-18-39
E-mail: kirgon55@mail.ru

Нарадзіўся 5 мая 1989 г. у Мінску. У 2018 г. скончыў навучанне на гістарычным факультэце Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта. З 2013 па 2015 г. — праходзіў тэрміновую службу ва Узброеных Сілах Рэспублікі Беларусь.

Працоўная дзейнасць:
Працуе ў Інстытуце гісторыі НАН Беларусі з 2007 г. на пасаддзе лабаранта 1-й кваліфікацыйнай катэгорыі:

 • з 2007 па 2015 гг. — у аддзеле гісторыі беларускай дзяржаўнасці;
 • з 2016 па шароне. час — у аддзеле гісторыі Беларусі Новага часу.
 • З 2020 г. — малодшы навуковы супрацоўнік.

  Сябра Прафсаюзнага камітэта Інстытута

  Ажыццяўляў дапамогу ў публікацыі:
  Панцье, Морыс. Трэці лагер капітана дэ Голя [на франц., бел. и рус. мовах] / Морыс Панцье; Асацыяцыя “Дэ Голь на Усход”. — Мінск: 2020. — 136 с.

  Складальнік:
  Народны летапіс Вялікай Айчыннай вайны: успомнім усіх! Кн. 1 / Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т гісторыі; склад.: А. М. Літвін, А. А. Крыварот, К. Д. Ганчарэнка ; рэдкал.: А. А. Каваленя (гал. рэд.) [і інш.]. — Мінск : Беларуская навука, 2020. — 451 с.

  Публікацыі:

   • Падзелы ў калектыўных манаграфіях:

  • Ганчарэнка К.Д. (у суаўтарстве) Імянны паказальнік / К.Д. Ганчарэнка (у сааўтарстве) // Грамадска-палітычнае жыццё ў Беларусі, 1772–1917 гг. / А. У. Унучак [і інш.]; рэдкал.: В. В. Даніловіч (гал. рэд.) [і інш.] ; Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т гісторыі. — Мінск: Беларуская навука, 2018. — С. 553-571.
  • Гончаренко, К.Д. Именной указатель и Географический указатель / К.Д. Гончаренко/ История белорусской государственности. В 5 т. Т. 2. Белорусская государственность в период Российской империи (конец XVIII–начало XX в.) / Н. В. Смехович [и др.]; отв. ред. тома Н. В. Смехович, А. В. Унучек, Е. Н. Филатова; Нац. акад. наук Беларуси, Ин-т истории. – Минск: Беларуская навука, 2019. — С. 392‑411. (1 п.л.).
  • Гончаренко, К.Д. Именной указатель и Географический указатель / К.Д. Гончаренко/ История белорусской государственности. В 5 т. Т. 3. Белорусская государственность: от идеи к национальному государству (1917–1939 гг.) / А.А. Коваленя [и др.]; отв. ред. тома В.Г. Мазец, Н.В. Смехович, С.А. Третьяк; Нац. акад. наук Беларуси, Ин-т истории. – Минск: Беларуская навука, 2019. — С. 614‑638. (1 п.л.).
  • Ганчарэнка К.Д. Спіс выкарыстаных крыніц / К.Д. Ганчарэнка // Грамадска-палітычнае жыццё ў Беларусі, 1772–1917 гг. / А. У. Унучак [і інш.]; рэдкал.: В. В. Даніловіч (гал. рэд.) [і інш.] ; Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т гісторыі. — Мінск: Беларуская навука, 2018. — С. 533-552.
  • Ганчарэнка К.Д. Імянны паказальнік / К.Д. Ганчарэнка // Сацыяльна-эканамічнае развіццё Беларусі (канец XVIII — пачатак XX ст.) / В. В. Яноўская [і інш.] ; рэдкал.: В. В. Даніловіч (гал. рэд.) [і інш.] ; Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т гісторыі. — Мінск : Беларуская навука, 2020. — С. 669-681.
  • • Артыкулы:

  • Гончаренко, К.Д. Первые партизанские отряды в Минской области в июне 1941 г. / К.Д. Гончаренко // Через года, через века — помните: сб. науч. ст. / сост.: Я.П. Безлепкин [и др.]; редкол.: В.В. Данилович (гл. ред.) [и др.]. — Минск: Колорград, 2016. — С. 192–199.
  • Гончаренко, К.Д. Роль бригад и отрядов Минщины в развёртывании партизанского движения на территории Белостокской области в 1943–1944 гг. / К.Д. Гончаренко // Польска-беларускія моўныя, літаратурныя, гістарычныя і культурныя сувязі: матэрыялы XVIII Міжнароднай канферэнцыі “Шлях да ўзаемнасці”, Беласток, 22–23 верасня 2017 г. / пад.рэд. Б. Сегень — Беласток, 2017. — С. 259–272.
  • Гончаренко, К.Д. Боевая деятельность партизан Минской области в 1943–1944 гг. / К.Д. Гончаренко // Материалы Международного молодёжного научного форума “Ломоносов-2018” / Отв. ред. И.А. Алешковский, А.В. Андриянов, Е.А. Антипов [Электронный ресурс] — Москва: МАКС Пресс, 2018.
  • Гончаренко, К.Д. Минщина — земля партизанская / К.Д. Гончаренко // Образование Минщины: информ.-методич. журнал. — №2(73), март – апрель 2018. — С. 83–84.
  • Гончаренко, К.Д. Отражение военных событий начала ХХ века в устной истории / К.Д. Гончаренко // Ars Longa: навуковыя дасягненні і перспектывы (90-годддзю Інстытута гісторыі НАН Беларусі прысвячаецца): зб. тэзісаў ІІ-й канферэнцыі маладых даследчыкаў Інстытута гісторыі НАН Беларусі (г. Мінск, 4-5 крас. 2019 г.) / пад. рэд. Трубчык А.Г. [і інш.] — Мінск: Бел. навука, 2019. — С. 17-18.
  • Гончаренко, К.Д. Специфика регистрации механических транспортных средств в условиях Первой мировой войны / К.Д. Гончаренко // Ars Longa: навуковыя дасягненні і перспектывы: праграма і зб. тэзісаў дакладаў ІІІ навукова-практычнай канферэнцыі маладых даследчыкаў Інстытута гісторыі НАН Беларусі (г. Мінск, 21 мая 2020 г.) / пад. рэд. Т. Даўгач [і інш.] — Мінск: Бел. навука, 2020. — С. 43-44.