Ганчарэнка Кірыл Дзмітрыевіч

лабарант 1-й кваліфікацыйнай катэгорыі
аддзела гісторыі Беларусі Новага часу

Тэл.: (+375 17) 284 18 39,
E-mail: kirgon55@mail.ru

Нарадзіўся 5 мая 1989 г. у Мінску. У 2018 г. скончыў навучанне на гістарычным факультэце Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта. З 2013 па 2015 г. — праходзіў тэрміновую службу ва Узброеных Сілах Рэспублікі Беларусь. Працуе ў Інстытуце гісторыі НАН Беларусі з 2007 г. па сённяшні дзень.

Сябра Прафсаюзнага камітэта Інстытута

Публікацыі:

  • Гончаренко К.Д. Первые партизанские отряды в Минской области в июне 1941 г. // Через года, через века — помните: сб. науч. ст. / сост.: Я.П. Безлепкин [и др.]; редкол.: В.В. Данилович (гл. ред.) [и др.]. — Минск: Колорград, 2016. — С. 192–199.
  • Гончаренко, К.Д. Роль бригад и отрядов Минщины в развёртывании партизанского движения на территории Белостокской области в 1943–1944 гг. / К.Д. Гончаренко // Польска-беларускія моўныя, літаратурныя, гістарычныя і культурныя сувязі: матэрыялы XVIII Міжнароднай канферэнцыі “Шлях да ўзаемнасці”, Беласток, 22–23 верасня 2017 г. / пад.рэд. С. Базыня. — Беласток, 2017. — С. 259–272.
  • Гончаренко, К.Д. Боевая деятельность партизан Минской области в 1943–1944 гг. / К.Д. Гончаренко // Материалы Международного молодёжного научного форума “Ломоносов-2018” / Отв. ред. И.А. Алешковский, А.В. Андриянов, Е.А. Антипов [Электронный ресурс] — Москва: МАКС Пресс, 2018.
  • Гончаренко, К.Д. Минщина — земля партизанская / К.Д. Гончаренко // Образование Минщины: информ.-методич. журнал. — №2(73), март – апрель 2018. — С. 83–84.
  • Гончаренко, К.Д. Отражение военных событий начала ХХ века в устной истории / К.Д. Гончаренко // Ars Longa: навуковыя дасягненні і перспектывы (90-годддзю Інстытута гісторыі НАН Беларусі прысвячаецца): зб. тэзісаў ІІ-й канферэнцыі маладых даследчыкаў Інстытута гісторыі НАН Беларусі (г. Мінск, 4-5 крас. 2019 г.) / пад. рэд. Трубчык А.Г. [і інш.] — Мінск: Бел. навука, 2019. — С. 17-18.